Woerden 20 september 2016 - Q

advertisement
PERSBERICHT – Q-koorts informatiebijeenkomst Woerden
Onbehandeld is Q-koorts levensbedreigend
Tussen 2007 en 2009 deed zich in Nederland de grootste Q-koortsepidemie ter wereld voor.
Door die uitbraak werden naar schatting 50.000- 100.0001 personen in heel Nederland
besmet met Q-koorts. Een deel van de besmette patiëntengroep ondervindt nog dagelijks de
gevolgen van Q-koorts. Eind 2013 is Stichting Q-support opgericht met de opdracht om Qkoortspatiënten te begeleiden en adviseren bij hun vraagstukken op medisch, juridisch en
maatschappelijk terrein. Op 20 september 2016 organiseert Q-support een
informatiebijeenkomst in De Hall in Woerden over Q-koorts.
Acht jaar na de laatste Q-koortsuitbraak is de situatie van veel patiënten nog steeds
schrijnend. Deze patiënten gaan gebukt onder chronische Q-koorts of het Qkoortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Bij chronische Q-koorts is de nog levende bacterie in
het lichaam aanwezig en veroorzaakt levensgevaarlijke ontstekingen aan vaten en
hartkleppen. Mensen met QVS zijn chronisch moe en hebben last van spier- en
gewrichtspijn, geheugen- en concentratiestoornissen. Door de onbekendheid van de ziekte
herkennen en erkennen artsen de ziekte vaak niet.
Nader onderzoek kan uitwijzen dat zij ofwel chronische Q-koorts of het Qkoortsvermoeidheidssyndroom (QVS) hebben. Helaas wordt bij veel patiënten met deze klachten
nog relatief weinig vervolgonderzoek ingezet. Voor mensen met chronische Q-koorts kan dat
fataal zijn. Zonder de juiste behandeling komen zij te overlijden. Recente sterfgevallen aan
chronische Q-koorts illustreren dat dit helaas ook het geval is.
Op 20 september 2016 organiseert Q-support een informatiebijeenkomst in De Hall,
Korenmolenlaan 4, in Woerden voor Q-koortspatiënten, familie, professionals en
belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst zal Annemieke de Groot (directeur Q-support)
informeren over de dienstverlening van Q-support. Medisch adviseur Alfons Olde Loohuis gaat in
op Q-koorts, de langetermijngevolgen ervan en zal vragen hierover beantwoorden. Deelname is
kosteloos. De avond begint om 19.00 uur (zaal open vanaf 18.45 uur). Aanmelden kan via de
website: www.q-support.nu of per telefoon: 073 610 00 10.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo de Louw, Maasland Communicatie, t.
06 53329249 of Annemieke de Groot, directeur, t. 073 610 00 10
1
Schatting op basis van bloedonderzoek Sanquin
Download