Nieuwe termen 1 februari 2014

advertisement
THESAURUS ZORG EN WELZIJN 2014
NIEUWE TERMEN 1.12.2014 t/m 31.01.2014
0-urencontracten
babymassage
bankrekeningen
blindedarmkanker
Bos-belasting
buurtmarktplaatsen
carnitine-transporter-deficiëntie
DES-hormoon
doe-democratie
flexibele arbeidskrachten
gedeelde besluitvorming
gewrichtspsoriasis
gymlessen
hersenvlieskanker
inkeerregeling
jichtartritis
koffie drinken
Landelijk Team Forensische Opsporing
levenstestamenten
ligduur
maatschappelijk domein
mensen met een structurele functionele beperking
motivational interviewing
OCTN-2
okselklierverwijdering
ondersteuningsplanraden
ondersteuningsstructuur passend onderwijs
ontmoetingscentra dementie
ontspoorde mantelzorg
Op de Rails
OPDC's nieuwe stijl
orthopedagogisch-didactische centra nieuwe stijl
plasmaceltumoren
primaire carnitinedeficiëntie
regelarme zorg
reumatiek
sectorplannen
Shantalababymassage
structurele functionele beperkingen
supersnelrecht
thee drinken
transitievergoeding
verevening passend onderwijs
vergunning tot verblijf op niet-tijdelijke humanitaire gronden
verpleegduur
verwijdering van de blinde darm
verwijdering van lymfeklieren
voorliggende voorzieningen
VO-scholen
VTV-humanitair niet-tijdelijk
Wet werk en zekerheid
wettelijk voorliggende voorzieningen
woninghuur
woonurgentie
zoekperiode
ZSM-werkwijze
1
Download