Microsoft-servers – Server/CAL

advertisement
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Nederlands (Dutch)
Januari 2010
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 1 van 156
Inleiding
In deze gebruiksrechten zijn de volgende verbeteringen aangebracht:
 Alle Microsoft-producten zijn ingedeeld in negen licentiemodellen. Voor elk model
gelden basislicentievoorwaarden.
 Bij elk licentiemodel vindt u een overzicht van de bijbehorende producten.
Universele licentievoorwaarden. De universele licentievoorwaarden die na de inhoudsopgave
worden weergegeven, zijn van toepassing op alle producten.
Licentiemodellen. Deze productgebruiksrechten zijn verdeeld in afzonderlijke segmenten voor
elk licentiemodel. Het gaat om:









Desktopapplicaties
Desktopbesturingssystemen
Hulpmiddelen voor ontwikkelaars
Online Services
Servers – Besturingssystemen
Servers – Management Servers
Servers – Server/CAL
Servers – Per processor
Servers – Specialty Servers
In de inhoudsopgave en de inleiding voor elk artikel vindt u de producten die onder het
desbetreffende licentiemodel vallen. Elk artikel bevat de algemene licentievoorwaarden voor het
licentiemodel en een beschrijving van productspecifieke licentievoorwaarden voor producten in
dat licentiemodel.
Gecombineerde licentiemodellen. Deze productgebruiksrechten bevatten tevens een
afzonderlijk gedeelte dat betrekking heeft op bepaalde producten waarvoor een licentie
is afgenomen onder een combinatie van twee of meer van de negen licentiemodellen.
Voordelen van Software Assurance. Bijlage 1 bevat licentievoorwaarden die van toepassing
zijn op de voordelen van Software Assurance. Deze voordelen staan vermeld in de Productlijst.
Op internet gebaseerde services. Bijlage 2 bevat kennisgevingen betreffende op internet
gebaseerde services die bij producten worden geleverd.
Productgroepen. Houd er rekening mee dat licentiemodellen geen productgroepen zijn.
De Productlijst geeft aan in welk van de drie groepen (applicaties, systemen, servers) elk
product valt.
Licentievoorwaarden voor een product. Als u wilt weten welke licentievoorwaarden op een
product van toepassing zijn, moet u bepalen wat het licentiemodel voor dat product
is (zie de inhoudsopgave). De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van het
product, zijn:

de universele licentievoorwaarden;

de algemene licentievoorwaarden voor dat licentiemodel; en

eventuele productspecifieke licentievoorwaarden voor dat product (die aan het eind
van elk artikel voor het licentiemodel staan vermeld).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 2 van 156
Eerdere versies en producten die niet meer wereldwijd beschikbaar zijn. Over het
algemeen gelden deze productgebruiksrechten voor de meest recente producten die wereldwijd
beschikbaar zijn. Voor licentievoorwaarden voor producten die niet meer voorkomen in deze
gebruiksrechten voor producten, moet u een eerdere versie raadplegen. Als u wilt weten in welk
document met Productgebruiksrechten een specifiek product het laatst is opgenomen, raadpleegt
u de lijst op http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURRetired.aspx. U vindt ook
enkele gearchiveerde
documenten
met
Productgebruiksrechten
op
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PURArchive.aspx.
Hebt u niet de versie
die u nodig hebt, neem dan contact op met uw account manager of leverancier.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 3 van 156
Verklaring van gebruiksrechten voor producten en
overzicht van wijzigingen
Deze gebruiksrechten voor producten zijn bedoeld om het beheren van Microsoft-producten
en het aanschaffen van de juiste licenties voor deze producten gemakkelijker te maken. Als u een
bestaand product wilt gebruiken, kunt u deze gebruiksrechten voor producten of een eerdere
versie van deze gebruiksrechten raadplegen die van toepassing was op uw gebruik van het
product. Hieronder vindt u toevoegingen, verwijderingen en andere wijzigingen van de
gebruiksrechten voor producten. De verklaringen worden tevens verstrekt als reactie op vragen
van klanten. en zij weerspiegelen bestaand Microsoft-licentiebeleid.
Bij deze update zijn de volgende producten toegevoegd (het licentiemodel is opgenomen ter
referentie):
Desktopapplicaties
 Access 2010
 Communicator 2010
 Excel 2010
 Excel Web App 2010
 SharePoint Workspace 2010
 InfoPath 2010
 Office Multi Language Pack 2010
 Office Professional Plus 2010
 Office Standard 2010
 OneNote 2010
 OneNote Web App 2010
 Outlook 2010
 Outlook 2010 met Business Contact Manager
 PowerPoint 2010
 PowerPoint Web App 2010
 Project 2010 Professional en Standard Edition
 Publisher 2010
 Visio Premium, Professional en Standard Edition
 Word 2010
 Word Web App 2010
Servers – Serverbesturingssysteem
 Windows MultiPoint Server 2010 Academic
Servers – Server/CAL
 FAST Search Server 2010 for SharePoint
 Forefront Unified Access Gateway 2010
 Project Server 2010
 SharePoint Server 2010
 Visual Studio Team Foundation Server 2010
Servers – Per processor
 Visual Studio Team Lab Management 2010
 Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard en Enterprise Edition
Servers – Specialty Server
 Groove Server 2010
 Search Server 2010
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 4 van 156

SharePoint Server 2010 for Internet Sites Enterprise
Hulpmiddelen voor ontwikkelaars
 MSDN Embedded
 Visual Studio 2010 Professional, Premium en Ultimate
 Visual Studio 2010 Professional, Premium en Ultimate met MSDN
 Visual Studio 2010 Professional met MSDN Embedded
 Visual Studio Test Elements 2010
 Visual Studio Test Elements 2010 met MSDN
Online Services
 Service-SL voor Microsoft Learning Solutions IT Academy
Bij deze update is informatie over de volgende onderwerpen verwijderd:
 Microsoft Application Virtualization 4.5 voor Terminal Services
 Microsoft ESP en Microsoft ESP SDK
 Microsoft Learning Solutions Exam Vouchers Service
 Gebruikers-SL voor Microsoft Learning Solutions IT Academy
 Office Communicator 2007
 Office Excel 2007
 Office Enterprise Edition 2007
 Office Groove 2007
 Office Groove Server 2007
 Office InfoPath 2007
 Office Multi Language Pack 2007
 Office Professional Plus Edition 2007
 Office OneNote 2007
 Office Outlook 2007
 Office PowerPoint 2007
 Office Project 2007 Professional en Standard Edition
 Office Project Portfolio Server 2007
 Office Project Server 2007
 Office Publisher 2007
 Office SharePoint Server 2007
 Office Small Business Edition 2007
 Office Standard Edition 2007
 Office Visio 2007 Premium, Professional en Standard Edition
 Office Word 2007
 Search Server 2008
 Office SharePoint Server 2007 for Internet sites
 TechNet Plus Single User
 Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Services met SQL Server
2005-technologie
 Visual Studio 2008 Professional
 Visual Studio Team System 2008 Development Edition, Test Edition, Architecture
Edition, Database Edition en Suite Edition
 Visual Studio Team System 2008 Test Load Agent
 Works 9.0
 Whale Intelligent Application Gateway 2007
Verduidelijkingen en andere wijzigingen:

Management Servers
We hebben de licentievoorwaarden voor Management Servers bijgewerkt zodat
beheer van de fysieke OSE is toegestaan op een gelicentieerde server waaraan een
of meer serverbeheerlicenties zijn toegewezen indien de fysieke OSE uitsluitend
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 5 van 156
wordt gebruikt voor het ondersteunen van de virtuele OSE’s die op die server worden
uitgevoerd.

Online Services
We hebben de taal in de Aanvullende Voorwaarden in het Artikel
Online Services van deze
productgebruiksrechten
bijgewerkt
om
deze
te
laten aansluiten op de taal in de Gebruiksrechten voor Online Services voor de
Microsoft Online Services-overeenkomst.

TechNet Premium
We hebben de TechNet-producten samengevoegd onder de nieuwe naam “TechNet
Premium”.

Naamswijziging Virtual Earth en Overige Updates
De Virtual Earth Online Services-producten worden nu aangeboden onder de naam
“Bing Maps”. We hebben tevens de licentievoorwaarden bijgewerkt die van
toepassing zijn op Bing Maps.

Windows 7 Enterprise
Vanaf de release van Windows 7 is voor het ononderbroken gebruik van de software
voor het Windows-besturingssysteem voor desktopcomputers op maximaal vier
virtuele computers per licentie actieve Software Assurance-dekking vereist. Dit is
gewijzigd van een aanbieding op basis van licenties die is gekoppeld aan een
specifieke editie van Windows, de Vista Enterprise Edition, in een aanbieding op basis
van Software Assurance-dekking voor het Windows-besturingssysteem voor
desktopcomputers. Dit houdt in dat de gebruiksrechten van de klant voor Windows 7
op maximaal vier virtuele computers op het gelicentieerde apparaat samenvallen met
de Software Assurance-dekking, ongeacht andere eeuwigdurende rechten waarover
de klant mogelijk beschikt voor het gebruik van Windows 7-software.

VDI Premium Suite
We hebben de licentievoorwaarden bijgewerkt zodat hierin ook de gerelateerde
updates voor toegangsrechten voor Microsoft Application Virtualization voor Remote
Desktop Services worden behandeld.

Windows Server 2008 R2 -- Microsoft Application Virtualization 4.6 voor Remote
Desktop Services
We hebben de licentievoorwaarden bijgewerkt zodat hierin ook het gebruik van
Microsoft Application Virtualization voor Remote Desktop Services wordt behandeld.
Vanaf de release van Microsoft Application Virtualization voor Remote Desktop Services
4.6 is toegang tot deze functie toegestaan op grond van de Windows Server 2008
Remote Desktop Services CAL en de Windows Server 2008 Terminal Services CAL.

Windows Web Server 2008 -- Microsoft Application Virtualization 4.6 voor Remote
Desktop Services
We hebben de gebruiksrechten verduidelijkt door meer informatie te verschaffen over
de situaties waarin Windows Web Server 2008 kan worden gebruikt.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 6 van 156
Licentiemodellen van Microsoft
Overzicht
De gebruiksrechten voor deze producten bevatten een artikel voor elk van de negen licentiemodellen.
Die artikelen beschrijven in detail de gebruiksrechten en beperkingen die bij elk model horen en de
productspecifieke uitzonderingen. In dit artikel is het onze bedoeling een korte uitleg te geven van elk
model.
1) Desktopapplicaties - licentie per apparaat
U moet een licentie hebben voor elk apparaat op of waarvandaan u de software benadert of gebruikt
(lokaal of via een netwerk). U mag elk gewenst aantal kopieën en elke eerdere versie op het apparaat
of een netwerkapparaat installeren om de software aldus te gebruiken. U kunt deze kopieën op het
hostbesturingssysteem installeren of op een virtueel hardwaresysteem.
Afbeelding 1
U kunt meerdere kopieën op het apparaat installeren waarvoor u een licentie hebt.
U mag kopieën van de software die zijn geïnstalleerd op een netwerkapparaat alleen benaderen vanaf
een apparaat waarvoor u een licentie voor de software hebt.
Afbeelding 2
Voor het apparaat waarmee u de software via het netwerk benadert, moet u een licentie
hebben voor dezelfde of een hogere versie, maar niet voor een lagere versie.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 7 van 156
2) Desktopbesturingssystemen – licentie per exemplaar per apparaat
U moet een licentie hebben voor elk apparaat op of waarvandaan u de software benadert of gebruikt
(lokaal en via een netwerk). U mag slechts één kopie op het apparaat installeren. U kunt die kopie op
het hostbesturingssysteem installeren of op een virtueel (of anderszins geëmuleerd)
hardwaresysteem. Bij volumelicenties is de licentie voor het besturingssysteem voor
desktopcomputers een “upgradelicentie”. U mag alleen upgradelicenties aanschaffen voor apparaten
waarvoor u al een licentie voor een “kwalificerend besturingssysteem” hebt. U vindt een lijst met
“kwalificerende besturingssystemen” die in aanmerking komen voor een upgradelicentie in de
Productlijst op http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx.
Als u Software Assurance aanschaft, beschikt u over het recht om Windows 7 Enterprise Edition op
het apparaat te gebruiken in plaats van Windows Professional. Daarnaast beschikt u tijdens de
looptijd van uw Software Assurance-dekking over het recht om maximaal vier kopieën of instanties
van de software op het apparaat uit te voeren.
Afbeelding 3
Op een apparaat met actieve Software Assurance-dekking voor Windows kan de software
(Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise en oudere versies) worden uitgevoerd
in de fysieke besturingssysteemomgeving terwijl een willekeurige combinatie van
Windows 7 Professional, Windows Enterprise en oudere versies van deze producten in vier
virtuele besturingssysteemomgevingen op hetzelfde fysieke apparaat worden uitgevoerd.
3) Hulpmiddelen voor ontwikkelaars - licentie per gebruiker
U moet een licentie hebben voor elke gebruiker die u toestemming geeft de software te benaderen of
te gebruiken. U mag elk gewenst aantal kopieën op elk gewenst aantal apparaten installeren voor het
benaderen en het gebruik door één gebruiker om programma’s te ontwerpen, ontwikkelen, testen en
demonstreren. Alleen gebruikers met een licentie mogen de software benaderen.
4) Online Services – Abonnementslicenties voor gebruikers of apparaten,
serviceabonnementslicenties of abonnementslicenties voor invoegtoepassingen
Online Services zijn gebaseerd op abonnementen en geven toegang to software en services. Licenties
onder dit model bestaan uit een of meer van de volgende items:

Gebruikers-SL’s (abonnementslicenties voor gebruikers) of Apparaat-SL’s
(abonnementslicenties voor apparaten) (USL of DSL)
Voor pakketten waarvoor deze zijn vereist, zijn USL’s of DSL’s nodig voor elke gebruiker of elk
apparaat dat toegang heeft tot de online service.

Service-SL’s (abonnementslicenties voor services)
Voor pakketten waarvoor deze zijn vereist, is deze licentie van toepassing op het gebruik van
de online service door de hele organisatie. SL’s voor gebruikers, apparaten
of invoegtoepassingen kunnen ook nog nodig zijn, afhankelijk van de service.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 8 van 156

Aanvullende SL’s (abonnementslicenties voor invoegtoepassingen)
Deze licentie wordt soms gebruikt in plaats van of samen met USL’s, DSL’s en SSL’s. Het doel
varieert. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een specifiek aantal verbruikte eenheden
zoals gigabytes voor opslag of het kan betrekking hebben op één server waartoe externe
gebruikers toegang hebben. Abonnementslicenties voor invoegtoepassingen zijn niet altijd
nodig.
5) Servers – Besturingssystemen – serverlicentie + CAL + optionele External
Connector-licentie
Bij de meeste producten moet u een licentie toewijzen aan een server voor elke instantie van de
serversoftware die u op die server uitvoert. U mag die instantie uitvoeren in een fysieke of een
virtuele besturingsomgeving op die server. Als uitzondering op het licentiemodel, bieden sommige
producten bredere gebruikersrechten. Een licentie voor Windows Server 2008 R2 Enterprise staat
bijvoorbeeld
toe
dat
een
exemplaar
tegelijkertijd
in
maximaal
vier
virtuele
besturingssysteemomgevingen op een gelicentieerde server wordt uitgevoerd. Voor sommige
producten, zoals Windows Server 2008 R2 Datacenter, mag u elk gewenst aantal exemplaren
tegelijkertijd uitvoeren, mits u een licentie hebt voor elke fysieke processor op de gelicentieerde
server.
Afbeelding 4
Het aantal toegestane instanties voor elke licentie voor besturingssystemen
Besturingssysteem
Toegestane instanties in fysieke of
virtuele besturingsomgevingen op één
server
Windows Server 2008 R2 Standard en
Windows MultiPoint Server 2010
Academic
1* + 1
Windows Server 2008 R2 Enterprise
1* + 4
Windows Server 2008 R2 Datacenter
1 + onbeperkt
Windows Small Business Server 2008
Standard
1* of 1
Windows Server 2003 for Small Business
1* of 1
*Indien u het maximaal toegestane aantal instanties in gebruik hebt, mag de instantie in het fysieke
besturingssysteem uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de hardwarevirtualisatiesoftware,
bieden van hardwarevirtualisatieservices en uitvoeren van software voor het beheren en onderhouden
van besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
Behalve waar dit wordt vermeld in deze gebruikersrechten voor producten, vereisen alle
serverbesturingssystemen een CAL voor elke gebruiker of elk apparaat dat toegang heeft tot de
serversoftware. Er zijn twee typen CAL’s: Apparaat-CAL’s en Gebruikers-CAL’s. U mag de licentie
in beide typen gebruiken, maar de keuze moet worden gemaakt wanneer de licentie wordt
aangeschaft of wanneer de Software Assurance wordt vernieuwd.

Apparaat-CAL
Geeft een apparaat in licentie voor gebruik door elke willekeurige gebruiker om toegang te
krijgen tot instanties van de serversoftware.

Gebruikers-CAL
Geeft een apparaat in licentie voor één gebruiker voor elk willekeurig apparaat om toegang te
krijgen tot instanties van de serversoftware.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 9 van 156
CAL’s gelden voor een specifieke versie. Ze moeten voor dezelfde of voor latere versies zijn dan de
serversoftware waartoe toegang wordt verlangd. De CAL’s van een klant staan toegang tot servers
toe waarvoor die klant of een gelieerde onderneming van de klant (zoals vastgesteld in de
volumelicentieovereenkomst van de klant) een licentie heeft verkregen. Ze bieden geen toegang tot
gelicentieerde servers van een andere entiteit.
Afbeelding 5
Het toewijzen van CAL’s op basis van gebruikers of apparaten
U mag netwerkarchitecturen gebruiken die hardware of software gebruiken om het aantal apparaten
of gebruikers te verminderen die direct toegang tot de software op een server hebben. Dit wordt
multiplexing of pooling genoemd. Het aantal vereiste CAL’s voor het benaderen of gebruiken van de
serversoftware vermindert hierdoor echter niet. Een CAL is vereist voor elk apparaat of elke gebruiker
die is verbonden met de multiplexing- of pooling-software of de hardware-frontend.
Afbeelding 6
Multiplexing: Gebruikers en apparaten kunnen indirect toegang krijgen tot de Windows- of
SQL server-software, zoals te zien is in het diagram hieronder. Voor indirecte toegang tot de
serversoftware is nog steeds een CAL vereist.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 10 van 156
Een licentie voor een External Connector (EC) is een alternatief voor CAL’s voor elke server waartoe
externe gebruikers toegang krijgen. Externe gebruikers zijn gebruikers die geen medewerkers
of aannemers in uw organisatie zijn. Een EC-licentie die aan een server is toegewezen gerechtigd
toegang voor een onbeperkt aantal externe gebruikers. Elke fysieke server waartoe externe
gebruikers toegang nodig hebben, vereist slechts één EC-licentie, ongeacht het aantal actieve
instanties. Voor het recht instanties van de serversoftware uit te voeren, wordt afzonderlijk een
licentie verstrekt. De EC geeft, net als de CAL, slechts toegang. EC-licenties horen bij specifieke
versies en een specifieke functionaliteit, net als CAL’s. Ze moeten voor dezelfde of voor latere versies
zijn dan de serversoftware waartoe toegang wordt verlangd. De keuze tussen een CAL of een EC voor
externe gebruikers is voornamelijk een financiële beslissing.
6) Servers - Management Servers - serverlicentie + beheerlicentie
U moet een licentie toewijzen aan een server voor elke instantie van de beheerserversoftware die
u op die server uitvoert. U mag die instantie uitvoeren in een fysieke of een virtuele
besturingsomgeving op die server.
Behalve waar dit wordt vermeld in deze gebruikersrechten voor producten, vereisen alle
serverbeheerproducten beheerlicenties voor elk apparaat dat wordt beheerd door de serversoftware.
Er zijn twee beheerlicentiecategorieën: een voor servers en een voor niet-servers.
A. Vereiste licenties voor beheerde servers
Voor elke serverbesturingsomgeving (OSE, Operating System Environment) op een apparaat dat
u wilt beheren, moet u een serverbeheerlicentie (ML, management license) hebben.
Als u meerdere OSE’s hebt, moet u het overeenkomstige aantal ML’s voor dat apparaat hebben.
Eén licentie voor een System Center Server Management Suite Enterprise (SMSE) kan worden
gebruikt voor het beheren van maximaal vier OSE’s op een gelicentieerd apparaat*. Als u één
System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD)-licentie toewijst voor elke processor
op het apparaat dat u wilt beheren, kunt u op het gelicentieerde apparaat net zoveel OSE’s
beheren als u wenst. U dient ten minste twee SMSD-licenties toe te wijzen aan een apparaat.
*Opmerking betreffende SMSE. Deze gebruiksrechten zijn van toepassing op het gebruik
van de System Center Server Management Suite Enterprise-licentie in combinatie met versies
van bijbehorende System Center-producten die op of na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor
producten die voorafgaand aan die datum zijn uitgegeven, kunnen klanten OSE’s op het
gelicentieerde apparaat blijven beheren zoals is toegestaan op grond van de gebruiksrechten
voor die producten. Als u vier virtuele besturingssysteemomgevingen op het gelicentieerde
apparaat beheert en de fysieke besturingssysteemomgeving uitsluitend wordt gebruikt voor
het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware, het bieden van hardwarevirtualisatieservices
en het uitvoeren van software voor het beheren en onderhouden van
besturingssysteemomgevingen op dat apparaat, mag u eveneens de fysieke
besturingssysteemomgeving beheren.
B. Vereiste licenties voor niet-servers
Voor elke niet-server-OSE op een apparaat dat u wilt beheren, hebt u een client-ML nodig. Er zijn
twee soorten client-ML’s: OSE-ML’s en gebruikers-ML’s.

OSE-ML’s
Net als bij server-ML’s waar het vereiste aantal ML’s gelijk is aan het aantal OSE’s, hebt u een
OSE-client-ML nodig voor elke niet-server-OSE die u op een apparaat wilt beheren.
Uw OSE-client-ML’s geven u voor uw instanties van de serversoftware het recht op het
beheren van een gelijk aantal OSE’s dat door elk gewenst aantal gebruikers op een apparaat
wordt gebruikt.

Gebruikers-ML’s
U kunt er ook voor kiezen gebruikersclient-ML’s te gebruiken. Met deze ML’s is het beheer
van niet-server-OSE’s mogelijk die worden gebruikt door elke gebruiker aan wie een
gebruikersclient-ML is toegewezen. Als er meerdere gebruikers zijn die gebruikmaken van een
besturingssysteemomgeving, en u verleent geen licenties per besturingssysteemomgeving,
dan moet u gebruikersclient-ML’s toewijzen aan elke gebruiker.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 11 van 156
Met de licenties voor Core CAL Suite en Enterprise CAL Suite is het beheer van elk gewenst aantal
niet-server-OSE’s op een apparaat onder één licentie (per apparaat) mogelijk. De CAL’s van een
klant staan toegang tot servers toe waarvoor die klant of een gelieerde onderneming van de klant
(zoals vastgesteld in de volumelicentieovereenkomst van de klant) een licentie heeft verkregen.
Ze bieden geen toegang tot gelicentieerde servers van een andere entiteit.
Afbeelding 7
Voor elke OSE op een apparaat is een beheerlicentie vereist om te kunnen worden beheerd
door een Management Server-product. In het geval van server-OSE’s is het ook mogelijk om
een SMSE-licentie aan te schaffen. Hiermee kunnen maximaal vier OSE’s op een gelicentieerd
apparaat worden beheerd. Een andere mogelijkheid voor server-OSE’s is de aanschaf van één
SMSD-licentie voor elke processor op het apparaat dat u wilt beheren. In dat geval kunt u elk
gewenst aantal OSE’s beheren. U hebt ten minste twee SMSD-licenties nodig. Voor
niet-server-OSE’s kan worden gekozen voor een beheerlicentie per gebruiker of kan een
licentie via de Core CAL Suite of ECAL Suite worden aangeschaft.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 12 van 156
7) Servers – Server/CAL - serverlicentie + CAL + optionele External Connector-licentie
Bij de meeste Microsoft Server/CAL-producten moet u een licentie toewijzen aan een server voor elke
instantie van de serversoftware die u op die server uitvoert. U mag die instantie uitvoeren in een
fysieke of een virtuele besturingsomgeving op die server. Als uitzondering op het licentiemodel,
bieden sommige producten bredere gebruikersrechten. Voor elke SQL Server Enterprise-licentie kunt
u bijvoorbeeld een willekeurig aantal instanties van de serversoftware uitvoeren in fysieke of virtuele
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
Behalve waar dit wordt vermeld in de gebruikersrechten voor producten, vereisen alle server- of
CAL-producten een CAL voor elke gebruiker of elk apparaat dat toegang heeft tot de serversoftware.
Er zijn twee typen CAL’s: Apparaat-CAL’s en Gebruikers-CAL’s. U mag de licentie in beide typen
gebruiken, maar de keuze moet worden gemaakt wanneer de licentie wordt aangeschaft of wanneer
de Software Assurance wordt vernieuwd.

Apparaat-CAL
Geeft een apparaat in licentie voor gebruik door elke willekeurige gebruiker om toegang te
krijgen tot instanties van de serversoftware op servers waarvoor een licentie aanwezig is.

Gebruikers-CAL
Geeft een apparaat in licentie voor één gebruiker voor elk willekeurig apparaat om toegang te
krijgen tot instanties van de serversoftware op servers waarvoor een licentie aanwezig is.
CAL’s horen bij bepaalde versies en bij een bepaalde functionaliteit. Ze moeten voor dezelfde of voor
latere versies zijn dan de serversoftware waartoe toegang wordt verlangd. De CAL’s van een klant
staan toegang tot servers toe waarvoor die klant of een gelieerde onderneming van de klant
(zoals vastgesteld in de volumelicentieovereenkomst van de klant) een licentie heeft verkregen.
Ze bieden geen toegang tot gelicentieerde servers van een andere entiteit.
U mag netwerkarchitecturen gebruiken die hardware of software gebruiken om het aantal apparaten
of gebruikers te verminderen die direct toegang tot de software op een server hebben. Dit wordt
multiplexing of pooling genoemd. Het aantal vereiste CAL’s voor het benaderen of gebruiken van de
serversoftware vermindert hierdoor niet. Een CAL is vereist voor elk apparaat of elke gebruiker die is
verbonden met de multiplexing- of pooling-software of de hardware-frontend.
Afbeelding 8
Het toewijzen van CAL’s op basis van gebruikers of apparaten
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 13 van 156
Een licentie voor een External Connector (EC) is een alternatief voor CAL’s voor elke server waartoe
externe gebruikers toegang krijgen. Externe gebruikers zijn gebruikers die geen medewerkers of
aannemers in uw organisatie zijn. Een EC-licentie die aan een server is toegewezen gerechtigd
toegang voor een onbeperkt aantal externe gebruikers. Elke fysieke server waartoe externe
gebruikers toegang nodig hebben, vereist slechts één EC-licentie, ongeacht het aantal actieve
instanties. Voor het recht instanties van de serversoftware uit te voeren, wordt afzonderlijk een
licentie verstrekt. De EC geeft, net als de CAL, slechts toegang. EC-licenties horen bij specifieke
versies en een specifieke functionaliteit, net als CAL’s. Ze moeten voor dezelfde of voor latere versies
zijn dan de serversoftware waartoe toegang wordt verlangd. De keuze tussen een CAL of een EC is
voornamelijk een financiële beslissing.
8) Servers – Per Processor - licentie per processor
U moet een licentie toewijzen aan een server voor elke processor op die server die van de software
gebruikmaakt. Voor software die wordt uitgevoerd in fysieke besturingsomgevingen moet u voor elke
fysieke processor een licentie hebben. Voor software die wordt uitgevoerd in virtuele
besturingsomgevingen hoeft u alleen een licentie te hebben voor elke virtuele processor die van de
software gebruikmaakt. U hoeft geen CAL’s of EC-licenties te hebben omdat onder de licentie per
processor elk aantal gebruikers toegang mag hebben tot de software vanaf elk gewenst aantal
apparaten.
U mag elk gewenst aantal instanties uitvoeren in een fysieke of een virtuele besturingsomgeving
waarvoor een licentie aanwezig is.
Afbeelding 9
Per Processor – Fysieke besturingsomgeving
Afbeelding 10
Per Processor – Virtuele besturingsomgeving
9) Servers – Specialty Servers – serverlicentie
U moet een licentie toewijzen aan een server voor elke instantie van de serversoftware die u op die
server uitvoert. U mag die instantie uitvoeren in een fysieke of een virtuele besturingsomgeving op
die server. Bij wijze van uitzondering bieden sommige producten meer specifieke gebruikersrechten.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 14 van 156
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten raadplegen

Gebruik de Inhoudsopgave om naar het gewenste licentiemodel te gaan.
Licentiemodellen

Lees de “Universele Licentievoorwaarden.” Deze gelden voor alle producten.

Lees “A. Algemene licentievoorwaarden” voor het geselecteerde model. Deze zijn van
toepassing op alle producten in het model.
Zoek naar sterretjes (*)
die de uitzonderingen
en aanvullende
voorwaarden in
paragraaf B aanduiden
Producten
Zoek naar LM (LM), als
indicatie van License
Mobility-rechten
Zoek naar I (I), hetgeen
verwijst naar de
opmerkingen
betreffende Op
Internet Gebaseerde
Services in Bijlage 2
A. Algemene
licentievoorw
aarden
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 15 van 156

Op producten met een sterretje (*) naast hun naam zijn aanvullende specifieke
licentievoorwaarden van toepassing. Deze staan vermeld in ‘B. Uitzonderingen en
aanvullende voorwaarden voor specifieke producten’.

Op producten met een (I) naast de naam zijn kennisgevingen betreffende op internet
gebaseerde services van toepassing. Deze vindt u in Bijlage 2 – Op internet
gebaseerde services.

Bij producten met een (LM) naast de naam is License Mobility toegestaan.
Zie “C. License Mobility in Server Farms.”

Bij producten met een (SH) naast de naam is self-hosting van toepassingen
toegestaan. U vindt de voorwaarden in Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 16 van 156
Inhoudsopgave
Universele licentievoorwaarden
21
Microsoft-desktopapplicaties
26
1. Access 2010
2. AutoRoute 2010
3. Communicator 2010
4. Excel 2010
5. Excel Web App 2010
6. InfoPath 2010
7. MapPoint 2010
Fleet Edition
8. MapPoint 2010
Standard Edition
9. Microsoft Entourage
2008 voor Mac
10. Microsoft Excel 2008
voor Mac
11. Microsoft Math 3.0
12. Microsoft Office Mac
2008
13. Microsoft PowerPoint
2008 for Mac
14. Microsoft Word 2008
voor Mac
15. Office
InterConnect 2007
26. Project 2010
Professional en
Standard Edition
27. Publisher 2010
16. Office Mobile 6.1
17. Office Multi Language
Pack 2010
18. Office Professional
Plus 2010
28. Huurrechten
voor Office
29. Huurrechten voor
Publisher
19. Office Standard 2010
30. SharePoint
Workspace 2010
20. OneNote 2010
31. Streets and Trips 2010
32. Virtual Earth Desktop
met Enhanced
Content Pack
21. OneNote Web
App 2010
22. Outlook 2010
33. Visio 2010 Premium,
Professional en
Standard
23. Outlook 2010 met
Business Contact
Manager
34. Word 2010
24. PowerPoint 2010
35. Word Web App 2010
25. PowerPoint
Web App 2010
Microsoft Desktopbesturingssystemen
1. Windows 7 Professional
2.
32
3. Huurrechten voor Windows
DVD Playback Pack voor
Windows Vista
Microsoft-servers – Besturingssystemen
1. Windows Essential Business Server
(EBS) 2008 Standard en Premium
Edition
2. Windows MultiPoint Server 2010
Academic
3. Windows Server 2008 R2 Standard,
Enterprise en Datacenter
39
5. Windows Server 2008 voor Windows
Essential Server Solutions
6. Windows Server 2008 voor Windows
Essential Server Solutions zonder
Hyper-V
7.
Windows Small Business Server (SBS)
2008 Standard en Premium Edition
4. Windows Server 2008 R2 voor
Itanium-systemen
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 17 van 156
Inhoudsopgave
Microsoft-servers – Server/CAL
1. Customer Care Framework 2009
2. Duet voor Microsoft Office en SAP 1.5
3. Dynamics CRM 4.0 Professional en
Enterprise Servers
4. Exchange Server 2010 Standard en
Enterprise
5. Exchange Server 2007 Standard
for Small Business
6. FAST Search Server 2010 for
SharePoint
7. Forefront Unified Access
Gateway 2010
8. Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007
9. Office Communications Server 2007
R2 Standard en Enterprise Edition
10. Project Server 2010
11. SharePoint Server 2010
56
12. SQL Server 2008 (licentiemodus
Server-per CAL) Workgroup,
Small Business
13. SQL Server 2008 (licentiemodus
Server-per CAL mode) Standard
14. SQL Server 2008 (licentiemodus
Server-per CAL) Enterprise
15. System Center Mobile Device
Manager 2008
16. System Center Mobile Device
Manager 2008 met SQL Server
2005-technologie
17. Virtual Earth Server
18. Virtual Earth Server met Enhanced
Content Pack
19. Visual Studio Team Foundation
Server 2010
Microsoft-servers – Per processor
1. BizTalk Adapter Pack 2.0
2. BizTalk RFID 2009
3. BizTalk Server 2009 Branch Edition
4. BizTalk Server 2009 Standard Edition
5. BizTalk Server 2009 Enterprise Edition
6. Commerce Server 2009 Standard
Edition
7. Commerce Server 2009 Enterprise
Edition
8. Forefront Threat Management
Gateway, Medium Business EditionI
72
9. Forefront Threat Management
Gateway 2010 Enterprise Edition
10. Forefront Threat Management
Gateway 2010 Standard Edition
11. SQL Server 2008 (licentiemodus
Per Processor) Workgroup en Web
12. SQL Server 2008 (licentiemodus Per
Processor) Standard
13. SQL Server 2008 (licentiemodus Per
Processor) Enterprise
14. Visual Studio Team Lab
Management 2010
Microsoft Developer Tools
79
1. BizTalk Server 2009 Developer Edition
10. Visual FoxPro 9.0
2. Expression Blend 3
11. Visual SourceSafe 2005
3. Expression Studio 3
12. Visual Studio 2010 Professional,
Premium en Ultimate
4. Expression Professional Subscription
5. Expression Web 3
6. MSDN-besturingssystemen
7. MSDN Embedded
8. SQL Server 2008 Developer
9. TechNet Premium
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
13. Visual Studio 2010 Professional,
Premium en Ultimate met MSDN
14. Visual Studio 2010 Professional met
MSDN Embedded
15. Visual Studio Test Elements 2010
16. Visual Studio Test Elements 2010
met MSDN
Januari 2010
Pagina 18 van 156
Inhoudsopgave
Microsoft-servers – Management Servers
1. System Center Configuration
Manager 2007 R2
2. System Center Configuration
Manager 2007 R2 met
SQL Server 2005-technologie
3. System Center Data Protection
Manager 2007
4. System Center Essentials 2007
88
5. System Center Essentials 2007 met
SQL Server 2005-technologie
6. System Center Operations
Manager 2007 R2
7. System Center Operations
Manager 2007 R2 met
SQL Server 2008-technologie
8. System Center Virtual Machine Manager
2008 R2
Microsoft-servers – Specialty Servers
1. Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server
2. HPC Pack 2008
3. Identity Lifecycle Manager
2007- Windows Live Edition
4. Microsoft Services for Netware 5.03
5. Groove Server 2010
6. Search Server 2010
7. SharePoint Server 2010 for Internet
sites Enterprise
102
8. System Center Reporting
Manager 2006
9. System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2 Workgroup Edition
10. Virtual Server 2005 R2 Standard en
Enterprise Edition
11. Windows HPC Server 2008
12. Windows Server 2008 HPC Edition
13. Windows Server 2008 HPC Edition
zonder Hyper-V
14. Windows Web Server 2008 R2
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 19 van 156
Inhoudsopgave
Microsoft Online Services
109
1. Bing Maps Standard and
Professional Editions
16. Microsoft Learning Solutions
eLearning Library
2. Dynamics CRM Online
17. Microsoft Learning Solutions
eReference Library
3. Exchange Online Deskless Worker
and Standard Editions
4. Forefront Client Security
18. Microsoft Learning Solutions Technical
eLearning Course Collection
5. Forefront Client Security with
SQL Server 2005 Technology
19. Office Communications Online
Standard Edition
6. Forefront Online Protection for
Exchange
20. Office Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity with
America Online (AOL) Instant
Messaging Service and Windows
Live Messenger Service
7. Forefront Protection 2010 for
Exchange Server
8. Forefront Security for Office
Communications Server
9. Forefront Security for SharePoint
10. Forefront Server Security
Management Console
11. Forefront Threat Management
Gateway Web Protection Service
12. Microsoft Exchange Hosted Archive
13. Microsoft Exchange Hosted Continuity
14. Microsoft Exchange Hosted Encryption
15. Microsoft Learning Solutions
IT Academy
21. Office Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity with
Yahoo Instant Messaging Service
22. Office Groove Enterprise Services
23. Office Live Meeting Standard and
Professional Editions
24. Office SharePoint Online Deskless
Worker and Standard Editions
25. Tellme Basic, Standard, and
Premium Editions
26. Web Antimalware Subscription for
Forefront Threat Management
Gateway Medium Business Edition
Gecombineerde licentiemodellen
1. Virtual Desktop Infrastructure
(VDI) Standard Suite
132
2. Virtual Desktop Infrastructure
(VDI) Premium Suite
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
135
1. Herstel bij noodgevallen
8. Windows 7 Enterprise
2. E -Learning
9. Virtualisatierechten voor Windows 7
3. TechNet Plus Subscription Media
10. Windows Virtual Enterprise Centralized
Desktop en Windows Virtual
Enterprise Centralized Desktop voor
Software Assurance
4. Step-uplicenties
5. MSDN
6. Software Assurance Product
Support Services.
7. Windows Fundamentals for
Legacy PCs
11. Microsoft Desktop Optimization Pack
(MDOP) voor Software Assurance
12. Self-Hosted toepassingen
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
141
Pagina 20 van 156
Universele licentievoorwaarden
Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle Microsoft-software
en online services die vallen onder uw volumelicentieovereenkomst.
A. Uw gebruiksrechten. Als u voldoet aan uw volumelicentieovereenkomst, met inbegrip van
deze gebruiksrechten voor producten en de Productlijst, mag u de software en online services
gebruiken zoals in deze gebruiksrechten voor producten staat beschreven.
B. Rechten voor het gebruik van andere versies. Licentievoorwaarden voor bepaalde
producten staan het gebruik van een of meer exemplaren op hetzelfde moment toe. U mag
voor elk toegestaan exemplaar van deze producten, in plaats van de gelicentieerde versie,
een exemplaar maken, opslaan en uitvoeren van een:

eerdere versie

andere toegestane taalversie

andere beschikbare platformversie (bijvoorbeeld 32-bits of 64-bits)
U mag geen andere versies van andere componenten, zoals serversoftware en aanvullende
software, gebruiken, tenzij de licentievoorwaarden voor het product dit uitdrukkelijk toestaan.
C. Software van Derden. Wanneer bij software waarvoor door een derde een licentie is
uitgegeven, andere voorwaarden zijn geleverd, bepalen deze voorwaarden uw
gebruiksrechten en enige andere gerelateerde rechten of verhaalsmogelijkheden waarover
u beschikt.
D. Pre-release code. Als andere voorwaarden zijn geleverd bij pre-release code, zijn die
voorwaarden van toepassing op uw gebruik van deze code.
E. Updates en aanvullingen. We kunnen de gelicentieerde software bijwerken of aanvullen.
In dat geval mag u die update of aanvulling met de software gebruiken. Als andere
voorwaarden gelden voor een update of aanvulling, zijn deze van toepassing op uw gebruik
daarvan.
F. Geen commerciële hosting. U mag de producten niet gebruiken voor commerciële
hostingservices.
G. Technische beperkingen. U dient zich te houden aan alle technische beperkingen in de
producten die ervoor zorgen dat u de software alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken.
U mag deze beperkingen niet omzeilen. Ga voor meer informatie naar
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/TechLimit.aspx .
H. Overige rechten. Rechten voor toegang tot de software op een apparaat geven u niet het
recht Microsoft-octrooien of andere intellectuele eigendommen van Microsoft te
implementeren in software of apparaten die toegang verkrijgen tot dat apparaat.
I.
Documentatie. Iedereen die toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk mag de
documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. Elektronische boeken
vallen niet onder de documentatie.
J. Productactivering. Voor de installatie van of toegang tot sommige producten en online
services moet u het product activeren of hebt u een volumelicentiecode nodig. Zie de
koppeling “Activate” (Activeren) op http://www.microsoft.com/licensing. voor informatie over de
omstandigheden waarin u moet activeren of een code nodig hebt. U bent verantwoordelijk
voor zowel het gebruik van de codes die aan u zijn toegewezen, als de activering van de
producten met behulp van de machines voor Key Management Service (KMS).

U mag de codes niet aan derden bekendmaken.

U mag aan uw KMS-machines geen onbeveiligde toegang bieden via een ongecontroleerd
netwerk als het internet.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 21 van 156
Universele licentievoorwaarden
K. Aanvullende functionaliteit. We verschaffen mogelijk aanvullende functionaliteit voor de
producten. Mogelijk zijn hierop andere licentievoorwaarden en kosten van toepassing.
L. Meerdere producten of functionaliteiten samen gebruiken. U hebt een licentie nodig
voor elk product en voor elke functionaliteit met een afzonderlijke licentie die op een
apparaat of door een gebruiker wordt gebruikt. Als u bijvoorbeeld Office gebruikt in Windows,
hebt u zowel voor Office als voor Windows een licentie nodig. Als u Remote Desktop Services
gebruikt in Windows Server, hebt u zowel een Windows Server CAL als een Remote Desktop
Services CAL nodig.
M. Fontonderdelen. Bij het gebruik van de software mag u de bijbehorende fonts gebruiken
om inhoud weer te geven en af te drukken. U mag echter alleen

fonts in inhoud inbouwen voor zover toegestaan door de inbouwingsbeperkingen van die
fonts, en

deze tijdelijk downloaden naar een printer of ander uitvoerapparaat om inhoud af te
drukken.
N. .NET Framework en PowerShell-software. De software voor de onderstaande producten
bevat Microsoft. NET Framework-software en mogelijk ook PowerShell-software. Andere
producten bevatten mogelijk eveneens .NET Framework-software of PowerShell-software.
Deze softwareonderdelen zijn onderdeel van Microsoft Windows. Met uitzondering van wat
wordt bepaald in het gedeelte Benchmark-tests hieronder zijn op uw gebruik van deze
componenten de licentievoorwaarden van Microsoft Windows van toepassing.

BizTalk Server

Customer Care Framework MSDN

SQL-Server

System Center Essentials en System Center Essentials met SQL Server-technologie

Visual Studio (alle edities) met en zonder MSDN

Visual Studio Team Foundation Server
O. Benchmark-tests.
i.
Software. U hebt voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft nodig om de
resultaten van vergelijkende tests van de serversoftware of de bijbehorende additionele
software bekend te maken aan derden. Dit geldt voor de producten in de Microsoft
Server- of Microsoft Developer Tools-licentiemodellen (zie Inhoudsopgave). Deze
bepaling is niet van toepassing op .NET Framework (zie hieronder), noch op de volgende
producten: Class Server, Live Communications Server, Systems Center Operations
Manager, System Center Data Protection Manager, System Center Essentials, Systems
Management Server, Virtual Server, Windows Server, Microsoft Services for Netware,
Windows Small Business Server. Het is echter wel van toepassing op SQL-technologie die
is gelicentieerd in combinatie met deze producten.
ii. Microsoft .NET Framework. De software kan een of meer componenten van het .NET
Framework (“.NET-componenten”) bevatten. Indien dit het geval is, mag u van deze
componenten interne benchmarktests uitvoeren. U mag de resultaten van
benchmarktests van dergelijke componenten bekendmaken, mits u voldoet aan de
voorwaarden vermeld op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Als u dergelijke
benchmarkresultaten bekendmaakt, heeft Microsoft, ondanks andere overeenkomsten die
u met Microsoft hebt gesloten, het recht om de resultaten van benchmarktests van uw
producten die concurreren met de desbetreffende .NET-component bekend te maken,
mits
is
voldaan
aan
dezelfde
voorwaarden
zoals
vermeld
op
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 22 van 156
Universele licentievoorwaarden
P. Multiplexing. Als u hardware of software gebruikt voor de volgende doeleinden:

verbindingen bij elkaar brengen,

informatie omleiden,

het aantal apparaten of gebruikers beperken dat rechtstreeks toegang heeft tot het
product, of

het aantal apparaten of gebruikers beperken dat rechtstreeks met het product wordt
beheerd,
(soms ook wel “multiplexing” of “pooling” genoemd), hebt u nog steeds hetzelfde aantal
licenties van welk type ook nodig.
Q. Te distribueren code. De software of online service kan een code bevatten die u mag
verspreiden in programma's die u ontwikkelt als u akkoord gaat met de onderstaande
voorwaarden.
i.
Het recht van gebruik en distributie. De code en te tekstbestanden die hieronder
worden vermeld zijn “Te Distribueren Code.” Deze productgebruiksrechten kunnen
rechten bevatten voor andere Te Distribueren Code.

REDIST.TXT-BESTANDEN. U mag het objectcodeformulier van code kopiëren
en verspreiden die staat vermeld in REDIST.TXT-bestanden.

Voorbeeldcode. Het bron- en objectcodeformulier van de 'voorbeeldcode' mag
worden gewijzigd, gekopieerd en gedistribueerd.

OTHER-DIST.TXT-BESTANDEN. U mag het objectcodeformulier van code kopiëren
en distribueren die staat vermeld in OTHER-DIST.TXT-bestanden.

Distributie door derden. U mag distributeurs van uw programma's toestaan de
Te distribueren code te kopiëren en te distribueren als onderdeel van die
programma's.

