Presentatie Fokke Rakers over

advertisement
STAND VAN ZAKEN CAMPUSONTWIKKELING
Huidige
situatie
BOVENAANZICHT
HUIDIGE SITUATIE ( (2014)
2
AMBITIEKAART CAMPUS
inhoudelijke clusters voor VU en VUmc
3
3
SAMENWERKING UvA/VU (propositie 2012)
AFS departments
Human Life
Science
Science for
Sustainability
Interdiscipl.
Units
Earth &
Ecology
Institutes/Centers,
Themes
Institutes/Centers,
Themes
Neuro
Sciences
Molecular
Life Sciences
Chemistry &
Chem Bio.
Physics &
Astronomy
Institutes/Centers,
Themes
Mathematics
& Logic
Institutes/Centers,
Themes
Informatics
Information
Science
4
Zuidas
Campus
Science Park
Fundamentals
of Science
Nederlands grootste
sciencecluster met:
• 3.000 medewerkers
• 9.000 studenten
• € 250 mln omzet
AMBITIES UMCA ONTWIKKELING
5
AMBITIES UMCA ONTWIKKELING
6
MASTERPLAN VU VUmc
Huidige situatie (2015)
Toekomstige situatie (2040)
7
MASTERPLAN VU VUmc
Situatie ca. 2020
8
MASTERPLAN VU VUmc
Situatie ca. 2035
9
MASTERPLAN VU VUmc
strip
10
O|2 ONDERZOEKSGEBOUW
Human Health Life Sciences / vervangende nieuwbouw
Architect
Opening
Oppervlakte
Functies
11
: EGM architecten
: eind 2015
: 35.000 m2 bvo
: onderzoek (labs)
NIEUWBOUW NIEUWE UNIVERSITEITSGEBOUW
Onderwijs / Onderzoek / Voorzieningen / Cultuur ( vervangende nieuwbouw)
NU.VU
nieuwe
universiteitsgebouw
VU
12
Architect
: Team V
Opening
: eind 2017
Oppervlakte
: 31.000 m2 bvo
Fietsenstalling
: 1.600 stk
Parkeergarage
: 600 pl.
Publieksvoorzieningen: theater, bioscoop,
horeca, dienstverlening
CAMPUSPLEIN
13
CAMPUSPLEIN
14
NIEUWBOUW IMAGING
•
•
•
•
•
Radiodiagnostiek
Nucleaire geneeskunde
Cyclotron
Radionuclide centrum
Laser centrum
Omvang:
Start bouw:
15.000 – 19.000 m2
sept 2015
NIEUWBOUW DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM
• Pathologie UMCA
• Genoomcentrum UMCA
Max. omvang:
Start bouw:
28.000 m2
2016
LEVENDIGE CAMPUS
17
GASTVRIJE CAMPUS : PUBLIEKSFUNCTIES
Publieke voorzieningen op de Campus:
• Theater
• Bioscoop
• Winkels
• Voorzieningen
• Horeca
• Groen (botanische tuin en SWT)
• Sportvoorzieningen Campus
• Evenementen
18
SCHOOLWERKTUINEN
Tijdelijke invulling kavel Schoolwerktuinen (2015-2017):
• Moestuinen
• Horeca (lunch)
• Onderzoek
• Vergaderlocatie
• Evenementen
• Tijdelijk parkeren
19
BOTANISCHE TUIN
Aanleg tijdelijke botanische tuin:
• Periode 2015-2022
• Vergroten publieksfunctie
(horeca)
• Verbeteren zichtbaarheid en
toegankelijkheid
• Ruimte voor (nieuwe)
activiteiten / evenementen
• Verruiming openingstijden
20
Fase 1:
• Aanleg bouwweg en (groen) bouwhek t.b.v.
bouwplaats Imaging
• Verbetering entree v.d. Boechhorstraat
• Verbouw kantoorgebouwtje naar
publieksruimte (winkel/horeca)
Fase 2:
• Slopen noordelijke kas
• Aanleg botanische tuin
21
v/d Boechorststraat
v/d Boechorststraat
v/d Boechorststraat
BOTANISCHE TUIN
BOTANISCHE TUIN
Impressie botanische tuin
22
BOTANISCHE TUIN
Nieuwe mogelijkheden botanische tuin….
23
DUURZAAMHEID
•
•
•
•
•
•
•
24
Gebouwen : BREEAM certificering nieuwbouw
(Excellent) en bestaande gebouwen (in use)
Energie : verduurzaming Energiebedrijf,
koude/warmte opslag Nieuwe Meer, Meerjaren
Energieafspraken onderwijssector
Afval : gescheiden inzamelen
Inkoop : producten en diensten
Sociaal : verlevendigen Campus, evenementen
Groen : vergroening openbare ruimte, daktuinen
Overig : Green Business Club, ondersteunen
duurzaamheids initiatieven Zuidas
We ontmoeten elkaar op de Campus
25
Download