Bijlage 1 bij Didactiek van Programmeren, pag. 1

advertisement
Bijlage 1 bij Didactiek van Programmeren, pag. 1
Bijlage 1 bij Didactiek van Programmeren, pag. 2
Bijlage 2 bij Didactiek van Programmeren, pag. 3
Bijlage 2 bij Didactiek van Programmeren, pag. 4
Bijlage 2 bij Didactiek van Programmeren, pag. 5
Bijlage 2 bij Didactiek van Programmeren, pag. 6
Bijlage 2 bij Didactiek van Programmeren, pag. 7
Bijlage 2 bij Didactiek van Programmeren, pag. 8
Bijlage 3 bij Didactiek van Programmeren, pag.9
Bijlage 3 bij Didactiek van Programmeren, pag.10
Bijlage 4 bij Didactiek van Programmeren
Checklist leermiddelen: aandacht voor deelonderwerpen
Methode: ………………………………………………………………………….
Waar legt het boek de nadruk op? Geef hier ook eventueel gewenste extra
onderwerpen aan.
Deelonderwerpen in programmeeronderwijs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hoeveelheid aandacht voor het onderwerp in de methode
veel
niet veel niet weinig
geen
weinig
het leren over programmeertalen
het leren over de werking v/e computer
algoritmen
problemen opdelen in deelproblemen
programma-ontwerp
het maken van een programma
het testen van een programma
het leren van een programmeertaal
Bent u het eens met de gekozen nadrukken (nog los van de manier van uitwerking – zie hierna)?
Deelonderwerpen in programmeeronderwijs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hoeveelheid aandacht voor het onderwerp in de methode
te veel
net goed
te weinig
veel te
weinig
het leren over programmeertalen
het leren over de werking v/e computer
algoritmen
problemen opdelen in deelproblemen
programma-ontwerp
het maken van een programma
het testen van een programma
het leren van een programmeertaal
Wat vindt u van de manier waarop de onderwerpen aan de orde komen?
Deelonderwerpen in programmeeronderwijs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Manier van uitwerking
goed
voldoende
matig
zeer slecht
het leren over programmeertalen
het leren over de werking v/e computer
algoritmen
problemen opdelen in deelproblemen
programma-ontwerp
het maken van een programma
het testen van een programma
het leren van een programmeertaal
Geef eventuele toelichting aan ommezijde.
Toelichting/opmerkingen:
CODI - Vakdidactiek Informatica - IV - (nov. 1999)
11
Bijlage 5 bij Didactiek van Programmeren, pag. 12
12
CODI - Vakdidactiek Informatica - IV - (nov. 1999)
Bijlage 5 bij Didactiek van Programmeren
Analyseformulier practica
Practicum:…………………………………………………….
a. Didactische aanpak
(1) spiral approach, (2) top-down, (3) bottom-up, (4) aanvullen en/of lezen, of (5) een combinatie van enkele van
deze aanpakken (geef aan welke).
b. Sterke/zwakke kanten
Sterk:…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zwak:…………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
c. Noodzakelijke veranderingen:
:…………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
d. Aandacht voor deelonderwerpen
Deelonderwerpen in programmeeronderwijs
Wordt geoefend in het practicum?
Ja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nee
het leren over programmeertalen
het leren over de werking v/e computer
algoritmen
problemen opdelen in deelproblemen
programma-ontwerp
het maken van een programma
het testen van een programma
het leren van een programmeertaal
CODI - Vakdidactiek Informatica - IV - (nov. 1999)
13
Bijlage 5 bij Didactiek van Programmeren, pag. 14
14
CODI - Vakdidactiek Informatica - IV - (nov. 1999)
Bijlage 6 bij Didactiek van Programmeren
Bijlage 6
Literatuurverwijzingen
[1]
Advies Examenprogramma’s havo/vwo Informatica, Stuurgroep Profiel Tweede Fase, Den
Haag, 1995.
[2]
Programmeertalen en -paradigma’s, Jeroen Fokker en Willem van der Vegt, Codi-cursus,
1999
[3]
From the Bottom to the Top?, Betsy van Dijk en Herman Koppelman (1995), TINFON 4 (1),
pp. 31-32. Zie ook bijlage 1.
[4]
Programmeren door completeren, Jeroen van Merriënboer (1992), TINFON 1 (2), pp. 66-71.
Zie ook bijlage 2.
[5]
Visual programming with Java: an alternative approach to introductory programming, Frank
Wester, Marleen Sint, en Peter Kluit (1997). In Proceedings Integrating Technology into
Computer Science Education (ITiCSE 97, Uppsala, Sweden, pp.57-58, ACM
(www.acm.org/pubs/citations/proceedings/cse/268819/p57-wester/)
CODI - Vakdidactiek Informatica - IV (nov. 1999)
- 17 -
Download