Aanvraagformulier financiële ondersteuning G-tennis - word

advertisement
Aanvraag financiële ondersteuning G-tennis project 2016
Bijlage bij document ‘Financiële ondersteuning G-tennis 2016’ - januari 2016
Algemeen
Naam vereniging / organisatie / instelling
Straat, Postcode, Plaats
KNLTB district
Contactpersoon
Naam
Telefoonnummer
E-mail adres
Functie
Project
Omschrijving project
Locatie (naam, adres, plaats)
Aantal deelnemers
Hoeveel financiële ondersteuning wordt
aangevraagd (zie voorwaarden, max. €250 en
minimaal 50% cofinanciering door instantie die
de aanvrager vertegenwoordigt)
€
Krijgt het project ook andere subsidies? Zo ja,
hoeveel?
Ja/Nee
€
Inkomsten
Wat:
Bedrag:
Totaal
€
Uitgaven
Wat
Bedrag:
Totaal
€
Aan welke tennisvereniging is het g-tennisproject gekoppeld?
Naam tennisvereniging
Verenigingsnummer
Trainer (invullen indien het project een training betreft)
Naam
Bondsnummer
Telefoonnummer
E-mail
Deelnemers
Bondsnummers (indien lid van vereniging)
Naam
Ondertekening aanvraag
Naam aanvrager
Datum aanvraag
Plaats aanvraag
Deze aanvraag digitaal (als Word-bestand of als pdf-bestand) versturen naar
[email protected]
Download