Aanvullende licentievoorwaarden voor MSDN Universal, MSDN Premium en Visual
FoxPro 9.0.
o

MSDE 2000. De Te Distribueren Code omvat Microsoft SQL Server 2000 Desktop
Engine (MSDE 2000). U mag het objectcodeformulier van MSDE 2000 kopiëren
en distribueren.
Aanvullende licentievoorwaarden voor producten in het artikel Hulpmiddelen voor
ontwikkelaars van deze gebruiksrechten voor producten. De software kan ook de
volgende Te distribueren code bevatten. Het volgende is toegestaan:
o
Microsoft Merge Modules. De ongewijzigde uitvoer van Microsoft Merge Modules
kopiëren en distribueren;
o
MFC's, ATL's en CRT's. Het broncodeformulier wijzigen van MFC's (Microsoft
Foundation Classes), ATL's (Active Template Libraries) en CRT's (C runtimes) om
uw programma's te ontwerpen, ontwikkelen en testen en het objectcodeformulier
van uw gewijzigde bestanden onder een nieuwe naam te kopiëren en
distribueren;
o
MDAC. Het objectcodeformulier van het bestand MDAC_TYP.EXE kopiëren en
distribueren; en
o
Afbeeldingenbibliotheek. Afbeeldingen en animaties in de Afbeeldingenbibliotheek
kopiëren en distribueren zoals is beschreven in de documentatie bij de software.
Ook moet u mogelijk die inhoud wijzigen. Als u de inhoud wijzigt, moet dit zijn
voor gebruik dat overeenkomt met het toegestane gebruik van de ongewijzigde
inhoud.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 23 van 156
Universele licentievoorwaarden
ii. Distributievereisten. Voor elke Te distribueren code die u distribueert, moet u

hieraan noemenswaardige primaire functionaliteit toevoegen in uw programma's;

distributeurs en externe eindgebruikers akkoord laten gaan met voorwaarden
waarmee de code ten minste in dezelfde mate wordt beschermd als met uw
overeenkomst voor volumelicentieverlening waarin deze gebruiksrechten voor
producten en de Productlijst zijn inbegrepen;

uw geldige auteursrechtvermelding weergeven op uw programma's; en

Microsoft vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, inclusief advocatenkosten,
die betrekking hebben op het gebruik van uw programma's.
iii. Distributiebeperkingen. Het is niet toegestaan

auteursrecht-, merk- of octrooivermeldingen in de Te distribueren code te wijzigen;

de handelsmerken van Microsoft te gebruiken in de namen van uw programma's of
op een manier die suggereert dat uw programma's afkomstig zijn van of
goedgekeurd zijn door Microsoft;

Te Distribueren Code, anders dan de bestanden die worden vermeld in de bestanden
OTHER-DIST.TXT, uit te voeren op een platform anders dan een Microsoftbesturingssysteem, run-timetechnologieën of toepassingsplatforms;

de Te distribueren code toe te voegen aan schadelijke, misleidende of onrechtmatige
programma's; of

de broncode van de Te distribueren code te wijzigen of te distribueren zodat een
gedeelte ervan valt onder een Uitgesloten licentie. Een Uitgesloten licentie is een
licentie waarin gebruik, wijziging en/of distributie plaatsvindt onder de voorwaarde
dat:
o
de code openbaar wordt gemaakt of gedistribueerd in broncodevorm, of
o
anderen het recht hebben de code te wijzigen.
De volgende licentievoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van producten in het
licentiemodel Microsoft Servers. Deze zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van
Windows 7-software onder licenties waarvoor u momenteel Software Assurance-dekking
hebt.
A. Instance. U maakt een “instance” van software door de instellings- of installatieprocedure
van de software uit te voeren. U maakt ook een instance van software door een bestaande
instance te dupliceren. Verwijzingen naar software omvatten “instanties” van de software.
B. Een instance uitvoeren. U “voert een instance van software uit” door deze in het
geheugen te laden en een of meer van de betreffende instructies uit te voeren. Zodra u een
instance uitvoert, wordt deze beschouwd als actief (ongeacht of u verdere instructies
uitvoert) totdat u de instance verwijdert uit het geheugen.
C. Besturingssysteemomgeving. Een “besturingssysteemomgeving” omvat
i.
een volledige of gedeeltelijke instance van een besturingssysteem, of een volledige of
gedeeltelijke instance van een virtueel (of anderszins geëmuleerd) besturingssysteem,
dat een aparte machine-identiteit (primaire computernaam of vergelijkbare unieke
identificatie) of aparte beheerrechten mogelijk maakt, en
ii.
instanties van applicaties (indien van toepassing) die zo zijn geconfigureerd dat ze op de
bovengenoemde volledige of gedeeltelijke instance van een besturingssysteem kunnen
worden uitgevoerd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 24 van 156
Universele licentievoorwaarden
Er zijn twee soorten besturingssysteemomgevingen: fysiek en virtueel. Een fysieke
besturingssysteemomgeving is geconfigureerd om direct te worden uitgevoerd op een fysiek
hardwaresysteem. De instance van het besturingssysteem die wordt gebruikt om de
hardwarevirtualisatiesoftware uit te voeren (bijvoorbeeld Microsoft Virtual Server of een
vergelijkbare technologie) of om de hardwarevirtualisatieservices te verzorgen (bijvoorbeeld
Microsoft-virtualisatietechnologie of een vergelijkbare technologie) wordt beschouwd als
onderdeel
van
de
fysieke
besturingssysteemomgeving.
Een
virtuele
besturingssysteemomgeving is geconfigureerd om te worden uitgevoerd op een virtueel
(of anderszins geëmuleerd) hardwaresysteem. Een fysiek hardwaresysteem kan bestaan uit:
i.
één fysieke besturingssysteemomgeving
ii.
een of meer virtuele besturingssysteemomgevingen
D. Server. Een server is een fysiek hardwaresysteem waarmee serversoftware kan worden
uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijk fysiek hardwaresysteem
beschouwd.
E. Een licentie toewijzen. De toewijzing van een licentie betekent dat een licentie aan één
apparaat of gebruiker wordt verstrekt.
F. Geen scheiding van software. U mag de software niet scheiden voor gebruik in meer dan
één besturingssysteemomgeving onder één licentie, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. Dit
is ook van toepassing als de besturingssysteemomgevingen zich op hetzelfde fysieke
hardwaresysteem bevinden.
G. Fysieke en virtuele processoren. Een fysieke processor is een processor in een fysiek
hardwaresysteem. In fysieke besturingssysteemomgevingen worden fysieke processoren
gebruikt. Een virtuele processor is een processor in een virtueel (of anderszins geëmuleerd)
hardwaresysteem. In virtuele besturingssysteemomgevingen worden virtuele processoren
gebruikt. Er wordt van uitgegaan dat een virtuele processor hetzelfde aantal threads en
kernen heeft als elke fysieke processor in het onderliggende fysieke hardwaresysteem.
H. Maximum aantal instanties. Door de software of uw hardware kan het aantal instanties
van de software worden beperkt dat u kunt uitvoeren in fysieke of virtuele
besturingssysteemomgevingen op een apparaat.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 25 van 156
Microsoft-desktopapplicaties
Licentiemodel: per apparaat
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. Access 2010*, I
2. AutoRoute 2010*
3. Communicator 2010*, I
4. Excel 2010*
,I
5. Excel Web App 2010*, I
14. Microsoft Word
2008 voor Mac*, I
15. Office
InterConnect 2007I
17. Office Multi Language
Pack 2010I
7. MapPoint 2010
Fleet Edition*
18. Office Professional
Plus 2010*, I
8. MapPoint 2010
Standard Edition*
19. Office Standard 2010*
10. Microsoft Excel
2008 voor Mac*
11. Microsoft Math 3.0
12. Microsoft Office
Mac 2008*, I
13. Microsoft PowerPoint
2008 for Mac*, I
27. Publisher 2010I
16. Office Mobile 6.1*
6. InfoPath 2010*, I
9. Microsoft Entourage
2008 voor Mac
26. Project 2010
Professional en
Standard EditionI
28. Huurrechten voor
Office *, I
29. Huurrechten voor
Publisher*, I
,I
31. Streets and Trips 2010*
20. OneNote 2010*, I
32. Virtual Earth Desktop
met Enhanced
Content Pack*
21. OneNote Web
App 2010*, I
22. Outlook 2010*, I
33. Visio 2010 Premium,
Professional
en StandardI
23. Outlook 2010 met
Business Contact
Manager*, I
24. PowerPoint 2010*
30. SharePoint
Workspace 2010*, I
,I
25. PowerPoint Web
App 2010*, I
34. Word 2010*, I
35. Word Web App 2010*, I
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke licentie die
u aanschaft.
I) Installatie en gebruiksrechten.
a) Gelicentieerd apparaat. Voordat u uit hoofde van de licentie de software gaat gebruiken,
dient u de licentie toe te wijzen aan een enkel apparaat (fysiek hardwaresysteem). Dit
apparaat is het “gelicentieerde apparaat”. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als
een afzonderlijk apparaat.

U mag op het gelicentieerde apparaat zoveel exemplaren van de software en elke vorige
versie van de software installeren en gebruiken als u maar wilt.

Behalve zoals hieronder is beschreven in het gedeelte Externe toegang, mag slechts één
gebruiker tegelijk de exemplaren op het gelicentieerde apparaat gebruiken.

U kunt een licentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen niet
binnen 90 dagen na de laatste toewijzing). Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt het
apparaat waaraan u de licentie toewijst het nieuwe gelicentieerde apparaat voor die
licentie.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 26 van 156
Microsoft-desktopapplicaties
b) Draagbaar apparaat. U kunt een kopie op een draagbaar apparaat installeren voor gebruik
door de enige hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat.
c) Netwerkapparaat. U mag ook extra exemplaren installeren op een netwerkapparaat.
U mag deze exemplaren alleen gebruiken zoals staat vermeld in het artikel Externe toegang
hieronder.
II) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Externe toegang. U mag de software op afstand openen en gebruiken vanaf een ander
apparaat zoals hieronder is beschreven.

De primaire gebruiker. De enige primaire gebruiker van het apparaat waarop de
externe desktopsessie wordt gehost, mag de software op afstand openen en gebruiken
vanaf elk ander apparaat. De software mag binnen dezelfde licentie niet tegelijkertijd
door andere personen worden gebruikt, behalve voor het verlenen van ondersteuning.

Niet-primaire gebruikers. Elke gebruiker mag tot de software toegang zoeken en deze
gebruiken via externe toegang vanaf een ander gelicentieerd apparaat.

Hulp op afstand. Het is toegestaan om via overige apparaten toegang te zoeken tot de
software om ondersteunende services te leveren. Voor dit soort toegang hebt u geen
aanvullende licenties nodig.
b) Media-elementen en sjablonen. Media-afbeeldingen, illustraties, animaties, geluiden,
muziek, videoclips, sjablonen en andere vormen van inhoud zijn media-elementen. U hebt
toegang tot “media-elementen” die bij de software of als onderdeel van een gerelateerde
service zijn geleverd. U mag deze media-elementen kopiëren naar en gebruiken in projecten
en documenten. Het is niet toegestaan

kopieën van de media-elementen zelfstandig of als product te verkopen, in licentie te
geven of te distribueren als de primaire waarde van het product uit de media-elementen
bestaat;

uw klanten rechten te verlenen om de media-elementen verder in licentie te geven of te
distribueren;

media-elementen in licentie te geven of te distribueren voor commerciële doeleinden
waaronder de representatie van identificeerbare personen, overheden, logo's,
handelsmerken of emblemen of deze typen afbeeldingen te gebruiken op manieren die
een goedkeuring of associatie met uw product, entiteit of activiteit impliceren; of

de media-elementen te gebruiken voor het maken van obsceen of lasterlijk werk.
Ga voor meer informatie naar For more information, http://www.microsoft.com/permission.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Excel Web App 2010, OneNote Web App 2010, PowerPoint Web App 2010 en Word
Web App 2010:
Het artikel Installatie en Gebruiksrechten en de subartikelen Primaire Gebruiker en Niet-primaire
Gebruikers onder Externe Toegang in Aanvullende Licentievereisten en/of Gebruiksrechten hierboven
zijn niet van toepassing. U mag de Web App-software installeren op een netwerkapparaat. U mag de
software alleen gebruiken zoals hieronder beschreven.

Primaire Gebruiker. De primaire gebruiker van het apparaat waarvoor een licentie
is uitgegeven mag de software gebruiken via externe toegang vanaf een apparaat.

Niet-primaire Gebruikers. Eén gebruiker tegelijkertijd mag de software gebruiken vanaf
het apparaat waarvoor een licentie is uitgegeven.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 27 van 156
Microsoft-desktopapplicaties
Voor MapPoint 2010 Fleet en Standard Edition, Streets & Trips 2010 en AutoRoute 2010:
Gebruik van plattegronden.

Het is toegestaan kaarten en informatie van kaarten te kopiëren voor persoonlijk, nietcommercieel gebruik.

Het is niet toegestaan juridische of copyrightbepalingen te verwijderen of wijzigen.

Het is niet toegestaan de software te gebruiken voor verkoopdoeleinden.

Sommige informatie in de software kan onjuist zijn en kan leiden tot onjuiste resultaten.
Er kan niet worden gegarandeerd dat in de software exact de juiste afstanden, aanwijzingen
of geografische kenmerken worden vermeld of afgebeeld. Het is niet toegestaan de software
op een onveilige manier te gebruiken.
Voor MapPoint 2010 Fleet en Standard Edition:
Gebruik van plattegronden.

Het is niet toegestaan in real-time routeaanwijzingen te verstrekken aan voertuigen. Het is
niet toegestaan een route of bestemmingsvolgorde te berekenen of aan te bevelen op basis
van de locatie van meerdere voertuigen.

Het is alleen toegestaan het gelicentieerde apparaat op de systemen van uw voertuig aan te
sluiten voor de stroomtoevoer of om de gesproken aanwijzingen van de software via het
audiosysteem te laten horen.

Het is niet toegestaan de software voor andere doeleinden op de voertuigsystemen aan
te sluiten.
Wagenparktoepassingen. Onder wagenparktoepassingen wordt software verstaan die
gebruikmaakt van MapPoint en gegevens van sensoren die specifiek met meerdere voertuigen
worden gebruikt voor het leveren van locatiegegevens (zoals GPS-systemen en systemen voor
triangulatie). U mag MapPoint alleen met wagenparktoepassingen gebruiken als u over een licentie
beschikt voor MapPoint Fleet Edition. Bij MapPoint Fleet Edition mag u de software gebruiken voor
wagenparktoepassingen voor een onbeperkt aantal voertuigen.
Voor Office Mobile 6.1:
Installatie en gebruiksrechten: U mag één exemplaar van de software installeren en gebruiken
op het gelicentieerde apparaat. U mag geen extra exemplaren van de software op een ander
apparaat installeren.
Voor Office Professional Plus 2010 en Office Standard 2010:
Thuiswerklicentie (WAH). Voor elke WAH-licentie die u aanschaft, mag de enige hoofdgebruiker
van een apparaat waarop een exemplaar van de software met een afzonderlijke licentie (apparaat
op het werk) wordt uitgevoerd, één exemplaar van de software op een apparaat thuis
(WAH-gebruiker) installeren en gebruiken. Als u de software op het apparaat op het werk bijwerkt,
mag de WAH-gebruiker het exemplaar op het apparaat thuis ook bijwerken. De rechten van de
WAH-gebruiker om de software te gebruiken, eindigen wanneer de WAH-gebruiker uw organisatie
verlaat. De WAH-gebruiker moet de software in dat geval van het apparaat thuis verwijderen.
Office Resource Kit.

Installatie en gebruiksrechten. U mag een onbeperkt aantal exemplaren van de Office
Resource Kit installeren en gebruiken.

Distributie. U mag de software van de Office Resource Kit kopiëren en distribueren.
Elk exemplaar moet compleet zijn en alle auteursrecht- en handelsrechtvermeldingen moeten
erbij zijn opgenomen. Eindgebruikers moeten akkoord gaan met voorwaarden waarmee de
software ten minste in dezelfde mate wordt beschermd als met uw overeenkomst voor
volumelicentieverlening waarin deze gebruiksrechten voor producten zijn opgenomen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 28 van 156
Microsoft-desktopapplicaties
Office Web Apps. Naast de bovenstaande rechten beschikt u over het recht om de Web
App-software op een netwerkapparaat te installeren. U mag de Web App-software alleen gebruiken
zoals hieronder staat beschreven.

Primaire Gebruiker. De primaire gebruiker van het apparaat waarvoor een licentie
is uitgegeven mag de software gebruiken via externe toegang vanaf een apparaat.

Niet-primaire Gebruikers. Eén gebruiker tegelijkertijd mag de software gebruiken vanaf
het apparaat waarvoor een licentie is uitgegeven.
Voor Huurrechten voor Office en Huurrechten voor Publisher:
Huurrechten vormen geen zelfstandige licentie voor het gebruik van Volume Licensing-software, maar
een aanvullende licentie die gevolgen heeft voor uw rechten op het gebruik van andere
kwalificerende software op een apparaat. “Kwalificerende software” betekent de producten die zijn
vastgesteld als respectievelijk kwalificerende software voor Huurrechten voor Office en kwalificerende
software voor Huurrechten voor Publisher in de Productlijst.
Met uitzondering van hetgeen hieronder is beschreven, blijven de licentiebepalingen die bij de
software zijn geleverd en die van toepassing zijn op het gebruik ervan van kracht op de
kwalificerende software. De rechten die hierin worden verstrekt bieden geen (verlenging van)
garanties of ondersteuningsverplichtingen. De Algemene Licentiebepalingen hierboven zijn niet van
toepassing.
U moet Huurrechten toewijzen voor elk gelicentieerd apparaat dat u verhuurt, in lease geeft of
uitleent.
Het verbod op verhuren, leasen of uitlenen van de kwalificerende software wordt tijdelijk opgeheven.
U mag andere gebruikers toestaan de op het gelicentieerde apparaat geïnstalleerde kwalificerende
software te gebruiken. U moet de gebruikers laten instemmen met de licentiebepalingen, schriftelijk
of online, voordat ze beginnen de software te gebruiken.
U moet alle gebruikers ervan in kennis stellen van het volgende:

we bieden de gebruikers geen garantie met betrekking tot de kwalificerende software;

we zullen niet namens de gebruiker verweer voeren tegen vorderingen van derden dat
de kwalificerende software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van
de betreffende partij; en

we zijn niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit het gebruik van de kwalificerende
software.
U vrijwaart ons van alle vorderingen en verliezen als gevolg van het niet in kennis stellen van al uw
gebruikers.
U mag het gelicentieerde apparaat waaraan u de Huurrechten toewijst gebruiken ten behoeve van
uzelf.
U mag geen extra kopieën van de kwalificerende software gebruiken of laten gebruiken op een
afzonderlijk draagbaar apparaat of een netwerkapparaat. Dit verbod prevaleert over eventuele
rechten die u zijn verleend onder de licentiebepalingen die bij uw kwalificerende software zijn
geleverd:

installeren van extra kopieën van de betreffende software op een afzonderlijk draagbaar
apparaat of een netwerkapparaat;

het gebruik van de software door de hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat op een
afzonderlijk draagbaar apparaat; en

toegang tot de software op een netwerkapparaat door gebruikers van een afzonderlijk
gelicentieerd apparaat.
U mag niet toestaan dat de kwalificerende software wordt gebruikt op een virtueel (of anderszins
geëmuleerd) hardwaresysteem.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 29 van 156
Microsoft-desktopapplicaties
U mag geen externe toegang tot de kwalificerende software toestaan. Dit verbod prevaleert over
eventuele rechten van de hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat of enige gebruiker van een
afzonderlijk gelicentieerd apparaat op toegang tot de betreffende software die zijn verleend onder de
licentievoorwaarden die zijn geleverd bij de kwalificerende software.
Het is niet toegestaan de Huurrechten aan een ander apparaat toe te wijzen.
De hier verleende rechten vervallen op het moment dat zich een van de volgende situaties voordoet:

permanent uitvallen van de hardware van het gelicentieerde apparaat;

hertoewijzing van het recht op het gebruik van de kwalificerende software aan een ander
apparaat; of

het vervallen van het recht op het gebruik van de kwalificerende software onder
de licentiebepalingen die daarbij zijn geleverd.
Voor Virtual Earth Desktop met Enhanced Content Pack:
Gebruik van inhoud.

U kunt de software gebruiken om resultaten op te slaan in het cachegeheugen en transacties
voor kaarten, routes en het zoeken van locaties aan te bieden, zoals hieronder wordt
gedefinieerd.
Transacties voor kaarten. Deze hebben betrekking op één raster- of vectorafbeelding waarop
een van de volgende items wordt weergegeven:
(a) een locatie die is bepaald door middel van een sensor om de locatie en schaal van de
raster- of vectorafbeelding vast te stellen, of
(b) een kaart van een vooraf vastgesteld geografisch gebied die wordt gebruikt om de
vectorafbeelding weer te geven.
Transacties voor Routes. Dit geldt onder meer voor een of meer van de volgende items:
(a) routebeschrijving door middel van tekst of spraak vanaf één vertrekpunt naar één
bestemming, uitgezonderd een real-time routebeschrijving door middel van tekst of
spraak,
(b) de reistijd en/of afstand van de gehele route of een gedeelte van de route, en/of
(c) één raster- of vectorafbeelding of een reeks van dergelijke afbeeldingen waarop een
kaart wordt weergegeven.
Transacties voor het Zoeken van Locaties. Hiermee wordt een straatnaam of kruispunt
vastgesteld. Dit geldt onder meer voor de raster- of vectorafbeelding waarop deze locatie op
een kaart wordt weergegeven, op basis van de zoekopdracht van de gebruiker.

U mag de software niet integreren met een voertuig of systemen en functies van een
voertuig. Dit geldt onder andere voor systemen of functies die van invloed zijn op het gedrag
van het voertuig, zoals:
(a) snelheid,
(b) remmen,
(c) vering,
(d) brandstofverbruik,
(e) koplampen,
(f) stabiliteit, of
(g) besturing.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 30 van 156
Microsoft-desktopapplicaties

U mag de software niet aansluiten op een extern scherm dat in het voertuig is geïnstalleerd
of aanwezig is.

U mag de software niet gebruiken met besturingselementen die onderdeel zijn van een ander
apparaat in het voertuig. Dit geldt niet voor de volumeknoppen van de luidsprekers in het
voertuig of het gebruik van de luidsprekers in het voertuig voor spraakherkenning.

U mag de software niet gebruiken om een gebruiker attent te maken op afslagen of
stopplaatsen op een route op een manier die is gesynchroniseerd met de positie van de
gebruiker op de route die door middel van een sensor is vastgesteld. U mag de software niet
gebruiken om een real-time routebeschrijving aan te bieden waarbij de positie van een
gebruiker worden bijgehouden door middel van GPS en waarbij stopplaatsen of afslagen
worden aangegeven wanneer de gebruiker de locatie van een stopplaats of afslag nadert.

U mag de software niet gebruiken voor wagenparkbeheer of verzending. U mag geen
aanwijzingen voor verzending bieden op basis van de positie of route van meerdere objecten
die worden bijgehouden door middel van GPS of andere methoden op basis van een sensor.

U mag de software niet gebruiken voor het berekenen van isochronen die worden gebruikt
en/of weergegeven op kaarten die zijn afgeleid van de vectorgegevens in de software.
Isochronen zijn een reeks punten die een vergelijkbare reistijd vanaf of naar een bepaalde
locatie vertegenwoordigen.

Gegevens of enige andere inhoud in de software mag niet in sublicentie worden gegeven of
opnieuw worden gedistribueerd.

U mag vectorgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het weergeven van
dergelijke vectorafbeeldingen.

U mag de software niet gebruiken met andere apparaten die wegennetwerkgegevens lokaal
toepassen als deze gegevens niet ook beschikbaar zijn in de software.

U mag de gegevens of enige andere inhoud in de software alleen gebruiken in combinatie
met de software.
Aanvullende vrijwaring van aansprakelijkheid. De informatie, inhoud en services in of beschikbaar via
de software kan onjuistheden of typfouten bevatten.
Vrijwaring van Garantie. Ongeacht hetgeen in de voorwaarden van uw volumelicentieovereenkomst
wordt vermeld, worden alle informatie, inhoud, services en gerelateerde afbeeldingen aangeboden
zonder enige vorm van garantie. Microsoft en/of haar respectieve leveranciers wijzen bij dezen alle
garanties en voorwaarden met betrekking tot informatie, inhoud, services en gerelateerde
afbeeldingen van de hand, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid,
geschiktheid voor een bepaald doel, ambachtelijkheid, eigendom en niet-inbreukmakendheid.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 31 van 156
Microsoft Desktopbesturingssystemen
Licentiemodel: per exemplaar per apparaat
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1.
Windows 7 Professional*,
I
2.
DVD Playback Pack voor Windows Vista*
3.
Huurrechten voor Windows*
Zie de Software Assurance-bijlage voor licentievoorwaarden voor Windows 7 Enterprise
en Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop en Windows Virtual Enterprise
Centralized Desktop voor Software Assurance.
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke licentie die
u aanschaft.
I) Installatie en gebruiksrechten. Voordat u uit hoofde van de licentie de software gaat
gebruiken, dient u de licentie toe te wijzen aan een enkel apparaat (fysiek hardwaresysteem).
Dit apparaat is het “gelicentieerde apparaat”. Het is niet toegestaan deze licentie aan een ander
apparaat toe te wijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk
apparaat.
a) Gelicentieerd apparaat. U mag één exemplaar van de software installeren op het
gelicentieerde apparaat. U mag de software gelijktijdig op maximaal twee processors in dat
apparaat gebruiken. Behalve voor zover bepaald in de paragaaf 'Opslag' hieronder mag u de
software op geen enkel ander apparaat gebruiken.
b) Aantal gebruikers. Behalve voor zover bepaald in de paragrafen 'Aansluiten van apparaten'
en 'Technologieën voor overige toegang' hieronder mag de software door slechts één
gebruiker tegelijkertijd worden gebruikt.
c) Gebruik in combinatie met andere software. U mag de runtime-bestanden en andere
bestanden van de software niet gebruiken om applicaties uit te voeren die niet zijn bestemd
voor uitvoering door middel van de software.
II) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Opslag. U mag één kopie van de software opslaan op een opslagapparaat, zoals een
netwerkserver. Deze kopie kunt u gebruiken om de software te installeren op een ander
apparaat waarvoor een licentie is toegekend.
b) Apparaatverbindingen. U mag maximaal 20 andere apparaten toegang geven tot de
software die op het gelicentieerde apparaat is geïnstalleerd alleen voor het gebruik van
Bestandsservices, Afdrukservices, Internet Information Services, Internetverbinding delen en
Telefoonservices.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 32 van 156
Microsoft Desktopbesturingssystemen
c) Technologieën voor externe toegang. Onder de volgende voorwaarden is de toegang tot
en het gebruik van de software die op het gelicentieerde apparaat is geïnstalleerd,
toegestaan met behulp van technologieën voor externe toegang:

Extern bureaublad. De hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat kan toegang
krijgen tot een sessie van een ander apparaat via technologieën zoals Extern bureaublad.
Een 'sessie' is directe of indirecte interactie met de software via een willekeurige
combinatie van invoer-, uitvoer- en weergaveapparaten. Andere gebruikers mogen via
deze technologieën toegang krijgen tot een sessie vanaf een willekeurig apparaat als:
(1) voor het externe apparaat een afzonderlijke licentie voor het uitvoeren van de
software is verleend; of
(2) de gebruiker of het externe apparaat de juiste RDL-licentie (licentie voor Extern
bureaublad) heeft.

Overige technologieën voor toegang. U mag Hulp op afstand of soortgelijke
technologieën gebruiken om een actieve sessie te delen.
d) Overige vormen van extern gebruik. U mag een willekeurig aantal apparaten toegang
geven tot de software die op het gelicentieerde apparaat is geïnstalleerd voor het activeren
van Key Management Services of vergelijkbare technologie.
e) Gebruik met virtualiseringtechnologieën. In plaats van de software te gebruiken op het
gelicentieerde apparaat zelf, mag u een kopie installeren en gebruiken binnen een virtueel
(of anderszins geëmuleerd) hardwaresysteem op het gelicentieerde apparaat. Wanneer u de
software op deze manier gebruikt, is beveiligde inhoud mogelijk minder veilig dan wanneer
u de software rechtstreeks op het gelicentieerde apparaat gebruikt. (Beschermde inhoud is
inhoud die is beschermd door midden van een technologie voor Digital Rights Management
(DRM), BitLocker of een coderingstechnologie voor volledige schijfvolumes.) U dient alle
nationale en internationale voorschriften die van toepassing zijn op de beschermde inhoud
die u afspeelt of raadpleegt, na te leven.
f) Pictogrammen, afbeeldingen en geluiden. Wanneer de software wordt uitgevoerd, mag
u gebruikmaken van de bijbehorende pictogrammen, afbeeldingen, geluiden en media, maar
deze niet delen. De afbeeldingen, geluiden en media die als voorbeeld bij de software zijn
geleverd, zijn alleen voor niet-commercieel gebruik.
g) Media Center Extender. U kunt vijf Media Center Extender-sessies (of andere software of
apparaten die voor een vergelijkbare functionaliteit bieden voor vergelijkbare doeleinden)
tegelijkertijd uitvoeren teneinde de gebruikersinterface of inhoud van de software op andere
schermen of apparaten weer te geven.
h) Elektronische programmagids. Als de software ook toegang biedt tot een elektronische
programmagids die specifieke overzichten van televisieprogrammering biedt, dan is op deze
service een afzonderlijke serviceovereenkomst van toepassing. Als u niet akkoord gaat met
de voorwaarden van deze serviceovereenkomst, dan kunt u de software gewoon blijven
gebruiken, maar kunt u alleen geen gebruik maken van de elektronische programmagids.
De service kan advertenties en aanverwante gegevens bevatten die worden ontvangen en
opgeslagen door de software. De service is niet in alle regio's beschikbaar. Raadpleeg de
softwaregegevens voor instructies over hoe u toegang kunt krijgen tot de
serviceovereenkomst.
i)
Aanverwante mediagegevens. Als u als onderdeel van uw terugspeelfaciliteit
aanverwante gegevens hebt aangevraagd, dan kan het gebeuren dat de aan u geboden
gegevens niet in uw plaatselijke taal worden geboden. Bepaalde landen of regio's kennen
wet- en regelgeving die uw mogelijkheden om toegang te krijgen tot bepaalde vormen van
inhoud kunnen beperken of begrenzen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 33 van 156
Microsoft Desktopbesturingssystemen
j) Wereldwijd gebruik van het Media Center. Media Center is niet ontworpen voor gebruik
in elk land. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat sommige onderdelen van het Media Center,
zoals een elektronische programmagids of bepaalde informatievoorziening over hoe u een TV
tuner kunt instellen, niet in uw regio functioneren, zelfs al verwijst het Media Center hiernaar.
Zie de informatie bij het Media Center voor een lijst van onderdelen die mogelijk niet in uw
regio functioneren.
III) Mogelijk ongewenste software. Als u uw computer aanzet, zoekt Windows Defender
automatisch naar 'spyware', 'adware' en overige ongewenste software. Als er mogelijk
ongewenste software wordt aangetroffen, wordt u gevraagd of u deze wilt negeren, uitschakelen
(in quarantaine plaatsen) of verwijderen. Alle mogelijk ongewenste software met de classificatie
'high' of 'severe' wordt automatisch na de scan verwijderd, tenzij u de standaardinstellingen
wijzigt. Het verwijderen of uitschakelen van mogelijk ongewenste software kan ertoe leiden dat

overige software op uw computer niet meer juist functioneert, of

u inbreuk maakt op een licentie voor het gebruik van overige software op uw computer.
Bij het gebruik van deze software is het mogelijk dat u ook software verwijdert die geen mogelijk
ongewenste software is.
IV) Kennisgevingen
KENNISGEVING MET BETREKKING TOT DE H.264/AVC VISUELE STANDAARD, DE VC-1
VIDEOSTANDAARD,
DE
MPEG-4
VISUELE
STANDAARD
EN
DE
MPEG-2
VIDEOSTANDAARD. Deze software kan de visuele compressietechnologie H.264/AVC, VC-1,
MPEG-4 Part 2 en MPEG-2 bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2
VISUAL EN MPEG-2 VIDEO PATENT PORTFOLIO-LICENTIES VOOR PERSOONLIJK EN
NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR (i) HET CODEREN VAN VIDEO
IN OVEREENSTEMMING MET DE BOVENSTAANDE (“VIDEOSTANDAARDEN”) EN/OF (ii) HET
DECODEREN VAN AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 OF MPEG 2 VIDEO DIE DOOR EEN
CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF
IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM DERGELIJKE VIDEO
AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND,
NOCH WORDT DIT GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN
VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE http://www.mpegla.com/index1.cfm.
V) Verplichte activering. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek
apparaat. Bij activering door middel van een Multiple Activation Key (MAK) wordt informatie over
de software en het apparaat naar Microsoft verstuurd. Bij host-activering door middel van Key
Management Service (KMS) host activation, wordt informatie over de KMS-hostsoftware en het
host-apparaat naar Microsoft verstuurd. De geactiveerde KMS client-apparaten die gebruikmaken
van KMS, versturen geen informatie naar Microsoft. Hiervoor is echter wel periodieke reactivering
bij uw KMS-host vereist. De gedurende de MAK of KMS host-activering naar Microsoft verstuurde
informatie bevat onder andere:

de versie, de taal en de productsleutel van de software,

het IP-adres van het apparaat,

de gegevens die worden ontleend aan de hardwareconfiguratie van het apparaat.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 34 van 156
Microsoft Desktopbesturingssystemen
Ga voor meer informatie naar http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69497. Door de software te
gebruiken, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Voordat u de software
activeert bent u gerechtigd om de gedurende het installatieproces geïnstalleerde versie van de
software te gebruiken. Uw recht om de software na de in het installatieproces aangegeven tijd te
gebruiken is beperkt, tenzij u de software activeert. Dit is om gebruik zonder licentie te
voorkomen. Als u de software niet activeert, kunt u deze na die tijd niet meer gebruiken. Als het
apparaat is aangesloten op het internet, zoekt de software om te activeren automatisch
verbinding met Microsoft. U kunt de software ook handmatig activeren, via het internet dan wel
per telefoon. In dat geval kunnen er internet- of telefoonkosten in rekening worden gebracht.
Bij bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software moet u de software mogelijk
opnieuw activeren. U wordt er door de software aan herinnerd dat u deze moet activeren totdat
u dat hebt gedaan.
Ten aanzien van ongeautoriseerd gebruik van een MAK- of KMS-sleutels is Microsoft gerechtigd
de volgende stappen te ondernemen:

het verder voorkomen van activering,

deactivering,

het anderszins blokkeren van de sleutel voor activering of validatie.
Als de sleutel wordt gedeactiveerd, kan de klant verplicht worden een nieuwe sleutel bij Microsoft
aan te schaffen.
VI) Validatie.
a) Het validatieproces controleert of de software is geactiveerd en over de juiste licentie
beschikt. Daarnaast wordt gecontroleerd of er ongeautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht
in de validatie-, licentie- of activeringsfuncties van de software. Ten slotte wordt
gecontroleerd op bepaalde schadelijke of ongeautoriseerde software die is gerelateerd aan
dergelijke ongeautoriseerde wijzigingen. Door middel van een validatiecontrole waarmee
wordt bevestigd dat u over de juiste licenties beschikt, kunt u de software of bepaalde
functies van de software blijven gebruiken of kunt u blijven gebruikmaken van bepaalde
aanvullende voordelen. Het is niet toegestaan de validatie te omzeilen. Dit is
om gebruik
van
de
software
zonder
licentie
te
voorkomen.
Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104610 voor meer informatie.
b) Van tijd tot tijd wordt een validatiecontrole van de software uitgevoerd. Deze controle kan
door de software of door Microsoft worden geïnitieerd. Als u de activeringsfunctie en
validatiecontroles wilt inschakelen, moeten door de software van tijd tot tijd updates of
aanvullende downloads voor de validatie-, licentie- of activeringsfuncties van de software
worden uitgevoerd. De updates of downloads zijn vereist voor een goed functioneren van de
software en worden mogelijk gedownload en geïnstalleerd zonder verdere kennisgeving aan
u. Gedurende of na afloop van het validatieproces kan de software informatie naar Microsoft
verzenden over de software, de computer en de resultaten van de validatiecontrole.
De informatie bevat bijvoorbeeld de versie en productcode van de software, eventuele
ongeautoriseerde wijzigingen die zijn aangebracht in de validatie-, licentie- of
activeringsfuncties van de software, eventuele gerelateerde schadelijke of ongeautoriseerde
software en het IP-adres van de computer. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te
identificeren of om contact met u op te nemen. Door de software te gebruiken,
gaat u akkoord
met
het
verzenden
van
deze
gegevens.
Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611 voor meer informatie over de validatie en de
gegevens die gedurende of na afloop van de validatiecontrole zijn verzonden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 35 van 156
Microsoft Desktopbesturingssystemen
c) Indien na afloop van de validatiecontrole blijkt dat de software is vervalst, over een onjuiste
licentie beschikt, een niet-legitiem Windows-product is of ongeautoriseerde wijzigingen bevat,
is dit van invloed op de functionaliteit en gebruikservaringen van de software, bijvoorbeeld:
Het kan zijn dat Microsoft

de software repareert, eventuele ongeautoriseerde wijzigingen die het juiste gebruik van
de software verhinderen, verwijdert, in quarantaine plaatst of uitschakelt, inclusief de
activerings- of validatiefuncties van de software, of

schadelijke of ongeautoriseerde software die aan dergelijke ongeautoriseerde wijzigingen
is gerelateerd, controleert en verwijdert, of

een kennisgeving verstrekt dat de software over een onjuiste licentie beschikt of een
niet-legitiem Windows-product is
en het kan zijn dat u

herinneringen ontvangt voor het aanschaffen van een versie van de software met een
geldige licentie, of

instructies van Microsoft moet opvolgen voor een geldige licentie voor het gebruik en
opnieuw activeren van de software,
en dat u

de software of enkele functies van de software niet kunt gebruiken of niet kunt blijven
gebruiken, of

bepaalde updates of upgrades niet van Microsoft kunt verkrijgen.
d) U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige bevoegde bronnen.
Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612 voor meer informatie over het verkrijgen van
updates van bevoegde bronnen.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor DVD Playback Pack voor Windows Vista:
DVD Playback Pack voor Windows Vista is een aanvulling op Windows Vista waarop een afzonderlijke
licentie van toepassing is. De artikel Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten hierboven is
hierop niet van toepassing.
Voor Windows 7, Windows 7 K, Windows 7 KN:
Windows 7 en Windows 7 K bevatten Windows Media Player en enkele verwante technologieën die
worden genoemd door de Korean Fair Trade Commission (KFTC) alsmede een koppeling voor het
downloaden van Windows Live Messenger. Windows 7 KN beschikt niet over Windows Media Player
en de door de KFTC aangeduide verwante technologieën. Zie de Microsoft-productlijst op
http://www.microsoft.com/licensing voor meer informatie over de beschikbare taalversies en mediaopties
voor elk van deze edities.
Windows 7 K. De KFTC vereist dat de software koppelingen naar een Media Player Center-website
en een Messenger Center-website bevat die toegang bieden tot websites van derden waarop
u mediaspelers en chatsoftware van andere fabrikanten kunt downloaden. Websites van derden
vallen niet onder de controle van Microsoft en Microsoft is niet verantwoordelijk voor de software of
inhoud op websites van derden, de koppelingen die websites van derden bevatten of de wijzigingen
of updates op dergelijke software of websites. Het opnemen van een koppeling op de Media Player
Center-website of de Messenger Center-website impliceert geen goedkeuring van Microsoft met
betrekking tot de software, de website of de inhoud van de website van de derde partij.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 36 van 156
Microsoft Desktopbesturingssystemen
Windows 7 KN:
Gebruiksrechten voor Windows Media Player niet van toepassing. De voorwaarden voor Windows
Media Digital Rights Management en Windows Media Player zijn niet van toepassing wanneer deze
software wordt gebruikt.
Kennisgeving aangaande het ontbreken van Windows Media Player. De software beschikt niet over
Windows Media Player (zoals gedefinieerd door de Korean Fair Trade Commission) en verwante
technologieën zoals Windows Media Center of Windows DVD Maker. Dit betekent dat u software van
Microsoft of een andere fabrikant nodig hebt voor het afspelen en maken van audio-cd's,
mediabestanden en video-dvd's, het organiseren van inhoud in een mediabibliotheek, het maken van
afspeellijsten, het omzetten van audio-cd's in mediabestanden, het weergeven van informatie over
artiesten en titels van mediabestanden, het weergeven van albumhoezen van muziekbestanden, het
overdragen van muziek naar persoonlijke muziekspelers of het opnemen en afspelen van tvprogramma's. Meer informatie is te vinden op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147432.
Aanvullende afwijzing van garantie. Microsoft biedt geen enkele garantie met betrekking tot de
functionaliteit die is gekoppeld aan Windows Media Player of Windows Messenger, zoals gedefinieerd
door de KFTC, ongeacht eventuele informatie die op het tegendeel wijst in uw
volumelicentieovereenkomst.
Voor Windows 7 N:
Gebruiksrechten voor Windows Media Player niet van toepassing. De voorwaarden voor Windows
Media Digital Rights Management en Windows Media Player zijn niet van toepassing wanneer deze
software wordt gebruikt.
Kennisgeving met betrekking tot het ontbreken van Windows Media-functionaliteit. De software
beschikt niet over Windows Media Player (zoals gedefinieerd door de European Fair Trade
Commission) en aan Windows Media Player verwante technologieën zoals Windows Media Center en
Windows DVD Maker. Dit betekent dat u software van Microsoft of een andere fabrikant nodig hebt
voor het afspelen en maken van audio-cd's, mediabestanden en video-dvd's, het organiseren van
inhoud in een mediabibliotheek, het maken van afspeellijsten, het omzetten van audio-cd's in
mediabestanden, het weergeven van informatie over artiesten en titels van mediabestanden, het
weergeven van albumhoezen van muziekbestanden, het overdragen van muziek naar persoonlijke
muziekspelers of het opnemen en afspelen van tv-programma's. Voor meer informatie gaat u naar
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147431.
Aanvullende afwijzing van garantie. Microsoft biedt geen enkele garantie aangaande
functionaliteit met betrekking tot Windows Media Player, zoals gedefinieerd door de Europese
Commissie, ondanks eventuele informatie in uw volumelicentieovereenkomst die op het
tegendeel wijst.
Voor Huurrechten voor Windows:
Huurrechten vormen geen zelfstandige licentie voor het gebruik van Volume Licensing-software, maar
een aanvullende licentie die gevolgen heeft voor uw rechten op het gebruik van andere
kwalificerende software op een apparaat. “Kwalificerende software” betekent de producten die zijn
vastgesteld als kwalificerende software voor Huurrechten voor Windows in de Productlijst.
Met uitzondering van hetgeen hieronder is beschreven, blijven de licentiebepalingen die bij de
software zijn geleverd en die van toepassing zijn op het gebruik ervan van kracht op de
kwalificerende software. De rechten die hieronder worden verstrekt bieden geen (verlenging van)
garanties of ondersteuningsverplichtingen. De Algemene Licentiebepalingen hierboven zijn niet van
toepassing.
U moet Huurrechten toewijzen voor elk gelicentieerd apparaat dat u verhuurt, in lease geeft of
uitleent.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 37 van 156
Microsoft Desktopbesturingssystemen
Het verbod op verhuren, leasen of uitlenen van de kwalificerende software wordt tijdelijk opgeheven.
U mag andere gebruikers toestaan de op het gelicentieerde apparaat geïnstalleerde kwalificerende
software te gebruiken. U moet alle gebruikers laten instemmen met de licentiebepalingen, schriftelijk
of online, voordat ze beginnen de software te gebruiken.
U moet alle gebruikers ervan in kennis stellen van het volgende:

we bieden de gebruikers geen garantie met betrekking tot de kwalificerende software;

we zullen niet namens de gebruiker verweer voeren tegen vorderingen van derden dat de
kwalificerende software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de
betreffende partij; en

we zijn niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit het gebruik van de kwalificerende
software.
U vrijwaart ons van alle vorderingen en verliezen als gevolg van het niet in kennis stellen van al uw
gebruikers.
U mag het gelicentieerde apparaat waaraan u de Huurrechten toewijst gebruiken ten behoeve van
uzelf.
U mag niet toestaan dat de kwalificerende software wordt gebruikt op een virtueel (of anderszins
geëmuleerd) hardwaresysteem.
U mag geen externe toegang tot de kwalificerende software toestaan. Dit verbod prevaleert over
eventuele rechten van de hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat of enige gebruiker van een
afzonderlijk gelicentieerd apparaat op toegang tot de betreffende software die zijn verleend onder de
licentievoorwaarden die zijn geleverd bij de kwalificerende software.
U mag alleen een voorgaande versie gebruiken in plaats van de kwalificerende software als de licentie
voor de kwalificerende is verkregen in het kader van uw Volume Licensing-overeenkomst, met
uitzondering van Windows XP Professional waarvoor een licentie is verkregen van een OEM (Original
Equipment Manufacturer). Dit verbod prevaleert over eventuele downgrade rechten die u zijn
verleend onder de licentiebepalingen of andere bepalingen en voorwaarden die bij uw kwalificerende
software zijn geleverd.
Het is niet toegestaan de Huurrechten aan een ander apparaat toe te wijzen.
De hier verleende rechten vervallen op het moment dat zich een van de volgende situaties voordoet:

permanent uitvallen van de hardware van het gelicentieerde apparaat;

hertoewijzing van het recht op het gebruik van de kwalificerende software aan een ander
apparaat; of

het vervallen van het recht op het gebruik van de kwalificerende software onder de
licentiebepalingen die daarbij zijn geleverd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 38 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Licentiemodel: server- of processorlicentie + CAL + optionele External Connector-licentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die onder
dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst. Voor de producten wordt een licentie
afgegeven per server of per processor. Alle producten vereisen CAL's en hebben een optionele
externe connector. Datacenter Edition en Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen worden
per processor in licentie gegeven. Voor de andere edities wordt de licentie momenteel afgegeven
per server.
1. Windows Essential Business Server
(EBS) 2008 Standard en Premium
Edition*, I
5. Windows Server 2008 voor Windows
Essential Server Solutions*, I
2. Windows MultiPoint Server
2010 Academic*, I
6. Windows Server 2008 voor Windows
Essential Server Solutions zonder
Hyper-V*, I
3. Windows Server 2008 R2 Standard,
Enterprise en Datacenter *, I, SH
7. Windows Small Business Server (SBS)
2008 Standard en Premium Edition*, I
4. Windows Server 2008 R2 voor
Itanium-systemen*, I, SH
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke
softwarelicentie die u aanschaft of elke server waarvoor u het juiste licentietype hebt
aangeschaft. Windows Server 2008 R2 Datacenter en Windows Server 2008 R2 voor
Itanium-systemen worden per processor in licentie gegeven. Voor de andere edities
wordt de licentie momenteel per server afgegeven.
I) Afhankelijk van het product dat u gebruikt moet u een serverlicentie of
processorlicenties aanschaffen.
a) Serverlicenties: U hebt de onderstaande rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
i)
De licentie toewijzen aan de server.

Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert,
moet u deze licentie aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de
gelicentieerde server voor de betreffende licentie. U kunt andere softwarelicenties
aan dezelfde server toewijzen, maar u mag dezelfde licentie niet aan meer dan één
server toewijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server
beschouwd.

U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet
binnen 90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller
toewijzen als u de gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente
hardwarestoring. Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de
licentie opnieuw toewijst, de nieuwe gelicentieerde server voor die licentie.
ii) Instanties van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie
kunt u op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één
fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 39 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
b) Processorlicenties. U hebt de onderstaande rechten voor elke server waarvoor u een
geldige licentie aanschaft.
i)
Een licentie/licenties voor de server aanschaffen en toewijzen. Voordat
u instanties van de serversoftware uitvoert op een server, moet u het vereiste aantal
softwarelicenties bepalen en deze licenties toewijzen aan de server, zoals hieronder
is beschreven.

Het aantal benodigde licenties bepalen. U hebt een softwarelicentie nodig voor
elke fysieke processor in de server.
ii) Het vereiste aantal licenties toewijzen aan de server.

Nadat u hebt bepaald hoeveel softwarelicenties u nodig hebt voor een server, moet
u dat aantal softwarelicenties toewijzen aan deze server. Deze server is de
gelicentieerde server voor al deze licenties. U mag dezelfde licentie niet aan meer
dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke
server beschouwd.

U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet
binnen 90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller
toewijzen als u de gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente
hardwarestoring. Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de
licentie opnieuw toewijst, de nieuwe gelicentieerde server voor die licentie.
iii) Instanties van de serversoftware uitvoeren.

