toelichting format `medische gegevens patiënt

advertisement
TOELICHTING FORMAT ‘MEDISCHE GEGEVENS PATIËNT NOODOPVANGLOCATIE’
Per patiënt wordt de format ‘Medische gegevens patiënt Noodopvanglocatie’ ingevuld door
de medewerker crisisnoodopvanglocatie. De huisarts/tandarts kan hierop de bevindingen en
het advies (incl. medicatie) noteren. De asielzoeker krijgt het ingevulde formulier mee,
hetgeen bij de zogenaamde loopbrief (van het COA) wordt gevoegd, zodat de
huisarts/tandarts in een volgende locatie de medische voorgeschiedenis van de asielzoeker
kent en eventueel contact kan opnemen met de betreffende huisarts/tandarts.
MEDISCHE GEGEVENS PATIËNT NOODOPVANGLOCATIE
Naam
Noodopvanglocatie*
Adres
noodopvanglocatie*
Naam patiënt*
Geb. datum*
COA-nummer*
Aard van klachten*
*In te vullen door medewerker
Bevindingen**
Advies**
Dit document is geënt op het format Medische gegevens noodopvanglocatie door GGD Zuid-Limburg
Medicatie en wijze
van gebruik**
Contactgegevens
Huisarts/tandarts**
**In te vullen door huisarts/tandarts
Dit document is geënt op het format Medische gegevens noodopvanglocatie door GGD Zuid-Limburg
Download