Figuren - Juf Hannah

advertisement
Naam:
Datum:
Wiskunde
RUIMTEFIGUREN EN VLAKKE FIGUREN,
VEELHOEKEN, VIERHOEKEN (RECHTHOEK & VIERKANT)
 MEETKUNDE
1. Kruis de passende eigenschappen aan.
 Vier gelijke zijden
 drie niet even lange zijden
 Even lange overstaande zijden
 twee even lange, gelijke zijden
 Twee paar evenwijdige zijden
 drie gelijke zijden
 drie niet gelijke hoeken
 Zijden die loodrecht op elkaar
staan
 twee gelijke en 1 niet gelijke hoek
 Vier gelijke hoeken
 drie gelijke scherpe hoeken
 Vier rechte hoeken
2. Teken (met een liniaal!) een driehoek met 2 scherpe en 1 stompe hoek:
3. Teken (met een liniaal!) een vierhoek dat geen vierkant is:
www.juf-hannah.nl
4. Teken (met een lat!) een rechthoek dat geen vierkant is:
www.juf-hannah.nl
Download