Koolstofkringloop

advertisement
Havo 5 Stofwisseling: Koolstofkringloop
Energiestromen
Koolstof (C)
Komt voor in:
Lucht/atmosfeer
CO2, CO, CH4
Organische stoffen
C6H12O6
Vetten, eiwitten, koolhydraten
Fossiele brandstoffen (ook organische stoffen)
Steenkool, aardolie, aardgas
I = opgenomen voedsel
F = faeces / ontlasting
A = assimilatie
R = dissimilatie / verbranding
P = productie
Energiestromen
Organische
stoffen
CO2
Organische
stoffen
Organische
stoffen
Koolstofkringloop
Koolstofassimilatie
Producenten
CO2
Glucose
Dissimilatie
Dissimilatie
Dissimilatie
Voortgezette
assimilatie
Andere
Organische
stoffen
Dode planten
Organische
stoffen
Reducenten
uitwerpselen
Dode dieren
Organische
stoffen
Consumenten
+organismen
Download