ritmestoornissen • Hypokaliemie

advertisement
15-10-2010
Electroliet dysbalans
&
ritmestoornissen
•
Soorten electroliet stoornissen en impact
(hart)ritmestoornissen
• Hypokaliemie
• Hyperkaliemie
• Hypercalciemie
• Hypomagnesiemie
yp
g
RPJW Vromans AIOS Cardiologie
Soorten electroliet stoornissen en impact
(hart)ritmestoornissen
• Hypokaliemie
• Hyperkaliemie
• Hypercalciemie
• Hypomagnesiemie
yp
g
1
15-10-2010
ECG kenmerken hypokaliemie
•
•
•
•
•
•
•
•
ST-depressie;
afvlakking van de T-top;
toename van de hoogte van de U-golf;
soms vallen de T-top en de U-golf samen en vormen de T-U-golf
wat onterecht beoordeel kan worden als lange
g QT-tijd;
j ;
de P-top wordt groter en breder;
de PQ-tijd kan iets toenemen;
het QRS-complex kan verbreden naar mate de hypokaliëmie
ernstiger wordt. De ST-depressie neemt in dat geval toe, en de
T-top keert om;
ventriculaire aritmieën.
Hypokaliemie
Hypokaliemie
2
15-10-2010
3
15-10-2010
Soorten electroliet stoornissen en impact
(hart)ritmestoornissen
Hyperkaliemie
• Hypokaliemie
• Hyperkaliemie
• Hypercalciemie
• Hypomagnesiemie
yp
g
ECG kenmerken hyperkaliemie
•
•
•
•
•
het eerste teken van een hyperkaliëmie is een spitse T-top;
de PQ-tijd neemt toe en er ontstaat een verbreding van het
QRS-complex als gevolg van een vertraagde geleiding;
LBBB, RBBB, bifasciculair blok en hooggradig AV-blok worden
waargenomen;
de P-top vlakt af en kan uiteindelijk verdwijnen: sinusarresten
zijn het gevolg. Soms blijft de sinusknoop doorvuren en bereikt
de AV-knoop via intra-atriale tract en internodale tracts(het
atriumweefsel is niet meer prikkelbaar);
uiteindelijk wordt het QRS-complex steeds breder. Het QRScomplex gaat als het ware over in een spitse T-top zonder STsegment. Een kamerstilstand dreigt te ontstaan.
4
15-10-2010
ECG
Hyperkaliemie ECG
5
15-10-2010
6
15-10-2010
Soorten electroliet stoornissen en impact
(hart)ritmestoornissen
• Hypokaliemie
• Hyperkaliemie
• Hypercalciemie
• Hypomagnesiemie
yp
g
7
15-10-2010
Oorzaken hypercalciemie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
te sterke werking van bijschildklieren;
hyperthyreoïdie;
te veel intake vitamine D;
acromegalie;
sarcoïdosis;
Thiazide diuretica;
pheochromocytoom;
immobiliteit
acute nierinsufficiëntie
ECG kenmerken hypercalciemie
verkorting van QT-tijd;
8
15-10-2010
Soorten electroliet stoornissen en impact
(hart)ritmestoornissen
• Hypokaliemie
• Hyperkaliemie
• Hypercalciemie
• Hypomagnesiemie
yp
g
ECG kenmerken hypomagnesiemie
•
•
•
•
•
•
•
verbreding QRS-complex;
ontstaan van spitse T-toppen
toename PQ-tijd bij verdere daling van serum magnesium;
verdere verbreding QRS bij verdere daling van serum
magnesium;
g
;
Ontstaan van U golven;
afname van T-top bij verdere daling van serum magnesium met
ST segment depressie precordiaal;
ontstaan van ventriculaire aritmieën.
ECG quiz
9
15-10-2010
ECG quiz
ECG quiz
ECG quiz
10
Download