AVEVE gazon all-in

advertisement
AVEVE gazon all-in
NPK 9-3-3 (3)
AVEVE Gazon All-In is een gebruiksvriendelijke organische-minerale gazonmeststof die vijf
verschillende eigenschappen combineert met als resultaat een perfect gazon zonder onkruid
en zonder mos.
• meststof die zorgt voor een regelmatige en langdurige groei
• mosverdelger op basis van ijzerchelaten (maakt geen vlekken)
• herbicide waarmee de meest voorkomende onkruiden in gazon bestreden worden (klaver,
zuring, muur, boterbloem, paardebloem,madeliefje, weegbree,...)
• bacteriën om het bodemleven te stimuleren en vervilting te helpen voorkomen
• met extra magnesium voor een diepgroene kleur van het gras
WAARBORGEN
Samengestelde organisch-minerale meststof NPK (Mg) 9-3-3 (3) waarin bacteriën gemengd
zijn met herbicide en mosverdelger
• 9% stikstof (N) totaal waarvan
4,6% organisch gebonden stikstof, 3,4% ureumstikstof en 1% ammoniumstikstof
• 3% fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in mineraal zuur
• 3% kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
• 3% magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
• 106 bacteriën (Bacillus subtilis sp) per g
• 30% organische stof
Norg, P2O5 en organische stof afkomstig van vleesbeendermeel, verenmeel en cacaodoppen.
Chloorarm
Bevat dierlijke bijproducten cat. II
Ontheffingsnummer: EM035.KS
Ontheffingshouder: SANAC nv, Industriezone Laag Vlaanderen, Menensesteenweg 305, 9840 Wervik
VERPAKKING
20+2 kg - 10 kg – 3,5 kg
WANNEER GEBRUIKEN?
HOEVEEL GEBRUIKEN?
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1 à 1,5 kg per 10m²
Voor de bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden en mossen in gazon en grasvelden.
Download