Slide 1

advertisement
Fotosynthese
Doelstelling
• Begrip van fotosynthese reactiveren
• Oefenen met reacties in fotosynthese met activerende werkvorm
• Vergelijken examenprogramma’s HAVO en VWO
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
Doelstelling
Opwarmertje
College fotosynthese
Fotosynthese ruilhandel m.b.v. BINAS
Vergelijk examenprogramma’s
misconcepten
Enkele examenvragen (als tijd over)
evaluatie
Opwarmertje
Hmmmmm?????
??????
Lokalisatie van fotosynthese in plant
Fotosynthese/koolstof assimilatie
Fotosynthese (versimpeld, zo staat het in de
schoolboeken)
• 6 CO2 + 12 H2O+licht energie C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
• 6 CO2 + 6 H2O +licht energie C6H12O6 + 6 O2
Zo simpel mogelijk/misschien wel beter:
CO2 + H2O  CH2O + O2
Koolstofdioxide plus water wordt koolhydraat plus zuurstof
Redox reacties/energie vastleggen
Fotosynthese ruilhandel (zien we fouten in de
biodata?)
• 3 plekken op tafel maken:
– ruimte in thylakoid
– Stroma chloroplast
– Membraan van granum
• Ik ben de zaklantaarn
• 4 beheerders van(legoblokjes):
–
–
–
–
H en O atomen en elektronen
ATP, ADP en P
NADP+ en NADPH
C atomen
Examenprogramma’s vergelijken van HAVO en
VWO
• Zie bij Havo het woord ATP niet
• Wonderlijk dat rubisco ontbreekt
Aantal misconcepten
• Donkerreactie vindt in het donker plaats
• Planten photosynthetiseren overdag en aerobe dissimilatie vindt `s
nachts plaats
• Glucose is het eindprodukt van de fotosynthese
• BVJ verwart fotosystemen met cyclisch versus non-cyclisch
elektronentransport
Download