Per server waaraan u het vereiste aantal licenties hebt toegewezen, mag u op de
gelicentieerde server op elk gewenst moment het volgende uitvoeren:
(1) één instance van de serversoftware in de fysieke besturingssysteemomgeving, en
(2) elk gewenst aantal instanties van de serversoftware in
besturingssysteemomgevingen
(maximaal
één
instance
per
besturingssysteemomgeving).
virtuele
virtuele

Het totale aantal fysieke processors dat in de besturingssysteemomgeving wordt
gebruikt mag echter niet groter zijn dat het aantal softwarelicenties dat aan die
server is toegekend.

Door de software of uw hardware kan het aantal instanties van de serversoftware
worden
beperkt
dat u kunt
uitvoeren
in
fysieke
of
virtuele
besturingssysteemomgevingen op de server.
iv) De server opnieuw partitioneren. U kunt de licenties sneller opnieuw toekennen dan
hierboven is toegestaan als u:

processors aan een andere gelicentieerde hardwarepartitie toekent;

een hardwarepartitie verdeelt in twee of meer nieuwe partities; of

twee of meer gelicentieerde hardwarepartities samenvoegt tot één partitie
zolang (i) elke hardwarepartitie voor de herpartitionering volledig gelicentieerd is en
(ii) het totale aantal licenties en processors gelijk blijft.
Instanties van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid
instanties van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of
virtuele besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze instanties
uitsluitend gebruiken in combinatie met de serversoftware. Het gebruiken van een instance met de
serversoftware mag indirect zijn, door middel van aanvullende software, of direct.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 40 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Product
Lijst van additionele software
Voor alle edities van Windows EBS 2008
 AD Migration Tool
 FRS Monitoring Tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
Alleen voor Windows EBS 2008 Premium
Edition
 Hulpmiddelen voor Exchange Management
 Forefront Threat Management Gateway
Management Console
 Microsoft Sync Framework
Windows EBS 2008 Standard en Premium Edition
 SQL Business Intelligence
Development Studio
 SQL Client Tools Backward Compatibility
 SQL Client Tools Connectivity
 SQL Client Tools Software Development Kit
 SQL Management Studio
 SQL Server 2008 Books OnlineSystem
Center Essentials Management Packs
 System Center Essentials User Interface
Console
 Windows Essential Business Server
Preparation Wizard
 Windows Essential Business Server Planning
Wizard
 Windows Essential Business Server Schema
Upgrade Tool
 AD Migration Tool
 FRS monitoring tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
Windows MultiPoint Server 2010 Academic
Windows Server 2008 R2 Standard,
Enterprise en Datacenter
Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen
 Server Migration Tool
 Microsoft Application Virtualization
Sequencer versie 4.6
 Microsoft System Center Application
Virtualization Streaming Server versie 4.6
 Microsoft System Center Application
Virtualization Management Server versie 4.6
 Microsoft Application Virtualization Client
voor Remote Desktop Services versie 4.6
Windows Server 2008 voor Windows Essential
Server Solutions en Windows Server 2008 voor
Windows Essential Server Solutions zonder Hyper-V
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 AD Migration Tool
 FRS monitoring tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
Januari 2010
Pagina 41 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Product
Lijst van additionele software
Voor alle edities van Windows SBS 2008
 AD Migration Tool
 FRS Monitoring Tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
 Server Migration Tool
 Windows Small Business Server Migration
Preparation Tool
Windows SBS 2008 Standard en Premium Edition
Alleen voor Windows SBS 2008 Premium
Edition
 Microsoft Sync Framework
 SQL Business Intelligence
Development Studio
 SQL Client Tools Backward Compatibility
 SQL Client Tools Connectivity
 SQL Client Tools Software Development Kit
 SQL Management Studio
 SQL Server 2008 Books Online
II) Instanties op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U hebt de onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende
software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw
servers of opslagmedia.
c) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en
opslaan in het kader van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren binnen
een van de softwarelicenties zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen
exemplaren aan derden verstrekken).
III) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) CAL's (licenties voor clienttoegang).

U moet een CAL aanschaffen en toewijzen aan alle apparaten of gebruikers die direct of
indirect toegang hebben tot de serversoftware. Een hardwarepartitie of blade wordt
beschouwd als een afzonderlijk apparaat. De juiste CAL voor elk apparaat is in de
onderstaande tabel vermeld.

U hebt geen CAL's nodig voor:
(1) gebruikers of apparaten die alleen toegang hebben tot de instanties van
serversoftware via internet zonder dat verificatie plaatsvindt of individuele
identificatie door de serversoftware of op welke andere manier dan ook,
(2) servers waarvoor een licentie is verstrekt en waarop instanties van de serversoftware
worden uitgevoerd, en
(3) maximaal twee apparaten of gebruikers die alleen toegang hebben tot de
serversoftware om deze instanties te beheren, of
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 42 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
(4) een instance die wordt uitgevoerd in een fysieke besturingssysteemomgeving,
uitsluitend ten behoeve van
(i) het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware
(ii) het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices
(iii) het uitvoeren van software voor het beheren en
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server

ondersteunen
van
Uw CAL's geven toegang tot instanties van eerdere versies, maar niet van latere versies
van de serversoftware, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld.
Als u gebruikmaakt van instanties van een eerdere versie, mag u ook bijbehorende CAL's
gebruiken.
Voor toegang tot de serversoftware is een basis-CAL vereist. Voor bepaalde functies van de
serversoftware zijn daarnaast aanvullende CAL's vereist. Beide typen worden vermeld in de
onderstaande tabel. U hebt zowel de basis-CAL voor het product als een aanvullende CAL nodig voor
toegang tot de hieronder vermelde functionaliteit.
Product of functionaliteit
Microsoft Application Virtualization 4.6 voor
Remote Desktop Services
Windows EBS 2008 Standard Edition
Lijst van CAL's
 Windows Server 2008 Terminal Services CAL, of
 Windows Server 2008 Remote Desktop
Services CAL
 Windows EBS 2008 CAL Suite, of
 Windows EBS 2008 CAL Suite voor gebruikers en
apparaten met de Premium-versie
Windows EBS 2008 Premium Edition
 Windows EBS 2008 CAL Suite voor gebruikers of
apparaten met de Premium-versie, of
 Windows EBS 2008 CAL Suite (voor toegang tot
andere instanties van de Windows EBS Serversoftware dan SQL Server)
 Windows MultiPoint Server 2010 CAL en een van
de volgende:
Windows MultiPoint Server 2010 Academic
o Core CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 februari 2008 of
later), of
o CAL voor Windows Server 2008 of
o Enterprise CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 februari 2008 of later)
Windows Server 2008 R2 Rights
Management Services
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 CAL voor Windows Server 2008 Rights
Management Services of
 Enterprise CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 februari 2008 of later)
Januari 2010
Pagina 43 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Product of functionaliteit
Lijst van CAL's
 CAL voor BackOffice (met actieve dekking voor
Software Assurance op 01.02.08 of later), of
 Core CAL Suite (met actieve dekking voor Software
Assurance op 1 februari 2008 of later), of
 CAL voor Windows Server 2008 of
 Enterprise CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 februari 2008 of later), of
Windows Server 2008 R2 Standard,
Enterprise en Datacenter
Windows Server 2008 R2 voor
Itanium-systemen
 Windows SBS 2008 CAL Suite (voor willekeurige
gebruikers of apparaten die toegang hebben tot
instanties van de serversoftware en zich binnen
hetzelfde SBS-domein bevinden), of
 Windows SBS 2008 CAL Suite voor gebruikers of
apparaten met de Premium-versie (voor
willekeurige gebruikers of apparaten die toegang
hebben tot instanties van de serversoftware en
zich binnen hetzelfde SBS-domein bevinden), of
 Windows EBS 2008 CAL Suite (voor willekeurige
gebruikers of apparaten die toegang hebben tot
instanties van de serversoftware en zich binnen
hetzelfde EBS-domein bevinden), of
 Windows EBS 2008 CAL Suite voor gebruikers of
apparaten met de Premium-versie (voor
willekeurige gebruikers of apparaten die toegang
hebben tot instanties van de serversoftware en
zich binnen hetzelfde EBS-domein bevinden)
Windows Server 2008 Remote
Desktop Services
Windows Server 2008 voor Windows
Essential Server Solutions en Windows Server
2008 voor Windows Essential Server
Solutions zonder Hyper-V
 Windows Server 2008 Terminal Services CAL, of
 Windows Server 2008 Remote Desktop
Services CAL
 Windows Server 2008 voor Windows Essential
Server Solutions CAL
 Windows SBS 2008 CAL Suite, of
Windows SBS 2008 Standard Edition
 Windows SBS 2008 CAL Suite voor gebruikers en
apparaten met de Premium-versie
 Windows SBS 2008 CAL Suite voor gebruikers of
apparaten met de Premium-versie, of
Windows SBS 2008 Premium Edition
 Windows SBS 2008 CAL Suite (voor toegang tot
andere instanties van de Windows SBS Serversoftware dan SQL Server)
b) Typen CAL's. Er zijn twee typen CAL's: een voor apparaten en een voor gebruikers.
Per apparaat-CAL mag één apparaat, dat door een willekeurige gebruiker wordt gebruikt,
toegang verkrijgen tot instanties van de serversoftware op servers waarvoor u over een
geldige licentie beschikt. Per gebruikers-CAL mag één gebruiker, die een willekeurig apparaat
gebruikt, toegang verkrijgen tot instanties van de serversoftware op servers waarvoor u over
een geldige licentie beschikt. U mag een combinatie van apparaat- en gebruikers-CAL's
gebruiken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 44 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
c) CAL's opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:

Een apparaat-CAL van een apparaat permanent opnieuw toewijzen aan een ander
apparaat of een gebruikers-CAL van een gebruiker permanent opnieuw toewijzen
aan een andere gebruiker, of

Een apparaat-CAL tijdelijk toewijzen aan een geleend apparaat wanneer het eerste
apparaat buiten werking is, of uw gebruikers-CAL aan een invalkracht toewijzen
wanneer de gebruiker afwezig is.
d) External Connector-licenties. U moet elke External Connector-licentie die u aanschaft,
toewijzen aan een server waarvoor een licentie is verstrekt om een of meer instanties van de
serversoftware uit te voeren. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server
beschouwd. Voor elke External Connector-licentie die is toegewezen aan een server, kan een
onbeperkt aantal externe gebruikers toegang verkrijgen tot instanties van de serversoftware
op die server. Voor die gebruikers hebt u geen CAL's nodig.
Met “Externe gebruikers” worden gebruikers bedoeld die geen:
(i) werknemer zijn van uw onderneming of aan u gelieerde ondernemingen, of
(ii) onsite contractanten of partners zijn van uw onderneming of aan u gelieerde
ondernemingen.
U hebt geen External Connector-licentie nodig voor externe gebruikers die toegang verkrijgen
tot de instanties van serversoftware via internet zonder dat verificatie plaatsvindt, of waarbij
de gebruikers niet anderszins door de serversoftware of op enig andere wijze individueel
worden geïdentificeerd.
De bijbehorende External Connector-licentie voor elk product staat in de onderstaande tabel
vermeld.
External Connector-licenties bieden toegang tot uw instanties van eerdere versies, maar
niet van latere versies van de software, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld. Als
u gebruikmaakt van instanties van een eerdere versie, mag u ook een bijbehorende External
Connector-licentie gebruiken.
Als u ervoor kiest toegang in licentie te geven door middel van dit licentietype, houd er dan
rekening mee dat voor alle toegang tot de serversoftware een basislicentie vereist is, en dat
voor een deel van de functionaliteit van de serversoftware aanvullende licenties vereist zijn.
Beide typen worden vermeld in de onderstaande tabel. U hebt zowel de basis-CAL voor het
product als een aanvullende External Conector-licentie nodig voor toegang tot de hieronder
vermelde functionaliteit.
Product of functionaliteit
Microsoft Application Virtualization 4.6 voor
Remote Desktop Services
External Connector-licenties
 Windows Server 2008 Terminal Services
External Connector, of
 Windows Server 2008 Remote Desktop
Services External Connector
Windows EBS 2008 Standard en
Premium Edition
 Geen beschikbaar
Windows MultiPoint Server 2010 Academic
 Geen beschikbaar
Windows Server 2008 R2 Rights
Management Services
Windows Server 2008 R2 Standard,
Enterprise en Datacenter
Windows Server 2008 R2 voor
Itanium-systemen
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 External Connector-licentie voor Windows
Server 2008 Rights Management Services
 External Connector-licentie voor Windows
Server 2008
Januari 2010
Pagina 45 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Product of functionaliteit
Windows Server 2008 R2 Remote
Desktop Services
External Connector-licenties
 External Connector-licentie voor Windows Server
2008 Terminal Services
 Windows Server 2008 Remote Desktop Services
External Connector
Windows Server 2008 voor Windows
Essential Server Solutions en Windows Server
2008 voor Windows Essential Server
Solutions zonder Hyper-V
 Geen beschikbaar
Windows SBS 2008 Standard en
Premium Edition
 Geen beschikbaar
e) Nieuwe toewijzing van External Connector-licenties. U mag een External Connectorlicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na de laatste
toewijzing). U mag een External Connector-licentie sneller toewijzen als u de server waaraan
de licentie was toegewezen, buiten gebruik stelt door een permanente hardwarestoring.
f) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in
de universele licentievoorwaarden.
g) Management Packs. De software kan Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden
voor de desbetreffende System Center-producten in het artikel Server – Management Server
van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik van
deze Management Packs.
IV) Kennisgevingen.
a) Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard. De software bevat
MPEG-4 visuele coderingstechnologie. Deze technologie is een indeling voor
gegevenscompressie van videogegevens. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN OM DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE
VOLDOET AAN DE VISUELE STANDAARD MPEG4, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS
VERBAND HOUDT MET (A) GEGEVENS OF INFORMATIE DIE (i) ZIJN GEGENEREERD DOOR
EN KOSTELOOS VERKREGEN ZIJN VAN EEN CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET HANDELDE IN
DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF, EN (ii) BESTEMD ZIJN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK;
EN (B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN DIE SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN
GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de Visuele Standaard MPEG-4, neemt u contact op met MPEG LA,
L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten;
http://www.mpegla.com.
b) Kennisgeving met betrekking tot de VC-1 visuele standaard. De software kan
VC-1 visuele coderingstechnologie bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT
OM (A) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE VC-1 STANDAARD ('VC-1 VIDEO') OF
(B) VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN
NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK WAS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER
VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM VC-1 VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE
GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND, NOCH WORDT DIT GEÏMPLICEERD.
Als u vragen hebt over de visuele standaard VC-1, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C.,
250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten;
http://www.mpegla.com.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 46 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
V) Verplichte activering. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek
apparaat. Bij activering door middel van een Multiple Activation Key (MAK) wordt informatie over
de software en het apparaat naar Microsoft verstuurd. Bij host-activering door middel van Key
Management Service (KMS) host activation, wordt informatie over de KMS-hostsoftware en het
host-apparaat naar Microsoft verstuurd. De geactiveerde KMS client-apparaten die gebruikmaken
van KMS, versturen geen informatie naar Microsoft. Hiervoor is echter wel periodieke reactivering
bij uw KMS-host vereist. De gedurende de MAK of KMS host-activering naar Microsoft verstuurde
informatie bevat onder andere:
a) de versie, de taal en de productsleutel van de software,
b) het IP-adres van het apparaat,
c) de gegevens die worden ontleend aan de hardwareconfiguratie van het apparaat.
Ga voor meer informatie naar http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx. Door de software te
gebruiken, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Voordat u de software
activeert bent u gerechtigd om de gedurende het installatieproces geïnstalleerde versie van de
software te gebruiken. Uw recht om de software na de in het installatieproces aangegeven tijd te
gebruiken is beperkt, tenzij u de software activeert. Dit is om gebruik zonder licentie te
voorkomen. Als u de software niet activeert, kunt u deze na die tijd niet meer gebruiken. Als het
apparaat is aangesloten op het internet, zoekt de software om te activeren automatisch
verbinding met Microsoft. U kunt de software ook handmatig activeren, via het internet dan wel
per telefoon. In dat geval kunnen er internet- of telefoonkosten in rekening worden gebracht. Bij
bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software moet u de software mogelijk
opnieuw activeren. U wordt er door de software aan herinnerd dat u deze moet activeren totdat u
dat hebt gedaan.
Ten aanzien van ongeautoriseerd gebruik van een MAK- of KMS-sleutels is Microsoft gerechtigd
de volgende stappen te ondernemen:
a) het verder voorkomen van activering,
b) deactivering,
c) het anderszins blokkeren van de sleutel voor activering of validatie.
Als de sleutel wordt gedeactiveerd, kan de klant verplicht worden een nieuwe sleutel bij Microsoft
aan te schaffen.
VI) Validatie.
a) Van tijd tot tijd wordt het validatieonderdeel van de software bijgewerkt en is het nodig dat
er gegevens worden gedownload. Het validatieproces controleert of de software is
geactiveerd en over de juiste licentie beschikt. Tevens krijgt u hierdoor toestemming
bepaalde onderdelen van de software te gebruiken of aanvullende voorzieningen aan te
schaffen. Ga voor meer informatie naar http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157.
b) Gedurende het validatieproces wordt informatie over de software en het apparaat naar
Microsoft verstuurd. Deze informatie bevat onder andere de versie en de productsleutel van
de software en het IP-adres van het apparaat. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te
identificeren of om contact met u op te nemen. Door de software te gebruiken, gaat
u akkoord
met
het
verzenden
van
deze
gegevens.
Zie
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96551 voor meer informatie over het validatieproces en de
gegevens die gedurende de validatiecontrole worden verzonden.
c) Als de software niet van een juiste licentie is voorzien, kan dit de functionaliteit van de
software beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u:

de software opnieuw moet activeren, of

herinneringen ontvangt voor het aanschaffen van een versie van de software met een
geldige licentie,
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 47 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
of dat u

geen verbinding kunt maken met het internet, of

bepaalde updates of upgrades niet van Microsoft kunt verkrijgen.
U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige bevoegde bronnen. Zie
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96552. voor meer informatie over het ophalen van updates van
bevoegde bronnen.
VII) Gegevensopslag. De serversoftware kan technologie voor gegevensopslag met de naam
Windows Internal Database of Microsoft SQL Server Desktop Engine voor Windows bevatten.
Componenten van de serversoftware gebruiken deze technologieën om gegevens op te slaan.
U mag deze technologieën niet anderszins gebruiken of benaderen onder deze gebruiksrechten
voor producten.
VIII) Mogelijk ongewenste software. Als u uw computer aanzet, zoekt Windows Defender
automatisch naar 'spyware', 'adware' en overige ongewenste software. Als er mogelijk
ongewenste software wordt aangetroffen, wordt u gevraagd of u deze wilt negeren, uitschakelen
(in quarantaine plaatsen) of verwijderen. Alle mogelijk ongewilde software met de classificatie
'high' of 'severe' wordt automatisch na de scan verwijderd, tenzij u zelf de standaardinstellingen
wijzigt. Het verwijderen of uitschakelen van mogelijk ongewenste software kan ertoe leiden dat

overige software op uw computer niet meer juist functioneert, of

u inbreuk maakt op een licentie voor het gebruik van overige software op uw computer.
Bij het gebruik van deze software is het mogelijk dat u ook software verwijdert die geen mogelijk
ongewenste software is.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Rights Management Services
en Windows Server 2008 Remote Desktop Services External Connector-licenties
License Mobility in Server Farms.
External Connector-licenties toewijzen en software gebruiken binnen een Server Farm.
U mag External Connector-licenties opnieuw toewijzen zoals is bepaald in de Aanvullende
Licentievereisten en/of Gebruiksrechten. Daarnaast mag u deze licenties opnieuw toewijzen op de
wijze die hieronder is bepaald.
Server Farm.
Een server farm bestaat uit maximaal twee datacenters die zich elk fysiek bevinden:

in een tijdzone die maximaal vier uur is verwijderd van de lokale tijdzone van de andere
(gerekend in universele tijd (UTC), zonder rekening te houden met zomertijd), en/of

binnen de Europese Unie (EU) en/of de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA).
Elk datacenter mag slechts deel uitmaken van één server farm. U kunt een datacenter opnieuw
toewijzen van de ene server farm aan de andere, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen, niet
binnen 90 dagen na de voorgaande toewijzing).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 48 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Nieuwe toewijzing van External Connector-licenties.

Binnen een server farm. U mag External Connector-licenties zo vaak als nodig is toewijzen
aan een andere server binnen dezelfde server farm. Het verbod op opnieuw toewijzen op
korte termijn geldt niet voor External Connector-licenties die zijn toegewezen aan servers die
zich binnen dezelfde serverfarm bevinden.

Tussen verschillende server farms. U mag een External Connector-licentie opnieuw toewijzen
aan een server die zich in een andere server farm bevindt, maar niet op korte termijn
(dat wil zeggen, niet binnen 90 dagen na de voorgaande toewijzing).
Voor Windows EBS 2008 Standard en Premium Edition:
a) De licentie toewijzen aan de server. Doorgaans is de softwarelicentie toegewezen aan
één server. In het geval van Windows EBS 2008 Standard en Premium Edition mag u een
licentie gelijktijdig aan meerdere servers toewijzen. Als de licentie gelijktijdig wordt
toegewezen aan meerdere servers en vervolgens opnieuw wordt toegewezen, wordt de
server waaraan de licentie opnieuw is toegewezen een van de gelicentieerde servers voor die
licentie.
(i) Als u Windows EBS 2008 Standard Edition hebt aangeschaft, mag u die licentie aan
maximaal drie van uw servers toewijzen. In dat geval is de licentie gelijktijdig
toegewezen aan maximaal drie servers. Dit zijn de gelicentieerde servers voor die
betreffende licentie. U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server(s) toewijzen,
maar u mag de licentie voor Standard Edition niet aan meer dan drie servers toewijzen.
(ii) Als u Windows EBS 2008 Premium Edition hebt aangeschaft, mag u die licentie aan
maximaal vijf servers toewijzen. In dat geval is de licentie gelijktijdig toegewezen aan
maximaal vijf servers. Dit zijn de gelicentieerde servers voor die betreffende licentie.
U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server(s) toewijzen, maar u mag de licentie
voor Premium Edition niet aan meer dan vijf servers toewijzen.
b) Instanties van de serversoftware uitvoeren. De volgende rechten hebben voorrang op
en vervangen de Algemene licentievoorwaarden met betrekking tot het uitvoeren van
instanties van de serversoftware.
(i) Standard Edition. U mag op elk gewenst moment één instantie van alle volgende
serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op de
gelicentieerde server(s).

Beheerserversoftware

Beveiligingsserversoftware

Messaging-serversoftware
Beheerserversoftware omvat Windows Server 2008 Standard-technologieën en System Center
Essentials (SCE) 2007.
Beveiligingsserversoftware omvat Windows Server 2008 Standard-technologieën; Exchange
Server 2007 Standard Edition; Forefront Threat Management Gateway, Medium Business
Edition en Web Antimalware Subscription voor Forefront Threat Management Gateway,
Medium Business Edition.
Messaging-serversoftware omvat Windows Server 2008 Standard-technologieën; Exchange
Server 2007 Standard Edition en Forefront Security for Exchange Server.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 49 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
(ii) Premium Edition. Premium Edition omvat de bovengenoemde Standard
Edition-serversoftware, en Premium-serversoftware. U mag op elk gewenst moment één
instantie van alle volgende serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server(s).

Beheerserversoftware

Beveiligingsserversoftware

Messaging-serversoftware

Premium-serversoftware
Premium-serversoftware
2008 Standard.
omvat
Windows
Server
2008
Standard
en
SQL
Server
Voor Premium-serversoftware zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:

Windows Server 2008 Standard: als u ervoor kiest om een exemplaar van deze
component uit te voeren in een virtuele besturingssysteemomgeving, mag u één
extra instantie uitvoeren in de fysieke besturingssysteemomgeving op dezelfde
gelicentieerde server binnen het Windows EBS 2008-domein voor:

het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware

het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices

het uitvoeren van software voor het beheren en
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
ondersteunen
van
Het is ook toegestaan een instance van Windows Server 2003 R2 te gebruiken in plaats van
een van de toegestane instances van Windows Server 2008 Standard.

SQL Server 2008 Standard: U mag te allen tijde een onbeperkt aantal instanties van
deze component in één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving binnen het
Windows EBS 2008-domein uitvoeren. Het is ook toegestaan een instance van
SQL Server 2005 Standard Edition te gebruiken in plaats van een van de toegestane
instances van SQL Server 2008 Standard. Houd er rekening mee dat door de
software of uw hardware het aantal instanties van de serversoftware dat u kunt
uitvoeren, kan worden beperkt.

SQL Server 2008 Standard Failoverrechten. Voor elke besturingssysteemomgeving
waarin u toegestane instanties van de serversoftware uitvoert, mag u maximaal
hetzelfde
aantal
passieve
failoverinstanties
in
een
afzonderlijke
besturingssysteemomgeving in het Windows EBS 2008-domein uitvoeren voor
tijdelijke ondersteuning. U mag de passieve failoverinstanties uitvoeren op een
andere server dan de gelicentieerde server.
c) Licenties voor clienttoegang. De volgende uitzonderingen op CAL-vereisten hebben
voorrang op en vervangen de uitzonderingen op CAL-vereisten in de Algemene
licentievoorwaarden.
(i) Naast een Windows EBS CAL hebt u een Exchange Server 2007 Enterprise CAL nodig
voor elke gebruiker of elk apparaat dat toegang verkrijgt tot de instanties van Unified
Messaging and Compliance Functionality.
(ii) U hebt geen Windows EBS CAL's nodig voor gebruikers of apparaten die alleen toegang
hebben tot uw instanties van de Windows Server 2008-software in EBS via internet
zonder dat verificatie plaatsvindt of identificatie door de serversoftware of op enige
andere wijze; echter, enige andere gebruiker of apparaat die op deze manier toegang
heeft tot een afzonderlijk Windows EBS-product anders dan de Windows Server 2008software moet over betreffende CAL's voor deze producten beschikken. Exchange CAL's
bieden bijvoorbeeld toegang tot Exchange. U hebt ook toegang tot de afzonderlijke
Windows EBS-producten op grond van uw Windows EBS CAL's.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 50 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
(iii) U hebt geen CAL's nodig voor uw gelicentieerde Windows EBS 2008-servers waarop
instanties van serversoftware van een afzonderlijk Windows EBS-product worden
uitgevoerd voor toegang tot instanties van serversoftware van hetzelfde Windows EBSproduct op uw overige gelicentieerde Windows EBS 2008-servers. Als u bijvoorbeeld
Exchange Server 2007 op meerdere gelicentieerde Windows EBS-servers hebt
geïnstalleerd, hebt u geen Exchange CAL's voor de ene server nodig voor toegang tot de
overige servers.
(iv)U hebt geen CAL's nodig voor uw servers met afzonderlijke licenties voor het uitvoeren
van Windows Server 2008, Exchange Server 2007 of SQL Server 2008 voor toegang tot
instanties van hetzelfde afzonderlijke Windows EBS-product op uw gelicentieerde
Windows EBS 2008-servers.
(v) U hebt geen CAL's nodig voor maximaal twee apparaten of gebruikers voor toegang tot
uw instanties van de serversoftware om deze instanties te beheren.
d) SCE-beheerlicentie in Windows EBS. Naast de vereiste dat u CAL's aanschaft en toewijst
aan uw gebruikers en apparaten voor toegang tot de serversoftware, moet u beheerlicenties
aanschaffen en toewijzen voor uw servers en andere apparaten voor de
besturingssysteemomgevingen die u gebruikt om de serversoftware te beheren. De
Aanvullende licentievoorwaarden en/of gebruiksrechten met betrekking tot beheerlicenties in
het artikel Server-Management Servers van deze gebruiksrechten voor producten zijn van
toepassing op uw gebruik van Windows EBS met de volgende uitzonderingen:
(i) Naast de besturingssysteemomgeving waarin een instantie van SCE wordt uitgevoerd,
zijn beheerlicenties nodig voor uw beheerde besturingssysteemomgevingen die zijn
gelicentieerd voor het uitvoeren van Windows EBS-serversoftware.
(ii) Tenzij op een of meer beheerde besturingssysteemomgevingen op een apparaat software
voor een serverbesturingssysteem wordt uitgevoerd, is geen beheerlicentie nodig voor

apparaten waaraan u een Windows EBS apparaat-CAL hebt toegewezen,

apparaten die alleen worden gebruikt door gebruikers aan wie u een Windows EBS
gebruikers-CAL hebt toegewezen.
e) Opgenomen Microsoft Services. De volgende Microsoft-services zijn opgenomen in de
Windows EBS-software. De licentievoorwaarden in het artikel Online Services van deze
gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op het gebruik van deze services met de
uitzondering dat u geen abonnementslicenties voor gebruikers of apparaten hoeft aan te
schaffen voor het gebruik van deze services op grond van uw Windows EBS-licenties.

Web Antimalware Subscription voor Forefront Threat Management Gateway, Medium
Business Edition - Abonnement van één jaar. Bij het verlopen van het abonnement
ontvangt u niet langer automatische updates. U ontvangt een bericht binnen 30 dagen
voor het verlopen van het abonnement.

Forefront Security for Exchange Server - Abonnement van één jaar. Als u ervoor kiest het
serviceabonnement niet te verlengen, worden gedeelten van de software aan het einde
van het abonnement uitgeschakeld en moet u de software op dat moment verwijderen.
U ontvangt geen bericht voor het verlopen van het abonnement.
Voor Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition:
Instanties van de serversoftware uitvoeren.
U mag geen instanties van de serversoftware uitvoeren op een server met minder dan twee
processors. U kunt op de gelicentieerde server een instantie van Standard of Enterprise uitvoeren in
plaats van Datacenter in alle besturingssysteemomgevingen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 51 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Voor Windows MultiPoint Server 2010 Academic, Windoes Server 2008 R2 Standard,
Windows Server 2008 voor Windows Essential Server Solutions (WESS) en Windows
Server 2008 voor Windows Essential Server Solutions (WESS) zonder Hyper-V:
Instanties van de serversoftware uitvoeren. Voor elke licentie die u toewijst:


U mag op elk gewenst moment het volgende uitvoeren op de gelicentieerde server:
o
één instance van de serversoftware in één fysieke besturingssysteemomgeving, en
o
één instance van de serversoftware in één virtuele besturingssysteemomgeving.
Als u een instance gebruikt in de virtuele besturingssysteemomgeving, mag de instance van
de serversoftware die wordt gebruikt in de fysieke besturingssysteemomgeving uitsluitend
worden gebruikt voor:
o
het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware
o
het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices
o
het uitvoeren van software voor het beheren
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
en
ondersteunen
van
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor Windows Server 2008 R2 Enterprise:
Instanties van de serversoftware uitvoeren. Voor elke licentie die u toewijst:

U mag op elk gewenst moment het volgende uitvoeren op de gelicentieerde server:
o
Eén instance van de serversoftware in één fysieke besturingssysteemomgeving, en
o
Maximaal vier instanties van de serversoftware in virtuele besturingssysteemomgevingen
(slechts één instance per virtuele besturingssysteemomgeving).

Het is toegestaan op de gelicentieerde server een instance van de Standard Edition in plaats
van de Enterprise Edition te gebruiken in alle besturingssysteemomgevingen.

Als u alle vijf toegestane instanties tegelijk gebruikt, mag de instance van de serversoftware
die wordt gebruikt in de fysieke besturingssysteemomgeving uitsluitend worden
gebruikt voor:
o
het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware
o
het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices
o
het uitvoeren van software voor het beheren
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
en
ondersteunen
van
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor Windows Server 2008 R2 Standard en Enterprise:
CAL's voor Windows Server 2008. De serversoftware kan worden gebruikt in de modus 'per apparaat',
'per gebruiker' of 'per server'. In de modus 'per apparaat of per gebruiker' hebt u een Windows
Server 2008-CAL nodig voor alle apparaten of gebruikers die direct of indirect toegang hebben tot
instanties van de serversoftware op gelicentieerde servers. In de modus 'per server' hebt u zoveel
Windows Server 2008-CAL's nodig als het maximum aantal apparaten en gebruikers dat tegelijkertijd
direct of indirect toegang kan verkrijgen tot een instance van de serversoftware. Deze CAL's moeten
exclusief aan deze instance zijn gekoppeld. U mag de modus slechts eenmaal wijzigen, van 'per
server' naar 'per apparaat of per gebruiker'. Als u dit doet, behoudt u een gelijk aantal CAL's voor
Windows Server 2008. U mag Core CAL's Suites, Enterprise CAL Suites en CAL's voor BackOffice
alleen gebruiken om toegang te verkrijgen tot serversoftware die in de modus 'per apparaat' of 'per
gebruiker' wordt gebruikt.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 52 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
Voor Windows Server 2008 Remote Desktop Services:
Ongeacht de modus waarin u de serversoftware gebruikt, is het volgende van toepassing.

Windows Remote Desktop Services CAL's. Naast een Windows Server CAL, Cora CAL Suite of
Enterprise CAL Suite moet u een Windows Server 2008 Terminal Services CAL of Windows
Server 2008 Remote Desktop Services CAL aanschaffen voor alle gebruikers of apparaten die
direct of indirect toegang hebben tot de serversoftware om als host te fungeren voor een
grafische gebruikersinterface (met de functie Windows Server 2008 Remote Desktop Services
of een andere technologie).
Voor Windows SBS 2008 Premium Edition:
a) De licentie toewijzen aan de server. Doorgaans is de softwarelicentie toegewezen aan
één server. In het geval van Windows SBS 2008 Premium Edition mag u een licentie
gelijktijdig aan meerdere servers toewijzen. U beschikt over de mogelijkheid om de licentie
aan een tweede server toe te wijzen waarop u een van de Premium Edition-technologieën
kunt uitvoeren. In dat geval is de licentie gelijktijdig toegewezen aan twee servers. Dit zijn de
gelicentieerde servers voor die betreffende licentie. U kunt andere softwarelicenties aan de
server(s) toewijzen, maar u mag dezelfde licentie niet aan meer dan twee servers toewijzen.
Wanneer de licentie gelijktijdig is toegewezen aan meerdere servers en later opnieuw wordt
toegewezen, wordt de server waaraan de licentie opnieuw wordt toegewezen, een van de
gelicentieerde servers voor die licentie. De besturingssysteemomgeving waarin instanties van
Windows Server 2008 Standard worden uitgevoerd, dient te worden gekoppeld aan het
Windows SBS 2008-domein.
b) Instanties van Premium Edition-componenten van de serversoftware uitvoeren.
Windows Server 2008 Standard voor SBS Premium-virtualisatie-uitzondering: Als u ervoor
kiest om een exemplaar van deze component uit te voeren in een virtuele
besturingssysteemomgeving, mag u, als uitzondering, een extra instantie uitvoeren in de
fysieke besturingssysteemomgeving op dezelfde gelicentieerde server. Deze aanvullende
instantie mag uitsluitend worden gebruikt voor:

het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware

het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices

het uitvoeren van software voor het beheren en
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
ondersteunen
van
Windows Server 2008 Standard voor SBS Premium-domeinuitzondering: Wanneer u een
toegestane
instantie
van
deze
component
uitvoert
in
een
fysieke
besturingssysteemomgeving, ongeacht of u gebruikmaakt van de bovenstaande virtualisatieuitzondering, hoeft deze fysieke besturingssysteemomgeving niet te worden aangemeld bij
het Windows Small Business Server 2008-domein zolang de instantie uitsluitend wordt
gebruikt voor:

het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware

het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices

het uitvoeren van software voor het beheren en
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
ondersteunen
van
Deze fysieke besturingssysteemomgeving kan niet worden aangemeld bij een ander domein.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 53 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen
SQL Server 2008 Standard Edition voor Small Business: U mag te allen tijde een onbeperkt
aantal instanties van deze component in een fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving
uitvoeren. U mag geen instanties van de SQL-serversoftware, afzonderlijk gelicentieerd of
anderszins, op hetzelfde moment in een andere besturingssysteemomgeving binnen hetzelfde
domein uitvoeren, met uitzondering van het volgende:
Failoverrechten. Voor elke besturingssysteemomgeving waarin u toegestane instanties van de
serversoftware uitvoert, mag u maximaal hetzelfde aantal passieve failoverinstanties in een
afzonderlijke besturingssysteemomgeving in het Windows SBS 2008-domein uitvoeren voor
tijdelijke ondersteuning. U mag de passieve failoverinstanties uitvoeren op een andere server
dan de gelicentieerde server.
De besturingssysteemomgeving waarin instanties van de SQL-serversoftware worden
uitgevoerd, moet worden aangemeld bij het Windows Small Business Server 2008-domein.
Het is ook toegestaan een instance van SQL Server 2005 Standard Edition te gebruiken in
plaats van een van de toegestane instances van SQL Server 2008 Standard voor Small
Business.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor Windows SBS 2008 Standard en Premium Edition:
a) Licenties voor clienttoegang.

U mag niet meer dan 75 CAL's van enig type of editie toewijzen voor toegang tot de
gelicentieerde instanties van de serversoftware.

De volgende uitzonderingen op CAL-vereisten hebben voorrang op en vervangen de
uitzonderingen op CAL-vereisten in de Algemene licentievoorwaarden:
(i) Naast een Windows SBS CAL hebt u een Exchange Server 2007 Enterprise CAL nodig
voor elke gebruiker of elk apparaat dat toegang verkrijgt tot de instanties van Unified
Messaging and Compliance Functionality.
(ii) U hebt geen Windows EBS CAL's nodig voor gebruikers of apparaten die alleen
toegang hebben tot uw instanties van de Windows Server 2008-software in SBS via
internet zonder dat verificatie plaatsvindt of identificatie door de serversoftware of op
enige andere wijze; echter, enige andere gebruiker of apparaat die op deze manier
toegang heeft tot een afzonderlijk Windows SBS-product anders dan de Windows
Server 2008-software moet over betreffende CAL's voor deze producten beschikken.
Exchange CAL's bieden bijvoorbeeld toegang tot Exchange. U hebt ook toegang tot
de afzonderlijke Windows SBS-producten op grond van uw Windows SBS CAL's.
(iii) U hebt geen CAL's nodig voor uw gelicentieerde Windows SBS 2008-servers waarop
instanties van serversoftware van een afzonderlijk SBS-product worden uitgevoerd
voor toegang tot instanties van serversoftware van hetzelfde Windows SBS-product
op uw overige gelicentieerde Windows SBS 2008-servers.
(iv) U hebt geen CAL's nodig voor uw servers met afzonderlijke licenties voor het
uitvoeren van Windows Server 2008, Exchange Server 2007 of SQL Server 2008
Small Business Edition voor toegang tot instanties van hetzelfde afzonderlijke
Windows SBS-product op uw gelicentieerde Windows SBS 2008-servers.
(v) U hebt geen CAL's nodig voor maximaal twee apparaten of gebruikers voor toegang
tot uw instanties van de serversoftware om deze instanties te beheren.
b) Opgenomen Microsoft-programma's. De Windows SBS 2008-software bevat de volgende
Microsoft-programma's:

Windows Server 2008 Standard-technologieën

Exchange Server 2007 Standard Edition
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 54 van 156
Microsoft-servers – Besturingssystemen

Windows SharePoint Services 3.0

Windows Server Update Services 3.0 SP1
Als de software Windows SBS 2008 Premium Edition is, bevat de software ook:

Windows Server 2008 Standard voor SBS Premium, en

SQL Server 2008 Standard Edition voor Small Business.
De licentievoorwaarden voor Windows SBS 2008 zijn van toepassing op uw gebruik van deze
programma's.
c) Opgenomen Microsoft Services. Bepaalde Microsoft-services worden mogelijk
aangeboden voor gebruik met Windows SBS 2008-software. Uw gebruik van deze services
met de software is optioneel.

Forefront Security for Exchange Server, proefversie van 120 dagen – Als u deze service
niet wilt gebruiken, kunt u deze verwijderen. Het gebruik van deze services is
onderworpen aan het artikel Online Service van deze gebruiksrechten voor producten met
uitzondering dat u geen abonnementslicenties voor gebruikers of apparaten hoeft aan te
schaffen voor het gebruik van ForeFront Security for Exchange Server op grond van uw
Windows SBS-licenties.

Microsoft Office Live Small Business – Een afzonderlijke aanbieding voor deze service
ontvangt u mogelijk bij de Windows SBS 2008-serversoftware. U mag deze alleen
gebruiken als u zich aanmeldt voor de service.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 55 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Licentiemodel: serverlicentie + CAL + optionele External Connector-licentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B en C voor
producten met respectievelijk een sterretje of LM). Het artikel is ook van toepassing op
producten die onder dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. Customer Care Framework 2009
11. SharePoint Server 2010
LM, SH
12. SQL Server 2008 (licentiemodus
Server-per CAL) Workgroup,
Small Business*
2. Duet voor Microsoft Office en
SAP 1.5*, LM
3. Dynamics CRM 4.0 Professional en
Enterprise Servers LM, SH
13. SQL Server 2008 (licentiemodus
Server-per CAL mode) Standard*, SH
4. Exchange Server 2010 Standard en
Enterprise*,LM, SH
14. SQL Server 2008 (licentiemodus
Server-per CAL) Enterprise*, LM, SH
5. Exchange Server 2007 Standard
for Small Business*
15. System Center Mobile Device
Manager 2008*, LM, I, SH
6. FAST Search Server 2010 for
SharePoint LM
16. System Center Mobile Device
Manager 2008 met SQL Server
2005-technologie*, I, LM, SH
7. Forefront Unified Access
Gateway 2010 LM
17. Virtual Earth Server*
8. Identity Lifecycle Manager
(ILM) 2007*, LM, SH
18. Virtual Earth Server met
Enhanced Content Pack*
9. Office Communications Server 2007
R2 Standard en Enterprise Edition*, LM
10. Project Server 2010
19. Visual Studio Team Foundation
Server 2010*, LM, SH
LM
A. Algemene licentievoorwaarden.
softwarelicentie die u aanschaft.
LM
U
hebt
de
onderstaande
rechten
voor
elke
I) De licentie toewijzen aan de server.
a) Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet
u deze licentie aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server
voor de betreffende licentie. U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server toewijzen,
maar u mag dezelfde licentie niet aan meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie
of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen
90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de
gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring. Als u een
licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe
gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instanties van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie kunt
u op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 56 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
III) Instanties van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid
instanties van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of
virtuele besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze
instanties uitsluitend gebruiken in combinatie met de serversoftware. Het gebruiken van een
instance met de serversoftware mag indirect zijn, door middel van aanvullende software,
of direct.
Product
Lijst van additionele software
 Distributed Connectivity Service
 Multi-Channel Engine
 Configuration Server
 Customer Self-Service Web Portal
Customer Care Framework 2009
 Hosted Application Toolkit
 Integrated Agent/Teller Desktop
 Interaction Server (integratie van e-mail,
webchat, spraak en computertelefonie)
Enterprise Single-Sign On
 Software Development Kit (SDK)
Duet voor Microsoft Office en SAP 1.5
 Onderdelen voor Microsoft Office
 Onderdelen voor mySAP ERP
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 voor Microsoft
Office Outlook
Dynamics CRM 4.0 Professional en
Enterprise Servers
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector voor
Microsoft SQL Server Reporting Services
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration
Manager
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Language Packs
Exchange Server 2010 Standard en Enterprise
 Hulpmiddelen voor Exchange Management
Exchange Server 2007 Standard
for Small Business
 Hulpmiddelen voor Exchange Management
FAST Search Server 2010 for SharePoint
 Software Development Kit
Forefront Unified Access Gateway 2010
 Geen
 PCNS (Password Change Notification Service)
ILM 2007
 Certificate Lifecycle Manager Client
 Bulk Smart Card Issuance Tool
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 57 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Product
Lijst van additionele software
 Administration Tools
 Archiving Service
 Invoegtoepassing voor vergaderingen in
Microsoft Office Outlook
 Group Chat Administration Tool
 Office Communications Server 2007 ingezet
als Communicator Web Access Server
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Archiving Server
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Director Server
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Mediation Server
Office Communications Server 2007 R2
Standard Edition
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Monitoring Server
 Office Communicators Server 2007 R2
Attendant Console
 Office Communications Server 2007 R2
Group Chat Console
 Office Communications Server 2007 R2
Software Update Service
 Office Communications Server 2007 R2 Web
Components
 Office Communicator Web Access 2007 R2
 Office Communicator Mobile voor Java 2007 R2
 Office Communicator Mobile voor Windows
Mobile 2007 R2
 Office Live Meeting-client
 Software Development Kit
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 58 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Product
Lijst van additionele software
 Administration Tools
 Invoegtoepassing Archiving Service
Conferencing voor Microsoft Office Outlook
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Archiving Server
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Audio/Video Conferencing Server
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Communicator Web Access Server
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Director Server
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet in Enterprise Edition:Back End
 Group Chat Administration Tool
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als IIS Server
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Mediation Server
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Monitoring Server
Office Communications Server 2007 R2
Enterprise Edition
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Group Chat Server
 Office Communications Server 2007 ingezet als
Communicator Web Access Server
 Office Communications Server 2007 R2 ingezet
als Unified Communications Application Server
 Office Communications Server 2007 R2 ingezet
als Web Conferencing Server
 Office Communications Server 2007 R2
ingezet als Reach Application Sharing Server
 Office Communicators Server 2007 R2
Attendant Console
 Office Communications Server 2007 R2
Group Chat Console
 Office Communications Server 2007 R2
Software Update Service
 Office Communications Server 2007 R2 Web
Components
 Office Communicator Web Access 2007 R2
 Office Communicator Mobile voor Java 2007 R2
 Office Communicator Mobile voor Windows
Mobile 2007 R2
 Office Live Meeting-client
 Software Development Kit
 UCAS-applicaties
Project Server 2010
 Software Development Kit
SharePoint Server 2010
 Software Development Kit
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 59 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Product
Lijst van additionele software
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
SQL Server 2008 Workgroup, Small Business,
Standard en Enterprise
 Client Tools Software Development Kit
 Management Studio
 SQL Client Connectivity SDK
 Sync Framework
 SQL Server 2008 Books Online
System Center Mobile Device Manager 2008 en
System Center Mobile Device Manager 2008 met
SQL Server 2005-technologie
 Management Pack voor Operations
Manager 2007
 Management Pack voor Operations
Manager 2005
Virtual Earth Server
 Geen
Virtual Earth Server met Enhanced Content Pack
 Geen
Visual Studio Team Foundation Server 2010
 Team Explorer (van zowel de 2010- als de
2008-versie van het product)
 Team Foundation Build
 Team Foundation Server Sharepoint Extensions
IV) Instanties op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U hebt de onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende
software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw
servers of opslagmedia.
c) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en
opslaan in het kader van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren binnen
een van de softwarelicenties zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen
exemplaren aan derden verstrekken).
V) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) CAL's (licenties voor clienttoegang).

U moet een CAL aanschaffen en toewijzen aan alle apparaten of gebruikers die direct of
indirect toegang hebben tot de serversoftware. Een hardwarepartitie of blade wordt
beschouwd als een afzonderlijk apparaat. De juiste CAL voor elk apparaat is in de
onderstaande tabel vermeld.

U hebt geen CAL's nodig voor:
(1) servers waarvoor een licentie is verstrekt en waarop instanties van de serversoftware
worden uitgevoerd, en
(2) maximaal twee apparaten of gebruikers die alleen toegang hebben tot de
serversoftware om deze instanties te beheren.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 60 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL

Uw CAL's geven toegang tot instanties van eerdere versies, maar niet van latere versies
van de serversoftware, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld.
Als u gebruikmaakt van instanties van een eerdere versie, mag u ook bijbehorende CAL's
gebruiken.

