G24 + G25 Machten en vierkantswortels van natuurlijke getallen

advertisement
E+B
Naam: ………………………………
Klas: 1A……
/17
Nr.: …………
V*
Datum:……………………………
/5
SO….: G24 + G25 Machten en vierkantswortels van natuurlijke
getallen
Tot.
/22
Parate kennis
/3
Vul in hoe je geleerd hebt:
Niet
bekeken
Gelezen
Mondeling geleerd /
opnieuw gemaakt
Schriftelijk geleerd /
opnieuw gemaakt
Knooppunt
Theorie
Oefeningen
B
1) Vul het kader verder aan.
2.2.2
3.3
Schrijf de vermenigvuldiging als een macht.
Grondtal
Exponent
/3
B
B
V
V
2) Reken uit.
a) 1004 = ……………………………
d) 130 = …………………………….
b) 120 = ………………………………
e) 7² = ……………………………….
c) 122 = ……………………………..
f) 43 = ……………………………….
3)
/3
Vul in met >, < of =.
a) 32 ………….. 23
b) 121 ………… 112
c) 100 ………… 1000
4) Vind het juiste getal.
d) 63 ………… 72
e) 13 …………. 112
f) 53 …………. 35
a) Van welk getal is het kwadraat gelijk aan 121? ………………………………………
b) Van welk getal is het kwadraat gelijk aan 144? ……………………………………….
c) Welke macht met exponent 2 is gelijk aan 81? ………………………………………..
d) Van welk getal is het kwadraat het drievoud van het getal zelf? ………………………
5) We gooien een muntstuk 5 keer in de lucht. Het muntstuk kan op kop of
munt vallen.
a) Hoeveel verschillende uitkomsten zijn er mogelijk? Welke bewerking heb je
gebruikt?
………………………………………………………………………………..
b) Hoeveel verschillende uitkomsten zijn er mogelijk als ik het muntstuk 10 keer in
de lucht gooi?
………………………………………………………………………………..
/3
/2
/2
B
B
6) Reken uit en vul in.
a) √9 = ……….. want ………………….
b) √64 = ……….. want ………………
/4
7) Omcirkel de getallen die een vierkantswortel hebben in N
a) 16
b) 1
V
c) √169 = …….. want ………………….
d) √49 = ……….want ………………….
160
10
1600
100
/2
8) Vul de definitie verder aan.
Vierkantsworteltrekking: a en b zijn natuurlijke getallen
√π‘Ž = b als ………………………………………………………………………………
/1
Parate kennis: hoeken meten vad. n° 83-84
Geef de naam van de soort hoek en schrijf op hoe groot de hoek is.
/3
Naam:
……………………………..
Naam:
……………………………
Naam:
……………………………..
𝐸̂ = …………………………
𝐿̂= ………………………...
Μ‚ = …………………………
𝐾
Download