Metaforen

advertisement
Metaforen
Achtergrond en AI
Wat?
• Begrijpen en ervaren van iets in termen van iets
anders
• Taal
• Gedachteprocessen
• Niet alleen temporeel
• Dode en levende metaforen
Voorbeelden
• Discussie is oorlog
Standpunt verdedigen, discussie winnen
• Tijd is geld
• Tijd verspillen, tijd besparen, tijd investeren,
tijd verliezen
• Communicatie is verzenden
Ideeën overbrengen
• Goed is omhoog, slecht omlaag
I’m feeling up, I’m down today (in Nederlands?)
Voorbeelden
• Events/acties als object/entiteit:
Are you going to the race on Sunday
• Activiteiten/processen als substantie:
There was a lot of good running in the race.
I couldn’t do much sprinting until the end.
• States als containers:
He’s out of the race now.
Waarom?
• Onmisbaar en noodzakelijk
• Elaboratie
Conceptueel systeem
• Abstraheren en discretiseren
• Eigenschappen extraheren en opslaan ´âáconcept
• Semantisch netwerk
• Prototypen
Semantisch netwerk
Conceptuele Integratie Theorie
•
•
•
•
•
Mental spaces
Mapping
Generic space
Blending
Optimalisatie voor blending
Metaforen in AI
•
•
•
•
•
Veel gebruik van metaforen
Taalverwerking
Interactie
Interpretatie
Vertalen
Problemen voor AI
• Bepalen beeld/verbeelde
• Interpretatie van metafoor
• Wereldkennis en ’ervaring’ noodzakelijk
Download