Voor toegang tot de serversoftware is een basis-CAL vereist. Voor bepaalde functies van
de serversoftware zijn daarnaast aanvullende CAL's vereist. Beide typen worden vermeld
in de onderstaande tabel. U hebt zowel de basis-CAL voor het product als een
aanvullende CAL nodig voor toegang tot de hieronder vermelde functionaliteit.
Product of functionaliteit
Lijst van CAL's
Customer Care Framework 2009
 CAL voor Customer Care Framework 2009
Duet voor Microsoft Office en SAP 1.5
 Duet voor Microsoft Office en SAP 1.5 CAL
Dynamics CRM 4.0 Professional en
Enterprise Servers
Dynamics CRM 4.0 Professional en Enterprise
Servers functionaliteit vereist voor het
schrijven en wijzigen van gegevens
 Dynamics CRM 4.0 beperkte CAL
 Dynamics CRM 4.0 aanvullende CAL voor volledig
gebruik
 CAL voor BackOffice (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 november 2009 of
later), of
 Gebruikers-SL voor Business Productivity Online
Standard Suite, of
Exchange Server 2010 Standard en Enterprise
 Core CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 november 2009 of
later), of
 CAL voor Exchange Server 2010 Standard, of
 Gebruikers-SL voor Exchange Online Standard, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve dekking
voor Software Assurance op 1 november 2009
of later)
Exchange Server 2010 Standard en Enterprise
Voicemail
Personal Archive
Advanced Mobile Policies
Information Protection and Compliance
Cross-Mailbox Search
Legal Hold
 CAL voor Exchange Server 2010 Enterprise, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve dekking
voor Software Assurance op 1 november 2009
of later)
Custom Retention Policies
Per User/Distribution List Journaling
 CAL voor Exchange Server 2007 Standard for
Small Business, of
 Windows Small Business Server 2008 CAL
Suite, of
Exchange Server 2007 Standard
for Small Business
 Windows Small Business Server 2008 CAL Suite
voor Premium Gebruikers of Apparaten, of
 Windows Essential Business Server 2008 CAL
Suite, of
 Windows Essential Business Server 2008 CAL
Suite voor Premium Gebruikers of Apparaten
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 61 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Product of functionaliteit
Exchange Server 2007 Standard
for Small Business
Unified Messaging and Compliance
Functionality
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Lijst van CAL's
 CAL voor Exchange Server 2007 Enterprise
Er zijn geen afzonderlijke CAL's voor FAST Search
Server 2010 for SharePoint; de CAL voor SharePoint
Server 2010 Enterprise voorziet u van rechten voor
toegang tot FAST Search Server 2010 for
SharePoint. Omdat elke CAL voor SharePoint Server
2010 Enterprise CAL een CAL voor Server 2010
Standard vereist, is het volgende nodig voor
toegang tot FAST Search Server 2010 for
SharePoint:
 CAL's voor SharePoint Server 2010 Standard CAL
en SharePoint Server 2010 Enterprise, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 1 maart 2010 of later)
Forefront Unified Access Gateway 2010
ILM 2007
 CAL voor Forefront Unified Access Gateway 2010
 CAL voor ILM 2007
 Office Communications Server 2007 R2 Standard
CAL, of
Office Communications Server 2007 R2
Standard en Enterprise Edition
 Gebruikers-SL voor Business Productivity Online
Standard Suite, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 februari 2009 of later), of
 Gebruikers-SL voor Office Communications
Online Standard
 Office Communications Server 2007 R2
Enterprise CAL, of
Office Communications Server 2007 R2
Standard en Enterprise Edition
 Gebruikers-SL voor Business Productivity Online
Standard Suite, of
Audio Conferencing
 Enterprise CAL Suite (met actieve dekking voor
Software Assurance op 1 februari 2009 of
later), of
Call Management
Desktop Sharing
Web Conferencing
 Gebruikers-SL voor Office Live Meeting
Standard, of
 Gebruikers-SL voor Office Live Meeting
Professional
Project Server 2010
 CAL voor Project Server 2010
 Gebruikers-SL voor Business Productivity Online
Standard Suite, of
 Core CAL Suite (met actieve Software Assurancedekking op 1 maart 2010 of later), of
SharePoint Server 2010
 CAL voor SharePoint Server 2010 Standard, of
 Gebruikers-SL voor SharePoint Online Standard,
of
 Enterprise CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 1 maart 2010 of later)
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 62 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Product of functionaliteit
Lijst van CAL's
SharePoint Server 2010
Bedrijfstakgerichte Business Connectivity
Services-webonderdelen
Office 2010-clientintegratie Business
Connectivity Services
Access Services
InfoPath Forms Services
Excel Services
 CAL voor SharePoint Server 2010 Enterprise, of
 Enterprise CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 1 maart 2010 of later)
Visio Services
PerformancePoint Services
Aangepaste analyserapporten
Geavanceerde grafieken
 SQL Server 2008 Small Business CAL, of
 CAL voor SQL Server 2008, of
SQL Server 2008 Small Business
 Windows Small Business Server 2008 CAL Suite
voor Premium Gebruikers of Apparaten, of
 Windows Essential Business Server 2008 CAL
Suite voor Premium Gebruikers of Apparaten
 SQL Server 2008 CAL, of
 CAL voor SQL Server 2008 Small Business
(voor gebruikers of apparaten die toegang
hebben tot instanties van de serversoftware en
zich binnen een SBS/EBS-domein bevinden), of
SQL Server 2008 Standard en Enterprise
 Windows Small Business Server 2008 CAL Suite
voor gebruikers of apparaten met de Premiumversie (voor willekeurige gebruikers of apparaten
die toegang hebben tot instanties van de
serversoftware en zich binnen hetzelfde SBSdomein bevinden), of
 Windows Essential Business Server 2008 CAL
Suite voor gebruikers of apparaten met de
Premium-versie (voor willekeurige gebruikers
of apparaten die toegang hebben tot instanties
van de serversoftware en zich binnen hetzelfde
EBS-domein bevinden)
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 63 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Product of functionaliteit
Lijst van CAL's
 CAL voor SQL Server 2008, of
 CAL voor SQL Server 2008 Workgroup, of
 CAL voor SQL Server 2008 Small Business
(voor gebruikers of apparaten die toegang
hebben tot instanties van de serversoftware en
zich binnen een SBS/EBS-domein bevinden), of
SQL Server 2008 Workgroup
 Windows Small Business Server 2008 CAL Suite
voor gebruikers of apparaten met de Premiumversie (voor willekeurige gebruikers of apparaten
die toegang hebben tot instanties van de
serversoftware en zich binnen hetzelfde SBSdomein bevinden), of
 Windows Essential Business Server 2008 CAL
Suite voor gebruikers of apparaten met de
Premium-versie (voor willekeurige gebruikers
of apparaten die toegang hebben tot instanties
van de serversoftware en zich binnen hetzelfde
EBS-domein bevinden)
System Center Mobile Device Manager 2008
en System Center Mobile Device Manager
2008 met SQL Server 2005-technologie
Virtual Earth Server
Virtual Earth Server met Enhanced
Content Pack
Visual Studio Team Foundation Server 2010
 System Center Mobile Device Manager 2008 CAL
 Virtual Earth Server CAL
 Virtual Earth Server met Enhanced Content
Pack CAL
 CAL voor Visual Studio Team Foundation
Server 2010
b) Typen CAL's. Er zijn twee typen CAL's: een voor apparaten en een voor gebruikers.
Per apparaat-CAL mag één apparaat, dat door een willekeurige gebruiker wordt gebruikt,
toegang verkrijgen tot instanties van de serversoftware op servers waarvoor u over een
geldige licentie beschikt. Per gebruikers-CAL mag één gebruiker, die een willekeurig apparaat
gebruikt, toegang verkrijgen tot instanties van de serversoftware op servers waarvoor u over
een geldige licentie beschikt. U mag een combinatie van apparaat- en gebruikers-CAL's
gebruiken.
c) CAL's opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:

Een apparaat-CAL van een apparaat permanent opnieuw toewijzen aan een ander
apparaat of een gebruikers-CAL van een gebruiker permanent opnieuw toewijzen
aan een andere gebruiker, of

Een apparaat-CAL tijdelijk toewijzen aan een geleend apparaat wanneer het eerste
apparaat buiten werking is, of uw gebruikers-CAL aan een invalkracht toewijzen
wanneer de gebruiker afwezig is.
d) External Connector-licenties. U moet elke External Connector-licentie die u aanschaft,
toewijzen aan een server waarvoor een licentie is verstrekt om een of meer instanties van de
serversoftware uit te voeren. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server
beschouwd. Voor elke External Connector-licentie die is toegewezen aan een server, kan een
onbeperkt aantal externe gebruikers toegang verkrijgen tot instanties van de serversoftware
op die server. Voor die gebruikers hebt u geen CAL's nodig.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 64 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Met “Externe gebruikers” worden gebruikers bedoeld die geen
(i) werknemer zijn van uw onderneming of aan u gelieerde ondernemingen, of
(ii) onsite contractanten of partners zijn van uw onderneming of aan u gelieerde
ondernemingen.
De bijbehorende External Connector-licentie voor elk product staat in de onderstaande tabel
vermeld.
External Connector-licenties bieden toegang tot uw instanties van eerdere versies, maar
niet van latere versies van de software, tenzij dit in de onderstaande tabel staat vermeld. Als
u gebruikmaakt van instanties van een eerdere versie, mag u ook een bijbehorende External
Connector-licentie gebruiken.
Als u ervoor kiest toegang te licentiëren door middel van dit licentietype, houd er dan
rekening mee dat voor alle toegang tot de serversoftware een basislicentie vereist is, en dat
voor een deel van de functionaliteit van de serversoftware aanvullende licenties vereist zijn.
Beide typen worden vermeld in de onderstaande tabel. U hebt zowel de basis-CAL voor het
product als een aanvullende External Connector-licentie nodig voor toegang tot de hieronder
vermelde functionaliteit.
Product of functionaliteit
External Connector-licenties
Customer Care Framework 2009
 External Connector-licentie voor Customer Care
Framework 2009
Duet voor Microsoft Office en SAP 1.5
Dynamics CRM 4.0 Professional en
Enterprise Servers
Dynamics CRM 4.0 Professional en Enterprise
Servers functionaliteit vereist voor het schrijven
en wijzigen van gegevens
Exchange Server 2010 Standard en Enterprise
 Geen beschikbaar
 Dynamics CRM 4.0 Limited External Connector
 Dynamics CRM 4.0 aanvullende External
Connector voor volledig gebruik
 External Connector-licentie voor Exchange
Server 2010
Exchange Server 2010 Standard en Enterprise
Voicemail
Personal Archive
Advanced Mobile Policies
Information Protection and Compliance
 Geen beschikbaar
Cross-Mailbox Search
Legal Hold
Custom Retention Policies
Per User/Distribution List Journaling
Exchange Server 2007 Standard
for Small Business
 Geen beschikbaar
FAST Search Server 2010 for SharePoint
 Geen beschikbaar
Forefront Unified Access Gateway 2010
 Forefront Unified Access Gateway 2010
External Connector
ILM 2007
Office Communications Server 2007 R2 Standard
en Enterprise Edition
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 External Connector-licentie voor ILM 2007
 Office Communications Server 2007 R2
Standard External Connector-licentie
Januari 2010
Pagina 65 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Product of functionaliteit
External Connector-licenties
Office Communications Server 2007 R2
Standard en Enterprise Edition
Audio Conferencing
Call Management
 Office Communications Server 2007 R2
Enterprise External Connector-licentie
Desktop Sharing
Web Conferencing
Project Server 2010
 Geen beschikbaar
SharePoint Server 2010
 Geen beschikbaar
SQL Server 2008 Workgroup, Small Business,
Standard en Enterprise
 Geen beschikbaar
System Center Mobile Device Manager 2008 en
System Center Mobile Device Manager 2008 met
SQL Server 2005-technologie
 Geen beschikbaar
Virtual Earth Server
 Geen beschikbaar
Virtual Earth Server met Enhanced Content Pack
 Geen beschikbaar
Visual Studio Team Foundation Server 2010
 External Connector-licentie voor Visual
Studio 2010 Team Foundation Server
e) Nieuwe toewijzing van External Connector-licenties. U mag een External Connectorlicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen 90 dagen na de
laatste toewijzing). U mag een External Connector-licentie sneller toewijzen als u de server
waaraan de licentie was toegewezen, buiten gebruik stelt door een permanente
hardwarestoring.
f) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in
de universele licentievoorwaarden.
g) Management Packs. De software kan Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden
voor het desbetreffende System Center-product in het artikel Server – Management Server
van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik van deze
Management Packs.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Duet voor Microsoft Office en SAP 1.5
Geen apparaat-CAL's. U kunt alleen gebruikers-CAL's aanschaffen. Apparaat-CAL's zijn niet
beschikbaar.
Voor Exchange Server 2010 Standard en Enterprise
U hebt geen CAL's nodig voor gebruikers of apparaten die toegang hebben tot de instanties van
serversoftware zonder direct of indirect te worden geverifieerd door Active Directory.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 66 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Voor Exchange Server 2007 Standard for Small Business
Instanties van de serversoftware uitvoeren. U mag te allen tijde één instantie van de serversoftware
uitvoeren in één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server. De
besturingssysteemomgeving waarin de instantie van de serversoftware wordt uitgevoerd, moet
worden aangemeld bij een domein waarvoor Active Directory als volgt is geconfigureerd:

Eén server in het domein moet alle FSMO-rollen (flexible single master operations) bevatten
en moet de hoofdmap van de Active Directory-forest zijn,

geen vertrouwensrelaties met andere domeinen,

geen onderliggende domeinen, en

de som van de gebruikers en apparaten in het domein kan niet groter zijn dan 75.
Voor ILM 2007
U moet voor elke persoon waarvoor de software een of meer digitale certificaten uitgeeft of beheert,
een gebruikers-CAL aanschaffen en toewijzen. In overige gevallen hebt u voor toegangssessies tot de
serversoftware geen CAL nodig.
Geen apparaat-CAL's. U kunt alleen gebruikers-CAL's aanschaffen. Apparaat-CAL's zijn niet beschikbaar.
Voor Office Communications Server 2007 R2 Standard en Enterprise Edition:
U hebt geen CAL's nodig voor gebruikers of apparaten die toegang hebben tot de instanties van
serversoftware zonder direct of indirect te worden geverifieerd door Active Directory.
Voor SQL Server 2008 Enterprise:
Instanties van de serversoftware uitvoeren. U hebt de volgende rechten voor elke server waaraan u
een softwarelicentie toewijst. U mag te allen tijde een onbeperkt aantal instanties van de
serversoftware in één fysieke en in een onbeperkt aantal virtuele besturingssysteemomgevingen op
die server uitvoeren.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor SQL Server 2008 Enterprise, Small Business*, Standard* en Workgroup*:
Failoverrechten. Voor elke besturingssysteemomgeving waarin u instanties van de serversoftware
uitvoert, mag u maximaal hetzelfde aantal passieve failoverinstanties in een afzonderlijke
besturingssysteemomgeving uitvoeren voor tijdelijke ondersteuning. U mag de passieve
failoverinstanties uitvoeren op een andere server dan de gelicentieerde server.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor SQL Server 2008 Small Business
Instanties van de serversoftware uitvoeren. U mag te allen tijde een onbeperkt aantal instanties van
de serversoftware in één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
De besturingssysteemomgeving waarin instanties van de serversoftware worden uitgevoerd, moet
worden aangemeld bij een domein waarvoor Active Directory als volgt is geconfigureerd:

Eén server in het domein moet alle FSMO-rollen (flexible single master operations) bevatten
en moet de hoofdmap van de Active Directory-forest zijn,

geen vertrouwensrelaties met andere domeinen,

geen onderliggende domeinen, en

de som van de gebruikers en apparaten in het domein kan niet groter zijn dan 75.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 67 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
U mag geen instanties van de serversoftware, afzonderlijk gelicentieerd of anderszins, op hetzelfde
moment in een andere besturingssysteemomgeving binnen hetzelfde domein uitvoeren.
Voor SQL Server 2008 Standard en Workgroup:
Instanties van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen licentie voor serversoftware mag
u een onbeperkt aantal instanties van de serversoftware tegelijkertijd uitvoeren in één fysieke of
virtuele besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
Voor System Center Mobile Device Manager 2008 met SQL Server 2005-technologie en
Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server met SQL Server 2005technologie:
Licentievoorwaarden voor SQL Server 2005-technologie. Bij de software is SQL Server 2005technologie inbegrepen. U mag één instance van die technologie op elk gewenst moment uitvoeren in
slechts één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op één server om die software te
ondersteunen. U hebt voor die doeleinden geen SQL Server-CAL's nodig. U mag een oneindig aantal
instanties van SQL Server 2005-technologie alleen opslaan op servers of opslagmedia overeenkomstig
uw rechten om een instance van deze technologie uit te voeren onder elke willekeurige
softwarelicentie, zoals hier is beschreven. U mag ook één passieve failoverinstantie uitvoeren in een
afzonderlijke besturingssysteemomgeving voor tijdelijke ondersteuning. U mag die instance uitvoeren
op een andere server dan de gelicentieerde server.
Voor Virtual Earth Server en Virtual Earth Server met Enhanced Content Pack:
Gebruik van inhoud.

U kunt de software gebruiken om resultaten op te slaan in het cachegeheugen en transacties
voor kaarten, routes en het zoeken van locaties aan te bieden, zoals hieronder wordt
gedefinieerd.
Transacties voor kaarten. Deze hebben betrekking op één raster- of vectorafbeelding waarop
een van de volgende items wordt weergegeven:
(a) een locatie die is bepaald door middel van een sensor om de locatie en schaal van de
raster- of vectorafbeelding vast te stellen, of
(b) een kaart van een vooraf vastgesteld geografisch gebied die wordt gebruikt om de
vectorafbeelding weer te geven.
Transacties voor routes. Dit geldt onder meer voor een of meer van de volgende items:
(a) routebeschrijving door middel van tekst of spraak vanaf één vertrekpunt naar één
bestemming, uitgezonderd een real-time routebeschrijving door middel van tekst of
spraak,
(b) de reistijd en/of afstand van de gehele route of een gedeelte van de route, en/of
(c) één raster- of vectorafbeelding of een reeks van dergelijke afbeeldingen waarop een
kaart wordt weergegeven.
Transacties voor het zoeken van locaties. Hiermee wordt een straatnaam of kruispunt
vastgesteld. Dit geldt onder meer voor de raster- of vectorafbeelding waarop deze locatie op
een kaart wordt weergegeven, op basis van de zoekopdracht van de gebruiker.

U mag de software niet integreren met een voertuig of systemen en functies van een
voertuig. Dit geldt onder andere voor systemen of functies die van invloed zijn op het gedrag
van het voertuig, zoals:
(a) snelheid,
(b) remmen,
(c) vering,
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 68 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
(d) brandstofverbruik,
(e) koplampen,
(f) stabiliteit, of
(g) besturing.

U mag de software niet aansluiten op een extern scherm dat in het voertuig is geïnstalleerd
of aanwezig is.

U mag de software niet gebruiken met besturingselementen die onderdeel zijn van een ander
apparaat in het voertuig. Dit geldt niet voor de volumeknoppen van de luidsprekers in het
voertuig of het gebruik van de luidsprekers in het voertuig voor spraakherkenning.

U mag de software niet gebruiken om een gebruiker attent te maken op afslagen of
stopplaatsen op een route op een manier die is gesynchroniseerd met de positie van de
gebruiker op de route die door middel van een sensor is vastgesteld. U mag de software niet
gebruiken om een real-time routebeschrijving aan te bieden waarbij de positie van een
gebruiker worden bijgehouden door middel van GPS en waarbij stopplaatsen of afslagen
worden aangegeven wanneer de gebruiker de locatie van een stopplaats of afslag nadert.

U mag de software niet gebruiken voor wagenparkbeheer of verzending. U mag geen
aanwijzingen voor verzending bieden op basis van de positie of route van meerdere objecten
die worden bijgehouden door middel van GPS of andere methoden op basis van een sensor.

U mag de software niet gebruiken voor het berekenen van isochronen die worden gebruikt
en/of weergegeven op kaarten die zijn afgeleid van de vectorgegevens in de software.
Isochronen zijn een reeks punten die een vergelijkbare reistijd vanaf of naar een bepaalde
locatie vertegenwoordigen.

Gegevens of enige andere inhoud in de software mag niet in sublicentie worden gegeven of
opnieuw worden gedistribueerd.

U mag vectorgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het weergeven van
dergelijke vectorafbeeldingen.

U mag de software niet gebruiken met andere apparaten die wegennetwerkgegevens lokaal
toepassen als deze gegevens niet ook beschikbaar zijn in de software.

U mag de gegevens of enige andere inhoud in de software alleen gebruiken in combinatie
met de software.
Aanvullende vrijwaring van aansprakelijkheid. De informatie, inhoud en services in of beschikbaar via
de software kan onjuistheden of typfouten bevatten.
Vrijwaring van garantie. Ongeacht hetgeen in de voorwaarden van uw volumelicentieovereenkomst
wordt vermeld, worden alle informatie, inhoud, services en gerelateerde afbeeldingen aangeboden
zonder enige vorm van garantie. Microsoft en/of haar respectieve leveranciers wijzen bij dezen alle
garanties en voorwaarden met betrekking tot informatie, inhoud, services en gerelateerde
afbeeldingen van de hand, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid,
geschiktheid voor een bepaald doel, ambachtelijkheid, eigendom en niet-inbreukmakendheid.
Voor Visual Studio Team Foundation Server 2010
Traceren van werkitems. De gebruiker heeft geen CAL nodig om een nieuw werkitem te maken of
een werkitem dat de betreffende gebruiker heeft gemaakt te bekijken of bij te werken. Deze
vrijstelling geldt alleen voor werkitems die betrekking hebben op de melding van defecten of het
aanvragen van verbeteringen. Voor alle overige toegang tot tracking van werkitems zijn CAL's vereist.
Licentievoorwaarden voor SQL Server 2008 Express Service Pack 1A. Bij de software wordt Microsoft
SQL Server 2008 Express Service Pack 1a meegeleverd. Voor de gebruiksrechten die u ontvangt voor
de meegeleverde software, gelden afzonderlijke bepalingen. De licentievoorwaarden voor SQL Server
2008 Express SP 1A vindt u hier:%programfiles%\Microsoft SQL Server Service Pack 1a.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 69 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Licentievoorwaarden voor SQL Server 2008 SQL Management Objects. Bij de software wordt
Microsoft SQL Server 2008 SQL Management Objects meegeleverd. Voor de gebruiksrechten die u
ontvangt voor de meegeleverde software, gelden afzonderlijke bepalingen. De licentievoorwaarden
voor SQL Server 2008 Management Obects vindt u hier:%programfiles%\Microsoft
SQL Server\100\SDK\Assemblies.
Licentievoorwaarden voor Windows Sharepoint Services. Bij de software wordt Microsoft Windows
SharePoint Services version 3 with Service Pack 2 meegeleverd. Voor de gebruiksrechten die
u ontvangt voor de meegeleverde software, gelden afzonderlijke bepalingen. Als u gebruiksrechten
bezit voor Microsoft Windows Server, mag u deze meegeleverde software gebruiken. U mag met elk
exemplaar van Windows Server waarvoor u een geldige licentie bezit, een exemplaar van de
meegeleverde software gebruiken. Op uw gebruik van de meegeleverde software zijn deze
bepalingen en de licentievoorwaarden van Windows Server van toepassing. Als er sprake is van een
conflict, zijn deze licentievoorwaarden van toepassing. Gebruik van de meegeleverde software op
Microsoft Windows Server 2003 Web Edition is beperkt tot front-endwebservertaken. Het gedeelte
voor gegevensopslag van de meegeleverde software mag niet worden geïnstalleerd of gebruikt op
Microsoft Windows Server 2003 Web Edition.
Visual Studio Team Lab Management 2010. De software bevat Team Lab Management-functionaliteit.
Mogelijk zijn andere licentievoorwaarden en kosten van toepassing wanneer u deze functionaliteit wilt
inschakelen.
C. License Mobility binnen Server Farms (van toepassing op producten met
voorafgaande aan de Algemene Licentievoorwaarden).
LM
in de lijst
Ongeacht eventuele tegengestelde bepalingen in uw volumelicentieovereenkomst betreffende de
gebruiksrechten die van toepassing zijn op uw gebruik van de software, zijn deze gebruiksrechten
van toepassing op uw gebruik van de software onder alle licenties die u voor de software hebt
verkregen uit hoofde van de betreffende overeenkomst. Ze zijn niet van toepassing op het gebruik
van software onder licenties voor voorgaande versies van de software.
Licenties toewijzen en software gebruiken binnen een Server Farm.
U mag Software- en External Connector-licenties opnieuw toewijzen zoals is bepaald in de Algemene
Licentievoorwaarden en Aanvullende Licentievereisten en/of Gebruiksrechten. Daarnaast mag u deze
licenties opnieuw toewijzen op de wijze die hieronder is bepaald.
Server Farm.
Een server farm bestaat uit maximaal twee datacenters die zich elk fysiek bevinden:

in een tijdzone die maximaal vier uur is verwijderd van de lokale tijdzone van de andere
(gerekend in universele tijd (UTC), zonder rekening te houden met zomertijd), en/of

binnen de Europese Unie (EU) en/of de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA).
Elk datacenter mag slechts deel uitmaken van één server farm. U kunt een datacenter opnieuw
toewijzen van de ene server farm aan de andere, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen, niet
binnen 90 dagen na de voorgaande toewijzing).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 70 van 156
Microsoft-servers – Server/CAL
Nieuwe toewijzing van Software- en External Connector-licenties.

Binnen een server farm. U mag Software- en External Connector-licenties zo vaak als nodig is
toewijzen aan een andere server binnen dezelfde server farm. Het verbod op opnieuw
toewijzen op korte termijn geldt niet voor Software- en External Connector-licenties die zijn
toegewezen aan servers die zich binnen dezelfde serverfarm bevinden.

Tussen verschillende server farms. U mag Software- en External Connector-licenties opnieuw
toewijzen aan een server die zich in een andere server farm bevindt, maar niet op korte
termijn (dat wil zeggen, niet binnen 90 dagen na de voorgaande toewijzing).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 71 van 156
Microsoft-servers – Per processor
Licentiemodel: processorlicentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B en C voor
producten met respectievelijk een sterretje of LM). Het artikel is ook van toepassing op
producten die onder dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. BizTalk Adapter Pack 2.0
9. Forefront Threat Management
Gateway 2010 Enterprise Edition
2. BizTalk RFID 2009
3. BizTalk Server 2009 Branch Edition*,
4. BizTalk Server 2009 Standard
Edition*, I, SH
5. BizTalk Server 2009 Enterprise
Edition*, I, LM, SH
6. Commerce Server 2009 Standard
Edition SH
7. Commerce Server 2009 Enterprise
Edition LM, SH
8. Forefront Threat Management
Gateway, Medium Business EditionI
I
10. Forefront Threat Management
Gateway 2010 Standard Edition
LM, SH
SH
11. SQL Server 2008 (licentiemodus
Per Processor) Workgroup en Web*
12. SQL Server 2008 (licentiemodus Per
Processor) Standard*, SH
13. SQL Server 2008 (licentiemodus Per
Processor) Enterprise*, LM, SH
14. Visual Studio Team Lab
Management 2010*
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke server
waarvoor u een geldige licentie aanschaft.
I) Een licentie/licenties voor de server aanschaffen en toewijzen. Voordat u instanties van
de serversoftware uitvoert op een server, moet u het vereiste aantal licenties bepalen en deze
toewijzen aan de server.
a) Het aantal benodigde licenties bepalen. Het vereiste aantal licenties is gebaseerd op het
totale aantal fysieke processors op de server (zoals beschreven in optie (i) hieronder) of op
het aantal virtuele en fysieke processors dat wordt gebruikt (zoals beschreven in optie
(ii) hieronder). In het geval van de Enterprise Edition van de software mag u een optie
kiezen. Bij alle andere edities van de software moet u optie twee volgen.
i)
Onbeperkte virtualisatie. Bij deze optie is het aantal softwarelicenties dat voor de
server is vereist, gelijk aan het totale aantal fysieke processors op de server. Door
licenties te tellen en toe te wijzen op basis van deze optie kunt u de serversoftware
uitvoeren in één fysieke en een willekeurig aantal virtuele besturingssysteemomgevingen,
ongeacht het aantal fysieke en virtuele processors dat wordt gebruikt. Deze optie kan
alleen worden gekozen bij de Enterprise Edition van de software.
ii) Licentie op basis van het aantal gebruikte processors. Bij deze optie is het totale
aantal softwarelicenties dat voor een server is vereist gelijk aan de som van de
softwarelicenties vereist onder (A) en (B) hieronder. Dit is de enige optie bij edities
anders dan de Enterprise Edition.
(A) Als u instanties van de software wilt
uitvoeren in de
fysieke
besturingssysteemomgeving op een server, hebt u een softwarelicentie nodig voor
elke fysieke processor die in de fysieke besturingssysteemomgeving wordt gebruikt.
(B) Als u instanties van de serversoftware wilt uitvoeren in virtuele
besturingssysteemomgevingen op een server, hebt u een softwarelicentie nodig voor
elke virtuele processor die in al deze virtuele besturingssysteemomgevingen wordt
gebruikt. Als in een virtuele besturingssysteemomgeving een gedeelte van een virtuele
processor wordt gebruikt, telt het gedeelte als een volledige virtuele processor.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 72 van 156
Microsoft-servers – Per processor
b) Het vereiste aantal licenties toewijzen aan de server.
i)
Nadat u hebt bepaald hoeveel softwarelicenties u nodig hebt voor een server, moet u dat
aantal softwarelicenties toewijzen aan deze server. Deze server is de gelicentieerde
server voor al deze licenties. U mag dezelfde licentie niet aan meer dan één server
toewijzen. Een hardwarepartitie of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
ii) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet
binnen 90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen
als u de gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring.
Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de licentie opnieuw
toewijst, de nieuwe gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instanties van de serversoftware uitvoeren. Het recht om de software te gebruiken is
afhankelijk van de optie die wordt gebruikt voor het bepalen van het aantal benodigde licenties.
i)
Onbeperkte Virtualisatie. U wijst een aantal licenties toe aan een server dat gelijk is
aan het totale aantal fysieke processors op de server:
(A) U mag te allen tijde een onbeperkt aantal instanties van de serversoftware in één
fysieke en in een onbeperkt aantal virtuele besturingssysteemomgevingen op die
server uitvoeren.
(B) U hebt u geen licentie nodig voor virtuele processors.
ii) Licentie op basis van het aantal gebruikte processors. U mag te allen tijde een
onbeperkt aantal instanties van de serversoftware in fysieke en virtuele
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server uitvoeren. Het totale aantal
fysieke en virtuele processoren dat door deze besturingssysteemomgevingen kan worden
gebruikt, kan niet meer zijn dan het aantal softwarelicenties dat is toegewezen aan
deze server.
III) Instanties van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid
instanties van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of
virtuele besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze
instanties uitsluitend gebruiken in combinatie met de serversoftware. Het gebruiken van een
instance met de serversoftware mag indirect zijn, door middel van aanvullende software,
of direct.
Product
BizTalk Adapter Pack 2.0
Lijst van additionele software
 Geen
 RFID Client & Tools
BizTalk RFID 2009
 RFID SDK
 RFID Mobile
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 73 van 156
Microsoft-servers – Per processor
Product
Lijst van additionele software
Voor alle edities van BizTalk Server 2009
 Administration and Monitoring Tools
 BizTalk Server Related Schemas en Templates
 Business Activity Services
 Development Tools
 Master Secret Server/Enterprise Single Sign-On
 Software Development Kit(s)
 MQHelper.dll
 Business Activity Monitoring ('BAM') Event API's en
Interceptors & Administration Tools
 BAM Alert voor SQL Notification Services
 BAM-client
BizTalk Server 2009 Branch, Standard
en Enterprise Edition
 Windows SharePoint Services Adapter Web Service
 Windows Communication Foundation Adapters
 SOAP Receive Adapter
 HTTP Receive Adapter
 ADOMD.NET
 MSXML
 SQLXML
 Business Rules Component
 MQSeries Agent
 BizTalk RFID Client & Tools
 BizTalk RFID SDK
 BizTalk RFID Mobile
Alleen voor BizTalk Server 2009 Branch Edition
 BizTalk Adapter voor SQL Server
Commerce Server 2009 Standard en
Enterprise Edition
Forefront Threat Management Gateway,
Medium Business Edition
Forefront Threat Management Gateway
2010 Enterprise Edition
Forefront Threat Management Gateway
2010 Standard Edition
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 Adapters
 Schema Editor
 Business User Interfaces
 Forefront Threat Management Gateway Admin
Console
 Forefront Threat Management Gateway Enterprise
Management Server
 Forefront Threat Management Gateway Management
Console
 Forefront Threat Management Gateway Management
Console
Januari 2010
Pagina 74 van 156
Microsoft-servers – Per processor
Product
Lijst van additionele software
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
SQL Server 2008 Workgroup, Standard,
Enterprise en Web
 Client Tools Software Development Kit
 Management Studio
 SQL Client Connectivity SDK
 Sync Framework
 SQL Server 2008 Books Online
Visual Studio
Team Lab Management 2010
 Geen
IV) Instanties op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U hebt de onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw
servers of opslagmedia.
c) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en
opslaan in het kader van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren binnen
een van de softwarelicenties zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen
exemplaren aan derden verstrekken).
V) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Geen CAL's (Client Access Licenses) vereist voor toegang. U hebt geen CAL's voor
andere apparaten nodig om toegang te verkrijgen tot uw instanties van de serversoftware.
b) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in
de universele licentievoorwaarden.
c) Management Packs. De software kan Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden
voor het desbetreffende System Center-product in het artikel Server – Management Server
van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik van deze
Management Packs.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor BizTalk Server 2009 Standard Edition:
Netwerkclusters. De serversoftware mag niet worden gebruikt op een server die deel uitmaakt van
een netwerkcluster of in een besturingssysteemomgeving die deel uitmaakt van een netwerkcluster
van besturingssysteemomgevingen op dezelfde server.
Master Secret Server. De Master Secret Server-software mag niet worden gebruikt op een server die
deel uitmaakt van een netwerkcluster of in een besturingssysteemomgeving die deel uitmaakt van
een netwerkcluster van besturingssysteemomgevingen op dezelfde server. De software mag niet
worden gedeeld door meer dan één besturingssysteemomgeving waarin u de serversoftware uitvoert.
Office Web Component. Voor het gebruik van de Office Web Component-software in Office
Professional zijn de licentievoorwaarden in het gedeelte Desktopapplicaties van deze gebruiksrechten
van toepassing.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 75 van 156
Microsoft-servers – Per processor
Voor BizTalk Server 2009 Branch Edition:
U mag alleen instanties van de software op gelicentieerde servers uitvoeren op het eindpunt van uw
interne netwerk (of 'grens' van uw organisatie). U mag dit doen om bedrijfsgebeurtenissen
of -transacties te koppelen aan activiteiten die hebben plaatsgevonden op dat eindpunt.
Een gelicentieerde server mag niet:

fungeren als centraal punt in een 'hub and spoke'-netwerkmodel,

bedrijfsbrede communicatie met andere servers of apparaten centraliseren, of

bedrijfsprocessen automatiseren binnen
o
divisies,
o
bedrijfsafdelingen, of
o
filialen.
Voor SQL Server 2008 Enterprise, Standard, Web en Workgroup:
Failoverservers. Voor elke besturingssysteemomgeving waarin u instanties van de serversoftware
uitvoert, mag u maximaal hetzelfde aantal passieve failoverinstanties in een afzonderlijke
besturingssysteemomgeving uitvoeren voor tijdelijke ondersteuning. Het aantal processoren in die
afzonderlijke besturingssysteemomgeving mag niet hoger zijn dan het aantal processoren in de
bijbehorende besturingssysteemomgevingen waarin de actieve instanties worden uitgevoerd. U mag
de passieve failoverinstanties uitvoeren op een andere server dan de gelicentieerde server.
Voor SQL Server 2008 Web:
De software mag alleen worden gebruikt ter ondersteuning van openbare en via internet
toegankelijke

Webpagina's

websites

webapplicaties

webservices
Deze mag niet worden gebruikt ter ondersteuning van zakelijke toepassingen (bijvoorbeeld Customer
Relationship Management, Enterprise Resource Management en andere dergelijke toepassingen).
Voor Visual Studio Team Lab Management 2010:
Testomgeving. Een testomgeving is een virtuele besturingssysteemomgeving die uitsluitend wordt
gebruikt voor het ontwikkelen en testen van uw programma's.
Het aantal benodigde licenties bepalen. Voordat u uw testomgeving(en) op een server installeert,
moet u het vereiste aantal licenties bepalen en deze toewijzen aan de server. Het aantal
softwarelicenties dat is vereist voor de server waarop u uw testomgeving(en) uitvoert, is gelijk aan
het totale aantal fysieke processors op de server.
Een licentie/licenties voor de server aanschaffen en toewijzen. Voor elke server waarvoor u een
licentie bezit, mag u (i) per server een onbeperkt aantal testomgevingen installeren en uitvoeren;
(ii) de Lab Management-functie van Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
inschakelen en koppelen aan een of meer testomgevingen; en (iii) het bijgevoegde exemplaar van
SCVMM gebruiken voor doeleinden die in de volgende paragraaf worden omschreven.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 76 van 156
Microsoft-servers – Per processor
Licentiebepalingen voor Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). De software
bevat een exemplaar van SCVMM. U mag het bijgevoegde exemplaar van SCVMM installeren en
gebruiken met als doel het maken, implementeren en beheren van de testomgevingen die worden
uitgevoerd op servers waarvoor u een licentie bezit. U hebt geen beheerlicenties nodig voor dergelijk
gebruik. Andere SCVMM-rechten, waaronder, maar niet beperkt tot, het recht om SCVMM voor een
productieomgeving te gebruiken, zoals het beheren van gevirtualiseerde productieserves, worden in
het kader van deze licentie niet verleend.
Instanties van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid instanties van
de aanvullende software hieronder op een onbeperkt aantal apparaten uitvoeren. U mag de
aanvullende software slechts gebruiken met de testomgevingen die worden uitgevoerd op de server
waarvoor u een licentie bezit.

Visual Studio Lab Agent
C. License Mobility binnen server farms (van toepassing op producten met
voorafgaande aan de Algemene Licentievoorwaarden).
LM
in de lijst
Ongeacht eventuele tegengestelde bepalingen in uw volumelicentieovereenkomst betreffende de
gebruiksrechten die van toepassing zijn op uw gebruik van de software, zijn deze gebruiksrechten
van toepassing op uw gebruik van de software onder alle licenties die u voor de software hebt
verkregen in het kader van de betreffende overeenkomst. Ze zijn niet van toepassing op het gebruik
van software onder licenties voor voorgaande versies van de software.
Licenties toewijzen en software gebruiken binnen een Server Farm.
U mag het aantal licenties dat u nodig hebt bepalen, deze licenties toewijzen en de serversoftware
gebruiken zoals bepaald in de Algemene Licentievoorwaarden. U kunt ook de onderstaande
gebruiksrechten toepassen.
Server Farm.
Een server farm bestaat uit maximaal twee datacenters die zich elk fysiek bevinden:

in een tijdzone die maximaal vier uur is verwijderd van de lokale tijdzone van de andere
(gerekend in universele tijd (UTC), zonder rekening te houden met zomertijd), en/of

binnen de Europese Unie (EU) en/of de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA).
Elk datacenter mag slechts deel uitmaken van één server farm. U kunt een datacenter opnieuw
toewijzen van de ene server farm aan de andere, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen, niet
binnen 90 dagen na de voorgaande toewijzing).
Licenties opnieuw toewijzen.

Licenties opnieuw toewijzen binnen een server farm. U mag softwarelicenties zo vaak als
nodig is toewijzen aan een andere server binnen dezelfde server farm. Het verbod op
opnieuw toewijzen op korte termijn geldt niet voor licenties die zijn toegewezen aan servers
die zich binnen dezelfde serverfarm bevinden.

Licenties opnieuw toewijzen tussen verschillende een server farms. U mag een
softwarelicentie opnieuw toewijzen aan een server die zich in een andere server farm bevindt,
maar niet op korte termijn (dat wil zeggen, niet binnen 90 dagen na de vorige toewijzing).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 77 van 156
Microsoft-servers – Per processor
Het aantal benodigde licenties bepalen.
Niettegenstaande hetgeen in de Algemene Licentievoorwaarden wordt vermeld over u virtuele en
fysieke processors worden geteld, hebt u een aantal licenties nodig dat gelijk is aan of groter is dat
het aantal fysieke processors op gelicentieerde servers binnen een server farm dat op enig moment
door de besturingssysteemomgevingen waarbinnen instanties van de software worden uitgevoerd
wordt gebruikt of dat deze ondersteunt.
Instanties van de serversoftware uitvoeren in een serverfarm.
Aangezien het is toegestaan licenties naar behoefte opnieuw toe te wijzen, zolang wordt voldaan aan
de volgende vereiste, mag u de software gebruiken op elk willekeurig aantal
besturingssysteemomgevingen binnen een server farm. Het aantal fysieke processors dat door de
besturingssysteemomgevingen wordt gebruikt of dat deze ondersteunt mag op geen moment hoger
zijn dan het aantal licenties dat is toegewezen aan de servers binnen de farm.
Alternatieve telwijze. In plaats van het aantal fysieke processors te tellen dat de virtuele
besturingssysteemomgevingen ondersteunt, mag u ook het aantal virtuele processors tellen dat wordt
gebruikt voor virtuele besturingssysteemomgevingen waarbinnen instanties worden uitgevoerd.
Binnen de context van deze telwijze kunt u de opmerking in de Universele Licentievoorwaarden dat
een virtuele processor geacht wordt hetzelfde aantal threads en cores te hebben als elk van de
onderliggende fysieke processors negeren. Het aantal licenties dat u toewijst moet gelijk zijn aan het
hogere van de volgende twee aantallen:

het aantal virtuele processors dat op enig moment wordt gebruikt door de virtuele
besturingssysteemomgevingen waarbinnen instanties van de software worden uitgevoerd, en

het aantal fysieke processors dat op enig moment wordt gebruikt door de fysieke
besturingssysteemomgevingen waarbinnen instanties van de software worden uitgevoerd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 78 van 156
Microsoft Developer Tools
Licentiemodel: gebruikerslicentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B voor
producten met een sterretje). Het artikel is ook van toepassing op producten die
onder dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. BizTalk Server 2009 Developer
Edition*
10. Visual FoxPro 9.0
11. Visual SourceSafe 2005
2. Expression Blend 3*
12. Visual Studio 2010 Professional,
Premium en Ultimate*, I
3. Expression Studio 3*
4. Expression Professional Subscription*,
5. Expression Web 3*
6. MSDN-besturingssystemen*, I
7. MSDN Embedded*, I
8. SQL Server 2008 Developer *
9. TechNet Premium*, I
I
13. Visual Studio 2010 Professional,
Premium en Ultimate met MSDN*, I
14. Visual Studio 2010 Professional met
MSDN Embedded*, I
15. Visual Studio Test Elements 2010*, I
16. Visual Studio Test Elements 2010
met MSDN*, I
A. Algemene licentievoorwaarden. U hebt de onderstaande rechten voor elke licentie die
u aanschaft.
I) Installatie en gebruiksrechten.
a) Algemeen.

Voordat u uit hoofde van de licentie de software gaat gebruiken, dient u de licentie toe te
wijzen aan een enkele gebruiker. Deze gebruiker is de “gebruiker met licentie” voor de
betreffende licentie. U mag andere licenties toewijzen aan andere gebruikers.

U mag de software installeren en uw gebruikers met licentie toestaan om exemplaren te
gebruiken om uw programma's te ontwerpen, ontwikkelen, testen en demonstreren.
Het is niet toegestaan de software in een productieomgeving te gebruiken.

U kunt een licentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen niet
binnen 90 dagen na de laatste toewijzing). Als u een licentie opnieuw toewijst, wordt de
gebruiker waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe gebruiker met licentie voor
die licentie.
b) Opgenomen Microsoft-softwareprogramma's. Dit artikel van deze gebruiksrechten voor
producten is in het algemeen van toepassing op alle Microsoft-programma's die bij de
software zijn geleverd. Voor bepaalde bijgeleverde Microsoft-programma's gelden
afzonderlijke licentiebepalingen. Als een programma in een ander artikel aan bod komt en als
daarbij andere rechten worden toegekend die niet tegenstrijdig zijn met dit artikel, zijn die
rechten ook van toepassing.
II) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Tests door gebruikers. Uw eindgebruikers mogen toegang verkrijgen tot de software om
acceptatietests op uw programma's uit te voeren.
b) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in
de universele licentievoorwaarden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 79 van 156
Microsoft Developer Tools
c) Downgrade. Gebruikers met een licentie mogen een oudere versie uitvoeren in plaats van
de gelicentieerde versie voor elk kopieeractie. Het recht om een oudere versie uit te voeren
staat naast het recht om de door u gelicentieerde productversie uit te voeren.
De gelicentieerde gebruiker mag de beide versies gelijktijdig uitvoeren.
d) Software Development Kits. De software kan SDK-componenten (Software Development
Kits) en DDK-componenten (Device Driver Kits) bevatten. Als andere voorwaarden bij een
SDK of DDK zijn geleverd, zijn die voorwaarden van toepassing op uw gebruik daarvan.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Expression Studio 3 en Expression Web 3
Te distribueren code. Op deze verleende rechten zijn de vereisten en beperkingen betreffende de
distributie uit de Universele licentievoorwaarden van toepassing.

Sitesjablonen. De software bevat code die is aangemerkt als 'sitesjablonen' die u in
combinatie met uw inhoud kunt gebruiken. Het bron- en objectcodeformulier van deze
sitesjablonen mag worden gewijzigd, gekopieerd en geïmplementeerd.
Voor Expression Studio 3 en Expression Blend 3
Te distribueren code. Op deze verleende rechten zijn de vereisten en beperkingen betreffende de
distributie uit de universele licentievoorwaarden van toepassing.

Stijlen. Het objectcodeformulier van de code “X Styles” (x-stijlen) mag worden gekopieerd,
aangepast en gedistribueerd.
Voor Expression Professional Subscription, Expression Studio 3, Expression Blend 3 en
Expression Web 3
Te distribueren code. Op deze verleende rechten zijn de vereisten en beperkingen betreffende de
distributie uit de Universele licentievoorwaarden van toepassing.

U mag ongewijzigde exemplaren van het lettertype Buxton Sketch en SketchFlow Print
distribueren.

Pictogrammen. De software bevat code die is aangemerkt als “pictogrammen”. U mag
ongewijzigde exemplaren van de pictogrammen distribueren.

