Tabel 3 - Anti-emetica

advertisement
Tabel 3 - Anti-emetica
Geneesmiddel/
Werkingsmechanisme
Toedieningsvormen
Metoclopramide
Tablet, drank,
zetpillen, injectie
•
•
•
Domperidon
Tablet, suspensie,
zetpil
•
Dosering
Dopamine-2-antagonist
(centraal + perifeer)
Zwakke serotonine
(5HT3)-antagonist
5HT4-agonist (bevordert
maagontlediging)
Dopamine-2-antagonist
(centraal + perifeer)
•
•
3-4 dd 10-20 mg p.o. of 2040 mg supp. 40-100
mg/24 uur s.c./i.v.
Dosering p.o. : rectaal:
s.c./i.v. = 1 : 2 :1
Bijzonderheden
•
•
•
3-4 dd 10 mg p.o
3-4 dd 60 mg supp.
•
•
•
•
•
•
Kan koliekachtige
buikpijn bij ileus doen
verergeren
Niet combineren met
anticholinergica
Centrale bijwerkingen:
extrapiramidale
stoornissen, acathisie,
sufheid
Alternatief voor
metoclopramide
Kan koliekachtige
buikpijn bij ileus doen
verergeren
Niet combineren met
anticholinergica
Weinig of geen centrale
bijwerkingen
Haloperidol
Tablet,
druppels(buccaal),
Injectie
•
Dopamine-2-antagonist
(centraal)
•
•
•
2 dd 1-2 mg p.o.
2-4 mg/24 uur s.c./i.v.
Dosering p.o.: s.c./i.v. = 2 : 1
•
Bij chemisch/metabole
oorzaken
Ondansetron
Tablet, smelttablet,
stroop, zetpil, injectie
•
Serotonine (5HT3)antagonist (centraal +
perifeer)
•
•
•
1-2 dd 8 mg p.o. of i.v.
1 dd 16 mg supp.
16-32 mg/24 uur s.c./i.v.
•
M.n. bij chemotherapie
of radiotherapie
Obstipatie als bijwerking
Granisetron
Tablet, injectie
•
Serotonine (5HT3)antagonist (centraal +
perifeer)
•
•
2 dd 1 mg p.o.
1-3 dd 3 mg i.v.
•
Serotonine (5HT3)antagonist (centraal +
perifeer)
•
Tropisetron
Tablet, injectie
•
•
•
1 dd 5 mg p.o. of i.v.
•
•
M.n. bij chemotherapie
of radiotherapie
Obstipatie als bijwerking
M.n. bij chemo- of
radiotherapie
Obstipatie als bijwerking
Aprepitant
Capsule
•
Neurokinine-1 (NK1)antagonist
•
•
1 dd 125 mg p.o. op dag 1
1 dd 80 mg p.o. op dag 2-3
•
Bij misselijkheid en
braken t.g.v.
chemotherapie
Dexamethason
Tablet, injectie
•
Vermindering
hersenoedeem en
mogelijk ook oedeem
rondom tumor c.q.
metastasen
Andere mechanismen
onbekend
•
•
1 dd 4-8 mg p.o., s.c./i.v.
Dosering p.o. = s.c./i.v.
•
M.n. bij chemotherapie
(acute en vertraagde
misselijkheid en braken)
of verhoogde hersendruk
Bij therapieresistente
misselijkheid en braken
Antihistaminicum
Zwak anticholinergicum
•
•
•
Cyclizine
Tablet, zetpil
•
•
•
3-4 dd 50 mg p.o.
3 dd 100 mg supp.
•
•
Scopolamine
Pleister
•
Anticholinergicum
•
1-2 pleisters à 1,5 mg om de
3 dagen
•
Achter het oor plakken
Droge mond,
visusstoornissen,
urineretentie,
verwardheid
Niet combineren met
prokinetica
Wordt niet vergoed
•
Bij ileus
•
•
•
Scopolaminebutyl
Injectie
•
Anticholinergicum
•
40-120 mg/24 uur s.c./i.v.
Niet combineren met
prokinetica
Alleen vergoed bij recept
voor chronisch gebruik
Geneesmiddel/
Werkingsmechanisme
Toedieningsvormen
Dosering
Bijzonderheden
•
•
Olanzapine
Tablet, injectie
Levomepromazine
Tablet, injectie
Droge mond,
visusstoornissen,
urineretentie,
verwardheid
Niet combineren met
prokinetica
•
1-2 dd 5 mg p.o.
•
•
•
Dopamine-1/4-antagonist
Serotonine
(5HT2,3,6)antagonist
Antihistaminicum
Anticholinergicum
Toegenomen kans op
CVA en sterfte
beschreven bij gebruik
bij oudere patiënten met
dementie
•
•
•
•
Dopamine-2-antagonist
5-HT2-antagonist
Antihistaminicum
Anticholinergicum
•
Startdosis 1 dd 6,25 mg p.o.
a.n. of 3,12 mg s.c. (bolus
of continue infusie), z.n.
ophogen tot max. 25 mg dd
Dosis p.o.: s.c. = 2 : 1
•
•
•
Sedatie, droge mond
Kan ook in de wangzak
worden toegediend
Als monotherapie bij
therapie-resistente
misselijkheid en braken
Wordt niet vergoed
•
•
•
•
Octreotide
Injectie
•
Antisecretoir middel
•
3 dd 100-300 µg of 300-900
µg/24 h s.c./i.v.
•
Bij ileus
Lanreotide PR
Injectie
•
Antisecretoir middel
•
30 mg i.m. 1x per 2 weken
•
Bij ileus, goed reagerend
op octreotide
Download