Inhoud Inleiding xi 1 Gegevens en betrouwbaarheid 1 1.1 Gegevens

advertisement
vii
Inhoud
Inleidingxi
1
Gegevens en betrouwbaarheid
1.1
Gegevens en informatie
1.2Integriteit
1.3
Consistentie en redundantie
1.4
Klassieke en moderne wijze van gegevensopslag
1.5Samenvatting
1
1
2
4
6
10
2
Relationele databases
2.1Databasemanagementsysteem
2.2
Relationele databases
2.3Samenvatting
13
13
16
21
3
Normaliseren, inleiding
3.1
Stap 1, de nulde normaalvorm
3.2
Stap 2, de eerste normaalvorm
3.3
Stap 3, de tweede normaalvorm
3.4
Stap 4, de derde normaalvorm
3.5Terminologie
3.6
Entiteit Relatie Diagram (ER-Diagram)
3.7Samenvatting
23
23
28
32
34
38
39
44
4
Normaliseren, verdieping
4.1
Geen repeterende groep
4.2
Dubbele (geneste) repeterende groepen
4.3
Dubbele (opeenvolgende) repeterende groepen
4.4
Opmerkingen met betrekking tot normaliseren
4.5Integreren
4.6Datadictionary
4.7Samenvatting
51
51
53
62
65
67
69
72
5
Eenvoudige bewerkingen in Access
5.1Inleiding
5.2
Het programma Access starten
5.3
De database en de tabel creëren
79
79
80
81
viii
Databaseontwikkeling met Access
5.4
Een bestaande database openen
5.5
Records manipuleren
5.6
Met meerdere tabellen tegelijkertijd werken
5.7
Gegevens selecteren en manipuleren
5.8Rapporten
5.9Formulieren
88
93
100
106
143
157
6
Uitgebreide formulieren
6.1Keuzemogelijkheden
6.2Bijlagen
6.3Keuzelijsten
6.4
Hoofd- en subformulieren
6.5Tabbladen
6.6Opdrachtknoppen
6.7Draaitabellen/Draaigrafieken
167
167
174
179
186
195
202
207
7
7.1
7.2
7.3
7.4
223
223
228
240
248
Uitgebreide rapporten
Rapport zonder duplicaten
Rapport met groepen
Rapport met meerdere groepen
Rapport met veel rekenvelden
8Macro’s
8.1
Een eenvoudige macro
8.2
Een eenvoudige ingesloten macro
8.3
Geavanceerde macro’s
8.4Gegevensmacro’s
9
259
260
267
273
287
Het bouwen van een
toepassing291
9.1
Tabellen en relaties
292
9.2Menustructuur
296
9.3
De formulieren
298
9.4 De rapporten
314
9.5 Voltooien van de toepassing
329
Inhoud
ix
10
SQL, Structured Query Language
10.1Inleiding
10.2Begrippen
10.3 Opbouw hoofdstuk
10.4 Database Bibliotheek (theorieopdrachten)
10.5 Database Alco (praktijkopdrachten)
10.6 Opvragingen uit één tabel
10.7 SQL gebruiken in Access
10.8 Eenvoudige opvragingen uit meerdere tabellen
10.9 Wijzigen van de volgorde
10.10 Rekenkundige bewerkingen
10.11Groeperen
10.12Subquery’s
10.13 Speciale joins en views
10.14 SQL, meer mogelijkheden
341
341
342
343
344
345
345
351
354
358
360
363
369
380
383
AVeldeigenschappen
387
BOpties
403
C
425
Een grote, uitgewerkte opgave
Index445
Download