Bijzonder hoogleraar psychische gevolgen rampen

advertisement
Bijzonder hoogleraar psychische gevolgen
rampen
Binnen dit kader richt Van der Veldens onderzoek zich vooral op de zelfredzaamheid van
getroffenen van rampen en calamiteiten. Ook de rol van de GGZ maakt daarvan deel uit.
Het onderzoek zal bijdragen aan verdere theorievorming rondom collectief
slachtofferschap en ligt in het verlengde van zijn werk bij het Instituut voor
Psychotrauma (IVP).
Bij het IVP doet Van der Velden voornamelijk onderzoek naar de gevolgen van rampen en
calamiteiten, agressie en geweld, en oorlog, zoals posttraumatische klachten en
middelengebruik. Hij richt zich vooral op mechanismen die verklaren waarom de ene
groep mensen ernstige psychische klachten ondervindt, en de andere groep niet.
Dit biedt aanknopingspunten voor interventies die klachten na dergelijke
gebeurtenissen kunnen voorkomen of beperken.
Download