Presentatie Leo Bentvelzen

advertisement
Onderzoek waterkwaliteit Potmarge zone
Leo Bentvelzen
Potmarge onderzoek november 2007
1
Project ontwikkeling Potmarge
• Nieuwe bebouwing ten dienste van “blauw en
groen”
• Duurzaam inrichten
• Water is het belangrijkste
Potmarge onderzoek november 2007
2
Monitoring Watergangen
• Potmarge zelf
• Dwars sloten
• Waterpartijen
Potmarge onderzoek november 2007
3
Wat wordt onderzocht?
•
•
•
•
•
•
Zuurstof (O2)
EGV (Elektrisch Geleidend Vermogen)
Fosfaat (PO4)
pH
Temperatuur
Stikstof (N)
Potmarge onderzoek november 2007
4
Monsterneming
• In het veld meten:
– O2 , pH, T, EGV
• In het Lab meten (dus monsters nemen!):
– PO4 en N-kjeldahl
Potmarge onderzoek november 2007
5
Verloop in de tijd
• Elke week metingen
• Verschillende plaatsen
– “Monsterplan” opstellen
– Planning maken in de tijd
Potmarge onderzoek november 2007
6
Planning
• Week 1:
– Monsternemingsplan opstellen
• Ook de analyses plannen!
• Monsters koel vervoeren en bewaren!
– Locaties beschrijven
– Communiceren met opdrachtgever:
• [email protected]
Potmarge onderzoek november 2007
7
Planning (2)
• Week 2 t/m 5 (6)
– Monsterneming uitvoeren
– Veldmetingen uitvoeren
– Laboratorium analyses uitvoeren
Potmarge onderzoek november 2007
8
Planning (3)
• Week 7:
– Excel file met meetgegevens opsturen naar
opdrachtgever
– Verslag schrijven
• Week 8
– Verslag inleveren
• Week 9
– Eindgesprek met de opdrachtgever
Potmarge onderzoek november 2007
9
Handige sites
• www.wetterskipfryslan.nl
• www.vrom.nl
• www.helpdeskwater.nl
– (CWI-rapport: “normen voor het waterbeheer”)
Potmarge onderzoek november 2007
10
Download