Overzicht Hoofdstuk 3

advertisement
Overzicht Hoofdstuk 3
Nederland op weg naar een parlementaire democratie
Welke factoren hebben bijgedragen aan de democratie in ons land?
Wat is een democratie? ..................................................................................................
.......................................................................................................................................
Wat wordt er bedoeld met een parlementaire democratie?............................................
.......................................................................................................................................
Factor
Toelichting
kiesrecht: ...........
Revolutie van de Patriotten
kiesdistricten: ............
grondwet: ..................
1848
Dhr. ................
benoem wijzigingen:
SDB
Socialisten
Liberalen en het kiesstelsel
Europa
SDAP
Download