Sjablonen. De software bevat sjablonen die zijn geïnstalleerd in \Program Files\Microsoft
Expression\Encoder 2\Templates. U mag deze sjablonen aanpassen, kopiëren, implementeren
en distribueren.
KENNISGEVING MET BETREKKING TOT DE MPEG-2 VISUELE STANDAARD. De software
bevat MPEG-2 visuele coderingstechnologie. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE VOLDOET AAN DE
VISUELE NORM VOOR MPEG2, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS VERBAND HOUDT MET
(A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTELOOS VERKREGEN VAN EEN
CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET HANDELDE IN DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF, EN (ii) DIE
UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK BESTEMD ZIJN; EN (B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN DIE
SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de MPEG-2 visuele standaard, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C., 250
Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten; http://www.mpegla.com.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 80 van 156
Microsoft Developer Tools
HET PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN VC-1 EN AVC/H.264 PATENT
PORTFOLIO-LICENTIES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN
CONSUMENT VOOR (i) HET CODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE VC-1 EN
AVC/H.264 STANDAARDEN (“VC-1 EN AVC/H.264 VIDEO”) EN/OF (ii) HET DECODEREN VAN VC-1 EN
AVC/H.264 VIDEO DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL
GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS
OM VC-1 EN/OF AVC/H.264 VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN
LICENTIE TOEGEKEND, NOCH WORDT DIT GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE KAN
WORDEN VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE http://www.mpegla.com.
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN VC-1 EN AVC/H.264 PATENT
PORTFOLIO-LICENTIES. DERGELIJKE LICENTIES ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING OP DIT PRODUCT
EN ALLEEN VOOR ZOVER ANDERE KENNISGEVINGEN HIERIN ZIJN OPGENOMEN. DE LICENTIES ZIJN
NIET VAN TOEPASSING OP ANDERE PRODUCTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJK PRODUCT BIJ DIT
GELICENTIEERDE PRODUCT IN ÉÉN ARTIKEL IS OPGENOMEN. AANVULLENDE INFORMATIE KAN
WORDEN VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE http://www.mpegla.com.
Voor Expression Professional Subscription, MSDN Embedded, MSDN Operating Systems,
TechNet Premium en Visual Studio (alle edities) met MSDN
Technologie voor gegevensopslag in Windows Server 2003 en Windows Server 2003 R2. Windows
Server kan technologie voor gegevensopslag met de naam Microsoft SQL Server Desktop Engine voor
Windows bevatten. Componenten van de serversoftware gebruiken deze technologie om gegevens op
te slaan. U mag deze technologie niet anderszins gebruiken of benaderen onder deze gebruiksrechten
voor producten.
Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten en kennisgevingen met betrekking tot Windows 7
en Windows Vista. De volgende onderdelen van het hoofdstuk Desktopbesturingssysteem van de
Gebruiksrechten voor Producten zijn van toepassing op uw gebruik van Windows 7 en Windows Vista.

Fontonderdelen

Gebruik tezamen met virtualiseringtechnologieën

Mogelijk ongewenste software

Op internet gebaseerde services

Kennisgevingen met betrekking tot de visuele standaarden MPEG-4, MPEG-2 en VC-1

Verplichte activering

Validatie
De volgende onderdelen van het hoofdstuk Desktopbesturingssysteem van de Gebruiksrechten voor
Producten zijn van toepassing op uw gebruik van Windows 7.

Pictogrammen, afbeeldingen en geluiden

Elektronische programmagids

Aanverwante mediagegevens

Wereldwijd gebruik van het Media Center

Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor Windows 7, Windows 7 K, Windows 7 KN,
Windows N
De uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor Windows Vista, Windows Vista K, Windows Vista
KN en Windows Vista N in het gedeelte Desktopbesturingssysteem van de Productgebruiksrechten
voor Windows Vista zijn van toepassing op uw gebruik van Windows Vista.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 81 van 156
Microsoft Developer Tools
Voor Expression Professional Subscription:
Licentievoorwaarden voor virtuele vasteschijfimages.
i.
U mag kopieën van componenten van virtuele vasteschijfimages van de software
installeren en gebruiken op uw apparaten waarop u een kopie van de Microsoft Virtual
PC-component en/of Microsoft Virtual Server-component van de software uitvoert.
ii.
U mag de componentonderdelen van de virtuele vasteschijfimages niet verdelen voor
gebruik op meerdere apparaten of in meerdere besturingssysteemomgevingen.
Voor relevante niveaus van MSDN en Visual Studio met MSDN:
De onderdelen die via MSDN-abonnementen beschikbaar zijn voor gebruikers, verschillen per niveau.
De volgende licentiebepalingen zijn van toepassing op onderdelen die zijn bijgevoegd bij uw
MSDN-niveau. De Te distribueren code voor runtime-bestanden van Access. Op deze verleende
rechten zijn de vereisten en beperkingen betreffende de distributie uit de Universele
licentievoorwaarden van toepassing. U mag het objectcodeformulier van de bestanden Setup.exe,
Accessrt.msi en Accessrt.cab kopiëren en distribueren vanaf een gelicentieerd exemplaar van
Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003 of Microsoft Office Access 2003. U en uw
eindgebruikers mogen alleen de genoemde bestanden gebruiken om databasefuncties beschikbaar te
maken voor uw niet-databasebeheerprogramma's.
Te distribueren code.
Naast de objectcode in het bestand REDIST.TXT mag u het volgende onderhevig aan dezelfde
vereisten en beperkingen kopiëren en distribueren:

het objectcodeformulier van de bestanden in de REDIST-lijst op deze locatie
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518
voor
Visual
Studio
2010
en
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100327&clcid=0x409 (voor Visual Studio 2008) en

het bron- en objectcodeformulier van de code dat is aanmerkt als 'Extensibility Kit' (voor
Microsoft Commerce Server 2009 Standard en Enterprise).
U kunt het bron- en objectcodeformulier van de code die is aangemerkt als 'Code Snippet' ook
wijzigen, kopiëren en distribueren, waarbij dezelfde vereisten en beperkingen gelden:
Dezelfde vereisten en beperkingen gelden voor de volgende verleende rechten met betrekking tot
Expression 3 Design-software.

Sitesjablonen. De software bevat code die is aangemerkt als 'sitesjablonen' die u in
combinatie met uw inhoud kunt gebruiken. Van deze sitesjablonen mag u het bron- en
objectcodeformulier kopiëren, wijzigen, implementeren en distribueren.

Fonts. U mag ongewijzigde exemplaren van het lettertype Buxton Sketch en SketchFlow
Print distribueren.

Pictogrammen. De software bevat code die is aangemerkt als “pictogrammen”. U mag
ongewijzigde exemplaren van de pictogrammen distribueren.

Sjablonen. De software bevat sjablonen die zijn geïnstalleerd in “\Program Files\Microsoft
Expression\Encoder 3\Templates”. U mag deze sjablonen kopiëren, aanpassen,
implementeren en distribueren.

Stijlen. Het objectcodeformulier van de code 'X Styles' (x-stijlen) mag worden gekopieerd,
aangepast en gedistribueerd.
Sommige te distribueren code heeft een bestandsextensie van.lib. U mag alleen de resultaten
distribueren van het uitvoeren van de te distribueren code door middel van een koppeling met uw
programma.
U mag de te distribueren code die is openomen in een installatieprogramma uitsluitend
distribueren als onderdeel van het betreffende installatieprogramma. U mag deze niet wijzigen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 82 van 156
Microsoft Developer Tools
FrontPage-webonderdelen. De software bevat webonderdelen voor nieuwsberichten van MSNBC,
aandelenkoersen van MSN MoneyCentral en MSN Search. U mag deze webonderdelen alleen
gebruiken op websites die u maakt. U mag de webonderdelen alleen wijzigen voor zover dit voor de
software is toegestaan. Handelsmerken of logo's die in de webonderdelen worden weergegeven,
mogen niet afzonderlijk worden gebruikt. De koppelingen in de webonderdelen mogen niet worden
uitgeschakeld of omgeleid. U mag de webonderdelen niet zodanig gebruiken dat een relatie wordt
geïmpliceerd met Microsoft of MSNBC, of dat Microsoft of MSNBC of hun software of services in
diskrediet worden gebracht of wetten worden overtreden.
Abonnementsservices. Uw abonnement moet actief zijn voordat u de abonnementsservices kunt
openen en gebruiken. Voorbeelden van services die met uw abonnement mogelijk beschikbaar zijn,
zijn softwaredownloads, technische ondersteuning en productsleutels.
Systems Management Server (SMS) 2.0.

SMS Installer. U mag SMS Installer alleen gebruiken op apparaten die worden beheerd
met SMS.

De Te distribueren code van SMS. Uw eindgebruikers mogen alleen de Te distribueren code
gebruiken die staat vermeld in het bestand REDIST.TXT op apparaten die met SMS worden
beheerd.

SMS-voorbeeldcode. Code die is aangemerkt als “Sample Code” (voorbeeldcode) in het
bestand SAMPLES.TXT, is geen Te distribueren code. U mag die voorbeeldcode alleen
gebruiken, kopiëren en wijzigen om uw programma's te ontwerpen, ontwikkelen en testen.
Visual J# Notice. Toepassingen en services die zijn ontworpen met Microsoft Visual J# 2005 kunnen
alleen worden uitgevoerd met Microsoft .NET Framework. Visual J# 2005 is een onafhankelijk door
Microsoft ontwikkelde programmeertaal. Deze is niet goedgekeurd door Sun Microsystems, Inc.
Visual Studio Team Foundation Server 2010. Voor elke licentie die u aanschaft, mag elke gebruiker
met licentie ook één exemplaar van Visual Studio Team Foundation Server 2010 op één apparaat
gebruiken voor productiedoeleinden. U mag de volgende aanvullende software in combinatie met de
serversoftware gebruiken: Team Explorer, Team Foundation Build, Team Foundation Server
SharePoint Extensions. U moet de juiste licentie voor clienttoegang (CAL) aanschaffen en toewijzen
aan alle apparaten of gebruikers die direct of indirect toegang hebben tot de serversoftware. De CAL
voor One Team Foundation Server is inbegrepen voor de abonnee met licentie. Alle gebruikers en
apparaten met een CAL mogen de Team Foundation Server 2010-software gebruiken.
Windows Embedded-producten.

Ongeacht
tegengestelde
bepalingen
in
het
gedeelte
Opgenomen
Microsoftsoftwareprogramma's in de Algemene licentievoorwaarden zijn op alle Windows Embeddedproducten de eigen licentievoorwaarden van toepassing, met uitzondering van het feit dat
één gebruiker meerdere exemplaren mag installeren en gebruiken. Dit betreft onder andere
de Windows CE Platform Builder-programma's en de services die in de software zijn
opgenomen.

Ongeacht tegengestelde bepalingen in uw volumelicentieovereenkomst zijn de verplichtingen
van Microsoft in verband met het verweer tegen vorderingen van inbreuk en onrechtmatige
toe-eigening in het geval van mobiele of Embedded-softwareproducten niet van toepassing
voor zover de vordering of toekenning betrekking heeft op patenten waarvan wordt beweerd
dat deze zijn geschonden door, of essentieel zijn voor, een implementatie van
telecommunicatie- of codecstandaarden. Voorbeelden hiervan zijn:

Global System for Mobile Communications (GSM),

General Packet Radio Services (GPRS),

Code Division Multiple Access (CDMA),

Single Carrier Radio Transmission Technology (CDMA/1xRTT), en

MPEG (audio en video).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 83 van 156
Microsoft Developer Tools
Windows Azure Platform Services. Voor elke licentie die u aanschaft, krijgt u toegang tot Windows
Azure Platform Services. Uw gebruik van deze services is beperkt tot uitsluitend het ontwerpen,
ontwikkelen, testen en demonstreren van de programma's die u met de software maakt en is verder
onderhevig aan de Gebruiksrechten voor Online Services van Microsoft Licensing. Controleer uw
MSDN-abonnement voor de hoeveelheid diensten die op basis van uw abonnementsniveau aan u zijn
geleverd.
Functies voor externe toegang voor Windows Server. U bent verantwoordelijk voor het controleren of
uw gebruik van de functies voor externe toegang voor Windows Home Server overeenkomt met de
servicevoorwaarden van uw breedbandprovider. Mogelijk dient u services van uw breedbandprovider
toe te voegen om de functies voor externe toegang voor Windows Home Server te kunnen gebruiken.
Er moeten bijvoorbeeld bepaalde 'poorten' open zijn voordat u deze functies kunt gebruiken.
Sommige breedbandproviders blokkeren deze poorten voor klanten volgens sommige serviceplannen.
Daarnaast kunnen de servicebepalingen van bepaalde breedbandproviders het instellen en uitvoeren
van 'servers' door bepaalde klanten volgens bepaalde serviceplannen op hun netwerken beperken of
verhinderen. Neem contact op met uw breedbandprovider als u vragen hebt over de
servicebepalingen.
Windows-software. De software bevat de Microsoft Data Access Component-software. Deze software
maakt deel uit van Windows.
Windows Server 2003 Terminal Services, Windows Server 2003 R2 Terminal Services, Windows
Server 2008 Terminal Services en Window Server 2008 R2 Remote Desktop Services. Maximaal
200 anonieme gebruikers tegelijkertijd mogen de functie Remote Desktop Services (of Terminal
Services) van de Windows Server-software gebruiken om toegang te verkrijgen tot
internetdemonstraties van uw programma's.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor SQL Server 2008 Developer:
Demonstratie. Behalve de gelicentieerde gebruiker mag iedereen die toegang heeft tot uw interne
netwerk, exemplaren van de software installeren en gebruiken om het gebruik van uw programma's
in combinatie met de software te demonstreren.
Voor TechNet Premium:
Installatie en gebruiksrechten. U mag de software alleen installeren en gebruiken zoals hier
staat beschreven. Eén gebruiker mag exemplaren van de software installeren en gebruiken op een
onbeperkt aantal van uw apparaten.
Overige uitvoerbare bestanden. De software bevat hulpprogramma's, resource kits, patches, updates
en trainingsmateriaal. De voorwaarden die bij deze overige uitvoerbare bestanden worden
weergegeven, zijn van toepassing op uw gebruik van de software.
Evaluatiesoftware. Slechts één gebruiker mag een kopie installeren en gebruiken van de
evaluatiesoftware die wordt vermeld in het bestand COMPONENTS.TXT. U mag de evaluatiesoftware
alleen gebruiken om de software te evalueren. U mag de software niet gebruiken in een actieve
productieomgeving, in een omgeving met een gefaseerde installatie, of met gegevens waarvan geen
back-up is gemaakt. U mag de evaluatiesoftware niet gebruiken voor het ontwikkelen van software in
een omgeving waarin toepassingen worden ontwikkeld.
Documentatie. Iedereen die toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk mag de
documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 84 van 156
Microsoft Developer Tools
Die persoon mag ook:

documentatie wijzigen voor interne doeleinden;

documentatie gebruiken om ondersteuning te bieden aan uw klanten; en

ongewijzigde documentatie distribueren naar klanten van uw ondersteunende services voor
hun intern gebruik.
Elektronische boeken vallen niet onder de documentatie.
Voor Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010:
De gebruiker met licentie mag uit hoofde van elke licentie voor Visual Studio 2010 Ultimate een
Virtual User Pack op elk apparaat gebruiken waarop de Visual Studio Test Controller-software van
Microsoft Visual Studio Team Agents 2010 wordt uitgevoerd, mits een licentie voor Virtual User Pack
is toegewezen aan dat apparaat.
U mag aanvullende licenties voor Virtual User Pack aan dat apparaat toewijzen, maar u mag niet
dezelfde licentie voor Virtual User Pack aan meer dan een apparaat tegelijk toewijzen.
U mag een licentie voor Virtual User Pack opnieuw toewijzen, maar niet binnen 90 dagen na de
laatste toewijzing. U kunt een licentie voor Virtual User Pack sneller toewijzen als u het apparaat met
licentie buiten bedrijf stelt vanwege een permanente hardwarestoring. Als u een licentie voor Virtual
User Pack opnieuw toewijst, wordt het apparaat waaraan u de licentie toewijst, het nieuwe apparaat
met licentie voor die licentie voor Virtual User Pack.
Voor Visual Studio 2010 (alle edities met en zonder MSDN):
Bestand BUILDSERVER.TXT. Als uw softwareversie het bestand BUILDSERVER.TXT bevat, mag
u kopieën van de bestanden die in de lijst in dat bestand staan, installeren op uw build-apparaat.
U mag dit uitsluitend doen met als doel het compileren en bouwen van uw programma's. Wij kunnen
hier http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518 aanvullende bestanden opgeven voor gebruik voor
hetzelfde doel.
Gebruikersinterface voor Microsoft Office. Deze licentiebepalingen geven u niet het recht onderdelen
van de gebruikersinterface voor Microsoft Office, zoals het lint en de werkbalk voor snelle toegang, te
maken, gebruiken of distribueren.
Silverlight 3 en Silverlight 3 Software Development Kit.
Kennisgeving met betrekking tot de visuele standaard H.264/AVC en de videostandaard VC-1.
Silverlight kan coderingstechnologie H.264/MPEG-4 AVC en/of VC-1 bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C.
is deze kennisgeving vereist:
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE AVC- EN VC-1-PATENT
PORTFOLIO-LICENTIES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN
CONSUMENT OM (A) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG BOVENSTAANDE STANDAARDEN
(“VIDEOSTANDAARDEN”) EN/OF (B) AVC- EN VC-1-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN
CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK WAS GECODEERD EN/OF IS
VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM ZULKE VIDEO AAN TE BIEDEN.
GEEN VAN DE LICENTIES ZIJN VAN TOEPASSING OP ANDERE PRODUCTEN, ONGEACHT OF EEN
DERGELIJK PRODUCT BIJ DEZE SOFTWARE IN ÉÉN ARTIKEL IS OPGENOMEN. VOOR AL HET
OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND, NOCH WORDT DIT GEÏMPLICEERD.
AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE
http://www.mpegla.com.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 85 van 156
Microsoft Developer Tools
Ter verduidelijking:de bovenstaande kennisgeving vormt geen beperking of verhindering van het
gebruik van de software, die uit hoofde van deze rechten voor productgebruik wordt geleverd, voor
normale zakelijke doeleinden voor hetzelfde bedrijf. Het volgende maakt geen deel uit van dit
gebruik:

herdistributie van de software aan derden en

het maken van inhoud met technologieën die voldoen aan de VIDEOSTANDAARDEN voor
distributie aan derden.
Hulpprogramma's.
Lijsten
met
hulpprogramma's
zijn
te
vinden
op
en
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100284.
De software bevat bepaalde componenten die in die lijst worden vermeld. Welke componenten zich in
de software bevinden, verschilt per editie. U mag de hulpprogramma's die u bij de software ontvangt
installeren op maximaal vijf apparaten tegelijk. U mag de hulpprogramma's uitsluitend gebruiken voor
het zoeken naar fouten in programma's die u maakt met behulp van de software. U moet alle
hulpprogramma's die op het apparaat zijn geïnstalleerd verwijderen wanneer u klaar bent met het
zoeken naar fouten in het programma, doch uiterlijk 30 dagen nadat u ze op het betreffende
apparaat hebt geïnstalleerd.
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518
Visual Studio Team Lab Management 2010. De software kan functies bevatten voor Lab Managementfunctionaliteit. Mogelijk zijn andere licentievoorwaarden en kosten van toepassing wanneer u deze
functies wilt inschakelen.
Voor Visual Studio 2010 (alle edities met en zonder MSDN):
Microsoft SQL Server Compact 3.5 met SP2, SQL Server 2008 Express SP1a en SQL Server 2008 SQL
Management Objects.
Voor de gebruiksrechten die u voor alle software ontvangt, gelden afzonderlijke bepalingen.
De licentievoorwaarden voor SQL Server Compact
%programfiles%\Microsoft SQL Server Compact Edition.
3.5
met
SP2
vindt
u
hier:
De licentievoorwaarden voor SQL Server 2008 Express SP 1A vindt u hier: %programfiles%\Microsoft
SQL Server Service Pack 1a.
De licentievoorwaarden voor SQL Server 2008 Management
%programfiles%\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies.
Obects
vindt
u
hier:
Te distribueren code.

Naast de objectcode in het bestand REDIST.TXT mag u het volgende onderhevig aan
dezelfde vereisten en beperkingen kopiëren en distribueren:
o
alle
bestanden
in
de
REDIST-lijst
op
deze
locatie
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518.
o
het objectcodeformulier van code die is gemarkeerd als 'Silverlight Libraries', Silverlight
'Client Libraries' en Silverlight 'Server Libraries'.
Andere Windows-componenten. De software bevat bepaalde.dll-bestanden die zijn verbonden aan
Microsoft Build-technologie. Deze bestanden maken deel uit van Windows. De licentievoorwaarden
voor Windows zijn hierop van toepassing.
Voor Visual Studio 2010 Ultimate (alle edities met en zonder MSDN):
Virtuele gebruikers van Visual Studio Load Test. De software bevat capaciteit voor 250 virtuele
gebruikers voor een Load Test. Deze mag alleen worden gebruikt voor Load Test-doeleinden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 86 van 156
Microsoft Developer Tools
Voor Visual Studio 2010 Ultimate en Premium met MSDN:
Desktoptoepassingen. Ondanks de beperking in de bovenstaande Algemene licentievoorwaarden mag
de gebruiker met licentie voor elke licentie die u aanschaft, ook een exemplaar van elk van de
volgende producten op één apparaat installeren en gebruiken voor productiedoeleinden:Behalve in de
hier genoemde gevallen is het artikel Desktoptoepassingen in deze gebruiksrechten voor producten
van toepassing op het gebruik van de software door de gebruiker met licentie.

Office Professional Plus 2010

Visio Premium 2010

Project Professional 2010
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 87 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Licentiemodel: serverlicentie + licentie voor apparaatbeheer (server of client)
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B en C voor
producten met respectievelijk een sterretje of LM). Het artikel is ook van toepassing op
producten die onder dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. System Center Configuration
Manager 2007 R2*, LM, SH
5. System Center Essentials 2007 met
SQL Server 2005-technologie*, LM
2. System Center Configuration
Manager 2007 R2 met SQL
Server 2005-technologie*, LM, SH
6. System Center Operations
Manager 2007 R2*, LM, SH
7. System Center Operations
Manager 2007 R2 met
SQL Server 2008-technologie*, LM, SH
3. System Center Data Protection
Manager 2007*, LM, SH
4.
System Center Essentials 2007*, LM
A. Algemene licentievoorwaarden.
softwarelicentie die u aanschaft.
8. System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2*, LM, SH
U
hebt
de
onderstaande
rechten
voor
elke
I) De licentie toewijzen aan de server.
a) Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet
u deze licentie aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server
voor de betreffende licentie. U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server toewijzen,
maar u mag dezelfde licentie niet aan meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie
of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen
90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de
gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring. Als u een
licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe
gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instanties van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie kunt
u op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
III) Instanties van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid
instanties van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of
virtuele besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze
instanties uitsluitend gebruiken in combinatie met de serversoftware. Het gebruiken van een
instance met de serversoftware mag indirect zijn, door middel van aanvullende software,
of direct.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 88 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Product
Lijst van additionele software
System Center
Configuration
Manager 2007 R2
Voor alle edities van System Center Configuration Manager 2007 R2
 Configuration Manager Console
 Configuration Manager Client
 Device Management Point
 Custom Updates Publishing Tool
 Distribution Point
 Fallback Status Point
 Inventory Tool for Microsoft Updates
 PXE Service Point
 Management Point
 Reporting Point
 System Center Update Publisher
 Secondary Site Server
 Server Locator Point
 Software Update Point
 State Migration Point
System Center
Configuration Manager
2007 R2 met
SQL Server 2005technologie
 System Health Validator Point
 Configuration Pack
Alleen voor System Center Configuration Manager 2007 R2 met
SQL Server 2005-technologie
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Microsoft Baseline Security Analyzer
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2005 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
 Data Protection Manager 2007 Agent
System Center Data
Protection Manager 2007
 Data Protection Manager Remote Command-Line Interface
Console
 Data Protection Manager System Recovery Tool Agent
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 89 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Product
System Center
Essentials 2007
Lijst van additionele software
Voor alle edities van System Center Essentials 2007
 User Interface Console
 Management Packs
 Agent and Helper Binaries
Alleen voor System Center Essentials 2007 met SQL Server 2005technologie
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 SQL Server 2005 Books Online
System Center Essentials
2007 met SQL Server 2005technologie
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2005 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server Mobile Server Tools
Voor alle edities van System Center Operations Manager 2007 R2
 Agent and Helper Binaries
 Audit Database
 Connector Framework
 Console
 Database
 Management Packs
System Center Operations
Manager 2007 R2
 Power Shell
 Reporting Data Warehouse
 Reporting Server
 Web Console
Alleen voor System Center Operations Manager 2007 R2 met
SQL Server 2008-technologie
 Analysis Services Shared Tools
 Business Intelligence Development Studio
 Connectivity Components
 Legacy Components
 Management Tools
 Notification Services Client Components
 Reporting Services Report Manager
System Center Operations
Manager 2007 R2 met
SQL Server 2008technologie
 Reporting Services Shared Tools
 SQL Server 2008 Shared Tools
 Software Development Kit
 SQLXML Client Features
 SQL Server 2008 Books Online
 SQL Server Mobile Server Tools
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 90 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Product
Lijst van additionele software
 Virtual Machine Manager Agent
System Center Virtual
Machine Manager 2008 R2
 Physical to Virtual Agent
 Administrator Console
 Virtual Machine Manager Self Service Portal
 VMRC Client
IV) Instanties op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U hebt de onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende
software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw
servers of opslagmedia.
c) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en
opslaan in het kader van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren binnen
een van de softwarelicenties zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen
exemplaren aan derden verstrekken).
V) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Beheerlicenties. U moet de juiste categorie en het juiste type beheerlicentie voor de
besturingssysteemomgevingen, die u gebruikt voor het direct of indirect beheren van de
instanties van de serversoftware, aanschaffen en deze toewijzen aan een apparaat of
gebruiker.
i)
Categorieën voor beheerlicenties. Er zijn twee beheerlicentiecategorieën: client en
server. De vereiste licentiecategorie is afhankelijk van de besturingssysteemsoftware die
wordt uitgevoerd in combinatie met een besturingssysteemomgeving. Voor
besturingssysteemomgevingen waarop software voor een serverbesturingssysteem wordt
uitgevoerd, is een serverlicentie nodig. U mag zowel server- als clientbeheerlicenties
gebruiken voor alle andere besturingssysteemomgevingen.
ii) Twee typen clientbeheerlicenties. Er zijn twee typen clientbeheerlicenties: een voor
beheerde besturingssysteemomgevingen en een voor gebruikers.

Uw clientbeheerlicenties voor besturingssysteemomgevingen geven u voor uw
instanties van de serversoftware het recht op het beheren van een gelijk aantal
besturingssysteemomgevingen dat door gebruikers wordt gebruikt.

Uw clientbeheerlicenties voor gebruikers geven u voor uw instanties van de
serversoftware het recht op het beheren van de besturingssysteemomgevingen die
worden gebruikt door alle gebruikers aan wie een clientbeheerlicentie voor gebruikers
is toegewezen. Als er meer dan een gebruiker is die gebruikmaakt van een
besturingssysteemomgeving,
en
u
verleent
geen
licenties
per
besturingssysteemomgeving, dan moet u clientbeheerlicenties voor gebruikers
toewijzen aan elke gebruiker.
Uw
clientbeheerlicenties
geven
u
geen
recht
op
het
beheren
van
besturingssysteemomgevingen waarop een serverbesturingssysteem wordt uitgevoerd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 91 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Eén type serverbeheerlicentie. Er is geen gebruikersoptie voor serverbeheerlicenties.
De serverbeheerlicentie voor besturingssysteemomgevingen is het enige type
serverbeheerlicentie dat u kunt aanschaffen. Uw serverbeheerlicenties voor
besturingssysteemomgevingen geven u voor uw instanties van de serversoftware het
recht op het beheren van een gelijk aantal besturingssysteemomgevingen. Als u een
virtuele besturingssysteemomgeving op het apparaat met licentie beheert en de fysieke
besturingssysteemomgeving uitsluitend wordt gebruikt voor het uitvoeren van
hardwarevirtualisatiesoftware, het bieden van hardwarevirtualisatieservices en het
uitvoeren
van
software
voor
het
beheren
en
onderhouden
van
besturingssysteemomgevingen op dat apparaat, mag u uit hoofde van een enkele licentie
voor serverbeheer die virtuele en fysieke besturingssysteemomgeving beheren.
Hoewel er slechts een type serverbeheerlicentie is, kan er sprake zijn van twee edities.
Als er meer dan één editie van een serverbeheerlicentie is, hangt het van de beheerde
functies af welke editie u nodig hebt.
Een enkel apparaat kan een combinatie van besturingssysteemomgevingen hebben,
waaronder een subset die serverbesturingssystemen uitvoert. Als dit het geval is, hebt
u een combinatie van de twee categorieën voor dat apparaat nodig, tenzij u alle
serverbeheerlicenties aanschaft.
b) Beheerlicenties toewijzen.

Als u clientbeheerlicenties voor gebruikers aanschaft, moet u deze toewijzen aan de
gebruikers van uw beheerde besturingssysteemomgevingen.

Als u client- of serverbeheerlicenties voor besturingssysteemomgevingen aanschaft, moet
u deze toewijzen aan de apparaten waarop uw beheerde besturingssysteemomgevingen
worden uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk
apparaat. Het aantal besturingssysteemomgevingen dat tegelijk op een apparaat wordt
beheerd, mag nooit groter zijn dan het aantal client- of serverbeheerlicenties voor
besturingssysteemomgevingen dat is toegewezen aan dat apparaat (behalve in het geval
dat u toestemming hebt de fysieke besturingssysteemomgeving en een virtuele
besturingssysteemomgeving uit hoofde van een enkele serverbeheerlicentie te beheren,
zoals hierboven omschreven).

De juiste beheerlicenties:
i)
server of client
ii) besturingssysteemomgeving of gebruiker (indien van toepassing)
voor elk apparaat zijn in de onderstaande tabel vermeld.

In deze paragraaf betekent het 'beheren' van een besturingssysteemomgeving:
i)
het opvragen of ontvangen van gegevens over,
ii) het configureren van, of
iii) instructies geven aan de hardware of software die hoort bij de
besturingssysteemomgeving, met een ander doel dan het detecteren van de
aanwezigheid van een apparaat.

U hebt geen beheerlicentie nodig voor
i)
OSE's die instances van de serversoftware uitvoeren op uw gelicentieerde servers,
ii) besturingssysteemomgevingen
uitgevoerd, of
waarin
geen
instanties
van
software
worden
iii) apparaten die alleen functioneren als netwerkinfrastructuurapparaten (OSI-layer 3 of
lager), of
iv) apparaten waarvoor u uitsluitend out-of-band-beheer uitvoert.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 92 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
“Out-of-band-beheer” bestaat uit interactie via een netwerkverbinding met een hardware
management controller voor het controleren of beheren van de status van
hardwarecomponenten zoals:

systeemtemperatuur

snelheid van ventilator

in-/uitschakelen

systeemherstel

CPU-beschikbaarheid.
Toezicht op het gebruik van de volgende onderdelen wordt beschouwd als indirect
beheer van de besturingssysteemomgeving en vereist een beheerlicentie:


CPU

RAM

NIC

Opslag.
Met uw beheerlicenties is het toegestaan uw instanties van oudere versies van de
serversoftware te gebruiken voor beheertaken, maar mag u geen latere versies van de
software gebruiken, tenzij anders vermeld in de tabel. Als u gebruikmaakt van instanties
van een eerdere versie van de serversoftware onder deze licentievoorwaarden, mag
u ook de bijbehorende beheerlicenties gebruiken. In dat geval mogen beheerlicenties
voor de eerdere versie worden gebruikt op de volgende manieren:
i)

Serverbeheerlicenties mogen
besturingssyteemomgevingen.
worden
gebruikt
als
serverbeheerlicenties
voor
ii) Clientbeheerlicenties mogen worden gebruikt
besturingssyteemomgevingen of gebruikers.
als
clientbeheerlicenties
voor
Met een willekeurige instance van de serversoftware op uw gelicentieerde servers, mag
u het volgende beheren:
i)
een onbeperkt aantal besturingssysteemomgevingen op een apparaat, als u een
gelijk aantal server- of clientbeheerlicenties aan dat apparaat toewijst.
ii) De
besturingssysteemomgevingen
die
uw
gebruikers
u clientbeheerlicenties aan die gebruikers hebt toegewezen.
gebruiken,
als
U
mag
echter
de
fysieke
besturingssysteemomgeving
en
een
virtuele
besturingssysteemomgeving uit hoofde van een enkele serverbeheerlicentie beheren wanneer
u de fysieke besturingssysteemomgeving gebruikt voor de beperkte doeleinden die hierboven
worden omschreven.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 93 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Product of functionaliteit
(of “workload”)
Categorie en overzicht van
beheerlicenties
System Center Configuration
Manager 2007 R2 en
System Center Configuration
Manager 2007 R2 met SQL Server 2005technologie
Beheer per instance van de serversoftware
met gewenst configuratiebeheer (DCM,
Desired Configuration Management) van
alleen basisfuncties van besturingssystemen
die worden uitgevoerd in de gelicentieerde
besturingssysteemomgeving, en beheer van
applicaties die worden uitgevoerd in die
besturingssysteemomgeving en waarvoor
geen DCM vereist is
Met basisfuncties van het besturingssysteem
wordt het volgende bedoeld:

de volgende basishulpprogramma's van
het besturingssysteem: System Resource
Manager, Password Change Notification,
Baseline Security Analyzer, Reliability and
Availability Services;

de volgende bestands- en
afdrukservicefuncties: Print Server,
Distributed File System (DFS),
File Replication Service (FRS), Network
File System (NFS), File Transfer
Protocol (FTP) en Windows SharePoint
Services; en

de volgende netwerkservicefuncties:
Distributed Naming Service (DNS),
Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) en Windows Internet Naming
Service (WINS).
System Center Configuration
Manager 2007 R2 en
System Center Configuration
Manager 2007 R2 met SQL Server 2005technologie
Beheer per instance van de serversoftware
met DCM van:

IT-compliance en besturingsconfiguraties

basisfuncties van het besturingssysteem

Alle andere hulpprogramma's voor
besturingssystemen, servicefuncties, en
applicaties die worden uitgevoerd in de
gelicentieerde
besturingssysteemomgeving.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Serverbeheerlicenties
 System Center Configuration Manager 2007
R2 Standard Server Management License
(Standard Server ML), of
 System Center Server Management Suite
Standard (met actieve Software Assurancedekking op of na 1 oktober 2008)
Serverbeheerlicenties
 System Center Configuration Manager 2007
R2 Enterprise Server Management License
(Enterprise Server ML), of
 System Center Server Management Suite
Enterprise (verkregen op of na 1 oktober
2008 of met actieve Software Assurancedekking op of na die datum), of
 System Center Server Management Suite
Datacenter (verkregen op of na 1 juli 2009 of
met actieve Software Assurance-dekking op
of na die datum)
Januari 2010
Pagina 94 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Product of functionaliteit
(of “workload”)
Categorie en overzicht van
beheerlicenties
Clientbeheerlicenties
 CAL voor BackOffice 2000 (met actieve
Software Assurance-dekking op
1 oktober 2008 of later), of
System Center Configuration
Manager 2007 R2 en
System Center Configuration
Manager 2007 R2 met SQL Server 2005technologie
 Core CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 1 oktober 2008 of
later), of
 Enterprise CAL Suite (met actieve Software
Assurance-dekking op 1 oktober 2008 of
later), of
 Clientbeheerlicentie voor System Center
Configuration Manager 2007 R2
(client-ML voor gebruiker of
besturingssysteemomgeving)
System Center Data Protection
Manager 2007
Basisback-up- en herstelbeheer voor
bestanden per instance van de
serversoftware van

besturingssysteemonderdelen

hulpprogramma's

servicefuncties
Serverbeheerlicenties
 System Center Data Protection Manager 2007
Standard Server Management License
(Standard Server ML), of
 System Center Server Management Suite
Standard (met actieve Software Assurancedekking op of na 1 november 2007)
die worden uitgevoerd in de gelicentieerde
besturingssysteemomgeving.
System Center Data Protection
Manager 2007
Back-up en herstel, inclusief basisback-up en
herstel van bestanden per instance van de
serversoftware van

de staat van het serversysteem

alle besturingssysteemonderdelen

alle hulpprogramma's

alle serverfuncties

alle applicaties die worden
uitgevoerd in de
Serverbeheerlicenties
 System Center Data Protection Manager 2007
Enterprise Server Management License
(Enterprise Server ML), of
 System Center Server Management Suite
Enterprise (verkregen op of na 1 november
2007 of met actieve Software Assurancedekking op of na die datum), of
 System Center Server Management Suite
Datacenter (verkregen op of na 1 juli 2009 of
met actieve Software Assurance-dekking op
of na die datum)
gelicentieerde besturingssysteemomgeving.
Clientbeheerlicenties
System Center Data Protection
Manager 2007
 System Center Data Protection Manager
2007-clientbeheerlicentie (client-ML voor
gebruiker of besturingssysteemomgeving)
System Center Essentials 2007 en
Serverbeheerlicenties
System Center Essentials 2007 met
SQL Server 2005-technologie
 Serverbeheerlicentie voor System Center
Essentials 2007
System Center Essentials 2007 en
Clientbeheerlicenties
System Center Essentials 2007 met
SQL Server 2005-technologie
 Clientbeheerlicentie voor System Center
Essentials 2007
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 95 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Product of functionaliteit
(of “workload”)
Categorie en overzicht van
beheerlicenties
System Center Operations
Manager 2007 R2 en
System Center Operations
Manager 2007 R2 met SQL Server 2008technologie
Beheer per instance van de serversoftware
van alleen basisfuncties van het
besturingssysteem die worden uitgevoerd in
de gelicentieerde besturingssysteemomgeving.
Met basisfuncties van het besturingssysteem
wordt het volgende bedoeld:



de volgende basishulpprogramma's van
het besturingssysteem: System Resource
Manager, Password Change Notification,
Baseline Security Analyzer, Reliability and
Availability Services;
de volgende bestands- en
afdrukservicefuncties: Print Server,
Distributed File System (DFS),
File Replication Service (FRS), Network
File System (NFS), File Transfer
Protocol (FTP) en Windows SharePoint
Services; en
Serverbeheerlicenties
 System Center Operations Manager 2007 R2
Standard-serverbeheerlicentie (Standard
Server-ML), of
 Systems Center Standard-serverbeheerlicentie
2006 (aangeschaft op of na 1 juli 2009 of met
actieve Software Assurance-dekking op die
datum), of
 System Center Server Management Suite
Standard (met actieve Software Assurancedekking op of na 1 juli 2009)
de volgende netwerkservicefuncties:
Distributed Naming Service (DNS),
Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) en Windows Internet Naming
Service (WINS).
Microsoft kan de lijst met basisfuncties van
het besturingssysteem uitbreiden. In dit geval
worden updates aangeboden op
http://go.microsoft.com/?linkid=4426611
System Center Operations
Manager 2007 R2 en
System Center Operations
Manager 2007 R2 met SQL Server 2008technologie
Beheer per instance van de
serversoftware van:

basisfuncties van het besturingssysteem

alle andere hulpprogramma's voor
besturingssystemen

alle andere servicefuncties

alle applicaties
Serverbeheerlicenties
 System Center Operations Manager 2007 R2
Enterprise-serverbeheerlicentie (Enterprise
Server-ML), of
 System Center Server Management Suite
Enterprise (verkregen op of na 1 juli 2009 of
met actieve Software Assurance-dekking op
of na die datum), of
 System Center Server Management Suite
Datacenter (verkregen op of na 1 juli 2009 of
met actieve Software Assurance-dekking op
of na die datum)
die worden uitgevoerd in de gelicentieerde
besturingssysteemomgeving.
Clientbeheerlicenties
System Center Operations
Manager 2007 R2 en
System Center Operations
Manager 2007 R2 met SQL Server 2008technologie
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 System Center Operations Manager 2007 R2clientbeheerlicentie (client-ML voor gebruiker
of besturingssysteemomgeving), of
 Enterprise CAL Suite (met actieve
dekking voor Software Assurance op
1 juli 2009 of later)
Januari 2010
Pagina 96 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Product of functionaliteit
(of “workload”)
Categorie en overzicht van
beheerlicenties
Serverbeheerlicenties
 System Center Virtual Machine Manager 2008
R2 Enterprise-serverbeheerlicentie (Enterprise
Server-ML), of
System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
 System Center Server Management Suite
Enterprise (verkregen op of na 1 oktober
2009 of met actieve Software Assurancedekking op of na die datum), of
 System Center Server Management Suite
Datacenter (verkregen op of na 1 oktober
2009 of met actieve Software Assurancedekking op of na die datum)
Clientbeheerlicenties
System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
 System Center Virtual Machine Manager 2008
R2-clientbeheerlicentie (client-ML voor
gebruiker of besturingssysteemomgeving)
c) Beheerlicenties en CAL's opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:

het permanent opnieuw toewijzen van
i)
een server- of clientbeheerlicentie voor besturingssysteemomgevingen van een
apparaat aan een ander apparaat,
ii) of een clientbeheerlicentie voor gebruikers van een gebruiker aan een andere
gebruiker; of

het tijdelijk opnieuw toewijzen van
i)
een server- of clientbeheersysteem voor besturingssysteemomgevingen aan een
vervangend apparaat, als het primaire apparaat buiten werking is,
ii) of een clientbeheerlicentie voor gebruikers aan een tijdelijke werknemer, als de
eigenlijke gebruiker afwezig is.
d) Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in
de universele licentievoorwaarden.
e) Licentievoorwaarden voor SQL Server 2005-technologie en SQL Server 2008technologie. Als uw editie van de software SQL Server 2005-technologie of SQL Server
2008-technologie bevat (bijvoorbeeld System Center Configuration Manager 2007 R2 met
SQL Server 2005-technologie, System Center Data Protection Manager 2007, System Center
Essentials 2007 met SQL Server 2005-technologie, System Center Operations Manager
2007 R2 met SQL Server 2008-technologie), mag u op elk moment één instantie van deze
technologie gebruiken in één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op één server,
met als enig doel de ondersteuning van de betreffende software. U hebt voor die doeleinden
geen SQL Server-CAL's nodig. U mag een onbeperkt aantal instanties van SQL Servertechnologie alleen maken en opslaan op een van uw servers of opslagmedia overeenkomstig
uw recht om een instance van die technologie uit te voeren onder een van uw
softwarelicenties, zoals hier is beschreven. U mag ook één passieve failoverinstantie uitvoeren
in een afzonderlijke besturingssysteemomgeving voor tijdelijke ondersteuning. U mag die
instance uitvoeren op een andere server dan de gelicentieerde server.
f) Management en Configuration Packs. De software kan Management of Configuration
Packs bevatten. Op uw gebruik van deze Packs zijn de licentiebepalingen voor de
desbetreffende System Center-producten van toepassing.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 97 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor System Center Configuration Manager 2007 R2, System Center Configuration
Manager 2007 R2 met SQL Server 2005-technologie, System Center Operations
Manager 2007 R2 en System Center Operations Manager 2007 R2 met SQL Server 2008technologie
Beheerlicenties. Er is een derde type clientbeheerlicentie beschikbaar. De Core CAL Suite en
Enterprise CAL Suites zijn beschikbaar als clientbeheerlicenties voor apparaten. U mag een
willekeurige clientbeheerlicentie voor apparaten voor de besturingssysteemomgevingen, die
u gebruikt voor het beheren van de instanties van de serversoftware, aanschaffen en deze toewijzen
aan een apparaat. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat.
Uw clientbeheerlicenties voor apparaten geven u voor uw instanties van de serversoftware het recht
op het beheren van een onbeperkt aantal besturingssysteemomgevingen die worden uitgevoerd op
de apparaten waaraan deze zijn toegewezen. Elke gebruiker mag deze beheerde
besturingssysteemomgevingen gebruiken. U mag uw clientbeheerlicenties voor apparaten opnieuw
toewijzen op dezelfde manier waarop u clientbeheerlicenties voor besturingssysteemomgevingen
opnieuw kunt toewijzen.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor System Center Configuration Manager 2007 R2, System Center Configuration
Manager 2007 R2 met SQL Server 2005-technologie, System Center Data Protection
Manager 2007
Mag u een onbeperkt aantal besturingssysteemomgevingen beheren op uw apparaten waaraan een
kwalificerende licentie voor System Center Server Management Suite Enterprise is toegewezen. Een in
aanmerking komende licentie is een licentie die is verkregen op of na de datum waarop het
overeenkomstige serverproduct voor het eerst beschikbaar is gesteld. Deze datum verschillen
afhankelijk van product. Zie de tabel met beheerlicenties voor meer informatie.
De rechten die aan de System Center Server Management Suite Enterprise-licentie zijn gekoppeld,
variëren per System Center-product. Verschillende rechten zijn van toepassing op producten en
versies die hierboven niet worden genoemd.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor System Center Operations Manager 2007 R2, System Center Operations
Manager 2007 R2 met SQL Server 2008-technologie en System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
U mag op elk gewenst moment maximaal vier besturingssysteemomgevingen op uw apparaten
beheren waaraan een in aanmerking komende licentie voor System Center Server Management Suite
Enterprise is toegewezen. Als u vier virtuele besturingssysteemomgevingen op het gelicentieerde
apparaat beheert en de fysieke besturingssysteemomgeving uitsluitend wordt gebruikt voor het
uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware, het bieden van hardwarevirtualisatieservices en het
uitvoeren van software voor het beheren en onderhouden van besturingssysteemomgevingen op dat
apparaat, mag u eveneens de fysieke besturingssysteemomgeving beheren. Een in aanmerking
komende licentie is een licentie die is verkregen op of na de datum waarop het overeenkomstige
serverproduct voor het eerst beschikbaar is gesteld. Deze datum verschillen afhankelijk van product.
Zie de tabel met beheerlicenties voor meer informatie.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 98 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Voor System Center Configuration Manager 2007 R2, System Center Configuration
Manager 2007 R2 met SQL Server 2005-technologie, System Center Data Protection
Manager 2007, System Center Operations Manager 2007 R2, System Center Operations
Manager 2007 R2 met SQL Server 2008-technologie en System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
Als u een groter aantal licenties aan een apparaat toewijst dan
(i) twee in aanmerking komende licenties voor System Center Server Management Suite
Datacenter of
(ii) een aantal in aanmerking komende licenties voor System Center Server Management Suite
Datacenter gelijk aan het totale aantal fysieke processors van het apparaat,
mag u een onbeperkt aantal besturingssysteemomgevingen op dat apparaat beheren. Een in
aanmerking komende licentie is een licentie die is verkregen op of na de datum waarop het
overeenkomstige serverproduct voor het eerst beschikbaar is gesteld. Deze datum verschillen
afhankelijk van product. Zie de tabel met beheerlicenties voor meer informatie. Met licenties voor
System Center Server Management Suite Datacenter is ook beheer van eerdere versies van deze
System Center Management Server-producten toegestaan.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor System Center Configuration Manager 2007 R2 en System Center Configuration
Manager 2007 R2 met SQL Server 2005-technologie:
U mag een gegevensset (of een gedeeltelijke gegevensset) die is opgenomen in de software,
niet kopiëren of distribueren.
Windows Pre-installation Environment. U mag de Windows Pre-installation Environment installeren en
gebruiken voor het onderzoeken en herstellen van Windows-besturingssysteemsoftware. U mag deze
niet gebruiken als:

algemeen besturingssysteem

thin client

extern-bureaubladclient
of voor andere doeleinden.
ImageX.exe, Wimapi.dll, Wimfilter en Package Manager. U mag de volgende onderdelen van de
software installeren en gebruiken voor het herstellen van Windows-besturingssysteemsoftware:

ImageX.exe

Wimapi.dll

Wimfilter en Package Manager
U mag deze onderdelen van de software niet gebruiken om een back-up te maken van uw
Windows-besturingssysteem of voor een ander doel.
Voor System Center Data Protection Manager:
Instanties van de software uitvoeren. De System Center Data Protection Manager-software omvat
Microsoft System Recovery Tool for Microsoft System Center Data Protection Manager 2007. Voor
elke licentie voor System Center Data Protection Manager-software die u aanschaft en toewijst aan
een server, mag u ook op elk gewenst moment één instance van de System Recovery
Tool-serversoftware uitvoeren in een afzonderlijke fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 99 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
Voor System Center Essentials
SQL Server 2005-technologie
2007
en
System
Center
Essentials
2007
met
Geen beheerlicenties voor gebruikers. U kunt alleen clientbeheerlicenties voor
besturingssysteemomgevingen aanschaffen. Clientbeheerlicenties voor gebruikers zijn niet beschikbaar.
Voor System Center Operations Manager 2007 R2 en System Center Operations
Manager 2007 R2 met SQL Server 2008-technologie:
U hebt geen clientbeheerlicentie nodig voor uw apparaten die zijn gelicentieerd voor gebruik met
DEM-technologie (Desktop Error Monitoring). Dit geldt wanneer DEM alleen of met Microsoft Desktop
Optimization Pack 2007 is gelicentieerd. Dit is alleen van toepassing op onbemande bewaking van
besturingssysteemomgevingen waarop een niet voor servers bedoeld besturingssysteem wordt
uitgevoerd.
Voor System Center Operations Manager 2007 R2, System Center Operations
Manager 2007 R2 met SQL Server 2008-technologie en System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
Voor beheerde besturingssysteemomgevingen waarop software voor een serverbesturingssysteem
wordt
uitgevoerd,
is
een
serverlicentie
nodig.
Voor
alle
overige
beheerde
besturingssysteemomgevingen zijn clientbeheerlicenties vereist. Uw serverbeheerlicenties geven
u geen recht op het beheren van besturingssysteemomgevingen waarop een besturingssysteem
anders dan serverbesturingssysteemsoftware wordt uitgevoerd.
Voor System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
U mag System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 alleen gebruiken als u een of meer van de
volgende licenties aanschaft:

in aanmerking komende licenties voor de System Center Server Management Suite Enterprise

in aanmerking komende licenties voor de System Center Server Management Suite
Datacenter

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Enterprise-serverbeheerlicenties

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 clientbeheerlicenties
U wordt geacht één System Center Virtual Machine Manager 2008 R2-softwarelicentie te hebben
aangeschaft als u een van de bovenstaande licenties aanschaft.
In aanmerking komende licenties voor System Center Server Management Suite Enterprise en System
Center Server Management Suite Datacenter zijn licenties verkregen op of na 1 augustus 2009 of
licenties met actieve Software Assurance-dekking op of na die datum.
Converteren van fysiek naar virtueel. U wilt mogelijk besturingssysteemomgevingen converteren van
fysiek naar virtueel. In dit geval hebt u geen beheerlicentie voor besturingssysteemomgevingen nodig
voor de duur en het doel van het converteren.
U mag een onbeperkt aantal besturingssysteemomgevingen op uw apparaten beheren waaraan een
serverbeheerlicentie voor System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Enterprise is toegewezen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 100 van 156
Microsoft-servers – Management Servers
C. License Mobility binnen server farms (van toepassing op producten met
voorafgaande aan de Algemene Licentievoorwaarden).
LM
in de lijst
Ongeacht eventuele tegengestelde bepalingen in uw volumelicentieovereenkomst betreffende de
gebruiksrechten die van toepassing zijn op uw gebruik van de software, zijn deze gebruiksrechten
van toepassing op uw gebruik van de software onder alle licenties die u voor de software hebt
verkregen uit hoofde van de betreffende overeenkomst. Ze zijn niet van toepassing op het gebruik
van software onder licenties voor voorgaande versies van de software.
Softwarelicenties toewijzen en software gebruiken binnen een server farm.
U mag softwarelicenties opnieuw toewijzen, zoals bepaald in de Algemene Licentievoorwaarden.
Daarnaast mag u deze licenties opnieuw toewijzen op de wijze die hieronder is bepaald.
Server Farm.
Een server farm bestaat uit maximaal twee datacenters die zich elk fysiek bevinden:

in een tijdzone die maximaal vier uur is verwijderd van de lokale tijdzone van de andere
(gerekend in universele tijd (UTC), zonder rekening te houden met zomertijd), en/of

binnen de Europese Unie (EU) en/of de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA).
Elk datacenter mag slechts deel uitmaken van één server farm. U kunt een datacenter opnieuw
toewijzen van de ene server farm aan de andere, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen, niet
binnen 90 dagen na de voorgaande toewijzing).
Softwarelicenties opnieuw toewijzen.

