Functionele anatomie van de mannelijke seksualiteit

advertisement
Functionele anatomie van de mannelijke seksualiteit
1) Excitatie
- psychogene factoren
cortex  limbisch systeem
- sensoriele factoren

hypothalamus [ lumbale en sacrale ruggenmergcentra
voor erectie en ejaculatie]
- sensibel: n. pudendus [ lumbale en sacrale ruggenmergcentra voor erectie en ejaculatie]
2) PS kernen in ruggenmerg (S2-S4) = erectiecentrum  nn. erigentes  nn. cavernosi
 aa. helicinae: vasodilatatie (relaxatie gladde spiervezels)  corpus spongiosum & corpora
cavernosa lopen vol met bloed
+ compressie van de venen
+ contractie van de perineale spieren
 erectie
3) Activatie OS kernen (Th12-L1) = ejaculatiekern
 contractie gladde spiercellen
* blaashals = “inwendige urethra sfincter” (terugstroom voorkomen)
* emissie: semen gedeponeerd in urethra prostatica, wordt gevoeld door sensibele tak
van de n. pudendus
 bulbo-cavernosusreflex
 ritmische contractie van de perineale spieren
 ejaculatie/orgasme
Klinische implicaties: bij atherosclerose of diabetes: probleem vasodilatatie aa. helicinae (viagra
werkt hierop in)
1
Download