THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP

advertisement
THERAPEUTISCHE
GEMEENSCHAP
SYNANON en DRUGSVRIJE TG
Eric Broekaert
Charles Dederich
 Geb Ohio 1913
 Blut en alcoholprobleem in L.A.
 Stichter en bezieler van Synanon
 Grondlegger therapeutische gemeenschap
 Overl. Fresno 1997
De therapeutische gemeenschap
 Ontstaan 1958 uit AA en TLC
 Doelstelling – rehabilitatie of integratie
 Betty Becham – invloed op Dederich
 Lof van pers en overheid
 Samenwerking met overheid
Synanon als therapeutische
gemeenschap
 Maslov
 Moral Rearmement
 Emerson
 Walden II
Synanon als therapeutische
gemeenschap
 Basisprincipes
» Act-as-if principe
» karakterstoornis
» Eerlijkheid
» Verbod
» Educatie
 Toetreden tot Synanon
Synanon als therapeutische
gemeenschap
Therapeutische middelen
• The Game
 3 x per week
 8 tot 16 personen
 Synamaster
Therapeutische middelen
• Inhoud:
 Bespreken van persoonlijke en
gemeenschappelijke problemen
 Vrije meningsuiting
 Openlijke vijandigheid
 Geen vaste regels
 Harde confrontaties
Therapeutische middelen
• Doelstellingen:
 Uitwendige gedragsveranderingen
 Nastreven van eerlijkheid en openheid
 Self Reliance en actualisatie
 Versterken groepscohesie
 Doorbreken van imago
Ontstaan en verspreiding TG
•
•
•
•
•
•
Daytop (0’Brien, Deitch, Casriel)
Phoenixhouse New York
Phoenixhouse London
Emiliehoeve
De Kiem-De Sleutel
CIeS
Geschiedenis
•
•
•
•
Pioniers: Bridger en Jones
De democratische TG
Human Potential Movement
Amerikaans Behaviorisme
Filosofie
•
•
•
•
•
Existentialisme
Pragmatisme
Geloof in groeikracht
Facilitisme
Zelfhulp
Organisatie 1
•
•
•
•
•
•
•
Crisis
Onthaal
Introductie
Residentiele Behandeling
Dag Behandeling
Halfweg huis
Nazorg
Organisatie 2
•
•
•
•
Groeiklimaat
Leef- en werk structuur
Encounter groepen
Familie werking
Therapie en opvoeding
•
•
•
•
•
•
•
Leer groepen
Encounter groepen
Emotionele groepen
Mannen en Vrouwen groepen
Thema groepen
Individuele gesprekken
Familie werking (therapeutisch)
Encounter groepen
• Spanningsinductie
• Katharsis
• Identificatie
De nieuwe TG
•
•
•
•
Dialoog
Familie en vrienden
Special target groups
Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek
•
•
•
•
•
Time in programme
Relapse prevention
Follow-up
Familie
Kwalitatief onderzoek
Download