Speelgoed Inkoop lijst bijhouden wat nodig is eventueel beurzen

advertisement
wie?
►Speelgoed
►Inkoop
►Inschrijven
►Uitschrijven
►Uitleen
►Nieuwe leden
►Speelgoed uitlenen
►Speelgoed innemen
►Lidmaatschap verlengen
►elke uitleen
►lijst bijhouden wat nodig is
►eventueel beurzen bezoeken
►groothandel bezoeken
►speelgoedwinkels bezoeken
►catalogi en folders bekijken
►verzoeken leden bespreken
►bestellingen plaatsen
►in de computer invoeren
►eventuele leeftijdsticker plakken
►van een nummer voorzien
►printen en plaatje in showmap
►eventueel plastificeren
►eventueel spelregels copiëren
►spelregels in spelregelmap
►printen nieuwe speelgoedlijsten
►uitschrijven computer
►uitschrijven speelgoedmap
►verwijderen uit showmap
►afvoeren speelgoed
►verwijderen uit spelregelmap
►in de computer invoeren
►identiteitsbewijs noteren
►kaart in orde maken
►handtekening en stempel op
kaart
►boekje met leenregels geven
►controleren speelgoed
►op ledenkaart noteren
►invoeren in computer
►afrekenen
►controleren speelgoed
►T op ledenkaart noteren
►invoeren in computer
►boete afrekenen
►invoeren in computer
►nieuwe kaart uitprinten
►handtekening en stempel op
kaart
►afrekenen
koffie/thee/limonade verzorgen
leden adviseren
telefoon aannemen
informatie verstrekken
een luisterend oor hebben
kas opmaken
computer afsluiten
opruimen
afwassen
logboek bijwerken
zand opvegen
speel-o-theek afsluiten
►Administrati
e
►Post
►Te laat
►ophalen
►Inschrijven
►Tijdens vergadering doornemen
►te laat speelgoed printen
►leden benaderen
bestuur
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
secretaris
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
wie een sleutel
heeft
donderdag
donderdag
bestuur
secretaris
►computerbestanden
►reactieschrift
►Verjaardagen kinderen
►Financiën
►Penningmeester
►opschonen
►uitdraaien speelgoedcatalogi
►back-ups maken
►vrijwilligerslijst bijwerken
►leden+speelgoeduitleen tellen
►schonen
►doornemen
►vullen
►verjaardagen printen
►kaarten schrijven
►kaarten versturen
secretaris
secretaris
secretaris
secretaris
secretaris
secretaris
op vergadering
iedereen
secretaris
secretaris
secretaris
►Boekhouding
►controle rekeningen
►betalingen doen
►de inkomsten bijhouden
►bankzaken regelen
penningmeester
penningmeester
penningmeester
penningmeester
penningmeester
►kadobonnen voor
vrijwilligers
►Jaarlijks
►Voor de gemeente
►Voor de sot
►Werkruimte
►onderhouden
►Vergadering ►regelmatig
secretaris
►financieel jaarverslag
►jaarverslag en werkplan
►Inventarisatie
►Evaluatie etentje
penningmeester
secretaris
iedereen
iedereen
►aankleden
►opruimen
►kapotte materialen vervangen
►kindvriendelijk houden
►kapotte apparaten vervangen
►nieuw speelgoed tentoonstellen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
bestuur
iedereen
►agenda opstellen
►notuleren
►vorige notulen doornemen
►post doornemen
►reactieschrift doornemen
►koffie + thee verzorgen
►agendapunten doornemen
►bespreken platform spee-otheken
►bespreken brede school
►notulen uitwerken en emailen
►opruimen
►afwassen
►data's vaststellen vergaderingen
►rondvraag
bestuur
voorzitter
voorzitter
bestuur
bestuur
iedereen
iedereen
voorzitter
secretaris
voorzitter
iedereen
iedereen
bestuur
iedereen
►Werkdagdeel
►regelmatig
►herstellen kapot speelgoed
►speelgoed compleet maken
►speelgoed inschrijven
►speelgoed afschrijven
►showmappen bijwerken
►speelgoed schoonmaken
►speelgoed controleren
►inventariseren
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
iedereen
►Publiciteit
►Folder
Bijwerken
laten drukken
verspreiden vanaf lijst
secretaris
secretaris
secretaris
►poster a3-formaat
►nieuwsbrief
►voorlichting
►ledenkrantje
►vrijwilligers
►bijwerken
►laten drukken
►verspreiden vanaf lijst
►leden uitprinten
►brief opstellen
►verzendklaar maken
►verzend klaarmaken\emailen
►scholen
►rondleiding\uitleg groepen
►presentatie
►leden printen
►copy verzamelen
►copy verwerken op pc
►laten drukken
►verzendklaar maken
►verzending verzorgen
►werven stukje schrijven
►naar de krant opsturen
►posters verspreiden
►i-doe inschakelen
secretaris
secretaris
secretaris
secretaris
magda hofkes
secretaris
secretaris
secretaris
secretaris
secretaris
secretaris
►Computer
en printer
►onderhoud
►website onderhoud
►website bijwerken
webmaster
webmaster
secretaris
►Aankopen
►huishoudelijk
►met toestemming
iedereen
►Aankopen
►kantoor
►plakplastic wolfslag
►printer inktpatronen
►andere materialen
bestuur
bestuur
iedereen
Download