Binnen een server farm. U mag softwarelicenties zo vaak als nodig is toewijzen aan een
andere server binnen dezelfde server farm. Het verbod op opnieuw toewijzen op korte
termijn geldt niet voor softwarelicenties die zijn toegewezen aan servers die zich binnen
dezelfde serverfarm bevinden.

Tussen verschillende server farms. U mag een softwarelicentie opnieuw toewijzen aan een
server die zich in een andere server farm bevindt, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen,
niet binnen 90 dagen na de vorige toewijzing).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 101 van 156
Microsoft-servers – Specialty Servers
Licentiemodel: serverlicentie
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten (zie ook artikel B en C voor
producten met respectievelijk een sterretje of LM). Het artikel is ook van toepassing op
producten die onder dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. Dynamics CRM 4.0 Workgroup Server
9. System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2 Workgroup Edition
2. HPC Pack 2008*
10. Virtual Server 2005 R2 Standard en
Enterprise Edition
3. Identity Lifecycle Manager 2007-Windows Live Edition*
11. Windows HPC Server 2008* I, SH
4. Microsoft Services for Netware 5.03*
5. Groove Server 2010
LM
6. Search Server 2010
LM
12. Windows Server 2008
HPC Edition* I, SH
13. Windows Server 2008 HPC Edition
zonder Hyper-V* I, SH
7. SharePoint Server 2010 for Internet
sites Enterprise*, LM
14. Windows Web Server 2008 R2*I
8. System Center Reporting
Manager 2006
A. Algemene licentievoorwaarden.
softwarelicentie die u aanschaft.
U
hebt
de
onderstaande
rechten
voor
elke
I) De licentie toewijzen aan de server.
a) Voordat u een instance van de serversoftware onder een softwarelicentie uitvoert, moet
u deze licentie aan een van uw servers toewijzen. Deze server is de gelicentieerde server
voor de betreffende licentie. U kunt andere softwarelicenties aan dezelfde server toewijzen,
maar u mag dezelfde licentie niet aan meer dan één server toewijzen. Een hardwarepartitie
of blade wordt als afzonderlijke server beschouwd.
b) U kunt een softwarelicentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dus niet binnen
90 dagen na de laatste toewijzing). U kunt een softwarelicentie sneller toewijzen als u de
gelicentieerde server buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring. Als u een
licentie opnieuw toewijst, wordt de server waaraan u de licentie opnieuw toewijst, de nieuwe
gelicentieerde server voor die licentie.
II) Instanties van de serversoftware uitvoeren. Voor elke toegewezen softwarelicentie kunt
u op elk gewenst moment één instance van de serversoftware uitvoeren in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
III) Instanties van de aanvullende software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid
instanties van de additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of
virtuele besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze
instanties uitsluitend gebruiken in combinatie met de serversoftware. Het gebruiken van een
instance met de serversoftware mag indirect zijn, door middel van aanvullende software,
of direct.
Producten
Dynamic CRM 4.0 Workgroup Server
Lijst van additionele software
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 voor Microsoft Office
Outlook
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector voor
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 102 van 156
Microsoft-servers – Specialty Servers
Producten
Lijst van additionele software
Microsoft SQL Server Reporting Services
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration
Manager
 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Language Packs
HPC Pack 2008
Identity Lifecycle Manager 2007 -- Windows Live
Edition
Groove Server 2010
SharePoint Server 2010 for Internet Sites
 Client-hulpprogramma's
 Client Software
 Geen
 Software Development Kit
Enterprise
Microsoft Services for Netware 5.03
Search Server 2010
System Center Reporting Manager 2006
 Novell Client 32
 Software Development Kit
 Reporting Data Source
 Virtual Machine Manager Agent
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Workgroup Edition
 Physical to Virtual Agent
 Administrator Console
 Virtual Machine Manager Self Service Portal
 VMRC Client
Virtual Server 2005 R2 Standard en
Enterprise Edition
 Virtual Machine Remote Control
 Client-hulpprogramma's
 AD Migration Tool
Windows HPC Server 2008
 FRS Monitoring Tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
 AD Migration Tool
Windows Server 2008 HPC Edition
Windows Server 2008 HPC Edition zonder Hyper-V
 FRS Monitoring Tools
 Remote Desktop Connection Client
 RSAT Client
Windows Web Server 2008 R2
 Geen
IV) Instanties op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U hebt de onderstaande
aanvullende rechten voor elke softwarelicentie die u aanschaft.
a) U mag een willekeurig aantal exemplaren maken van de serversoftware en aanvullende
software.
b) U mag exemplaren van de serversoftware en aanvullende software opslaan op elk van uw
servers of opslagmedia.
c) U mag uitsluitend exemplaren van de serversoftware en aanvullende software maken en
opslaan in het kader van uw recht om exemplaren van de serversoftware uit te voeren binnen
een van de softwarelicenties zoals hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen
exemplaren aan derden verstrekken).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 103 van 156
Microsoft-servers – Specialty Servers
V) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
a) Geen CAL's (Client Access Licenses) vereist voor toegang. U hebt geen CAL's voor andere
apparaten nodig om toegang te verkrijgen tot uw instanties van de serversoftware.
b) Geen beheerlicenties vereist voor beheer. U hebt geen beheerlicenties nodig voor apparaten
die door instanties van de serversoftware worden beheerd.
c) Management Packs. De software kan Management Packs bevatten. De licentievoorwaarden
voor de desbetreffende System Center-producten in het artikel Server – Management Server
van deze gebruiksrechten voor producten zijn van toepassing op uw gebruik van
deze Management Packs.
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor SharePoint Server 2010 for Internet Sites Enterprise:
Met “externe gebruikers” worden gebruikers bedoeld die geen (i) werknemer zijn van uw
onderneming of aan u gelieerde ondernemingen, of (ii) on site contractanten of partners zijn van uw
onderneming of aan u gelieerde ondernemingen. Alle andere gebruikers zijn “interne gebruikers”.
Alle inhoud, informatie en toepassingen die toegankelijk zijn voor interne gebruikers, moeten ook
toegankelijk zijn voor externe gebruikers. Servers die inhoud, gegevens en toepassingen leveren die
zijn beperkt voor gebruik door interne gebruikers, moeten zijn uitgerust met een licentie voor
SharePoint Server 2010 en, indien nodig, voor FAST Search Server 2010 for Sharepoint.
Gebruik van hetzelfde actieve exemplaar ter ondersteuning van SharePoint Server 2010 en SharePoint
Server 2010 for Internet Sites Enterprise: klanten die hun SharePoint-behoeften in een enkele
implementatie willen samenvoegen, mogen licenties voor beide producten aanschaffen, deze licenties
aan dezelfde server toewijzen en hetzelfde actieve exemplaar van de software gelijktijdig uit hoofde
van beide licenties gebruiken. Klanten moeten echter, zoals vereist volgens de gebruiksrechten van
SharePoint Server 2010, CAL's aanschaffen voor toegang tot inhoud die beperkt is tot toegang voor
internationale gebruikers.
Voor VHPC Pack 2008, Windows HPC Server 2008*, Windows Server 2008 HPC Edition*
en Windows Server 2008 HPC Edition zonder Hyper-V*:
Instanties van de serversoftware uitvoeren. U kunt te allen tijde één instantie van de serversoftware
uitvoeren in een fysieke besturingssysteemomgeving en één instantie in een virtueel
besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server.
Als u beide toegestane instanties tegelijk gebruikt, mag de instantie van de serversoftware die wordt
gebruikt in de fysieke besturingssysteemomgeving, uitsluitend worden gebruikt voor:

het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware

het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices

het
uitvoeren
van
software
voor
het
beheren
besturingssysteemomgevingen op de gelicentieerde server.
en
ondersteunen
van
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor Identity Lifecycle Manager 2007 -- Windows Live Edition:
U mag de software gebruiken om:

identiteitsgegevens en wijzigingen op deze gegevens te importeren vanaf één of meer
verbonden gegevensbronnen, en
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 104 van 156
Microsoft-servers – Specialty Servers

de synchronisatie en overdracht van deze gegevens mogelijk te maken
tussen de verbonden gegevensbronnen en het Microsoft Passport Network/de Windows Live
ID-service ('Service'). U mag de software niet voor andere doeleinden gebruiken. U mag de software
bijvoorbeeld niet gebruiken voor de synchronisatie of overdracht van gegevens van een van de
verbonden gegevensbronnen naar een andere. De oorspronkelijke gebruiksvoorwaarden blijven van
toepassing op uw gebruik van de service en deze rechten kunnen niet worden opgevat als wijziging of
aanvulling op deze voorwaarden.
Voor Microsoft Services for NetWare 5.03:
Instanties van de serversoftware uitvoeren. U mag een onbeperkt aantal instanties van de
serversoftware uitvoeren in fysieke of virtuele besturingssysteemomgevingen op een van uw servers.
Voor Windows HPC Server 2008*, Windows Server 2008 HPC Edition* en Windows Server
2008 HPC Edition zonder Hyper-V*:
Met “HPC-toepassingen” worden complexe rekenproblemen opgelost. Bij geclusterde
HPC-toepassingen worden meerdere servers ingezet als een groep (of 'cluster') om complexe
rekenproblemen of een reeks nauw verwante rekenproblemen parallel op te lossen.
U mag de serversoftware uitvoeren:
i.
Met als primaire doeleinde het uitvoeren van HPC-toepassingen, en
ii. In combinatie met andere software, alleen voor zover nodig om de beveiliging, opslag,
prestatieverbetering en systeembeheer van apparaten in het cluster mogelijk te maken
wanneer de andere software op een clusternode wordt uitgevoerd met als exclusief doeleinde
het ondersteunen van de geclusterde HPC-toepassingen.
U mag de serversoftware niet voor andere doeleinden gebruiken. Met uitzondering van wat is
toegestaan bij (ii) hierboven, mag u de serversoftware niet gebruiken als server voor algemene
doeleinden, databaseserver, webserver, e-mailserver, afdrukserver of bestandsserver.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor
Windows
HPC
Server
2008,
Windows
Server
2008
HPC
Edition,
Windows Server 2008 HPC Edition zonder Hyper-V en Windows Web Server 2008 R2*:
I) Kennisgevingen
a) Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard. De software bevat
MPEG-4 visuele coderingstechnologie. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:
HET IS NIET TOEGESTAAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN DIE VOLDOET
AAN DE VISUELE STANDAARD MPEG-4, TENZIJ DIT GEBRUIK RECHTSTREEKS VERBAND
HOUDT MET (A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTELOOS
VERKREGEN VAN EEN CONSUMENT DIE DAARBIJ NIET HANDELDE IN DE UITOEFENING VAN
EEN BEDRIJF, EN (ii) DIE UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK BESTEMD ZIJN; EN
(B) ANDERE GEBRUIKSWIJZEN DIE SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK IN LICENTIE ZIJN
GEGEVEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
Als u vragen hebt over de visuele standaard MPEG-4, neemt u contact op met MPEG LA,
L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten;
http://www.mpegla.com/index1.cfm.
b) KENNISGEVING MET BETREKKING TOT DE VC-1 VISUELE STANDAARD. De software
kan VC-1 visuele coderingstechnologie bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving
vereist:
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 105 van 156
Microsoft-servers – Specialty Servers
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT
OM (A) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE VC-1 STANDAARD ('VC-1 VIDEO') OF
(B) VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIEEL GEBRUIK WAS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN
VIDEO DIE BEVOEGD IS OM VC-1 VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK
WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND, NOCH WORDT DIT GEÏMPLICEERD.
Als u vragen hebt over de visuele standaard VC-1, neemt u contact op met MPEG LA, L.L.C.,
250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Verenigde Staten;
http://www.mpegla.com.
II) Verplichte activering. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek
apparaat. Bij activering door middel van een Multiple Activation Key (MAK) wordt informatie over
de software en het apparaat naar Microsoft verstuurd. Bij host-activering door middel van Key
Management Service (KMS) host activation, wordt informatie over de KMS-hostsoftware en het
host-apparaat naar Microsoft verstuurd. KMS-clientservices die zijn geactiveerd door middel van
KMS sturen geen informatie naar Microsoft. Ze verlangen echter wel periodieke reactivering met
de KMS-host. De gedurende de MAK of KMS host-activering naar Microsoft verstuurde informatie
bevat onder andere:
i.
de versie, de taal en de productsleutel van de software,
ii.
het IP-adres van het apparaat,
iii. de gegevens die worden ontleend aan de hardwareconfiguratie van het apparaat.
Ga naar http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx voor meer informatie. Door de software te
gebruiken, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Voordat u de software
activeert bent u gerechtigd om de gedurende het installatieproces geïnstalleerde versie van de
software te gebruiken. Uw recht om de software na de in het installatieproces aangegeven tijd te
gebruiken is beperkt, tenzij u de software activeert. Dit is om gebruik zonder licentie te
voorkomen. Als u de software niet activeert, kunt u deze na die tijd niet meer gebruiken. Als het
apparaat is aangesloten op het internet, zoekt de software om te activeren automatisch
verbinding met Microsoft. U kunt de software ook handmatig activeren, via het internet dan wel
per telefoon. In dat geval kunnen er internet- of telefoonkosten in rekening worden gebracht.
Bij bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software moet u de software mogelijk
opnieuw activeren. U wordt er door de software aan herinnerd dat u deze moet activeren totdat
u dat hebt gedaan.
Ten aanzien van ongeautoriseerd gebruik van een MAK- of KMS-sleutels is Microsoft gerechtigd
de volgende stappen te ondernemen:
i.
het verder voorkomen van activering,
ii.
deactivering,
iii. het anderszins blokkeren van de sleutel voor activering of validatie.
Als de sleutel wordt gedeactiveerd, kan de klant verplicht worden een nieuwe sleutel bij
Microsoft aan te schaffen.
III) Validatie.
a) Van tijd tot tijd wordt het validatieonderdeel van de software bijgewerkt en is het nodig dat
er gegevens worden gedownload. Het validatieproces controleert of de software is
geactiveerd en over de juiste licentie beschikt. Tevens krijgt u hierdoor toestemming
bepaalde onderdelen van de software te gebruiken of aanvullende voorzieningen aan te
schaffen. Ga naar http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157 voor meer informatie.
b) Gedurende het validatieproces wordt informatie over de software en het apparaat naar
Microsoft verstuurd. Deze informatie bevat onder andere de versie en de productsleutel van
de software en het IP-adres van het apparaat. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 106 van 156
Microsoft-servers – Specialty Servers
identificeren of om contact met u op te nemen. Door de software te gebruiken, gaat
u akkoord
met
het
verzenden
van
deze
gegevens.
Zie
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96551 voor meer informatie over het validatieproces en de
gegevens die gedurende de validatiecontrole worden verzonden.
c) Als de software niet van een juiste licentie is voorzien, kan dit de functionaliteit van de
software beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u
i.
de software opnieuw moet activeren, of
ii.
herinneringen ontvangt voor het aanschaffen van een versie van de software met een
geldige licentie,
of dat u
iii. geen verbinding kunt maken met het internet, of
iv. bepaalde updates of upgrades niet van Microsoft kunt verkrijgen.
U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige bevoegde bronnen.
Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96552 voor meer informatie over het ophalen van updates van
bevoegde bronnen.
IV) Mogelijk ongewenste software. Als u uw computer aanzet, zoekt Windows Defender
automatisch naar 'spyware', 'adware' en overige ongewenste software. Als er mogelijk
ongewenste software wordt aangetroffen, wordt u gevraagd of u deze wilt negeren, uitschakelen
(in quarantaine plaatsen) of verwijderen. Alle mogelijk ongewenste software met de classificatie
'high' of 'severe' wordt automatisch na de scan verwijderd, tenzij u de standaardinstellingen
wijzigt. Het verwijderen of uitschakelen van mogelijk ongewenste software kan ertoe leiden dat
i.
overige software op uw computer niet meer juist functioneert, of
ii.
u inbreuk maakt op een licentie voor het gebruik van overige software op uw computer.
Bij het gebruik van deze software is het mogelijk dat u ook software verwijdert die geen mogelijk
ongewenste software is.
V) Gegevensopslag: In de serversoftware wordt een technologie voor gegevensopslag gebruikt die
wordt aangeduid als Windows Internal Database. Componenten van de serversoftware gebruiken
deze technologie om gegevens op te slaan. U mag deze technologie ingevolge deze
overeenkomst niet op andere wijze gebruiken.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor Windows Web Server 2008 R2:
Beperking op het gebruik.
U mag de software uitsluitend gebruiken voor de ontwikkeling en implementatie van
internetoplossingen. “Internetoplossingen” zijn vrij toegankelijk en bestaan uitsluitend uit het
volgende:

Webpagina's

Websites

Webtoepassing

Webservices

POP3-e-mailservers
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 107 van 156
Microsoft-servers – Specialty Servers
Ter verduidelijking: toegang tot inhoud, informatie en applicaties die door de software worden
verzorgd binnen een internetoplossing, is beperkt tot uw medewerkers of die van uw gelieerde
ondernemingen.
U mag de software gebruiken om het volgende uit te voeren:

webserversoftware (bijvoorbeeld Microsoft Internet Information Services) en beheer- of
beveiligingsagenten (bijvoorbeeld de System Center Operations Manager).

database-enginesoftware (bijvoorbeeld Microsoft SQL Server), uitsluitend ter ondersteuning
van internetoplossingen.

de Domain Name System-service (DNS-service) voor internet-naamomzetting
IP-adressen, zolang dat niet de enige functie van dat exemplaar van de software is.
voor
Ander gebruik van de software is niet toegestaan.
C. License Mobility binnen server farms (van toepassing op producten met
voorafgaande aan de Algemene Licentievoorwaarden).
LM
in de lijst
Ongeacht eventuele tegengestelde bepalingen in uw volumelicentieovereenkomst betreffende de
gebruiksrechten die van toepassing zijn op uw gebruik van de software, zijn deze gebruiksrechten
van toepassing op uw gebruik van de software onder alle licenties die u voor de software hebt
verkregen uit hoofde van de betreffende overeenkomst. Ze zijn niet van toepassing op het gebruik
van software onder licenties voor voorgaande versies van de software.
Licenties toewijzen en software gebruiken binnen een Server Farm.
U mag licenties opnieuw toewijzen, zoals bepaald in de Algemene Licentievoorwaarden. Daarnaast
mag u licenties opnieuw toewijzen op de wijze die hieronder is bepaald.
Server Farm.
Een server farm bestaat uit maximaal twee datacenters die zich elk fysiek bevinden:

in een tijdzone die maximaal vier uur is verwijderd van de lokale tijdzone van de andere
(gerekend in universele tijd (UTC), zonder rekening te houden met zomertijd), en/of

binnen de Europese Unie (EU) en/of de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA).
Elk datacenter mag slechts deel uitmaken van één server farm. U kunt een datacenter opnieuw
toewijzen van de ene server farm aan de andere, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen, niet
binnen 90 dagen na de voorgaande toewijzing).
Softwarelicenties opnieuw toewijzen.

Binnen een server farm. U mag softwarelicenties zo vaak als nodig is toewijzen aan een
andere server binnen dezelfde server farm. Het verbod op opnieuw toewijzen op korte
termijn geldt niet voor softwarelicenties die zijn toegewezen aan servers die zich binnen
dezelfde serverfarm bevinden.

Tussen verschillende server farms. U mag een softwarelicentie opnieuw toewijzen aan een
server die zich in een andere server farm bevindt, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen,
niet binnen 90 dagen na de vorige toewijzing).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 108 van 156
Microsoft Online Services
Licentiemodel: een of meer van de volgende licentietypen -- abonnementslicentie voor
gebruikers of apparaten, abonnementslicentie voor services of abonnementslicentie
v o o r
i n v o e g t o e p a s s i n g e n
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten. Het artikel is ook van
toepassing op producten die onder dit licentiemodel vallen volgens de Productlijst.
1. Bing Maps, Standard en Professional
Edition (voorheen Virtual Earth)*
16. Microsoft Learning Solutions
eReference Library*
2. Dynamics CRM Online*
17. Microsoft Learning Solutions Technical
eLearning Course Collection*
3. Exchange Online Deskless Worker en
Standard Edition*
4. Forefront Client Security*
, LM
5. Forefront Client Security met SQL
Server 2005-technologie*, LM
6. Forefront Online Protection
for Exchange*
7. Forefront Protection 2010 for
Exchange Server*
8. Forefront Security for Office
Communications Server*
9. Forefront Security for SharePoint*
10. Forefront Server Security
Management Console*, LM
11. Forefront Threat Management
Gateway Web Protection Service*
12. Microsoft Exchange Hosted Archive*
13. Microsoft Exchange Hosted
Continuity*
14. Microsoft Exchange Hosted
Encryption*
15. Microsoft Learning Solutions eLearning
Library*
18. Microsoft Learning Solutions
IT Academy*
19. Office Communications Online
Standard Edition*
20. Office Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity
met America Online (AOL)
Instant Messaging Service en
Windows Live Messenger Service*
21. Office Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity met
Yahoo Instant Messaging Service*
22. Office Groove Enterprise Services*
23. Office Live Meeting Standard en
Professional Edition*
24. SharePoint Online Deskless Worker
en Standard Edition*
25. Tellme Basic, Standard en Premium
Editions*
26. Web Antimalware Subscription voor
Forefront Threat Management
Gateway Medium Business Edition*
*, LM Zie ook respectievelijk artikel B en C.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 109 van 156
Microsoft Online Services
A. Algemene licentievoorwaarden. U mag de online service gebruiken zoals hieronder
wordt beschreven.
I) Gebruiksrechten.
a) Gebruikers-SL's (abonnementslicenties
(abonnementslicenties voor apparaten).
voor
gebruikers)
en
Apparaat-SL's

Als een online service voorkomt in onderstaande lijst, moet u gebruikers- of apparaat-SL's
aanschaffen en toekennen aan uw gebruikers en apparaten zoals in de onderstaande
tabel wordt beschreven. Wanneer in de tabel zowel gebruikers- of apparaat-SL's worden
genoemd voor de online service, kunt u elk van beide typen SL's aanschaffen en
toekennen om van de online service gebruik te kunnen maken.

Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat.
Online services waarvoor gebruikers- of apparaat-SL's vereist zijn
Online Service
Bing Maps Standard
en Professional
Gebruikers-/apparaat-SL
 Gebruikers-SL voor Bing Maps
 Gebruikers-SL voor Dynamics CRM
Dynamics CRM Online
Exchange Online
Deskless Worker
 Gebruikers-SL voor Dynamics CRM
voor Software Assurance
 Gebruikers-SL voor Exchange
Online Deskless Worker, of
 Gebruikers-SL voor Business
Productivity Online Deskless
Worker Suite
 Gebruikers-SL voor Exchange
Online Standard, of
Exchange Online
Standard
 Gebruikers-SL voor Exchange
Online Standard voor Software
Assurance, of
Vereist voor…
Elke gebruiker die moet worden
geverifieerd door uw programma's
die toegang hebben tot de service
of verwante software.
Elke gebruiker die toegang
heeft tot de online service of
gerelateerde software
Elke gebruiker die toegang
heeft tot de online service of
gerelateerde software
Elke gebruiker die toegang
heeft tot de online service of
gerelateerde software
 Gebruikers-SL voor Business
Productivity Online Standard
Suite, of
 Gebruikers-SL voor Business
Productivity Online Standard Suite
voor Software Assurance
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 110 van 156
Microsoft Online Services
Online services waarvoor gebruikers- of apparaat-SL's vereist zijn
Online Service
Gebruikers-/apparaat-SL
 Gebruikers-SL voor Forefront
Client Security, of
Forefront Client
Security en
Forefront Client
Security met SQL
Server 2005technologie
 Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1, of
Vereist voor…
Elke gebruiker die toegang heeft
tot gegevens die zijn verwerkt
door de online service of verwante
software.
 Forefront Protection Suite
(gebruiker)
 Apparaat-SL voor Forefront Client
Security of
 Enterprise CAL Suite
(apparaat)1, of
Elk apparaat dat toegang heeft tot
gegevens die zijn verwerkt door
de online service of verwante
software
 Forefront Protection Suite
(apparaat)
 Gebruikers-SL voor Forefront
Online Protection for Exchange, of
 Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1, of
Elke gebruiker van wie de
abonnementsgegevens worden
verwerkt door de online service
of verwante software.
 CAL voor Exchange Server 2010
Enterprise (gebruiker) 1, of
Forefront Online
Protection for
Exchange
 Forefront Protection Suite
(gebruiker)
 Apparaat-SL voor Forefront Online
Protection for Exchange, of
 Enterprise CAL Suite
(apparaat)1, of
Apparaten die toegang hebben tot
abonnementsgegevens2 die zijn
verwerkt door de online service of
verwante software
 CAL voor Exchange Server 2010
Enterprise (apparaat) 1, of
 Forefront Protection Suite
(apparaat)
 Gebruikers-SL voor Forefront
Protection 2010 for Exchange
Server, of
Elke gebruiker van wie de e-mail
wordt verwerkt door de online
service of verwante software.
 Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1, of
 CAL voor Exchange Server 2010
Enterprise (gebruiker) 1, of
Forefront Protection
2010 for Exchange
Server
 Forefront Protection Suite
(gebruiker)
 Apparaat-SL voor Forefront
Protection 2010 for Exchange
Server, of
 Enterprise CAL Suite
(apparaat)1, of
Elk apparaat dat toegang heeft tot
e-mail die is verwerkt door de
online service of verwante
software
 CAL voor Exchange Server 2010
Enterprise (apparaat) 1, of
 Forefront Protection Suite
(apparaat)
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 111 van 156
Microsoft Online Services
Online services waarvoor gebruikers- of apparaat-SL's vereist zijn
Online Service
Gebruikers-/apparaat-SL
 Gebruikers-SL voor Forefront
Security for Office Communications
Server
 Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1, of
Forefront Security for
Office Communications
Server
Vereist voor…
Elke gebruiker waarvan de
expresberichten door de online
service of verwante software
worden verwerkt.
 Forefront Protection Suite
(gebruiker)
 Apparaat-SL voor Forefront
Security for Office Communications
Server, of
 Enterprise CAL Suite
(apparaat)1, of
Elk apparaat dat toegang heeft tot
expresberichten die zijn verwerkt
door de online service of verwante
software
 Forefront Protection Suite
(apparaat)
 Gebruikers-SL voor Forefront
Security for SharePoint, of
 Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1, of
Forefront Security
for SharePoint
Elke gebruiker die toegang heeft
tot gegevens op SharePoint-sites
die zijn verwerkt door de online
service of verwante software.
 Forefront Protection Suite
(gebruiker)
 Apparaat-SL voor Forefront
Security for SharePoint
 Enterprise CAL Suite
(apparaat)1, of
Elk apparaat dat toegang heeft tot
gegevens op SharePoint-sites die
zijn verwerkt door de online
service of verwante software.
 Forefront Protection Suite
(apparaat)
 Gebruikers-SL voor Forefront
Threat Management Gateway Web
Protection Service, of
 Enterprise CAL Suite
(gebruiker)1, of
Forefront Threat
Management Gateway
Web Protection Service
 Forefront Protection Suite
(gebruiker)
 Apparaat-SL voor Forefront Threat
Management Gateway Web
Protection Service
 Enterprise CAL Suite
(apparaat)1, of
 Forefront Protection Suite
(apparaat)
Microsoft Exchange
Hosted Archive
 Gebruikers-SL voor Microsoft
Exchange Hosted Archive
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Elke gebruiker die toegang heeft
tot gegevens die zijn verwerkt
door de online service of verwante
software. U hebt geen gebruikersSL's nodig voor externe
gebruikers3 waarvan de gegevens
worden verwerkt door de online
service of verwante software
Apparaten die toegang hebben tot
gegevens die zijn verwerkt door
de online service of verwante
software. U hebt geen apparaatSL's nodig voor apparaten die
worden gebruikt door externe
gebruikers3 waarvan de gegevens
worden verwerkt door de online
service of verwante software
Elke gebruiker waarvan de
abonneegegevens2 door de online
service of verwante software
worden verwerkt en opgeslagen.
Pagina 112 van 156
Microsoft Online Services
Online services waarvoor gebruikers- of apparaat-SL's vereist zijn
Online Service
Gebruikers-/apparaat-SL
Vereist voor…
 Gebruikers-SL voor Microsoft
Exchange Hosted Continuity
Elke gebruiker waarvan de
abonneegegevens2 door de online
service of verwante software
worden verwerkt en opgeslagen.
Microsoft Exchange
Hosted Encryption
 Gebruikers-SL voor Microsoft
Exchange Hosted Encryption
Elke gebruiker van wie de
abonnementsgegevens2 worden
verwerkt door de online service
of verwante software.
Microsoft Learning
Solutions eLearning
Library
 Gebruikers-SL voor Microsoft
Learning Solutions eLearning
Library
Elke gebruiker die toegang
heeft tot de online service of
gerelateerde software
Microsoft Learning
Solutions eReference
Library
 Gebruikers-SL voor Microsoft
Learning Solutions eReference
Library
Elke gebruiker die toegang
heeft tot de online service of
gerelateerde software
Office Communications
Server Public Instant
Messaging Connectivity
met America Online
(AOL) Instant
Messaging Service
en Windows Live
Messenger Service
 Office Communications Server
Public Instant Messaging
Connectivity Gebruikers-SL, of
Gebruikers die toegang hebben
tot de aanbieders van de AOLen/of Windows Live-chatservice
via de online service of verwante
software
Office Communications
Server Public Instant
Messaging Connectivity
met Yahoo Instant
Messaging Service
 Office Communications Server
Public Instant Messaging
Connectivity Gebruikers-SL
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de aanbieders van Yahooinstant messaging-services via de
online service of verwante
software.
 Gebruikers-SL voor Office
Communications Online
Standard, of
Elke gebruiker die toegang
heeft tot de online service of
gerelateerde software
Microsoft Exchange
Hosted Continuity
Office Communications
Online Standard
 Office Communications Server
2007 R2 Standard CAL
 Gebruikers-SL voor Office
Communications Online Standard
voor Software Assurance, of
 Gebruikers-SL voor Business
Productivity Online Standard
Suite, of
 Gebruikers-SL voor Business
Productivity Online Standard Suite
voor Software Assurance
Office Groove
Enterprise Services
 Gebruikers-SL voor Office Groove
Enterprise Services
Elke gebruiker die bestanden en
documenten synchroniseert via de
online service of verwante
software.
 Apparaat-SL voor Office Groove
Enterprise Services
Elk apparaat dat bestanden en
documenten synchroniseert via de
online service of verwante
software.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 113 van 156
Microsoft Online Services
Online services waarvoor gebruikers- of apparaat-SL's vereist zijn
Online Service
Gebruikers-/apparaat-SL
 Gebruikers-SL voor Office Live
Meeting Standard, of
 Gebruikers-SL voor Office Live
Meeting Standard voor Software
Assurance, of
Office Live Meeting
Standard
 Gebruikers-SL voor Office Live
Meeting Professional, of
 Gebruikers-SL voor Business
Productivity Online Standard
Suite, of
Vereist voor…
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de online service. U hebt
echter geen USL's nodig voor
externe gebruikers3 die toegang
hebben tot de online service voor
andere doeleinden dan het
plannen of uitvoeren van een
online vergadering of het
ontvangen van Easy Assist.
 Gebruikers-SL voor Business
Productivity Online Standard Suite
voor Software Assurance
 Gebruikers-SL voor Office Live
Meeting Professional, of
Office Live Meeting
Professional
SharePoint Online
Deskless Worker
 Gebruikers-SL voor Office Live
Meeting Standard
 Gebruikers-SL voor SharePoint
Online Deskless Worker, of
 Gebruikers-SL voor Business
Productivity Online Deskless
Worker Suite
 Gebruikers-SL voor SharePoint
Online Standard, of
SharePoint Online
Standard
 Gebruikers-SL voor Office
Exchange SharePoint Online
Standard voor Software
Assurance, of
Elke gebruiker die toegang heeft
tot de online service. U hebt
echter geen USL's nodig voor
externe gebruikers3 die toegang
hebben tot de online service voor
andere doeleinden dan het
plannen of uitvoeren van een
online vergadering of het
ontvangen van Easy Assist.
Elke gebruiker die toegang
heeft tot de online service of
gerelateerde software
Elke gebruiker die toegang
heeft tot de online service of
gerelateerde software
 Gebruikers-SL voor Business
Productivity Online Standard
Suite, of
 Gebruikers-SL voor Business
Productivity Online Standard Suite
voor Software Assurance
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 114 van 156
Microsoft Online Services
Online services waarvoor gebruikers- of apparaat-SL's vereist zijn
Online Service
Web Antimalware
Subscription voor
Forefront Threat
Management Gateway
Medium Business
Edition
Gebruikers-/apparaat-SL
Vereist voor…
 Web Antimalware Subscription
voor gebruikers-SL voor Forefront
Threat Management Gateway
Medium Business Edition
Elke gebruiker die toegang heeft
tot gegevens die zijn verwerkt
door de online service of verwante
software. U hebt geen gebruikersSL's nodig voor externe
gebruikers3 waarvan de gegevens
worden verwerkt door de online
service of verwante software
 Web Antimalware Subscription
voor apparaat-SL voor Forefront
Threat Management Gateway
Medium Business Edition
Apparaten die toegang hebben tot
gegevens die zijn verwerkt door
de online service of verwante
software. U hebt geen apparaatSL's nodig voor apparaten die
worden gebruikt door externe
gebruikers3 waarvan de gegevens
worden verwerkt door de online
service of verwante software
1
Met actieve Software Assurance-dekking.
2
Zie hieronder voor de definitie.
Met 'externe gebruikers' worden gebruikers bedoeld die geen (i) werknemer zijn van uw onderneming of aan u
gelieerde ondernemingen, of (ii) on site contractanten of partners zijn van uw onderneming of aan u gelieerde
ondernemingen.
3

Gebruikers- en apparaat-SL's opnieuw toewijzen. Het volgende is toegestaan:
o
een gebruikers-SL van een gebruiker definitief opnieuw toewijzen aan een andere
gebruiker of een apparaat-SL definitief opnieuw toewijzen aan een ander apparaat; of
o
een gebruikers-SL tijdelijk opnieuw toewijzen aan een invalkracht wanneer de
hoofdgebruiker afwezig is of een apparaat-SL tijdelijk opnieuw toewijzen aan een
huurapparaat als het oorspronkelijke apparaat buiten gebruik is.
b) Service-SL's (abonnementslicenties voor services). Als een online service in
onderstaande tabel voorkomt, moet u de volgende Service-SL's voor die online service
aanschaffen en aan de service toekennen.
Online services waarvoor service-SL's vereist zijn
Online Service
Service-SL
Vereist aantal
Bing Maps Standard
 Service-SL voor Bing Maps
Standard
Een per aanmelding of Open
Value-overeenkomst.
Bing Maps Professional
 Service-SL voor Bing Maps
Professional
Een per aanmelding of Open
Value-overeenkomst.
Forefront Client Security
 Service-SL voor Forefront
Client Security
Een voor elke server die de
Forefront Client Security
Management Console uitvoert.
Forefront Client Security met
SQL Server 2005-technologie
 Service-SL voor Forefront
Client Security
Een voor elke server die de
Forefront Client Security
Management Console uitvoert.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 115 van 156
Microsoft Online Services
Online services waarvoor service-SL's vereist zijn
Online Service
Service-SL
Vereist aantal
Forefront Server Security
Management Console
 Service-SL voor Forefront
Server Security Management
Console
Een voor elke server die de
Forefront Server Security
Management Console uitvoert.
Microsoft Learning Solutions
IT Academy
 Service-SL voor Microsoft
Learning Solutions IT
Academy
Eén toepasselijke service-SL per
instelling* op basis van het
aantal voltijdstudenten
Microsoft Learning Solutions
Technical eLearning Course
Collection
 Service-SL voor Microsoft
Learning Solutions Technical
eLearning Course
Een per gebruiker voor
één cursus per maand.
Tellme Basic
 Tellme Basic Services SL
Een per aanmelding of Open
Value-overeenkomst.
Tellme Standard
 Tellme Standard Services SL
Een per aanmelding of Open
Value-overeenkomst.
Tellme Premium
 Tellme Premium Services SL
Een per aanmelding of Open
Value-overeenkomst.
*De term “instelling” draagt de betekenis die is opgegeven in uw Campus- of School-overeenkomst.
c) Aanvullende SL's (abonnementslicenties voor invoegtoepassingen). Als een online
service voorkomt in onderstaande lijst, kunt u aanvullende SL's aanschaffen en deze online
service gebruiken zoals in de tabel wordt beschreven.
Online services die SL's bieden voor invoegtoepassingen
Online Service
Aanvullende SL
Bing Maps Standard of
Professional
 Aanvullende SL voor
Billable Transactions1
Voor geverifieerde gebruikers die
toegang verkrijgen tot de online
service via uw programma' s, op
basis van het aantal te factureren
transacties per maand.
Dynamics CRM Online
 Aanvullende SL voor
Dynamics CRM Online
Extra Storage
Voor elke gigabyte aan gebruikte
opslagruimte boven de opslag waarin
is voorzien door de gebruikers-SL.
Exchange Online Standard
 Aanvullende SL voor
Exchange Online Extra
Storage
Voor elke gigabyte aan gebruikte
opslagruimte boven de opslag waarin
is voorzien door de gebruikers-SL.
Forefront Protection 2010 for
Exchange Server
 Forefront Protection 2010
for Exchange Server,
aanvullende SL voor
External Connector
Een voor elke server waarop
de online service of verwante
software wordt uitgevoerd.
Forefront Security for Office
Communications Server
 Forefront Security voor
Office Communications
Server – aanvullende
External Connector-SL
Een voor elke server waarop
de online service of verwante
software wordt uitgevoerd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Wanneer vereist…
Januari 2010
Pagina 116 van 156
Microsoft Online Services
Online services die SL's bieden voor invoegtoepassingen
Online Service
1
Aanvullende SL
Wanneer vereist…
Forefront Security for
SharePoint
 Aanvullende SL voor
Forefront Security for
SharePoint for Internet
sites
Een voor elke server waarop
de online service of verwante
software wordt uitgevoerd.
SharePoint Online Standard
 Aanvullende SL voor
SharePoint Online Extra
Storage
Voor elke gigabyte aan gebruikte
opslagruimte boven de opslag waarin
is voorzien door de gebruikers-SL.
Tellme
 Aanvullende SL voor
Tellme Minutes1
Voor niet-geverifieerde gebruikers
die toegang verkrijgen tot de online
service via uw programma's, voor
een willekeurig aantal minuten per
maand, mits aan de volgende
voorwaarde is voldaan. Minuten die
zijn gebruikt in aanvulling op het
aantal basisminuten waarop u recht
hebt op grond van de SL's voor
invoegtoepassingen voor een
periode, zijn een 'teveel aan
minuten'. Dit teveel aan minuten
moet voor elke periode worden
verkregen binnen 15 dagen na de
verjaring van de inschrijving
(of Open Value-overeenkomst). De
eerste periode begint vanaf de
datum waarop de betreffende
service-SL's wordt verkregen en
eindigt op de verjaring van de
inschrijving (of Open Valueovereenkomst). De volgende
perioden beginnen op de eerste dag
volgend op de voorafgaande periode
en eindigen op de verjaring van de
inschrijving (of Open Valueovereenkomst).
Aanvullende SL's zijn voor een specifiek aantal basiseenheden (bijvoorbeeld sessies, minuten of transacties).
II) Aanvullende voorwaarden.
a) Afwijkende voorwaarden voor online services. Bepaalde voorwaarden in uw
volumelicentieovereenkomst zijn niet van toepassing op de online service, met inbegrip van
de gebruiksrechten. U hebt ook geen permanente rechten op het gebruik van de online
service. De afwijkingen betreffen de volgende zaken.

Wijzigingen van de licentievoorwaarden. We kunnen deze licentievoorwaarden van
tijd tot tijd aanpassen. In dat geval zijn op uw gebruik van de online service onder een
bestaande licentie gedurende de eerste 12 maanden van de licentietermijn van uw
abonnement de oorspronkelijke licentievoorwaarden zonder de aanpassingen van
toepassing. Niettegenstaande deze toezegging met betrekking tot gebruiksrechten,
worden de nieuwe bepalingen met onmiddellijke ingang van kracht indien we wettelijk
verplicht zijn om de licentievoorwaarden te wijzigen. Wij streven ernaar om u minstens
30 dagen voordat updates in effect treden, hiervan op de hoogte te stellen. U gaat
akkoord met de nieuwe voorwaarden door de online service te gebruiken nadat we deze
hebben gepubliceerd in deze gebruiksrechten voor producten of u per e-mail een
kennisgeving hebben gestuurd over de updates.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 117 van 156
Microsoft Online Services

Wijzigingen in de online service. We behouden ons het recht voor de functionaliteit
en voorzieningen van tijd tot tijd aan te passen of een nieuwe versie van de online
service publiceren. Na een update is het mogelijk dat bepaalde functies en voorzieningen
niet meer beschikbaar zijn. Als we de online service bijwerken en u geen gebruik maakt
van de bijgewerkte online service, zijn bepaalde voorzieningen mogelijk niet voor
u toegankelijk en kan uw gebruik van de online service worden onderbroken.

Annulering in de online service. De online service kan worden opgeschort indien:
o
wij menen dat uw gebruik van de online service een directe of indirecte bedreiging
vormt voor het functioneren of de integriteit van ons netwerk of het gebruik door
anderen van de online service;
o
wij menen dat u onze volumelicentie, waaronder deze gebruiksrechten voor
producten, hebt geschonden;
o
uw gebruik quota overschrijdt die zijn opgegeven in de documentatie voor de
specifieke online service; of
o
als wij dit om andere redenen wettelijk verplicht zijn.
b) Vervallen of beëindiging van de online service. Na verloop of beëindiging van uw
abonnement op een online service moet u contact opnemen met Microsoft en ons vertellen of
u wilt dat wij:
(1) uw account uitschakelen en uw abonneegegevens verwijderen; of
(2) uw abonneegegevens ten minste 90 dagen vanaf het vervallen of beëindigen van uw
abonnement (de “retentieperiode”) met beperkte functionaliteit bewaren, zodat u de
gegevens kunt distilleren.

o
Als u kiest voor (1), kunt u de abonneegegevens uit uw account niet distilleren. Als
u (2) aangeeft, zult u alle toepasselijke kosten aan ons vergoeden. Als u uw keuze
voor (1) of (2) niet aangeeft, zullen we uw abonneegegevens bewaren in
overeenstemming met (2).
o
Na afloop van de retentieperiode zullen we uw account uitschakelen en uw
abonneegegevens verwijderen.
Niet aansprakelijk voor het verwijderen van abonneegegevens. U gaat ermee
akkoord dat we, afgezien van wat is omschreven in deze voorwaarden, niet verplicht zijn
uw abonneegegevens te bewaren, exporteren of retourneren. U gaat ermee akkoord dat
we in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn voor het verwijderen van uw
abonneegegevens, in overeenstemming met deze voorwaarden.
c) Verantwoordelijkheid voor accounts. U bent verantwoordelijk voor uw wachtwoorden,
indien van toepassing, en alle activiteiten binnen uw online servicesaccounts, inclusief
gebruikers die u toegang verleent en transacties met derden die plaatsvinden via uw account
of daarmee verbonden accounts. U dient uw accounts en wachtwoorden geheim te houden.
In het geval van eventueel misbruik van uw accounts of een beveiligingsincident in verband
met de online service dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 118 van 156
Microsoft Online Services
d) Gebruik van software met de online service. Het kan nodig zijn bepaalde Microsoftsoftware te installeren om u te kunnen aanmelden bij de online service en deze te kunnen
gebruiken. In dat geval zijn de volgende bepalingen van toepassing:

Licentievoorwaarden voor Microsoft-software. U mag de software alleen op uw
apparaten installeren en gebruiken voor gebruik met de online service. Uw recht om de
software te gebruiken eindigt wanneer uw recht om de online service te gebruiken, wordt
beëindigd of vervalt, of wanneer de online service wordt bijgewerkt en deze niet langer
ondersteuning biedt voor de software, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
U moet de software verwijderen wanneer uw gebruiksrecht voor de software eindigt.
U mag de software op dat moment ook uitschakelen.

