Name:

advertisement
Naam: .....................................................
Profieltest (omcirkel je antwoorden)
A.
een schuifpuzzel
B.
een getallenpuzzel
A.
binnen de
10 s
B.
C.
tussen de 10 en 30 s ik vond het niet
binnen de tijd
A.
binnen de
10 s
B.
C.
tussen de 10 en 30 s ik vond het niet
binnen de tijd
A.
met hulpmiddel
B.
enkel ogen
A.
bij de eerste
kans
B.
bij de tweede
kans
C.
bij de derde
kans
En/of D.
gezicht in geheel en niet
in details
D.
ik vond de verandering
helemaal niet
A.
B.
C.
volledige
bijna correct (op een de overeenkomst
overeenkomst paar details na)
is ver te zoeken
A.
bij de eerste
kans
B.
bij de tweede
kans
C.
bij de derde
kans
D.
ik vond de verandering
helemaal niet
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
binnen de
20 s
B.
C.
tussen 20 s en 1 min ik vond het niet
binnen de tijd
Schets koepel
Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Profielwaarde
Som positieve getallen
Teamnummer:
...............................
Som negatieve getallen
Totaal
A
2
2
-2
-2
3
-3
3
1
-1
-3
B
-2
1
-1
2
2
-2
2
1
-1
-2
C
D
0
0
-1
1
0
1
-1
1
0
0
0
-1
1
Download