Noodnummers in België en het buitenland

advertisement
Noodnummers in België en het buitenland. Wat uitleg !!
Het noodnummer 100 (brandweer-ambulance) en 101 (politie) is in België algemeen
gekend.
Maar worden mensen in het buitenland geconfronteerd met een ongeval of agressie, dan
is het noodnummer van de hulpdiensten in dit land vaak niet geweten.
Slachtoffer of getuige van een ongeval of agressie ? Wat doen?
Ik woon of ben op reis in België.
Wanneer het gaat om een ongeval, malaise of een brand waarbij dringende hulp
noodzakelijk is (ambulance of brandweer), vormt u het nummer 112.
Wanneer het gaat om een agressie waarbij de politiediensten dringend moeten
tussen komen, vormt u het nummer 101
Ik ben op reis in één van de lidstaten van de Europese Unie.
U vormt het nummer 112. Het is gratis en makkelijk te onthouden. 112 werkt
overal in de Europese Unie. Gelukkig want u kent de specifieke noodnummmers
van elk land niet van buiten.
Ik bezit een GSM en ik bevind me in België of in één van de lidstaten van de
Europese Unie.
U vormt het nummer 112.Maar als het GSM netwerk niet werkt, en het bericht
"netwerk niet beschikbaar - alleen noodnummer" verschijnt, gebruikt u dit
nummer in principe niet, behalve als u geconfronteerd bent met een noodsituatie
of een agressie. U voelt zich gerustgesteld omdat u weet dat, zelfs indien er geen
netwerk is, u, met uw GSM, de hulpdiensten kan bellen. (Dus enkel in noodsituatie
om het systeem niet te overbelasten)
112 is een Europees noodnummer dat u in de 27 lidstaten van de Europese Unie kan
gebruiken in geval van agressie, ongeval of in elke andere noodsituatie.
Ter herinnering, de 27 Staten van de Unie zijn: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Roemenië en Bulgarije.
De buitenlandse operator bij de noodcentrale kan u normaal gezien tewoord staan in het
Engels.
Wanneer U in België het nummer 112 contacteert, komt u automatisch uit in een 100centrale. Het gebruik van het nummer is gratis.
Download