Bachelor in de industriële wetenschappen - Fase 1

advertisement
Bachelor in de industriële wetenschappen - Fase 1
GROEP T - Leuven Engineering College
Gewichten
Contacturen
Studiepunten
Bachelor in de industriële wetenschappen - Fase 1: 2013-2014
Domein
Opleidingsonderdelen / onderwijsleeractiviteiten
Examens
berekening
sem1
sem2
OPO
punten
jan
60
20
20
S
PE
PE
jun
sept
OD ola
S
Hc
G3
X
ENGINEERING CONTENT
Energie / Fysica
T1DYN0
T1STAT
T1FYS0
T1ELM0
Dynamica van het puntdeeltje
Dynamica van het puntdeeltje: Hoorcolleges
Dynamica van het puntdeeltje: Oefenzittingen
Dynamica van het puntdeeltje: Practica
Statica van starre lichamen
5
2u/week
1,5u/week
6*2u
3
1,5u/week
1,5u/week
Statica van starre lichamen: Hoorcolleges
Statica van starre lichamen: Oefenzittingen
Fysica van uitgebreide lichamen
Fysica van uitgebreide lichamen: Hoorcolleges
Elektriciteit en magnetisme
Elektriciteit en magnetisme: Hoorcolleges
Elektriciteit en magnetisme: Oefenzittingen
Elektriciteit en magnetisme: Practica
3u/week
1,5u/week
5*2u
1,5u/week
5*2u
5*2u
Leven / Biologie
Biologische en emergente systemen
Biologische en emergente systemen: Hoorcolleges
Biologische en emergente systemen: Practica
3u/week
5*2,5u
1,5u/week
1,5u/week
A
G
G3
M+S
M
Hc
S
PE+S
PE
P
PE+M+S
OD Ola
Ex
Andere regeling (zie ECTS-fiche)
Geen evaluatie
Geen evaluatie in 3de examenperiode (zie ECTS-fiche)
Mondeling met schriftelijke voorbereiding en schriftelijk examen
Mondeling met schriftelijke voorbereiding
Resultaat van (een gedeelte van) het hoorcollege-examen
Schriftelijk examen
Permanente evaluatie + schriftelijk examen
Permanente evaluatie - mogelijk inclusief test(en)
Praktijkexamen
Permanente evaluatie + mondeling met schriftelijke voorbereiding + schriftelijk examen
Deeloverdracht van dit cijfer naar volgend academiejaar indien ≥ 10/20
Examen - nader te bepalen examenvorm
65
20
15
S
PE
PE
S
Hc
G3
X
S
PE
PE
S
S
P+S
X
S
A
X
60
15
25
S
PE
PE
70
30
S
PE
70
30
S
PE
70
30
M
PE
M
Hc
70
30
S
PE
S
S
X
S
PE
S
S
X
PE+M+S
PE
S
A
X
X
PE
A
A
X
X
G3
M
PE
M
Hc
4
2u/week
1,5u/week
3
1,5u/week
6*2u
5
4u/week
8u
75
25
3
4u
2u/week
7u
60
40
PE
3
1u/week
6*2u
50
50
PE
100
PE
PE
6
7
7
T1EE12
Algemeen totaal
S
6
1,5u/week
1,5u/week
T1MGMT
Legende:
S
5
T1ANA0
MENTORAAT
Mentoraat
MONITORAAT
Monitoraat wiskunde
Monitoraat fysica
Monitoraat chemie
100
7
1,5u/week
5*2u
5*2u
T1BIO0
HOLISTIC ENGINEERING EXPERIENCES
Engineering Experiences 1+2
EE1+2: Reverse and Eco-Engineering
S
Hc
6
Materie / Chemie
Chemie en chemische technologie
Chemie en chemische technologie: Hoorcolleges
Chemie en chemische technologie: Oefenzittingen
Chemie en chemische technologie: Practica
Management / Communicatie
Management I: Inleiding tot management / Ingenieur en onderneming
Inleiding tot management: Hoorcolleges en seminaries
Ingenieur en onderneming
T1COM0
Communicatie I: Aspects of Professional Communication / Presenteren
Aspects of Professional Communication
Presenteren
S
PE
3
2u/week
T1CHEM
Informatie / Wiskunde
Analyse
Analyse: Hoorcolleges
Analyse: Oefenzittingen
T1LIN0
Lineaire algebra en analytische meetkunde
Lineaire algebra en analytische meetkunde: Hoorcolleges
Lineaire algebra en analytische meetkunde: Oefenzittingen
T1CSDA
Computersystemen en databanken
Computersystemen en databanken: Hoorcolleges
Computersystemen en databanken: Practica
T1ESC0
Elektronische schakelingen
Elektronische schakelingen: Hoorcolleges en oefenzittingen
Elektronische schakelingen: Practica
70
30
30u
12u
10u
10u
60
Download