JAARPLANNER KLAS 1

advertisement
JAARPLANNER KLAS 4
2e trimester 2014-2015
Week
46
Bijzonderheden
Vak: Nederlands
Stofomschrijving
Wekelijks twee lessen: Nieuw Nederlands,
Module formuleren blz. 138 t/m 154
Toets (code, toelichting)
220 Formuleren, weging 2
Datum toets
Middeleeuwse letterkunde
47
Middeleeuwse letterkunde
Formuleren: 2 lessen
210 middeleeuwse
letterkunde, weging 2
48
Formuleren: 2 lessen
230 Webquest poëzie,
weging 2
49
Poëzie: 1 les theorie
Nieuw Nederlands formuleren: 2 les
50
Di 18 nov geen les
Woe 21 nov na 5e uur
rapportvergadering
Middeleeuws boek moet
gelezen zijn
Webquest poëzie: 1 les
Webquest poëzie: 2 lessen
Proefwerk middeleeuwse letterkunde
1 les webquest Poëzie
51
210: proefwerk
middeleeuwen, weging
2
2 lessen formuleren
52
01
02
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Ma: huiswerkvrij
1 les formuleren
2 les presentaties poëzie
Welk modern boek (3e boek) ga je lezen?
230 presentaties poëzie
+
230 inleveren verslag
webquest Poëzie, di 13
januari, weging 2
03
04
05
06
Proefwerk formuleren
Do: Theater De
ontdekking van de
hemel
Evt. uitloop toetsweek
Vrijdag 6 feb: Ru-dag
Nijmegen
07
08
Voorjaarsvakantie
09
Ma 23-2 boek 3 moet
gelezen zijn
10
11
12
Toetsweek 2
220 Formuleren,
weging 2
2 lessen: Schrijven algemeen + recensie,
Nieuw Nederlands blz 49 t/m 67 + blz. 78 t/m
82
1 les : aandacht theatervoorstelling
Spelling: 2 lessen
2 lessen Spelling
1 les Schrijven
1 les Spelling
1 les Schrijven
2 lessen Spelling
1 les Schrijven
Introductie redevoering
310 redevoering, weging 2
16e en 17e eeuwse Letterkunde,
320 Renaissance, weging 2
literatuurgeschiedenis.nl inloggen met gouden
eeuw
Proefwerk spelling
Schrijven boekrecensie
Schrijven van een boekrecensie
Geen toets Nederlands
240 Toets spelling,
weging 2
250 Recensie, Moderne
letterkunde, weging 2
Download