Onderzoek naar lees- en rekenvoorwaarden: Bij kinderen van de

advertisement
Onderzoek naar lees- en rekenvoorwaarden:
Bij kinderen van de derde kleuterklas kan er bekeken worden in welke mate zij
‘schoolrijp’ zijn, dit wil zeggen de nodige lees- en rekenvoorwaarden voldoende
beheersen om in het eerste leerjaar vlot te kunnen leren lezen en rekenen. Een dergelijk
onderzoek kan een belangrijke aanvulling zijn bij een advies m.b.t. de overgang naar het
eerste leerjaar.
Download