Automatische updates voor Microsoft-software. We kunnen regelmatig uw versie
van de software controleren en updates voor uw apparaten aanbevelen of downloaden.
Mogelijk ontvangt u geen bericht wanneer de update wordt gedownload.
e) Het gebruik van andere websites en services. Mogelijk dient u bepaalde Microsoftwebsites of -services te gebruiken om de online services te raadplegen en te gebruiken. In
dat geval gelden de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de betreffende websites of
services, voor zover van toepassing, voor uw gebruik ervan.
f) Inhoud en services van andere aanbieders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van
andere aanbieders waartoe u direct of indirect via de online service toegang verkrijgt. U bent
verantwoordelijk voor uw relaties met andere aanbieders (waaronder adverteerders) in verband
met de online service (waaronder de levering en betaling van goederen en diensten).
g) Uw abonneegegevens. Het kan zijn dat u in staat wordt gesteld abonneegegevens in te
zenden in verband met de online service. Met “Abonneegegevens” wordt bedoeld alle
gegevens-, geluids- en afbeeldingbestanden en software die worden verwerkt door de online
service of waartoe de online service toegang heeft. Wij claimen geen eigendom van
abonneegegevens die u instuurt of op andere wijze aan ons verstrekt voor gebruik in het
kader van de online service. Wanneer u abonneegegevens inzendt voor gebruik in het kader
van een online service die communicatie of samenwerking met derden mogelijk maakt, gaat
u ermee akkoord dat deze derden vervolgens de mogelijkheid hebben om:

uw abonnementsgegevens te kopiëren, te distribueren, weer te geven, te publiceren en
te wijzigen;

uw naam te publiceren in verband met de abonneegegevens; en

anderen in staat te stellen hetzelfde te doen.
Bepaalde online services kunnen andere functies bieden die de mogelijkheid dat derden dat
doen, verminderen. Het is uw verantwoordelijkheid om gebruik te maken van die functie voor
zover dat gepast is voor uw beoogde gebruik van abonnementsgegevens.
h) Privacy. Persoonlijke gegevens die worden verzameld via de online service, kunnen worden
overgebracht, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land waarin
Microsoft of een van haar serviceproviders over faciliteiten beschikt. Dit is inclusief alle
persoonlijke gegevens die u tijdens het gebruik van de service verzamelt. Door gebruik te
maken van deze online service stemt u in met de overdracht van persoonlijke gegevens naar
het buitenland. U gaat er ook mee akkoord dat u zich van mensen die u van persoonlijke
gegevens voorzien, voldoende autorisatie verschaft om:

deze gegevens naar Microsoft en haar gelieerde ondernemingen te verzenden, en

deze gegevens over te brengen, op te slaan en te verwerken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 119 van 156
Microsoft Online Services
Zie de privacyverklaring van de online service voor meer informatie over de manier waarop
uw gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt:
Online Service
Privacyverklaring
Bing Maps
http://privacy.microsoft.com/en-us/search.mspx#EJB
Dynamics CRM Online
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=156071
Exchange Online Deskless Worker
Exchange Online Standard
Office Communications Online
Standard
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104970
SharePoint Online Deskless Worker
SharePoint Online Standard
Forefront Client Security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87415
Forefront Protection 2010 for
Exchange Server
Forefront Security for Office
Communications Server
Forefront Security for SharePoint
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91255
Forefront Server Security
Management Console
Forefront Threat Management
Gateway Web Protection Service
Groove Enterprise Services
http://www.office.microsoft.com/enus/products/FX101153391033.aspx
Microsoft Learning Solutions
Zie de koppelingen naar de privacyverklaring op
de webpagina's.
Microsoft Exchange Hosted Archive,
Continuity, Encryption, en Forefront
Online Protection for Exchange
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=101332
Office Communications Server Public
Instant Messaging Connectivity
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102301&clcid=0x409
Office Live Meeting
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=90654
Web Antimalware Subscription voor
Forefront Threat Management
Gateway Medium Business Edition
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=116592
Ons gebruik van abonneegegevens. Uw gebruik van de online service en uw
abonneegegevens die worden verwerkt of gebruikt door de online service, worden niet
gecontroleerd, bijgehouden, bekeken, gecensureerd of bewerkt, behalve ten einde:
(1) deze en andere Microsoft-producten en -services beschikbaar te maken, uit te voeren
en te verbeteren;
(2) te voldoen aan wettelijke verplichtingen, de wet na te leven, of te reageren op
wettelijke verzoeken of juridische processen;
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 120 van 156
Microsoft Online Services
(3) de rechten of het eigendom van Microsoft of anderen te beschermen, met inbegrip
van het afdwingen van onze overeenkomsten of beleidsregels die gelden voor het
gebruik van de online service; of
(4) te handelen indien het in alle redelijkheid nodig lijkt dat een dergelijke toegang of
onthulling noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid van medewerkers of klanten
van Microsoft of het publiek te beschermen.
i)
Veiligheid van abonneegegevens. Wij implementeren redelijke en gepaste technische en
organisatorische maatregelen, zoals uitgelegd in het veiligheidsoverzicht dat van toepassing is
op de online service, om u te helpen bij het beschermen van uw abonneegegevens die zijn
verwerkt of geopend door de online service, tegen toevallige of onwettige verlies, toegang of
onthulling. U onderschrijft dat deze maatregelen:

onze enige verantwoordelijkheid vormen ten aanzien van de beveiliging en verwerking
van abonneegegevens; en

in de plaats komen van enige verplichting tot vertrouwelijkheid die wordt vermeld in uw
volumelicentieovereenkomst
of
enige
andere
geheimhoudingsof
vertrouwelijkheidsovereenkomst.
Zie de onderstaande tabel voor informatie over de plaats waar u het beveiligingsoverzicht
met betrekking tot een online service kunt vinden.
Online Service
Beveiligingsoverzicht
Dynamics CRM Online
https://signin.crm.dynamics.com/portal/security.htm
Exchange Online Deskless
Worker
Exchange Online Standard
SharePoint Online Deskless
Worker
Office Communications
Online Standard
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149494
SharePoint Online Standard
Office Live Meeting Standard
Office Live Meeting
Professional
Exchange Hosted Archive
Exchange Hosted Continuity
Forefront Online Protection
for Exchange
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137325
j) Gebruiksregels (Gedragsregels). Het is niet toegestaan:

de online service te gebruiken op een manier die is verboden volgens een wet,
regelgeving of overheidsmaatregel of -verordening in welk relevant rechtsgebied dan ook,
of die de wettelijke rechten van iemand anders schendt;

de online service op een zodanige manier te gebruiken dat u schade toebrengt aan de
service of aan het gebruik van de service door anderen;

de online service te gebruiken om op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang
trachten te verkrijgen tot een service, gegevens, account of netwerk;

e-mailheadergegevens of protocollen te vervalsen (bijvoorbeeld door middel van
“spoofing”);
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 121 van 156
Microsoft Online Services

de online service te gebruiken om “spam” (dat wil zeggen ongevraagde massamail of
commerciële berichten) te versturen of op andere wijze middelen beschikbaar te stellen
die zijn bedoeld om deze voorwaarden te schenden (bijvoorbeeld door het uitvoeren van
Denial of Service-aanvallen of het verzenden van spam mogelijk te maken);

wettelijke of juridische kennisgevingen of koppelingen die zijn opgenomen in de online
service te verwijderen, wijzigen of te saboteren.
k) Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen de online service wijzigen of beëindigen in elk land
waar er een huidige of toekomstige overheidseis of -verplichting bestaat waardoor Microsoft
wordt onderworpen aan een reglement of eis die in het algemeen niet van toepassing is op
bedrijven die in dat land werkzaam zijn, die het Microsoft moeilijk maakt de online service te
blijven uitvoeren zonder wijziging, en/of die Microsoft doet geloven dat deze voorwaarden of
de online service strijdig kan zijn met zo'n reglement of eis. We behouden ons bijvoorbeeld
het recht voor de online service aan te passen of te beëindigen in verband met een
overheidseis waardoor Microsoft moet worden gereguleerd als telecommunicatieprovider.
l)
Gebruik voor evaluatiedoeleinden. Met uitzondering van wat is toegestaan in het artikel
Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten, is het noodzakelijk
licenties te verkrijgen voor het gebruik van de online service voor evaluatiedoeleinden. Dit is van
toepassing, ongeacht informatie in uw volumelicentieovereenkomst die op het tegendeel wijst.
m) Elektronische kennisgevingen. Mogelijk voorzien wij u langs elektronische weg van
informatie over de online service. Dergelijke kennisgevingen kunnen plaatsvinden via e-mail
naar het adres dat u opgeeft wanneer u zich voor de online service aanmeldt, of via een door
ons aangewezen website. Vanaf de datum dat de service beschikbaar is, worden
kennisgevingen verstrekt via e-mail. Zolang u de online service gebruikt, beschikt u over de
software en hardware die is benodigd om deze kennisgevingen te ontvangen. Het is niet
toegestaan de online service te gebruiken als u deze elektronische kennisgevingen niet wilt
ontvangen.
n) Beperkte
garantie.
Niettegenstaande
tegengestelde
voorwaarden
in
uw
volumelicentieovereekomst, indien van toepassing, geldt de beperkte garantie niet voor
downtime of andere onderbrekingen in de toegang tot online services en andere prestatieindicatoren die worden genoemd in de Service Level-overeenkomst voor de online service.
o) Service Level-overeenkomsten (SLA's). Sommige online services kennen mogelijk SLA's
die betrekking hebben op de prestaties. Zie de onderstaande koppelingen voor meer
informatie:
Dynamics CRM Online
https://signin.crm.dynamics.com/portal/sla.htm
Exchange Online
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127034
Forefront Online Protection
for Exchange
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=133205
Microsoft Exchange Hosted
Archive
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157373
Office Live Meeting
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127033
SharePoint Online
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127035
Office Communications
Online
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140815
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 122 van 156
Microsoft Online Services
B. Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor specifieke producten.
Voor Bing Maps (inclusief MapPoint Web Service):
De online service, Bing Maps Platform, omvat de Bing Maps AJAX Control, Bing Maps Web Service en
de MapPoint Web Service. Uw toepassingen mogen de online service raadplegen en gebruiken zoals
beschreven in de SDK's van het Bing Maps-platform. De SDK's zijn te vinden op
http://msdn2.microsoft.com/en-us/virtualearth/default.aspx.
Gebruik van inhoud.
U mag de service raadplegen en gebruiken, evenals enige functionaliteit of inhoud die erdoor
wordt verschaft, mits u:

uitsluitend methoden en middelen voor toegang gebruikt die zijn gedocumenteerd in de SDK's;

het GetClientToken-mechanisme (of opvolgende mechanismen) implementeert en gebruikt
zoals opgenomen in het Bing Maps-platform.

de logo's of auteursrechtvermeldingen in de door de service gegenereerde inhoud behoudt.
U mag geen logo's of auteursrecht- of andere vermeldingen wijzigen wanneer deze onderdeel
uitmaken van de service die door Microsoft is gegenereerd. Wanneer de logo's en
auteursrechtvermeldingen niet door Microsoft in de inhoud worden weergegeven, moet
u deze toevoegen aan de door de service gegenereerde inhoud zoals geleverd door Microsoft.
Het is niet toegestaan:

anderen toestemming te geven namens u toegang te verkrijgen tot de online service of deze
te gebruiken;

de online service te gebruiken om aanwijzingen te geven op basis van de positie of de route
van meerdere objecten die worden gevolgd door middel van GPS of andere methoden waarbij
een sensor wordt gebruikt;

de eindgebruiker attent maken op een afzonderlijke manoeuvre in een route op een wijze die
is gesynchroniseerd met de positie van de eindgebruiker lans de route die met behulp van
een sensor is bepaald;

de online service gebruiken voor het nagaan van de locatie of de bewegingen van voertuigen;

enig onderdeel van het Bings Map-platform te integreren met een ander platform dan de
MapPoint Web Service als de primaire bron voor plattegronden;

enige inhoud die beschikbaar is als onderdeel van de online service kopiëren, opslaan,
archiveren of in een database onderbrengen.
De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de beelden die
vanuit de lucht zijn genomen.

Het is niet toegestaan de volgende of andere metagegevens te onthullen:
o
exacte breedtegraad
o
exacte lengtegraad
o
exacte hoogte

U mag het gebruik ervan door een overheidsinstelling of andere entiteit uit de openbare
sector niet toestaan.

Als u een licentie voor Bing Maps Platform Standard aanschaft, is het niet toegestaan:
o
beelden die vanuit de lucht zijn genomen op te slaan, te downloaden, af te drukken, te
distribueren, te verzenden of te bewerken.
o
deze mogelijkheden te bieden door middel van uw applicaties.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 123 van 156
Microsoft Online Services
De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van verkeersgegevens.
Verkeersgegevens mogen alleen worden gebruikt op internetpagina's (of WAP- of grotendeels
vergelijkbare pagina's voor draadloze protocollen, met uitzondering van tekstberichtprotocollen
als e-mail, SMS, MMS en andere protocollen voor tekst met en zonder opmaak). Op uw gebruik
van die gegevens zijn de volgende beperkingen van toepassing:

Verkeersgegevens mogen alleen worden gebruikt in combinatie met de service, niet
afzonderlijk. U mag de verkeersgegevens niet ontleden of mengen met verkeersgegevens van
een andere leverancier of partner of er verkeersgegeven aan toevoegen.

U mag de verkeersgegevens uitsluitend gratis en voor het persoonlijke gebruik van
eindgebruikers beschikbaar maken.

Verkeersgegevens mogen niet in licentie worden gegeven aan of gebruikt worden door:



o
radio- en televisiestations,
o
uitgevers van kranten,
o
websites die in bezit zijn van radio- of televisiestations of uitgevers van kranten.
Verkeersgegevens mogen niet worden gebruikt door of in licentie worden gegeven aan door
de overheid gesubsidieerde reisinformatiediensten als
o
verkeersinformatiediensten,
o
klantenwebsites of
o
verkeersborden met wisselende informatie.
Verkeersgegevens mogen niet in licentie worden gegeven of gebruikt worden voor de
volgende doeleinden:
o
radio- en televisieuitzendingen,
o
als onderdeel van of in combinatie met weersinformatiediensten,
o
animaties of
o
de opslag of levering van voortdurend
waarschuwingen voor eindgebruikers.
bijgewerkte
verkeersinformatie
of-
Verkeersgegevens mogen niet in licentie worden gegeven of worden gebruikt om een
zelfstandige verkeerstoepassing (alleen voor verkeer) te ontwikkelen.
Omgeving met een gefaseerde installatie. In de omgeving met gefaseerde installatie van de MapPoint
Web Service en Bing Maps AJAX Control mag u in totaal 30.000 transacties per maand gebruiken voor
het ontwikkelen van, testen van en uitvoeren van onderhoud aan de programma's die gebruik maken
van de online service. De online service mag alleen worden onderworpen aan stresstests als
u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van Microsoft hebt verkregen. Alle gebruik moet in
overeenstemming zijn met de vereisten voor klantidentificatie van Microsoft. Deze zijn uiteengezet in
de relevante SDK.
Gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers en privacyverklaring. De gebruiksvoorwaarden op
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969 en de privacyverklaring op http://privacy.microsoft.com/enus/maps.aspx, gelden voor eindgebruikers van de service via uw toepassing. In elke toepassing die
gebruikmaakt
van
de
service,
moet
u
een
koppeling
opnemen
naar
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969, met de tekst “Microsoft-gebruiksvoorwaarden” en
http://privacy.microsoft.com/en-us/maps.aspx, met de tekst “Microsoft-privacyverklaring”. Deze koppelingen
moeten op dezelfde pagina als de inhoud van de service of in de gebruiksvoorwaarden voor
eindgebruikers van de toepassing worden weergegeven.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 124 van 156
Microsoft Online Services
Voor Dynamics CRM Online
Gegevens. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en het maken van back-ups van de
gegevens die u gebruikt in combinatie met de online service. Wij zijn niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor verwijdering, correctie, vernietiging, beschadiging, verlies of onvermogen tot het
opslaan van gegevens die u gebuikt in combinatie met de online service. Na beëindiging of annulering
van de online services door u of ons, om welke reden dan ook, zullen we uw gegevens mogelijk
permanent van onze servers verwijderen.
Voor Forefront Client Security, Forefront Protection 2010 for Exchange Server, Forefront
Security for Office Communications Server, Forefront Security for SharePoint, Forefront
Threat Management Gateway Web Protection Service en Web Antimalware Subscription
for Forefront Threat Management Gateway Medium Business Edition:
Gebruik voor exclusieve opleidingsdoeleinden. U moet over gebruikers-SL's en SL's voor
invoegtoepassing beschikken zoals hierboven beschreven om de online service en de bijbehorende
software te mogen gebruiken voor exclusieve opleidingsdoeleinden, ongeacht wat hierover wordt
vermeld in uw volumelicentieovereenkomst.
Gebruik bij verlenging. Om illegaal gebruik van de online service tegen te gaan, kunnen bepaalde
functies van de online service worden uitgeschakeld drie jaar na de dag dat u de online service voor
het eerst hebt gebruikt. Als u het recht op het gebruik van de online service verlengt, wordt u in staat
gesteld de gebruikstermijn te verlengen.
Vervanging van scanengines. Mogelijk worden vergelijkbare software en bestanden vervangen door
de volgende onderdelen van de online service

antivirus- en antispamsoftware; en

handtekeningbestanden en gegevensbestanden voor het filteren van inhoud.
Voor
Forefront
Client
Server 2005-technologie:
Security
en
Forefront
Client
Security
met
SQL
Licentievoorwaarden voor Microsoft Operations Manager (MOM) 2005-technologie. De software bevat
MOM 2005-technologie. Behalve zoals uitdrukkelijk bedoeld voor additionele MOM-software hieronder,
mag u te allen tijde één instance van die technologie in één fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving op één server uitvoeren. U mag de MOM 2005-technologie uitsluitend
gebruiken ter ondersteuning van uw gebruik van de software en online service. U hebt geen MOMbeheerlicenties nodig voor dergelijk gebruik. U mag een onbeperkte hoeveelheid instanties van MOM
2005-technologie maken en opslaan op uw servers of opslagmedia, uitsluitend als uitvoering van uw
recht op het uitvoeren van een instance van die technologie zoals hier beschreven.
Licentievoorwaarden van Microsoft SQL Server 2005-technologie. Deze licentievoorwaarden zijn van
toepassing als uw versie van de software SQL Server 2005-technologie bevat. Behalve zoals
uitdrukkelijk bedoeld voor additionele SQL Server-software hieronder, mag u te allen tijde één
instance van die technologie in één fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op één server
uitvoeren. U mag de SQL Server 2005-technologie uitsluitend gebruiken ter ondersteuning van uw
gebruik van de software en online service. U hebt geen SQL Server-clientlicenties nodig voor dergelijk
gebruik. U mag een onbeperkte hoeveelheid instanties van SQL Server 2005-technologie maken en
opslaan op uw servers of opslagmedia, uitsluitend als uitvoering van uw recht op het uitvoeren van
een instance van die technologie zoals hier beschreven. U mag ook één passieve failoverinstantie
uitvoeren in een afzonderlijke besturingssysteemomgeving voor tijdelijke ondersteuning. U mag die
instance uitvoeren op een andere server dan de gelicentieerde server.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 125 van 156
Microsoft Online Services
Instanties van additionele software uitvoeren. U mag een onbeperkte hoeveelheid instanties van de
additionele software hieronder uitvoeren of anderszins gebruiken in fysieke of virtuele
besturingssysteemomgevingen op een onbeperkt aantal apparaten. U mag deze additionele software
alleen direct of indirect met de software en online service gebruiken via andere additionele software.
Lijst van additionele software
 MOM Reporting Services
 SQL Server Management Tools
 MOM User Interface
 SQL Server Notification Services Client
Components
 MOM Web Console
 SQL Server Reporting Services Report Manager
 MOM Agent & Helper Binaries
 SQL Server Analysis Services Shared Tools
 SQL Server Reporting Services Shared Tools
 SQL Server Business Intelligence Development
Studio
 SQL Server 2005 Shared Tools
 SQL Server Software Development Kit
 SQL Server 2005 Books Online
 SQLXML Client Features
 SQL Server Connectivity Components
 SQL Server Mobile Server
 SQL Server Legacy Components
Serverbeveiliging. Voor servers
apparaatlicenties zijn niet vereist.
waartoe
alleen
gelicentieerde
gebruikers
toegang
hebben,
Voor Forefront Online Protection for Exchange, Microsoft Exchange Hosted Archive*,
Microsoft Exchange Hosted Continuity* en Microsoft Exchange Hosted Encryption:
Wijzigingen van de licentievoorwaarden. Met uitzondering van het hiernavolgende gelden voor uw
gebruik van de online service tijdens de huidige termijn van uw van toepassing zijnde registratie of
'Open License Value Agreement' de licentievoorwaarden die geldig waren op de dag dat de online
service is ingegaan. Het bereik van deze gebruiksvoorwaarden mag te allen tijde door ons worden
gewijzigd. U gaat akkoord met de nieuwe gebruiksvoorwaarden door de online service te gebruiken
nadat we deze hebben gepubliceerd in deze Gebruiksrechten voor producten of u een e-mailbericht
hebben gestuurd over de updates.
Gebruik voor evaluatiedoeleinden. Bij Forefront Online Security for Exchange is het toegestaan de
online service te gebruiken gedurende een evaluatieperiode van dertig dagen.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor Dynamics CRM Online, Exchange Online,
Communications Online, en SharePoint Online*:
Office
Live
Meeting*,
Office
USL's voor Software Assurance. USL's voor Software Assurance kunnen worden aangeschaft en
toegewezen aan gebruikers

aan wie een in aanmerking komende CAL is toegewezen met actieve dekking voor Software
Assurance, of

die een apparaat gebruiken waaraan een in aanmerking komende apparaat-CAL is
toegewezen met actieve dekking voor Software Assurance.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 126 van 156
Microsoft Online Services
U mag USL's voor Software Assurance aan niet meer dan één gebruiker tegelijk toewijzen voor een
bepaalde in aanmerking komende apparaat-CAL. U moet actieve Software Assurance-dekking
behouden voor uw in aanmerking komende CAL's gedurende de periode van uw USL voor Software
Assurance. Uw recht op toegang tot de online service of gerelateerde software op grond van een USL
voor Software Assurance verloopt op of voor

het verlopen van de dekking voor Software Assurance voor uw in aanmerking komende CAL, of

het verlopen van uw USL voor Software Assurance.
Een USL voor Software Assurance die alleen is gekoppeld aan een gebruikers-CAL mag (en moet)
opnieuw worden toegewezen aan een andere gebruiker wanneer de in aanmerking komende
gebruikers-CAL opnieuw wordt toegewezen. Een USL voor Software Assurance die is gekoppeld aan
een apparaat-CAL mag opnieuw worden toegewezen aan een andere gebruiker wanneer die nieuwe
gebruiker een apparaat gebruikt waaraan een in aanmerking komende apparaat-CAL is toegewezen
met actieve dekking voor Software Assurance.
Beschikbare USL's voor klanten van Software Assurance en de in aanmerking komende CAL's worden
in de onderstaande tabel weergegeven
USL voor Software Assurance
USL voor Business Productivity Online
Standard Suite (voor Core CAL Suite)
USL voor Business Productivity Online
Standard Suite (voor Enterprise CAL Suite)
USL voor Dynamics CRM Online
In aanmerking komende CAL
 Core CAL Suite
 Enterprise CAL Suite
 Dynamics CRM 4.0 aanvullende CAL voor volledig
gebruik
 CAL voor Exchange Server 2010 Standard, of
USL voor Exchange Online Standard
 Core CAL Suite, of
 Enterprise CAL Suite
Gebruikers-USL voor Office
Communications Online Standard
Gebruikers-USL voor Office Live
Meeting Standard of Professional
 Office Communications Server 2007 R2 Standard
CAL, of
 Enterprise CAL Suite
 CAL voor Office Communications Server 2007 R2
Enterprise, of
 Enterprise CAL Suite
 CAL voor SharePoint Server 2010 Standard, of
USL voor SharePoint Online Standard
 Core CAL Suite, of
 Enterprise CAL Suite
Gebruik voor evaluatiedoeleinden. U mag de online service gedurende een evaluatieperiode van
dertig dagen gebruiken. U gaat ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn uw abonneegegevens te
bewaren, exporteren of retourneren indien u geen licenties voor het gebruik van de online service
verkrijgt na afloop van de evaluatieperiode. U gaat ermee akkoord dat we in geen enkel opzicht
aansprakelijk zijn voor het verwijderen van uw abonneegegevens, in overeenstemming met de
voorafgaande voorwaarden.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 127 van 156
Microsoft Online Services
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor Microsoft Exchange Hosted Continuity:
Abonneegegevens na vervallen of beëindiging van de online service. Abonneegegevens die in ons
bezit zijn op het moment dat uw recht op het gebruik van de services vervalt of wordt beëeindigd zijn
niet meer voor u toegankelijk en worden door ons niet aan u geretourneerd. De gegevens worden
gewist na de gebruikelijke retentieperiode van dertig dagen.
Voor Microsoft Learning Solutions eLearning Library*, Microsoft Learning Solutions
eReference Library*, Microsoft Learning Solutions eLearning Course Collection, Microsoft
Learning Solutions IT Academy en Microsoft Learning Solutions MCP Services:
Documentatie. Iedereen die toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk mag de
documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. Elektronische boeken vallen
niet onder de documentatie.
Te distribueren code. U mag de Te distribueren code gebruiken zoals wordt beschreven in de
universele licentievoorwaarden.
*Zie hieronder overige Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden.
Voor Microsoft Learning Solutions E-Learning Library, E-Reference Library en IT Academy:
Rechten voor opnieuw toewijzen. Gebruikers-SL's van een gebruiker mogen uitsluitend worden
toegewezen aan een andere gebruiker als de eerste gebruiker niet meer aan de organisatie is verbonden.
Voor Office Communications Server Public Instant Messaging Connectivity:
Alleen intern gebruik. Alleen uw medewerkers en on site contractanten mogen toegang verkrijgen tot
de online service.
Microsoft Office Live Communications Server 2005 ('LCS') of Microsoft Office Communications
Server 2007 ('OCS') vereist. Gebruikers van de online service moeten over een licentie beschikken om
LCS dan wel OCS te gebruiken.
Geen andere verbindingen. U mag de online service niet gebruiken om communicatie tot stand te brengen

met andere aanbieders van expresberichten dan Yahoo!, AOL en Microsoft; of

tussen externe netwerken voor expresberichten.
Toegang via PDA of mobiele telefoon – Beperking voor America Online Instant Messenger-netwerk.
De online service mag niet worden gebruikt om gegevens van expresberichten en
aanwezigheidsgegevens door te geven vanuit (of aan) een PDA of mobiele telefoon via het
radiofrequentiespectrum (bijvoorbeeld EVDO, GPRS of EDGE) waarvoor een licentie is afgegeven.
Gebruik voor evaluatiedoeleinden. Voor Office Communications Server Public Instant Messaging
Connectivity mag u de online service gebruiken gedurende een evaluatieperiode van zestig dagen.
Voor Office Groove Enterprise Services:
Substitutie van relay- en managementtechnologieën. Microsoft heeft het recht om de functionaliteit
van de online service te vervangen door vergelijkbare software en bestanden ten einde:

gegevens te synchroniseren tussen meerdere clients met de relayservice; en

gebruiksregels in te stellen en individuele clients te beheren.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 128 van 156
Microsoft Online Services
Bewaking van relaygegevens. Microsoft zal de relaygegevens die zijn verwerkt door de online service
of waartoe de online service toegang heeft gekregen niet bewaken, bekijken of bewerken, tenzij met
de volgende oogmerken:

het verlenen of verbeteren van de online service; en

de oogmerken beschreven in het gedeelte 'Toezicht op uw gebruik' hierboven.
'Relaygegevens' zijn uw e-mail, bestanden, documenten en andere gegevensbestanden die worden
verwerkt door de online service of waartoe de online service toegang heeft.
Omgang met relaygegevens. Microsoft past de maatregelen toe die zijn beschreven op
http://www.groove.net/index.cfm?pagename=PrivacySoftware om de relaygegevens die door de online
service worden verwerkt of waartoe de online service toegang heeft, te beveiligen. U onderschrijft dat
deze maatregelen:

onze enige verantwoordelijkheid vormen met betrekking tot de beveiliging van en de omgang
met relaygegevens; en

in de plaats komen van enige verplichting tot vertrouwelijkheid die wordt vermeld in uw
volumelicentieovereenkomst of enige andere geheimhoudingsovereenkomst.
Voor Office Live Meeting:
Kennisgeving betreffende registratie. De wetten in sommige rechtsgebieden vereisen dat personen
worden ingelicht en hun toestemming verlenen alvorens hun communicatie mag worden onderschept,
in de gaten gehouden en/of opgenomen en/of stellen beperkingen aan de verzameling, opslag en het
gebruik van gegevens op basis waarvan de identiteit van de persoon kan worden vastgesteld.
U stemt ermee in alle toepasselijke wetten na te leven en alle benodigde toestemming te verkrijgen
en alle benodigde bekendmakingen te verrichten voordat u de online service en/of de
registratiefuncties gebruikt.
Voor SharePoint Online Deskless Worker:
Deskless Workers hebben toegang tot en kunnen materiaal bekijken van bepaalde sitecollecties.
Ze kunnen echter geen sites, pagina's, bibliotheken, lijsten, lijstitems of Microsoft Office-documenten
maken, opslaan of bewerken, met uitzondering van InfoPath- of browserformulieren binnen de
betreffende sitecollecties. Ze mogen het materiaal niet raadplegen of bekijken op een mobiel
apparaat.
Voor Tellme
“Toepassing(en)” zijn VoiceXML-toepassingen met spraakmogelijkheden die compatibel zijn met het
Tellme-platform. Hiermee hebben gebruikers toegang tot en kunnen zij informatie uitwisselen met de
telefoon of andere apparaten met spraakmogelijkheden. Gebruikers hebben toegang tot en wisselen
informatie uit via een spraakgebruikersinterface.
“Uiting” is een gedeelte spraak van een gebruiker, begrensd door pauzes gedefinieerd door de
toepassing, dat is:
(i) geuit door een gebruiker in reactie op een vraag van de toepassing; en
(ii) opgenomen tijdens het verwerken van het gesprek van de gebruiker.
“Opname gehele gesprek” is de gehele stream aan geluid die is:
(i) uitgewisseld tussen een gebruiker en de spraakinterface van een toepassing tijdens het
gesprek van een gebruiker met een toepassing; en
(ii) opgenomen tijdens het verwerken van dat gesprek.
Deze bevat alle audioprompts van de toepassing en de gerelateerde uitingen van de gebruiker.
Uitingen en Opgenomen gehele gesprekken worden gezamenlijk “Opnamen” genoemd.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 129 van 156
Microsoft Online Services
Uitingen en Opname gehele gesprek. U bent eigenaar van alle Opnamen. U gaat akkoord met alle van
toepassing zijnde wetten, inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot het
onderscheppen van opnamen en wetten met betrekking tot anti-opnameapparatuur. U vraagt
toezegging vooraf voor het opnemen van de communicatie van alle partijen voor Opnamen, zoals het
afspelen van een aankondigng voorafgaand aan een opname of een bericht als “opnamen worden
opgenomen” of “dit gesprek wordt mogelijk opgenomen”.
We zijn verplicht het volgende op te nemen op basis van de Service die u van ons hebt aangeschaft
of alleen zoals beschreven in de Rapportspecificatie.

Opname van gehele gesprekken,

Uitingen, of

andere gegevens met betrekking tot het gesprek.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn Opnamen vast te leggen bij afwezigheid
van wettelijk verplichte toezegging tot opnemen van de beller.
U gaat ermee akkoord Microsoft, zijn partners, functionarissen, directie en aandeelhouders te
vrijwaren, verdedigen en beschermen tegen enige claims, verliezen, schade, uitgaven, rechtszaken,
oordelen en kosten van enig soort, inclusief kosten en uitgaven voor advocaten, die voortkomen uit of
gerelateerd zijn aan Opnamen. Dit is van toepassing, ongeacht enige voorwaarden in uw
volumelicentieovereenkomst die op het tegendeel wijzen.
Wij en onze toeleverancier(s) behouden ons het recht voor Opnamen, tokens, opnamestatistieken en
systeemgegevens van interactie met de online service te verzamelen en bewaren met als doel het
verbeteren van de prestaties van de online service en het ontwikkelen, verbeteren en uitbreiden van
gerelateerde Microsoft-producten, -technologieën en -services. We verzamelen, bewaren en
groeperen gegevens van alle producten en services die in de online service worden uitgevoerd in een
gezamenlijke groep gegevens die wordt gebruikt voor het trainen en verbeteren van de prestaties van
de onderliggende online service en gerelateerde Microsoft-producten, -technologieën en -services.
Hosting. U host alle toepassing(en).
Klantvrijwaring: U beschermt Microsoft tegen enige claims die zijn gemaakt door een niet-gelieerde
derde partij dat uw inhoud gebruikt in relatie tot de online service

inbreuk maakt op de patenten, auteursrechten of handelsmerken van die partij, of

internationaal onwettelijk gebruik maakt van de handelsgeheimen of niet-vrijgegeven
informatie.
“Uw inhoud” omvat toepassingen, audioprompts, gegevensfeeds en andere soortgelijke inhoud of
informatie die u aanbiedt voor gebruik met de online service. U betaalt ook het bedrag voor eventueel
resulterend nadelig onherroepelijk vonnis (of schikking waarmee u akkoord gaat). Uitgezonderd zoals
weergegeven in uw volumelicentieovereenkomst met betrekking tot soortgelijke claims gerelateerd tot
onze producten, wordt in dit gedeelte onze exclusieve verhaalsmogelijkheid voor deze claims beschreven.
We stellen u schriftelijk op de hoogte van de claim en geven u volledige controle over een
verdediging of schikking. We bieden u een redelijke ondersteuning bij het verdedigen van de claim.
U gaat ermee akkoord ons te vergoeden voor redelijke contante uitgaven die in rekening worden
gebracht bij het bieden van deze ondersteuning.
Beperkingen met betrekking tot verplichting tot verdediging. Uw verplichtingen zijn niet van
toepassing voor zover de claim of beloning is gebaseerd op:
(i) specificaties die we aan u verstrekken voor de online service;
(ii) ongeautoriseerde aanpassingen die we aan uw inhoud maken;
(iii) onze ongeautoriseerde herdistributie van uw inhoud naar, of het gebruik in het voordeel van,
enige derde partij.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 130 van 156
Microsoft Online Services
Geografische beperkingen. De online service mag worden gebruikt met andere gesprekken die alleen
afkomstig zijn uit de VS.
Vervallen of beëindiging van de online service. We zijn niet verplicht enige systeemgegeven te
archiveren of bewaren. “Systeemgegevens” betekent alle gegevens die zijn verzameld door ons op
grond van de online service. Systeemgegevens omvatten gespreksopnamen, uitingen en opnamen
van gehele gesprekken. Geen van de partijen is aansprakelijk voor de ander voor enige schade die
uitsluitend resulteert uit het beëindigen van uw volumelicentieovereenkomst in overeenstemming met
de voorwaarden.
C. License Mobility binnen server farms (van toepassing op producten met
voorafgaande aan de Algemene Licentievoorwaarden).
LM
in de lijst
Ongeacht eventuele tegengestelde voorwaarden in uw volumelicentieovereenkomst betreffende de
gebruiksrechten die van toepassing zijn op uw gebruik van de software, zijn deze gebruiksrechten
van toepassing op uw gebruik van de software onder alle licenties die u voor de software hebt
verkregen uit hoofde van de betreffende overeenkomst. Ze zijn niet van toepassing op het gebruik
van software onder licenties voor voorgaande versies van de software.
Service-SL's toewijzen en software gebruiken binnen een server farm.
U mag service-SL's toewijzen, zoals bepaald in de Algemene Licentievoorwaarden. U kunt deze
opnieuw toewijzen zoals toegestaan in de volumelicentieovereenkomst, maar niet op korte termijn
(binnen 90 dagen). Daarnaast mag u service-SL's opnieuw toewijzen op de wijze die hieronder is
bepaald.
Server Farm.
Een server farm bestaat uit maximaal twee datacenters die zich elk fysiek bevinden:

in een tijdzone die maximaal vier uur is verwijderd van de lokale tijdzone van de andere
(gerekend in universele tijd (UTC), zonder rekening te houden met zomertijd), en/of

binnen de Europese Unie (EU) en/of de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA).
Elk datacenter mag slechts deel uitmaken van één server farm. U kunt een datacenter opnieuw
toewijzen van de ene server farm aan de andere, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen, niet
binnen 90 dagen na de voorgaande toewijzing).
Service-SL's opnieuw toewijzen.

Binnen een server farm. U mag service-SL's zo vaak als nodig is toewijzen aan een andere
server binnen dezelfde server farm. Het verbod op opnieuw toewijzen op korte termijn geldt
niet voor service-SL's die zijn toegewezen aan servers die zich binnen dezelfde server farm
bevinden.

Tussen verschillende server farms. U mag een service-SL opnieuw toewijzen aan een server
die zich in een andere server farm bevindt, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen, niet
binnen 90 dagen na de vorige toewijzing).
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 131 van 156
Gecombineerde licentiemodellen
Producten waarbij de licentievoorwaarden afkomstig zijn uit een combinatie van twee
of meer licentiemodellen.
Dit artikel is van toepassing op de onderstaande producten.
1. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Standard Suite
2. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Premium Suite
I) Definities.
a) “Client-OSE” is een besturingssysteemomgeving (“OSE”) waarin een clientbesturingssysteem
wordt uitgevoerd.
b) “Apparaat met VDI-licentie” is een apparaat waaraan u een VDI-suitelicentie toewijst en
waarmee u van afstand toegang verkrijgt tot en gebruikmaakt van virtuele client-OSE's.
c) “VDI-host” is een apparaat waarop uw virtuele client-OSE's host waarop software wordt
uitgevoerd waartoe u van afstand toegang verkrijgt en waarvan u van afstand gebruikmaakt
met behulp van een apparaat met VDI-licentie.
d) “VDI-suitelicentie” is de VDI Standard Suite-licentie of de VDI Premium Suite-licentie, of allebei.
e) “VDI-software” is de Microsoft-software waarvoor u gebruiksrechten, toegangsrechten of
beheerrechten zijn verleend in het kader van de “VDI-suitelicentie”).
II) Abonnementslicentie. VDI-suitelicenties zijn abonnementslicenties. Het recht op het gebruik
van software onder een abonnementslicentie vervalt bij het vervallen of beëindigen van de
enrollment of overeenkomst waaronder de licentie werd verkregen. Ongeacht enige
tegengestelde bepaling in uw volumelicentieovereenkomst, vervalt uw recht op het gebruik van of
toegang tot software of het beheren van OSE's onder een VDI-suitelicentie op het moment dat de
betreffende licentie vervalt.
III) Toepasselijke gebruiksrechten. Op uw toegang tot en gebruik van VDI-software en het
beheer van virtuele client-OSE's waartoe toegang wordt verkregen met behulp van uw apparaat
met VDI-licentie zijn de productgebruiksrechten voor VDI-software van toepassing, zoals
aangepast door deze licentievoorwaarden. U mag VDI-suitelicenties uitsluitend toewijzen aan
apparaten. U mag VDI-suitelicenties niet toewijzen aan gebruikers.
a) Toegestane scheiding van componenten. Zoals beschreven in deze licentievoorwaarden,
en ongeacht enige tegengestelde bepaling in uw volumelicentieovereenkomst, is ingevolge
elke VDI-suitelicentie het volgende toegestaan:
i.
toegang verkrijgen tot en gebruik maken van VDI-software op of vanaf uw apparaat met
VDI-licentie en andere apparaten waarop toegestane instances van de VDI-software
worden uitgevoerd, en
ii.
virtuele client-OSE's beheren op uw VDI-hosts.
b) Hertoewijzing van VDI-suitelicenties. Niettegenstaande de beperking in de
productgebruiksrechten mag u een licentie opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dat wil
zeggen niet binnen 90 dagen na de vorige toewijzing). U kunt een licentie sneller toewijzen als
u het apparaat met VDI-licentie buiten bedrijf stelt wegens een permanente hardwarestoring.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 132 van 156
Gecombineerde licentiemodellen
IV) Softwarerechten. De VDI Standard Suite en VDI Premium Suite verlenen rechten voor het
gebruiken van en het verkrijgen van toegang tot elke willekeurige versie van de volgende VDIsoftware gedurende de looptijd van uw Select of Enterprise-enrollment of Open Value-overeenkomst:
a) Windows Server Remote Desktop Services (“RDS”)
b) System Center Virtual Machine Manager (“VMM”)
c) System Center Configuration Manager (“SCCM”)
d) System Center Operations Manager (“SCOM”)
V) Remote Desktop Services. U mag als volgt direct of indirect toegang verkrijgen tot RDS vanaf
uw apparaat met VDI-licentie. U mag geen Windows Server-software gebruiken voor het hosten
van een grafische gebruikersinterface (met behulp van RDS-functionaliteit of een andere
technologie), hetzij:

rechtstreeks vanaf uit apparaat met VDI-licentie of

indirect, via een virtuele OSE op uw VDI-host.
Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in de productgebruiksrechten voor Windows
Server, hebt u geen RDS CAL voor het apparaat met VDI-licentie of de VDI-host om deze toegang
toe te staan. U dient echter een basis-CAL voor Windows Server te verkrijgen en toe te wijzen
aan beide apparaten of aan de gebruiker aan wie toegang wordt verleend.
VI) System Center Virtual Machine Manager. U wordt geacht één VMM-softwarelicentie te
hebben aangeschaft als u een VDI-suitelicentie aanschaft. U mag VMM in het kader van uw VDIsuitelicentie gebruiken om tegelijkertijd maximaal vier virtuele client-OSE's te beheren waarin
software wordt uitgevoerd die u op afstand gebruikt vanaf uw apparaat met VDI-licentie. Deze
virtuele OSE's mogen zich op maximaal vier verschillende VDI-hosts bevinden. U mag geen OSE's
beheren die zich niet op een VDI-host bevinden. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling
in de productgebruiksrechten voor VMM hebt u geen afzonderlijke VMM-beheerlicenties nodig
voor het beheren van deze virtuele OSE's.
VII) System Center Configuration Manager. U wordt geacht één SCCM-softwarelicentie te hebben
aangeschaft als u een VDI-suitelicentie aanschaft. U mag SCCM in het kader van uw VDI-suitelicentie
gebruiken voor het beheren van de fysieke OSE op uw VDI-hosts, zonder dat u een beheerlicentie
hoeft te verkrijgen en aan deze apparaten hoeft toe te wijzen, onder voorbehoud van de volgende
voorwaarde. De fysieke OSE mag uitsluitend worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware,

het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices, en

het uitvoeren van software voor het beheren en ondersteunen van virtuele client-OSE's
op uw VDI-host.
U mag SCCM ook in het kader van uw VDI-suitelicentie gebruiken voor het beheren van de
fysieke OSE op uw VDI-hosts (niettegenstaande de voorgaande voorwaarde) en andere OSE's,
mits u afzonderlijke beheerlicenties aanschaft en toewijst zoals beschreven in de
productgebruiksrechten voor SCCM.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 133 van 156
Gecombineerde licentiemodellen
VIII) System Center Operations Manager. U wordt geacht één SCOM-softwarelicentie te hebben
aangeschaft als u een VDI-suitelicentie aanschaft. U mag SCOM in het kader van uw VDIsuitelicentie gebruiken voor het beheren van de fysieke OSE op uw VDI-hosts, zonder dat u een
beheerlicentie hoeft te verkrijgen en aan deze apparaten hoeft toe te wijzen, onder voorbehoud
van de volgende voorwaarde. De fysieke OSE mag uitsluitend worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:

het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware,

het uitvoeren van hardwarevirtualisatieservices, en

het uitvoeren van software voor het beheren en ondersteunen van virtuele client-OSE's
op uw VDI-host.
U mag SCOM ook in het kader van uw VDI-suitelicentie gebruiken voor het beheren van de
fysieke OSE op uw VDI-hosts (niettegenstaande de voorgaande voorwaarde) en andere OSE's,
mits u afzonderlijke beheerlicenties aanschaft en toewijst zoals beschreven in de
productgebruiksrechten voor SCOM.
IX) Uitzonderingen en aanvullende voorwaarden voor VDI Premium Suite.
a) Remote Desktop Services. In aanvulling op het recht tot toegang tot RDS-functionaliteit
vanaf een apparaat dat valt onder een VDI Premium Suite, mag u Windows Server ook
gebruiken voor het hosten van een grafische gebruikersinterface. De vereiste van een
afzonderlijke CAL voor Windows Server blijft van toepassing.
b) Application Virtualization for Remote Desktop Services. U mag de Application
Virtualization for Remote Desktop Services-software op uw VDI-host openen en gebruiken
vanaf een apparaat met VDI-licentie waaraan u een VDI Premium Suite-licentie hebt
toegewezen. De vereiste van een afzonderlijke CAL voor Windows Server blijft van
toepassing.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 134 van 156
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
Deze voordelen zijn van toepassing als er sprake is van dekking van Software Assurance en in
sommige gevallen van lidmaatschap van Software Assurance. Zie de Productlijst voor de details en
een volledige lijst met voordelen van Software Assurance. Met uitzondering van de hieronder
vermelde omstandigheden, vervallen deze voordelen zodra de dekking van Software Assurance
eindigt.
1. Herstel bij noodgevallen.
Voor elke instance van de serversoftware die u in een fysieke of virtuele
besturingssysteemomgeving uitvoert op een gelicentieerde server, mag u tijdelijk een
back-upinstance uitvoeren in een fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op een server
voor herstel bij noodgevallen. De gebruiksrechten voor het product en de volgende beperkingen
zijn van toepassing op uw gebruik van software op een server voor herstel bij noodgevallen.

De server moet zijn uitgeschakeld behalve voor (i) beperkte tests van de software en beheer
van patches, of (ii) herstel bij noodgevallen.

De server mag zich niet in hetzelfde cluster bevinden als de productieserver.

U mag de back-up- en productie-instanties alleen tegelijkertijd uitvoeren wanneer u de
productie instance herstelt na een noodgeval.

