Spelling les 7

advertisement
Les 7
Onveranderlijke woorden
Liniaal
Materiaal
Sociaal
Speciaal
Linialen
Materialen
Sociale
Speciale
Actueel
Eventueel
Seksueel
Actuele
Eventuele
Seksuele
Jager
Aantekeningen
Alcohol
Basis
Begroting
Berekening
Beschaving
Bovenop
Drama
Energie
Enzovoort
Evenmin
Historie
Integendeel
Kolonel
Kolonie
Momenteel
Apen
Advocaten
Apparaten
Hoofdsteden
Kandidaten
Organen
Piloten
Profeten
Sieraden
Sigaren
Uitspraken
Les 7
Werkwoorden
Klankvaste ww met ik-vorm op –d
Bestrijden – ik bestrijd(tt) – ik bestreed(vt)
Bevinden
Bidden
Bieden – Gebieden - Verbieden
Binden – Verbinden
Gelden
Glijden
Lijden
Rijden
Schelden
Vermijden
Klankveranderende ww met ik-vorm op –t
Besluiten- ik besluit(tt) – ik besloot(vt)
Bezitten
Fluiten
Genieten
Gieten
Ontbijten
Schieten
Sluiten
Smelten
Snuiten
Spuiten
Vechten
Vergeten
Verwijten
Klankveranderende ww met wijziging medeklinker(s)
Bedenken – ik bedenk (tt) – ik bedacht (vt)
Bevriezen
Bezoeken
Brengen
Denken
Komen
Kopen
Moeten
Verdenken
Verkopen
Verliezen
Verzoeken
Vriezen
Zoeken
Download