Insulinetolerantietest

advertisement
Informatiefolder: insulinetolerantietest
Met een insulinetolerantietest wordt op het dagziekenhuis door middel van bloedonderzoek gemeten of uw
hypofyse voldoende groeihormoon en bijnierschorshormoon (cortisol) aanmaakt. De hypofyse is een klier
midden in het hoofd onder de hersenen die vele hormonen uitscheidt. Uw arts heeft dit onderzoek voor u
aangevraagd.
Door het toedienen van insuline gaat uw bloedsuikerspiegel dalen. Wanneer uw bloedsuikerspiegel onder
een bepaald niveau daalt, reageert de hypofyse hierop door groeihormoon en ACTH (adrenocorticotroop
hormoon) te produceren, waarop de bijnier vervolgens reageert door cortisol aan te maken. Door deze test
wil men zien of de hypofyse voldoende werkt.
Voorbereiding
De dag van het onderzoek meldt u zich aan op de dagkliniek om 8 uur. U wordt daar ingeschreven en krijgt
een bed toegewezen. Belangrijk is dat u nuchter bent, dat wil zeggen dat u niets meer heeft gegeten vanaf
middernacht. U mag wel nog een beetje water drinken.
Ook mag u geen geneesmiddelen innemen die de test verstoren, zoals geneesmiddelen die cortisol bevatten.
Bij twijfel belt u naar uw voorschrijvende arts.
Laat u die dag begeleiden. U mag zeker niet met de auto rijden omdat u suf kan zijn door het onderzoek.
Verloop van de test
•
•
•
•
•
•
•
De verpleegkundige van de dagkliniek zal eerst uw thuismedicatie met u overlopen.
Tijdens de test behoudt u bedrust. U kan best nog eens gaan plassen voor de test start.
Er wordt een infuus geplaatst in één arm en een katheterslot in de andere arm.
Er wordt een eerste bloedafname gedaan via het katheterslot en tegelijkertijd wordt uw
bloedsuikergehalte getest doormiddel van een glucosemeter.
Hierna wordt er via het infuus snelwerkende insuline toegediend.
Dan worden er om de 15 minuten twee bloedstalen genomen via het katheterslot en wordt ook uw
bloedsuikergehalte steeds getest.
De test duurt ongeveer 75 minuten.
Na het toedienen van de snelwerkende insuline kan u zich na een tijdje (ongeveer 30 minuten) erg suf,
slaperig en zweterig voelen. Dat is normaal omdat door het toedienen van de insuline er een hypoglykemie
wordt uitgelokt. Dat wil zeggen dat het suikergehalte in uw bloed erg daalt onder de normale waarde.
Wanneer u deze tekenen vertoont, zal de verpleegkundige bij u blijven. Belangrijk is dat u niet in slaap valt.
Wanneer uw glycemie voldoende is gezakt, krijgt u eten en drinken van ons.
Het secretariaat van het dagziekenhuis is open van ma t/m vrij van 07 tot 18 uur.
Tel.: 03 285 24 31
Fax: 03 285 24 32
[email protected]
http//dagkliniekantwerpen.gza.be
Na de test
•
•
•
Na de test kan u zich erg vermoeid voelen, maar dat is normaal. Dat komt door de lage
bloedsuikerwaarde die uitgelokt is tijdens de test.
Wanneer uw bloedsuikerspiegel terug is genormaliseerd, mag u weer naar huis.
Maak een afspraak met de behandelende arts om de resultaten te bespreken.
Het secretariaat van het dagziekenhuis is open van ma t/m vrij van 07 tot 18 uur.
Tel.: 03 285 24 31
Fax: 03 285 24 32
[email protected]
http//dagkliniekantwerpen.gza.be
Download