Uw recht om de back-upinstanties te gebruiken vervalt zodra de dekking van Software
Assurance eindigt.
2. E-Learning.
Het artikel Desktoptoepassingen van de gebruiksrechten voor producten bevat de
licentievoorwaarden voor eLearning Training Kits. U mag echter niet meer gebruikers dan
E learninglicenties hebben.
3. TechNet Plus Subscription Media.I
Het artikel Developer Tools van de gebruiksrechten voor producten bevat de licentievoorwaarden
voor TechNet Plus Subscription Media. Zie de Productlijst voor aanvullende voordelen van
TechNet Software Assurance.
4. Step-uplicenties.
Met een Step-uplicentie kunt u een Premium-versie gebruiken in plaats van de standaardversie
van het in aanmerking komende product. Wanneer uw Step-uplicentie permanent wordt, komt
deze licentie voorgoed in de plaats van uw rechten voor het desbetreffende product.
5. MSDN.I
Het artikel Developer Tools van de gebruiksrechten voor producten bevat de licentievoorwaarden
voor MSDN. Uw rechten voor het gebruik van software die is gelicentieerd via MSDN, worden
permanent zodra uw rechten op het gebruik van Visual Studio permanent worden.
6. Software Assurance Product Support Services.
De manier waarop u de software gebruikt, wordt mogelijk niet ondersteund. Mogelijk bent
u hierdoor bovendien verplicht extra ondersteunende services aan te schaffen. Gegevens die
worden verstrekt in relatie tot ondersteunende services mogen worden gebruikt zolang hierbij
geen vertrouwelijke gegevens van de ander openbaar worden gemaakt. De licentievoorwaarden
voor het onderliggende product zijn van toepassing op uw gebruik van eventuele fixes.
7. Windows Fundamentals for Legacy PCs.I
Het gedeelte Desktopbesturingssysteem van de gebruiksrechten van het product, bevat de
licentievoorwaarden voor Windows Fundamentals for Legacy PCs. U mag de software echter
uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de hieronder vermelde typen applicaties.

beveiliging

beheer
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 135 van 156
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance

emulatie van terminals

extern bureaublad en soortgelijke technologieën

webbrowser

mediaspeler

instant messaging client

document viewers

NET Framework and Java Virtual Machine
U kunt ervoor kiezen om Media Player niet te installeren. In dat geval zijn onderstaande
gedeelten van het gedeelte Desktopbesturingssysteem van de gebruiksrechten voor uw product
niet van toepassing op uw gebruik van de software.

Windows Media Digital Rights Management

Windows Media Player

Kennisgeving met betrekking tot de MPEG-4 visuele standaard
U mag de software gebruiken op een ander apparaat dan het apparaat waarop de software
oorspronkelijk is geïnstalleerd als u de betreffende dekking voor Software Assurance overbrengt
naar dat andere apparaat.
8. Windows 7 Enterprise.I
Het gedeelte Desktopbesturingssysteem van de gebruiksrechten van het product, zoals hieronder
in het artikel Virtualisatierechten voor Windows 7 bijgevoegd, bevat de licentievoorwaarden voor
de software. Uw recht om de software op andere wijze dan in het artikel Virtualisatierechten voor
Windows 7 te gebruiken wordt eeuwigdurend wanneer uw recht om Windows 7 Professional
Edition te gebruiken eeuwigdurend wordt.
9. Virtualisatierechten voor Windows 7.
'Instance' en andere terminologie in de Universele licentievoorwaarden die zijn gerelateerd aan
het gebruik van de software met virtualisatietechnologie, zijn van toepassing.
a) Instanties van de software uitvoeren.
Voor elke licentie waarvoor u over Software Assurance-dekking beschikt:


U mag het volgende te allen tijde op het gelicentieerde apparaat uitvoeren:
o
één instance van de software in één fysieke besturingssysteemomgeving, en
o
maximaal vier instanties van de software in virtuele besturingssysteemomgevingen
(slechts één instance per virtuele besturingssysteemomgeving).
Als u alle vijf toegestane instanties tegelijk gebruikt op het gelicentieerd apparaat, moet
de instance die wordt uitgevoerd in de fysieke besturingssysteemomgeving uitsluitend
gebruikt worden voor het uitvoeren van:
o
de hardwarevirtualisatiesoftware, en
o
software voor het beheren en ondersteunen van besturingssysteemomgevingen op
het apparaat met licentie.
In plaats hiervan mag u voor elke licentie op elk gewenst moment op het gelicentieerde
apparaat twee instanties van de software uitvoeren in de fysieke omgeving van het
besturingssysteem.
U mag instanties van een van beide edities (Professional of Enterprise) of van een eerdere
versie van een van deze edities uitvoeren voor een van de hierboven toegestane instanties.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 136 van 156
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
b) Instanties op uw apparaten of opslagmedia maken en opslaan. U beschikt over de
onderstaande aanvullende rechten voor elke licentie die u aanschaft:

U mag een onbeperkt aantal instanties van de software maken.

U mag deze instanties opslaan op een van uw apparaten of op uw opslagmedia.

U mag instanties van de software maken en opslaan, uitsluitend met betrekking tot uw
recht op het uitvoeren van instanties van de software onder een van uw licenties, zoals
hierboven beschreven (u mag bijvoorbeeld geen instanties aan derden verstrekken).
10. Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop en Windows Virtual Enterprise
Centralized Desktop voor Software Assurance.I
Het gedeelte Desktopbesturingssysteem van de gebruiksrechten van het product, zoals hieronder
bijgevoegd, bevat de licentievoorwaarden voor de software. 'Instance' en andere terminologie in
de Universele licentievoorwaarden die zijn gerelateerd aan het gebruik van de software met
virtualisatietechnologie, zijn van toepassing.
a) De licentie toewijzen aan het apparaat.

Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop. Voordat u een instance van de
software onder een licentie uitvoert, moet u die licentie toewijzen aan een apparaat. Een
hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat.
Niettegenstaande de beperking in de algemene licentievoorwaarden mag u een licentie
opnieuw toewijzen, maar niet op korte termijn (dat wil zeggen niet binnen 90 dagen na
de vorige toewijzing). U kunt een licentie sneller toewijzen als u het gelicentieerde
apparaat buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring.

Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop voor Software Assurance. Het
apparaat waaraan u de bijbehorende licentie en Windows Software Assurance-dekking
hebt toegewezen is het 'gelicentieerde apparaat'. Als u uw Windows Software
Assurance-dekking verplaatst naar een vervangende computer, wordt die computer het
'gelicentieerde apparaat'. Het is tevens toegestaan uw licentie toe te wijzen aan een
ander gelicentieerd apparaat waarvoor u beschikt over actieve Windows Software
Assurance-dekking, maar niet op korte-termijnbasis (dat wil zeggen, niet binnen
90 dagen na de vorige toewijzing). U kunt een licentie sneller toewijzen als u het
gelicentieerde apparaat buiten bedrijf stelt door een permanente hardwarestoring.
b) Instanties van de software uitvoeren. Voor elke licentie die u toewijst:

Hebt u te allen tijde via het gelicentieerde apparaat extern toegang tot:
o
één actieve instance van de software in één fysieke besturingssysteemomgeving, of
o
maximaal
vier
actieve
instanties
besturingssysteemomgevingen
(slechts
besturingssysteemomgeving).
van
de
software
in
één
instance
per
virtuele
virtuele

Mag u het toegestane aantal instanties te allen tijde uitvoeren op maximaal vier
verschillende servers.

Mag u een instantie van Windows 7 Professional uitvoeren in plaats van de software in
een van deze virtuele besturingssysteemomgevingen.

Ongeacht onderdelen in uw volumelicentieovereenkomst die op het tegendeel wijzen,
hebt u alleen toegang tot de instanties vanaf het apparaat met licentie, met de volgende
uitzonderingen.
o
U hebt externe toegang tot de instanties vanaf elk willekeurig ander apparaat
waaraan u een actieve licentie voor Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop
of Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop voor Software Assurance hebt
toegewezen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 137 van 156
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance

o
De ene primaire gebruiker van het gelicentieerde apparaat heeft externe toegang tot
de instanties vanaf één apparaat bij die gebruiker thuis, met een beperking op het
aantal gebruikers, zoals beschreven in de Algemene Licentievoorwaarden.
o
U mag gebruikmaken van Remote Assistance en andere vergelijkbare technologieën
voor het delen van een actieve sessie.
o
U hebt geen licentie nodig voor toegang tot uw instanties van de software (lokaal of
extern), alleen voor het beheren van die instanties.
Als aan het gelicentieerde apparaat een Windows 7 Professional-licentie is toegewezen,
hebt u de volgende rechten. U mag een of meer van de toegestane instanties lokaal
uitvoeren in een virtuele besturingssysteemomgeving op het apparaat met licentie door
middel van de technologie Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MEDV) uit het
Microsoft Desktop Optimization Pack of vergelijkbare technologie, of vanaf een
opslagapparaat, zoals een netwerkserver, via een intern netwerk. Met uw licentie is het
u verder niet toegestaan om instanties van de software uit te voeren, lokaal op het
gelicentieerde apparaat of op een ander apparaat waaraan u een actieve licentie voor
Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop of Windows Virtual Enterprise Centralized
Desktop voor Software Assurance hebt toegewezen.
c) Instanties op uw servers of opslagmedia maken en opslaan. U beschikt over de
onderstaande aanvullende rechten voor elke licentie die u aanschaft:

U mag een onbeperkt aantal instanties van de software maken.

U mag instanties van de software opslaan op een van uw servers of op uw opslagmedia.

U mag instanties van de software maken en opslaan, uitsluitend met betrekking tot uw
recht op het uitvoeren van instanties van de software op basis van een van uw licenties
voor Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop of Windows Virtual Enterprise
Centralized Desktop voor Software Assurance, zoals hierboven beschreven (u mag
bijvoorbeeld geen instanties aan derden verstrekken).

Met uitzondering van hetgeen is toegestaan voor een gelicentieerd apparaat waaraan
u een Windows 7 Professional-licentie hebt toegewezen, mag u geen instanties van de
software maken en opslaan op het gelicentieerde apparaat.
d) Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop en Windows Virtual Enterprise
Centralized Desktop voor Software Assurance thuiswerklicentie (WAH). De primaire
gebruiker van het desbetreffende Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop of Windows
Virtual Enterprise Centralized Desktop voor Software Assurance-apparaat met licentie
(werkapparaat) mag een instantie van de software uitvoeren in een virtuele
besturingssysteemomgeving op één in aanmerking komend thuisapparaat door middel van de
technologie Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MEDV) uit het Microsoft Desktop
Optimization Pack of een vergelijkbare technologie. Alle gebruik moet voor werkdoeleinden
zijn. Een “in aanmerking komend thuisapparaat” is een apparaat waaraan een licentie is
toegewezen voor een editie van Windows XP, Windows Vista of Windows 7 en waarop deze
software is geïnstalleerd. Het recht van de WAH-gebruiker om de software te gebruiken
eindigt wanneer de corresponderende rechten op het werkapparaat vervallen, zich een
wijziging voordoet in de status van de primaire gebruiker, of de WAH-gebruiker uw
organisatie verlaat. Op dat moment dient de organisatie erop toe te zien dat de WAHgebruiker geen toegang meer heeft tot het virtuele besturingssysteem.
e) Licentievoorwaarde. Ongeacht informatie in uw volumelicentieovereenkomst die op het
tegendeel wijst, zijn uw Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop of Windows Virtual
Enterprise Centralized Desktop voor Software Assurance-licenties en corresponderende WAHlicenties niet eeuwigdurend. U hebt geen toegang tot de software onder uw licenties en
u mag deze niet gebruiken nadat uw abonnement of bijbehorende Windows Software
Assurance-dekking is verlopen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 138 van 156
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
11. Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) voor Software Assurance. I
Met actieve Software Assurance-dekking voor Windows Business of Professional kunt u er tevens
voor kiezen licenties aan te schaffen voor een MDOP voor Software Assurance. Deze licenties zijn
naar keuze en vormen een afzonderlijke aankoop van Software Assurance. Zie de Productlijst
voor meer gegevens. Als u van dit voordeel gebruik wilt maken, heeft u voor elke licentie die
u voor een MDOP voor Software Assurance aanschaft, de onderstaande rechten.
a) Installatie en gebruiksrechten. Het “gelicentieerde apparaat” is het apparaat waaraan
u de bijbehorende, van toepassing zijnde licentie en de Software Assurance-dekking voor
Windows Business of Professional hebt toegekend.
Gelicentieerd apparaat. U mag de software installeren en gebruiken op het gelicentieerde
apparaat. Bepaalde functionaliteit in de software is ontworpen om software op het
gelicentieerde apparaat te beheren. U mag deze functionaliteit alleen op overige apparaten
gebruiken om software te beheren die op het gelicentieerde apparaat wordt uitgevoerd.
U mag ook de volgende onderdelen gebruiken voor het beheren van software op servers
binnen uw domein, mits de desktops binnen dat domein zijn gelicentieerd voor MDOP:

Advanced Group Policy Management

Asset Inventory Service

Diagnostics and Recovery Toolset
Voor het gebruik van de AIS op uw desktopcomputers met licentie gelden de Aanvullende
voorwaarden uit het gedeelte Online services in deze productgebruiksrechten. Zie de
privacyverklaring van de online service op https://sc.microsoft.com/Help/Privacy.htm voor
informatie over de manier waarop uw gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt.
b) Aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten.
Externe toegang. U mag tot de software voor een DOP voor Software Assurance die via
externe toegang vanaf een ander apparaat op het gelicentieerde apparaat draait, toegang
zoeken, of deze gebruiken, zoals hieronder beschreven.

De primaire gebruiker. De enkele primaire gebruiker van het apparaat mag de
software gebruiken via externe toegang vanaf een ander apparaat. Verder mag niemand
uit hoofde van diezelfde licentie tegelijkertijd de software gebruiken, behalve om
ondersteunende diensten te bieden.

Niet-primaire gebruikers. Elke gebruiker mag tot de software toegang zoeken en deze
gebruiken via externe toegang vanaf een ander gelicentieerd apparaat.

Hulp op afstand. Het is toegestaan om via overige apparaten toegang te zoeken tot de
software om ondersteunende services te leveren. Voor dit soort toegang hebt u geen
aanvullende licenties nodig.
Thuisgebruik. De ene primaire gebruiker van het gelicentieerde apparaat mag de MDOP
voor Software Assurance-software gebruiken op een thuisapparaat ter ondersteuning van
toegestaan gebruik of externe toegang van uw gelicentieerde software tot het betreffende
thuisapparaat.
c) Licentievoorwaarde. Zodra de bijbehorende Windows Software Assurance-dekking is
verlopen, mag u geen toegang meer zoeken tot de software of deze gebruiken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 139 van 156
Bijlage 1 – Voordelen van Software Assurance
12. Self-Hosted toepassingen.
De volgende aanvullende licentievereisten en/of gebruiksrechten zijn van toepassing op SelfHosted toepassingen. Tot de Self-Hosted toepassingen behoren producten die zijn gemarkeerd
met “SH” naast de naam in de lijst met producten in de gedeelten met de licentiemodellen in
deze productgebruiksrechten.
Ongeacht enige tegengestelde bepalingen in uw volumelicentieovereenkomst, waaronder deze
gebruiksrechten voor het product, mag u exemplaren met licentie van Self-Hosted toepassingen
in combinatie met uw eigen software gebruiken om een geïntegreerde oplossing (“Unified
Solution”) te creëren en mag u derden toestaan deze te gebruiken, onder voorbehoud van de
onderstaande bepalingen. Tot de Unified Solution worden ook Self-Hosted toepassingen gerekend
die interactie hebben met uw software die onderdeel is van de Unified Solution.
Vereisten:
U dient te beschikken over de vereiste Microsoft-softwarelicenties en Software Assurance-dekking
aan te houden voor:

de Self-Hosted toepassingen die worden uitgevoerd als onderdeel van de Unified
Solution; en

Alle toegangslicenties die worden gebruikt om de Unified Solution beschikbaar te maken
voor externe gebruikers.
Uw software moet:

aanzienlijke en primaire functionaliteit toevoegen aan de Self-Hosted toepassingen die
deel uitmaken van de Unified Solution (dashboards, HTML-editors, hulpprogramma's en
vergelijkbare technologieën gelden niet als een primaire service en/of toepassing van een
Unified Solution);

de hoofdservice en/of toepassing, en het enige toegangspunt tot de Unified Solution zijn;

worden geleverd via internet of een particulier netwerk. De component met de SelfHosted toepassingen mag niet worden geladen op het apparaat van de eindgebruiker; en

uw eigendom zijn, en niet door u in licentie zijn genomen, met dien verstande dat uw
software de software van derden mag bevatten die is ingebouwd in, en dient ter
ondersteuning van, uw software.
Op alle gebruik van de Self-Hosted toepassingen blijven de licentievoorwaarden van deze
producten van toepassing. U mag de licenties die u in het kader van uw
volumelicentieovereenkomst hebt verkregen, niet overdragen, tenzij dit is toegestaan in de
betreffende overeenkomst.
Wijzigingen in gebruiksrechten.
Niettegenstaande de voorwaarden van uw volumelicentieovereenkomst kunnen we de
bovenstaande gebruiksrechten op elk moment aanpassen of intrekken. Indien we dat doen,
blijven deze gebruiksrechten echter van toepassing op uw gebruik van de Self-Hosted
toepassingen onder licenties die u hebt verkregen voor de ingangsdatum van de wijziging.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 140 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Op internet gebaseerde services. Microsoft kan op internet gebaseerde services bij de producten
leveren. Deze services mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. U mag deze op internet
gebaseerde services niet op een zodanige wijze gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de
beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet
gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services,
gegevens, accounts of netwerken.
A.
Toestemming voor op internet gebaseerde services. Met de softwarefuncties die in de
tabel hieronder worden beschreven, wordt verbinding gemaakt met Microsoft of met
computersystemen van serviceproviders via internet. Tevens worden de producten vermeld
waarin deze worden aangetroffen. Sommige functies worden in meerdere producten gebruikt. In
sommige gevallen ontvangt u geen aparte melding wanneer er verbinding wordt gemaakt. U kunt
deze functies uitschakelen of niet gebruiken. Door deze functies te gebruiken gaat u akkoord met
het verzenden van deze gegevens. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te identificeren of
om contact met u op te nemen.
Computergegevens. Voor deze functies worden internetprotocollen gebruikt, die gegevens over
de computer naar de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser
en naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de
software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet
gebaseerde services aan u beschikbaar te stellen.
B.
Gebruik van gegevens. Microsoft kan de computergegevens, acceleratorgegevens, gegevens
over zoeksuggesties, foutrapporten en rapporten inzake schadelijke software en URLfilterrapporten gebruiken ter verbetering van haar software en services. Wij kunnen deze
informatie ook delen met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Deze kunnen de
informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te
verbeteren.
C.
Misbruik van op internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze
zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services
voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor
manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of
netwerken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 141 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
Wanneer u klikt op of de
muisaanwijzer beweegt over een
accelerator in Internet Explorer,
worden de volgende gegevens
mogelijk naar de serviceprovider
verzonden:
Producten
 Windows 7
 MSDN*
 Visual Studio
met MSDN*
 de titel en het volledige webadres of
URL van de huidige webpagina,
Meer informatie
Ga naar
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=31493 en
de privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604.
 standaard computergegevens, en
 inhoud die u hebt geselecteerd.
Accelerators
Als u een accelerator van Microsoft
gebruikt, is het gebruik van de
verzonden gegevens onderworpen aan
de Online privacyverklaring van
Microsoft. Deze verklaring is
beschikbaar op
http://go.microsoft.com/fwlink/
?linkid=31493. Als u een accelerator
van een andere fabrikant gebruikt, is
het gebruik van de verzonden
gegevens onderworpen aan de
privacyregelgeving van deze fabrikant.
Via de functie Auto Root Update
wordt de lijst met vertrouwde
certificeringsinstanties bijgewerkt.
U kunt de functie Auto Root Update
uitschakelen.
 Expression Studio
Professional
Edition*
 MSDN*
 Visual Studio
met MSDN*
 TechNet Premium*
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard en
Enterprise Edition
 Windows EBS 2008
Ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604.
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor
Windows Server op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=34493. Of
ga naar
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=130980
 Windows FLP
Auto Root
Update
 Windows HPC
Server 2008
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows Server
2008 R2
(alle edities)
 Windows Server
2008 voor Windows
Essential Server
Solutions (WESS)
 Windows 7
 Windows Web
Server 2008 R2
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 142 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
Producten
Meer informatie
Office 2010 en
componentproducten.
Automatische
updates
Software met Click-to-Run-technologie
kan zo nu en dan bij Microsoft
controleren op updates en
aanvullingen. Als updates en
aanvullingen worden gevonden,
kunnen deze op uw apparaat met
licentie worden gedownload en
geïnstalleerd.
Zie de Office 2010privacyverklaring op
http://r.office.microsoft.c
om/r/rlidOOClientPrivacy
Statement14?clid=1033.
Forefront Threat
Management Gateway,
Medium Business
Edition en Web
Antimalware
Subscription voor
Forefront Threat
Management Gateway,
Medium Business
Edition
Zie de privacyverklaring
op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=116592
Automatische
updates
Om de software up-to-date te houden,
wordt regelmatig verbinding gemaakt
met Microsoft of met
computersystemen van
serviceproviders via internet. In
sommige gevallen ontvangt u geen
aparte melding wanneer er verbinding
wordt gemaakt. Wanneer de software
dit doet, controleren we uw versie van
de software en raden we updates voor
uw apparaten aan of downloaden we
deze. Mogelijk ontvangt u geen bericht
wanneer de update wordt
gedownload. U kunt deze functie
uitschakelen.
Toestemming
voor het
bijwerken van
de
infraroodzender/
-ontvanger
De software kan technologie bevatten
die ervoor zorgt dat de
infraroodzender/-ontvanger die bij
bepaalde Media Center-producten
wordt geleverd, optimaal functioneert.
U gaat ermee akkoord dat de software
de firmware van dit apparaat mogelijk
bijwerkt.
 MSDN*
Ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 Visual Studio
met MSDN*
 Windows 7
Januari 2010
Pagina 143 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
De software maakt gebruik van
digitale certificaten. Deze digitale
certificaten vormen de bevestiging van
de identiteit van internetgebruikers die
informatie verzenden die is gecodeerd
volgens de X.509-standaard. Deze
kunnen ook worden gebruikt om
bestanden en macro's digitaal te
ondertekenen en de integriteit en
oorsprong van de inhoud van
bestanden te verifiëren. De software
haalt certificaten op en werkt
intrekkingslijsten voor certificaten bij,
voor zover beschikbaar.
Producten
 Expression Studio
Professional
Edition*
 MSDN*
 Office 2010 en
componentproducte
n van Office.
 TechNet Premium*
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard en
Enterprise Edition
 Visual Studio
met MSDN*
Digitale
certificaten
 Windows EBS 2008
 Windows FLP
 Windows HPC
Server 2008
Meer informatie
Zie de Office 2010privacyverklaring op
http://r.office.microsoft.c
om/r/rlidOOClientPrivacy
Statement14?clid=1033;
of
ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604;
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor
Windows Server op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=34493; of
ga naar
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=130980
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows Server
2008 R2
(alle edities)
 Windows Server
2008 voor WESS
 Windows 7
 Windows Web
Server 2008 R2
Foutrapporten
Foutrapporten. Deze software verzendt
automatisch foutrapporten naar
Microsoft. Deze rapporten bevatten
informatie over problemen die zich in
de software voordoen. De rapporten
kunnen onbedoeld persoonlijke
informatie bevatten. In een rapport
dat een momentopname van het
geheugen van uw computer bevat, kan
bijvoorbeeld uw naam zijn
opgenomen. Ook is het mogelijk dat
een deel van een document waaraan
u hebt gewerkt, wordt meegestuurd.
Microsoft gebruikt deze gegevens niet
om u te identificeren of om contact
met u op te nemen. Zie
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId
=56274 voor meer informatie over
foutrapporten.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 BizTalk RDID 2009
 System Center
Mobile Device
Manager 2008
 System Center
Mobile Device
Manager 2008 met
SQL Server 2005technologie
Ga naar
http://oca.microsoft.com
/en/dcp20.asp; of
ga naar
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=130980
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard en
Enterprise Edition
 Windows EBS 2008
 Windows SBS 2008
 Windows Server
2008 voor WESS
Januari 2010
Pagina 144 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
Producten
Meer informatie
 Visual Studio (met
en zonder MSDN)
Zie de bepalingen van
Visual Studio Gallery
voor meer informatie.
Uitbreidingsbe
heer
Het Uitbreidingsbeheer kan via
internet andere software ophalen van
de Visual Studio Gallery-website. Voor
het leveren van deze andere software
verzendt Uitbreidingsbeheer informatie
naar Microsoft over het type
besturingssysteem, de naam en de
versie van de gebruikte software, het
type browser en de taalcode van het
apparaat waarop u de software hebt
geïnstalleerd. Deze andere software
wordt door derden geleverd aan Visual
Studio Gallery. Deze is aan gebruikers
in licentie gegeven volgens bepalingen
die door derden, niet Microsoft zijn
geleverd.
Als Groove deel uitmaakt van de
software, kunt u met Groove via
internet direct met anderen
communiceren. Als u niet online bent,
wordt de door u uitgezonden
informatie versleuteld en voor latere
levering naar een Microsoft-server
verzonden. U kunt deze service niet
uitschakelen.
 Visual Studio met
MSDN (verbonden
aan Office)
Zie de privacyverklaring
voor Microsoft Office
Groove 2007 op
http://www.office.micro
soft.com/enus/products/FX1011533
91033.aspx
Groove stelt enkele gegevens over uw
Groove-account en computer ter
beschikking aan de personen waarmee
u contact maakt. Wanneer u
bijvoorbeeld:
Groove software en services
 een contactpersoon aan uw lijst met
contactpersonen toevoegt,
 uw gebruikersaccount op een nieuw
apparaat importeert,
 de informatie in uw 'identity contact'
bijwerkt, of
 een uitnodiging voor een Grooveworkspace verzendt en daarbij een
URL gebruikt om te verwijzen naar
het uitnodigingsbestand, kan
informatie over uzelf en uw
apparaten worden verzonden naar
uw contactpersonen. Als u Groove
configureert voor het gebruik van
Microsoft-servers, verzamelen deze
servers gegevens over uw
computers en gebruikersaccounts.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 145 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
IPv6 Network
Address
Translation
(NAT)
Traversalservice
(Teredo)
Beschrijving
Producten
Met deze functie kunt u de stap van
uw bestaande internetgatewayapparaten naar IPv6 overbruggen.
IPv6 is een internetprotocol van de
nieuwste generatie. Het ondersteunt
de end-to-end-verbindingen die vaak
vereist zijn voor peer-to-peerapplicaties. Hiertoe probeert de
Teredo-clientservice telkens wanneer u
de software start een openbare
Teredo-internetservice te vinden. Dit
gebeurt door een query uit te sturen
via internet. Deze query draagt alleen
standaard Domain Name Serviceinformatie over om te bepalen of uw
computer met internet is verbonden en
in staat is om een publieke Teredoservice te vinden. Als u
 MSDN*
 een toepassing gebruikt die een
IPv6-verbinding nodig heeft of
 Windows Web
Server 2008 R2
 Visual Studio
met MSDN*
 Windows EBS 2008
 Windows HPC
Server 2008
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
Meer informatie
Ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604,
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor
Windows Server op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=34493
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2 (alle
edities)
 Windows Server
2008 voor WESS
 uw firewall configureert om IPv6verbindingen altijd toe te staan
wordt er standaard met regelmatige
tussenpozen internetprotocolinformatie
verzonden naar de Teredo-service bij
Microsoft. Er wordt geen andere
informatie naar Microsoft verzonden.
U kunt de standaardinstelling
aanpassen, zodat de functie ook nietMicrosoft-servers gebruikt. U kunt de
functie ook uitschakelen via het
opdrachtregelhulpprogramma 'netsh'.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 146 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Verwijdering
van
kwaadaardige
software/
Opschonen
tijdens
upgrade
Media Center
Online
Promotions
Beschrijving
Producten
Als u tijdens de installatie “Belangrijke
updates voor installatie ophalen”
selecteert, controleert de software uw
systeem op bepaalde malware en
wordt deze eventueel van de computer
verwijderd. “Malware” is kwaadaardige
software. Als de software wordt
uitgevoerd, wordt de weergegeven
kwaadaardige software verwijderd en
wordt de lijst op
http://www.support.microsoft.com/
?kbid=890830 bijgewerkt. Gedurende
de controle op de aanwezigheid van
Malware wordt een rapport verzonden
naar Microsoft met specifieke
informatie over de aangetroffen
Malware, fouten en andere informatie
over het apparaat. Deze informatie
wordt gebruikt voor het verbeteren
van de software en andere producten
en diensten van Microsoft. In deze
rapporten wordt geen informatie
opgenomen die kan worden gebruikt
om u te identificeren of contact met
u op te nemen. U kunt de
rapportagefunctie van de software
uitschakelen volgens de instructies die
u aantreft op
http://www.support.microsoft.com/
?kbid=890830. Zie de
privacyverklaring voor het Windows
Hulpprogramma voor verwijderen van
schadelijke software op
http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkId=113995 voor meer informatie.
 MSDN*
Als u de Media Center-functies van de
software gebruikt voor toegang tot
internetinhoud of overige
internetservices, worden mogelijk de
volgende gegevens uit de software
opgehaald zodat u bepaalde
aanbiedingen kunt ontvangen,
accepteren en gebruiken:
 MSDN*
 Visual Studio
met MSDN*
 Windows EBS 2008
 Windows HPC
Server 2008
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2 (alle
edities)
Meer informatie
De hoofdpunten uit het
privacybeleid voor
Windows Server op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=34493
of
zie de privacyverklaring
voor het Windows
Hulpprogramma voor
verwijderen van
schadelijke software op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=113995
 Windows Server
2008 voor WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
 Visual Studio met
MSDN*
 Windows 7
Ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604.
 bepaalde computergegevens, zoals
uw IP-adres, het type
besturingssysteem en browser en de
naam en versie van de software die
u gebruikt,
 de aangevraagde inhoud, en
 de taalcode van de computer
waarop u de software hebt
geïnstalleerd.
Door gebruik te maken van de functies
van de Media Center voor toegang tot
deze services gaat u akkoord met het
verzamelen en gebruik van dergelijke
gegevens.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 147 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Inventarisatief
unctie van
Microsoft
Desktop
Optimization
Pack
Beschrijving
De software bevat functionaliteit voor
inventarisatie van bedrijfsmiddelen die
alle software en hardware die op de
doelcomputers is geïnstalleerd
herkent. Deze functie stuurt deze
informatie via internet naar Microsoft
of naar computersystemen van een
serviceprovider. U kunt configureren
hoe vaak de inventaris wordt
opgemaakt. U ontvangt geen aparte
melding wanneer de inventarisatie
wordt uitgevoerd. De functie maakt
gebruik van internetprotocollen die
onder andere de volgende informatie
systeeminformatie verzenden:
Producten
Meer informatie
 MDOP
Zie
http://sc.microsoft.com/
Help/Privacy.htm.
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard en
Enterprise Edition
Ga naar
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=130980
 computernaam
 type besturingssysteem
 bepaalde hardwarekenmerken, zoals
merk, model en serienummer van
de computer
 gebruikersprofielnaam
 taalcode van het gelicentieerde
apparaat
 naam, versie en profielinformatie
met betrekking tot de geïnstalleerde
software.
Als u ervoor kiest deel te nemen aan
Microsoft-telemetrierapportage via een
basisabonnement of geavanceerd
abonnement, worden
abonneegegevens over het volgende
naar Microsoft verstuurd:
 gefilterde URL's,
Deelname aan
Microsofttelemetrierapp
ortage
 kwaadaardige software en
 andere aanvallen op uw netwerk.
Met deze gegevens kan Microsoft
zorgen voor een betere herkenning
van aanvalspatronen en bescherming
tegen bedreigingen door de software.
In bepaalde gevallen kunnen uw
persoonlijke gegevens onbedoeld
worden verstuurd. Microsoft zal deze
gegevens dan niet gebruiken om u te
identificeren of om contact met u op te
nemen. U kunt de functie voor
telemetrierapportage uitschakelen.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 148 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Money
Services en
Updates
Network
Awareness
Beschrijving
Producten
Mogelijk moet u deze services
afzonderlijk tegen een vergoeding bij
een serviceprovider aanschaffen.
Wanneer u hiervan gebruikmaakt,
kunnen er naar de desbetreffende
systemen gegevens worden verzonden
zoals accountnamen, financiële
transacties, begunstigden,
bestedingslimieten en instellingen voor
meldingen. In sommige gevallen
ontvangt u geen aparte melding
wanneer er verbinding wordt gemaakt.
U kunt deze functies uitschakelen of
niet gebruiken. Zie de
softwaredocumentatie voor meer
informatie over deze functies.
Microsoft mag updates voor
de software op uw computer
downloaden en installeren, waaronder
updates die vereist zijn om gebruik te
blijven maken van de op internet
gebaseerde services. Door gebruik
te maken van deze functies, geeft
u tevens aan in te stemmen met de
gebruiksvoorwaarden die gelden voor
deze functies die zijn opgenomen in
het beleid voor op internet gebaseerde
services van Money dat te vinden is op
http://www.microsoft.com/money/inte
rnet_essentials.mspx.
 Money 2007 Deluxe
Edition
Zie de
softwaredocumentatie
Deze functie bepaalt of het systeem
verbinding heeft met een netwerk
door passieve controle van het
netwerkverkeer of door actieve DNSof HTTP-queries. De query verstuurt
alleen de standaard TCP/IP- of DNSgegevens ten behoeve van de
routering. U kunt de actieve
queryfunctie uitschakelen in de
registratie-instellingen.
 MSDN*
Ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604.
 Visual Studio met
MSDN*
 Windows EBS 2008
 Windows HPC
Server 2008
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
Meer informatie
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor
Windows Server op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=34493
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2 (alle
edities)
 Windows Server
2008 voor WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 149 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
 Windows 7
Ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604.
Plug en Play en
Plug en Playextensies.
U kunt nieuwe hardware op de
computer aansluiten, rechtstreeks of
via een netwerk. Mogelijk beschikt de
computer niet over de juiste
stuurprogramma's om met die
hardware te kunnen communiceren.
In dat geval kan met de updatefunctie
van de software het juiste
stuurprogramma bij Microsoft worden
opgehaald en op uw apparaat worden
geïnstalleerd. Deze updatefunctie kan
door een beheerder worden
uitgeschakeld.
Real Simple
Syndication
(“RSS”) Feed
Deze startpagina bevat bijgewerkte
inhoud die wordt aangeleverd door
middel van een online RSS-feed van
Microsoft.
 Visual Studio (met
en zonder MSDN)
Zie de documentatie.
 MSDN*
Ga voor meer informatie
over de service voor
zoeksuggesties naar
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=128106.
Service voor
zoeksuggesties
Wanneer u in Internet Explorer een
zoekopdracht in het vak Zoeken
invoert of een vraagteken (?) voor uw
zoekterm in de adresbalk invoert,
worden zoeksuggesties weergegeven
terwijl u typt (indien ondersteund door
de zoekmachine). Alle tekst die u
voorafgegaan door een vraagteken
(?) opgeeft in het vak Zoeken of in de
adresbalk, wordt naar de zoekmachine
verzonden terwijl u typt. Daarnaast
wordt de tekst in het vak Zoeken of de
adresbalk naar de zoekmachine
verzonden wanneer u op Enter drukt
of op de knop Zoeken klikt. Als u een
zoekmachine van Microsoft gebruikt,
is het gebruik van de verzonden
gegevens onderworpen aan de Online
privacyverklaring van Microsoft. Deze
verklaring is beschikbaar op
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid
=31493. Als u een zoekmachine van
een andere fabrikant gebruikt, is het
gebruik van de verzonden gegevens
onderworpen aan de
privacyregelgeving van deze fabrikant.
U kunt zoeksuggesties op elk gewenst
moment uitschakelen. Ga hiervoor
naar Invoegtoepassingen beheren in
het menu Extra in Internet Explorer.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Producten
 Visual Studio
met MSDN*
 Windows 7
Januari 2010
Meer informatie
Pagina 150 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
Expression Blend,
Studio, Professional
en Web
Setup Reports
De functie Setup Reports is alleen
beschikbaar voor gebruikers in de
Verenigde Staten. De software kijkt
naar de regionale instellingen in
Windows op uw computer. Indien
Setup Reports is ingeschakeld, stuurt
de software aan het eind van het
installatieproces elementaire infrmatie
over de installatie naar Microsoft.
Hierin kunnen bijvoorbeeld het
versienummer van de software en
eventuele fouten die zich tijdens de
installatie voordeden zijn opgenomen.
U ontvangt geen aparte melding
voordat deze informatie wordt
verzonden. Microsoft kan de
verzamelde informatie gebruiken voor
statistische analyse en het verbeteren
van deze en andere producten en
diensten van Microsoft. Microsoft zal
deze gegevens niet gebruiken om u te
identificeren of om contact met u op te
nemen.
U kunt met SharePoint Workspace via
internet direct met anderen
communiceren. Als u niet direct via
internet kunt communiceren met een
contactpersoon, en uw beheerder de
publieke infrastructuur van Microsoft
gebruikt, wordt de door u uitgezonden
informatie versleuteld en voor latere
levering naar een Microsoft-server
verzonden. U kunt deze service niet
uitschakelen als uw beheerder de
publieke infrastructuur van Microsoft
gebruikt.
Office 2010 en
componentproducten
van Office (indien van
toepassing).
SharePoint
Workspace
Producten
Visual Studio met
MSDN
Meer informatie
Meer informatie voor
wie zich in de Verenigde
Staten bevindt:
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=154496
Voor wie zich buiten de
Verenigde Staten
bevindt:
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=154495
Zie de Office 2010privacyverklaring op
http://r.office.microsoft.c
om/r/rlidOOClientPrivacy
Statement14?clid=1033.
SharePoint Workspace stelt enkele
gegevens over uw SharePoint
Workspace-account en -apparaat ter
beschikking aan uw contactpersonen.
Wanneer u bijvoorbeeld:
 een contactpersoon aan uw lijst met
contactpersonen toevoegt,
 uw gebruikersaccount op een nieuw
apparaat importeert,
 de informatie in uw “identity
contact” bijwerkt, of
 een SharePoint Workspaceuitnodiging verstuurt met een
verwijziging naar een URL voor het
uitnodigingsbestand,
worden gegevens over u en uw
apparaten kunnen verstuurd aan
personen waarmee u contact maakt.
Als u SharePoint Workspace
configureert voor het gebruik van
Microsoft-servers, verzamelen deze
servers gegevens over uw apparaat
en gebruikersaccounts.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 151 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
Producten
Meer informatie
Silverlight bevat een functie voor
automatisch bijwerken die standaard is
ingeschakeld. U kunt deze functie
uitschakelen terwijl Silverlight 3 actief
is. Tenzij u deze functie nadrukkelijk
uitschakelt, zal deze:
Visual Studio 2010
(met en zonder MSDN)
Zie
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=147032
voor meer informatie
over deze functie,
inclusief instructies voor
het in- en uitschakelen.
Visual Studio 2010
(met en zonder MSDN)
Ga naar
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=147032
(a) via internet verbinding maken met
Microsoft of met
computersystemen van
serviceproviders,
(b) gebruikmaken van
internetprotocollen om onder
andere de volgende
standaardsysteeminformatie te
verzenden:
Silverlight 3 en
Silverlight 3
Software
Development
Kit
 het IP-adres van uw computer
 uw type besturingssysteem,
browser en de naam en versie
van Silverlight die u gebruikt,
en
 de taalcode van het apparaat
waarop u Silverlight hebt
geïnstalleerd, en
(c) actuele updates voor Silverlight
automatisch downloaden en
installeren of u daar om
toestemming voor vragen.
In sommige gevallen ontvangt u geen
aparte melding voordat deze functie in
werking treedt. Door de software te
installeren gaat u akkoord met het
versturen van de
standaardcomputergegevens en het
automatisch downloaden en installeren
van updates.
Microsoft Media Digital Rights
Management.
Silverlight 3 en
Silverlight 3
Software
Development
Kit
Als u Silverlight gebruikt voor toegang
tot inhoud die wordt beschermd
Microsoft Digital Rights Management
(DRM), kan de software, teneinde u in
staat te stellen de inhoud af te spelen,
automatisch
 via internet gebruiksrechten voor
media bij een rechtenserver
aanvragen en
 beschikbare DRM-updates
downloaden en installeren.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 152 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
URL's filteren
Functies
internetinhoud
Beschrijving
Producten
Meer informatie
Deze functie wijst bepaalde typen
websites aan op basis van vooraf
opgegeven URL-categorieën. Hiermee
kunt u toegang tot zulke websites
weigeren, zoals bekende
kwaadaardige sites and sites die
ongepast of pornografisch materiaal
bevatten. Microsoft vraagt gegevens
op bij de Microsoft Reputation Service
voor URL-categorisatie om het filteren
van URL's te kunnen toepassen.
U kunt deze functie uitschakelen.
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard en
Enterprise Edition
Ga naar
http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=130980
Functies in de software kunnen
verwante inhoud ophalen bij Microsoft
en aan u leveren. Voor het leveren van
de inhoud verzenden deze functies
informatie naar Microsoft over het type
besturingssysteem, de naam en de
versie van de gebruikte software, het
type browser en de taalcode van het
apparaat waar u de software hebt
geïnstalleerd. Voorbeelden van deze
functies zijn illustraties, sjablonen,
online training, online ondersteuning
en Appshelp. U kunt ervoor kiezen
deze functies voor internetinhoud niet
te gebruiken.
 Office 2010 en
componentproducte
n
De hoofdpunten uit het
privacybeleid voor
Windows Server op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=34493;
 Visual Studio (met
en zonder MSDN)
 Windows EBS 2008
 Windows HPC
Server 2008
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
Zie de Office 2010privacyverklaring op
http://r.office.microsoft.c
om/r/rlidOOClientPrivacy
Statement14?clid=1033.
 Windows SBS 2008
 Windows FLP
 Windows Server
2008 R2
(alle edities)
 Windows Server
2008 voor WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
Functies
internetinhoud
Functies in de software kunnen
verwante inhoud ophalen bij Microsoft
en aan u leveren. Voorbeelden van
deze functies zijn illustraties,
sjablonen, online training, online
ondersteuning en Appshelp. U kunt
ervoor kiezen deze functies voor
internetinhoud niet te gebruiken.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
 MSDN*
 Visual Studio (met
en zonder MSDN)*
 Windows 7
Januari 2010
Ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604.
Pagina 153 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Windows
Media Digital
Rights
Management
Beschrijving
Eigenaren van inhoud gebruiken de
WMDRM-technologie (Windows Media
Digital Rights Management) om hun
intellectuele eigendommen, waaronder
het auteursrecht, te beschermen.
WMDRM wordt door deze software en
software van andere fabrikanten
gebruikt voor het afspelen en kopiëren
van met WMDRM beveiligde inhoud.
Als de inhoud niet door de software
wordt beschermd, kunnen eigenaren
Microsoft vragen het onmogelijk te
maken voor de software om WMDRM
te gebruiken voor het afspelen of
kopiëren van beschermde inhoud.
Deze intrekking heeft geen gevolgen
voor andere inhoud. Wanneer
u licenties downloadt voor beschermde
inhoud, gaat u ermee akkoord dat
Microsoft een lijst met intrekkingen
aan de licenties kan toevoegen.
Eigenaren van inhoud kunnen van
u eisen dat u WMDRM bijwerkt om
toegang te krijgen tot hun inhoud.
Als Microsoft-software WMDRM bevat,
wordt u vóór het bijwerken om
toestemming gevraagd. Als u geen
toestemming geeft voor het bijwerken
van de software, krijgt u geen toegang
tot software waarvoor de bijgewerkte
software vereist is. WMDRM-functies
die toegang nodig hebben tot internet,
kunnen worden uitgeschakeld.
Wanneer deze functies zijn
uitgeschakeld, kunt u nog wel inhoud
afspelen waarvoor u over een geldige
licentie beschikt.
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Producten
 Expression Studio
Professional
Edition*
 MSDN*
 TechNet Plus*
 Visual Studio
met MSDN*
 Windows EBS 2008
 Windows FLP
 Windows HPC
Server 2008
Meer informatie
Ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604.
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor
Windows Server op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=34493.
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2
(alle edities)
 Windows Server
2008 voor WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
Januari 2010
Pagina 154 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
Producten
Meer informatie
Wanneer u Windows Media Player
gebruikt, wordt verbinding gemaakt
met Microsoft voor:
 Expression Studio
Professional
Edition*
Ga naar
http://go.microsoft.com/
fwlink/?Linkid=104605.
 compatibele online muziekservices
in uw regio; en
 MSDN*
of
 nieuwe versies van de speler
 TechNet Plus*
 Visual Studio
met MSDN*
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor
Windows Server op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=34493.
 Windows EBS 2008
 Windows HPC
Server 2008
Windows
Media Player
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2
(alle edities)
 Windows Server
2008 voor WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
Windows
Rights
Management
Services
De software bevat een functie
waarmee u inhoud kunt
maken die niet kan worden afgedrukt,
gekopieerd of naar anderen kan
worden verzonden zonder
uw toestemming. U kunt ervoor kiezen
deze functie niet te gebruiken.
 MSDN*
 Visual Studio
met MSDN*
Ga naar
http://www.microsoft.co
m/RMS.
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows Server
2008 R2
 Windows Web
Server 2008 R2
Deze service synchroniseert eenmaal
per week met time.windows.com,
zodat uw computer altijd op de juiste
tijd staat ingesteld. U kunt deze
functie uitzetten of de tijdsbron
van uw voorkeur selecteren in
Configuratiescherm Datum en tijd. De
verbinding maakt gebruik van het
standaard NTP-protocol.
Tijdservice
Windows
 MSDN*
 Visual Studio
met MSDN*
 Windows EBS 2008
 Windows HPC
Server 2008
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
Ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604.
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor
Windows Server op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=34493.
 Windows 7
 Windows Server
2008 R2
(alle edities)
 Windows Server
2008 voor WESS
 Windows Web
Server 2008 R2
 MSDN
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 155 van 156
Bijlage 2 – Op internet gebaseerde services
Functie
Beschrijving
U mag nieuwe hardware aansluiten op
uw apparaat. Mogelijk beschikt uw
apparaat niet over de juiste
stuurprogramma's om te kunnen
communiceren met die hardware.
In dat geval kan met de updatefunctie
van de software het juiste
stuurprogramma worden opgehaald bij
Microsoft en kan dit stuurprogramma
op uw apparaat worden geïnstalleerd.
U kunt deze functie uitschakelen.
Producten
 BizTalk Server
2006 R2
 Expression Studio
Professional
Edition*
 MSDN*
 TechNet Plus*
 Forefront Threat
Management
Gateway 2010
Standard en
Enterprise Edition
Meer informatie
Zie de privacyverklaring
voor Windows Vista op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=20615.
of
de hoofdpunten uit het
privacybeleid voor
Windows Server op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=34493.
 Visual Studio
met MSDN*
Windows
(of Microsoft)
Update-functie
 Windows EBS 2008
 Windows FLP
 Windows HPC
Server 2008
 Windows MultiPoint
Server 2010
Academic
 Windows SBS 2008
 Windows Server
2008 R2
(alle edities)
 Windows Server
2008 voor WESS
 Windows Vista
 Windows Web
Server 2008 R2
Windows
Update
Voor een juiste werking van de service
Windows Update in de software
(indien u deze gebruikt), zijn van tijd
tot tijd updates en downloads voor de
service Windows Update vereist en
worden deze zonder verdere
kennisgeving gedownload en
geïnstalleerd.
 MSDN*
 Visual Studio met
MSDN*
 Windows 7
Ga naar de
privacyverklaring van
Windows 7 op
http://go.microsoft.com/
fwlink/?linkid=104604.
*in verband met Microsoft-besturingssystemen
Microsoft Gebruiksrechten voor Producten
Januari 2010
Pagina 156 van 156
Download