Diabetes en vitamine D deficiëntie

advertisement
Vitamine D is een hormoon!
Diabetes en
vitamine D deficië
deficiëntie
Dr. Yvo Sijpkens, internistinternist-nefroloog
Bronovo, Den Haag
Derde Landelijk Symposium ‘ Diabetes en Nierziekten’
Klinische presentatie vit. D deficië
deficiëntie
Heer S, geboren 1947
Vitamine D deficiëntie
1987 niercelcarcinoom,
niercelcarcinoom, nefrectomie links
1990 diabetes mellitus type 2 bij adipositas
1994 hyperlipidemie
1995 hypertensie
2005 chronische nierinsufficië
nierinsufficiëntie, proteï
proteïnurie
• R/ insuline glargine,
glargine, glimepride
Patië
Patiënt
• R/ rosuvastatine,
rosuvastatine, ezitimibe
• R/ enalapril
Klinische presentatie vit. D deficië
deficiëntie
L 1.79 m, G 94 kg, oedeem
RR 132/80 mmHg, pols 62 ra
hemoglobine 9.9 mmol/l,
creatinine 176 µmol/l,
mol/l, eGFR 35 ml/min, kalium 5,5 mmol/l,
glucose 7.8, HbA1c 7.8
calcium 2.30 mmol/l, albumine 31 g/l, fosfaat 1.73 mmol/l
urinezuur 0.38 mmol/l, 25(OH)D 26 nmol/l,
nmol/l, PTH 22.5 pmol/l
cholesterol 4.5, LDL 2.2 HDL 1.1, TG 2.5 mmol/l
24 uurs urine: totaal eiwit 9.5 g
> met gewichtsverlies en chloortalidon sterke reductie proteï
proteïnurie
Interpretatie 25 (OH)2 spiegel?
spiegel?
nmol/
nmol/l
> 200 (500)
potentieel toxisch
7575-200
optimaal
3030-50 (75)
insufficië
insufficiëntie
< 30
deficië
deficiëntie
Vitamine D deficië
deficiëntie bij diabetes
Diabetes en vitamine D deficië
deficiëntie
1. Fysiologie vitamine D metabolisme
2. Oorzaken vitamine D deficië
deficiëntie
3. Vitamine D deficië
deficiëntie en diabetes
4. Vitamine D deficië
deficiëntie en hypertensie
5. Vitamine D deficië
deficiëntie en harthart- en vaatziekten
6. Behandeling vitamine D deficië
deficiëntie
D3 ≠ D2 ≠ 25(OH)D ≠ 1,25(OH)2D
Vitamine D metabolisme
D3 wordt in de huid gemaakt uit 7-dehydrocholesterol
(of ingenomen als supplement) – niet biologisch actief
• Cholecalciferol
D2 is plantaardig (omgezet uit ergosterol) - voeding
• Ergocalciferol
Fysiologie
2525-OHOH-D wordt in de lever gemaakt uit D2 en D3,
de opslagvorm, NIET biologisch actief
• Calcidiol
1α,25,25-di(OH)di(OH)-D3 wordt gemaakt in de nieren en
extrarenaal intracellulair - biologisch actief
• Calcitriol
Vitamine D metabolisme
Extrarenal
30 -120 nmol/l
40 -140 pmol/l
Vitamine D receptor
Effecten actief vitamine D
Pleiotrope effecten vitamine D?
BMJ 2008;336:1318-1319
Vit D deficië
deficiëntie – oorzaken en gevolgen
Vitamine D deficientie
Oorzaken
Copyright ©2008 BMJ Publishing Group Ltd.
