Communiceren I

advertisement
Elektriciteitsleer
Wisselstroom/wisselspanning
Inductie
Capaciteit
Impedantie
Magnetische veldlijnen
Magnetische veldlijnen
Inductie
Rotatie
Translatie
Opwekken wisselspanning
Electro motorische kracht (emk)
emk = Umax . sint
 = 2f
T = 1/f
emk komt overeen met u
Momentele waarden (meestal met kleine
letter, dus u i.p.v. U en i i.p.v. I)
Wisselspanning / weerstand
U = I x R
i = (Umax / R) x sint
u = Imax x R x sint
P = U x I
p = Umax x Imax sin2t
Arbeid / Energie
W = P x t
Oppervlak onder de grafiek P = f(t)
W van een trilling bij wisselspanning =>
oppervlak onder sinus => intergraal sinus
W = ½ Imax2 x R x T
Effectieve waarden
P = W / t (stel t = T)
P = ½ Imax2 x R (wisselspanning)
P = I2 x R (gelijkspanning)
Ieff =  ½ Imax2 = 0,7 Imax
Ueff =  ½ Umax2 = 0,7 Umax
Peff =  ½ Umax2 x  ½ Imax2 = ½ Umax x Imax
Peff = ½ Imax2 x R of Peff = ½ Umax2 / R
Soorten wisselspanning
Sinusvormige spanning
Zaagtand spanning
Blok spanning
Variërende gelijkspanning
Geen wisseling
van positief
naar negatief
Faseverschuiving
Faseverschuiving
Download