Vitamine D deficië
deficiëntie - oorzaken
Verminderde synthese in de huid
Donkere huidskleur
Veroudering (70 jaar – 75% )
Bedekkende kleding
Seizoen, latitude
Zonnebrandecreme (factor 15 - 99% )
Luchtevervuiling
Onvoldoende zonlicht expositie
Vitamine D deficië
deficiëntie - oorzaken
Onvoldoende vit. D inname
Malabsorptie
Adipositas (sequestratie vit. D in vet)
Lever falen (hydroxylation )
Medicatie (P450 - katabolisme )
Nierfalen (productie 1.25 (OH)2 )
Nefrotisch syndroom (verlies vit D BP)
Nefrotisch syndroom
Bariatrische chirurgie
Vit D deficië
deficiëntie – diabetische nierziekte
Afname 1α-hydroxylase activiteit
Verminderde 1α
1α-hydroxylase productie
Verminderde 25 (OH)D substraat
• Afgenomen niermassa
• 25(OH)D deficië
deficiëntie
Remming 1α
1α-hydroxylase activiteit
hyperfosfatemie
uremische toxines
acidose
FGFFGF-23 (fibroblast
(fibroblast growth factor)
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A827
Vit D deficië
deficiëntie - nierinsufficië
nierinsufficiëntie
Vitamine D deficiëntie
diabetes
Vitamine D suppletie en diabetes type 1
Vitamine D deficië
deficiëntie en diabetes type 2
Finnish 19661966-birth cohort: Vitamin D to the babies
prevented diabetes by 1996 when they were age 30
yrs
Babies who
received
vitamin D
ended up by
age 30 years,
with only
ONE FIFTH
THE RISK
OF TYPE 1
DIABETES
Hyppönen et al 2001 Lancet 358: 1500–03
Vitamine D deficië
deficiëntie en diabetes type 2
Vitamine D deficië
deficiëntie en diabetes type 2
Combined daily intake of 1200 mg of calcium and
800 IU of vitamin D lowered the risk of type 2
diabetes by 33 % compared to daily intake of less
than 600 mg calcium and less than 400 IU of
vitamin D. (Pittas
(Pittas,, Diabetes Care 2006)
Proposed mechanism: The 1,25 OH vitamin D
produced in the kidney enters the circulation and
stimulates insulin secretion in the islet cells of
the pancreas
Vitamine D deficië
deficiëntie - hypertensie
Vitamine D deficiëntie
hypertensie
Vitamine D deficië
deficiëntie - hypertensie
Cholecalciferol - bloeddrukverlaging
J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:1633-7
Vitamine D deficië
deficiëntie - HVZ
Vitamine D deficiëntie
HartHart- en vaatziekten
Vitamine D deficië
deficiëntie - HVZ
Arch Intern Med. 2008;168:1340-9
Vitamine D deficientie - mortaliteit
Arch Intern Med 2008;168:1629-1637.
Vitamine D deficië
deficiëntie - HVZ
Vitamine D deficië
deficiëntie - IMT
Cholecalciferol – mortaliteit ↓
Vitamine D deficië
deficiëntie – associaties?
Bot/spier (vallen,
vallen, fracturen,
fracturen, fibromyalgie)
fibromyalgie)
Maligniteiten (colon, mamma, prostaat,
prostaat, ovarium)
ovarium)
AutoAuto-immunziekten (MS)
Huidziekten (psoriasis)
Longziekten (asthma)
Infecties (luchtweginfecties,
luchtweginfecties, influenza, TBC)
Neurologie (multiple sclerose,
sclerose, CVA, dementie)
dementie)
Psychiatrie (depressie,
depressie, schizofrenie)
schizofrenie)
Arch Intern Med 2007;167:1730–7
Behandeling vitamine D deficië
deficiëntie
1 µg of D3 or D2 = 40 IE
D10 > 10 µg = 400 IE
Vitamine D deficië
deficiëntie
Voor elke 100 IU vitamin D3 ingenomen,
stijgt de 2525-OHOH-D spiegel met 2.5 nmol/l (1 ng/mL)
400 IE – 10; 800 – 20, 2000 – 50 nmol/l Behandeling
Streefwaarde
Steefwaarde 25(OH)D: (75)100 – 200 nmol/l
Vitamine D – minimale behoefte
Behandeling vitamine D deficië
deficiëntie
Solarium op recept!
Extra behoefte 800 – 2000 IE per dag
UVB licht
• zonlicht
1010-30 min per dag, armen en benen > 2000 IE
• zonnebank (niet verbranden!)
Cholecalciferol
• devaron 400 IE 1 dd 2-4
• calcichew/D3
calcichew/D3 1000 mg/800 IE 1 dd 1
• CAD 1000mg/880 IE 1 dd 1
• cholecalciferol FNA 10000 – 50000 IE / 11-4 wk
Behandeling vitamine D deficientie
Steefwaarde: 25(OH)D 100 – 200 nmol/l
Hoge dosis cholecalciferol is veilig!
Vitamine D deficiëntie - HVZ
Nierinsufficientie – actief vitamine D
Osteomalacie ondanks paricalcitol
Vitamine D deficië
deficiëntie - conclusies
Vit. D deficië
deficiëntie is zeer prevalent en wordt vooral
veroorzaakt door onvoldoende inname met de
voeding, onvoldoende zonlichtexpositie en
adipositas.
adipositas.
Vit. D deficië
deficiëntie is geassocieerd met diabetes door
verminderde insuline secretie
Vit. D deficië
deficiëntie is geassocieerd met hypertensie en
harthart- en vaatziekten oa.
oa. door RAAS activatie.
activatie.
Behandeling bestaat uit UVB expositie en voldoende
suppletie op basis van 25 (OH) D spiegels
Vitamine D deficië
deficiëntie - gevolgen
Diabetes en
vitamine D deficiëntie
Screen en behandel!
behandel!
Download