Spel verzinnen

advertisement
Fase: Ontwerp
spel verzinnen
Groep 4, 5 of 6
40 minunten
(evt. 2 x 20 minuten)
In groepjes van 3-4
Binnen (bedenken)
Buiten (uitproberen)
In het kort
De leerlingen verzinnen in groepjes een spel met de bijgeleverde vorm (een ster) als uitgangspunt. Nadat het spel bedacht is en
de regels zijn opgeschreven, proberen de groepjes hun spel buiten uit.
Benodigdheden en Voorbereiding:
• Eén werkblad (evt. A3) per groepje van 3-4 kinderen.
• Spullen die nodig zijn om de verzonnen spellen te kunnen spelen.
• Teken/schrijfmateriaal
• Stoepkrijt
Print/kopieer het werkblad (eventueel A3) voor elk groepje.
Wil je de opdracht in één keer bedenken en uitvoeren? Zorg dan voor enkele attributen die de kinderen kunnen gebruiken bij
hun spel, of laat ze iets verzinnen waar geen spullen voor nodig zijn. Als je het in twee delen splitst (bedenken en uitproberen)
kunnen de kinderen zelf spullen van huis meenemen.
De opdracht
Verdeel de klas in groepjes van 3 of 4 leerlingen en deel het werkblad uit.
• Met het werkblad maken de leerlingen nu zelf een spel. Als ze klaar zijn vertellen ze kort wat ze bedacht hebben.
• Op het door de juf/meester aangegeven moment mogen de leerlingen het spel zelf uitproberen buiten. Help de leerlingen
om de ster op het plein te tekenen als dat nodig is. De onderstaande instructie legt uit hoe je dat kunt doen.
Nu kunnen de leerlingen het spel testen!
Om in de gaten te houden:
Het kan zijn dat er groepjes zijn die meer spelers nodig hebben dan het aantal leerlingen dat in hun groepje zit. Deze groepjes
kunnen wachten tot er andere leerlingen klaar zijn met het testen van hun eigen spel, of leerlingen uit andere klassen vragen mee
te doen.
uitleg: hoe teken je de vorm op het plein?
Ga met 5 leerlingen in een kring staan, zorg dat iedereen ongeveer even ver uit elkaar staat. Maak een grote kring als je een grote
ster wilt maken en een kleine kring voor een kleine ster. Eén leerling heeft een krijtje en trekt een rechte lijn vanaf zijn/haar plek
naar een andere leerling. De enige regel hierbij is dat je niet naar de leerling meteen links of rechts naast je mag lopen. Nadat je
de lijn getrokken hebt geef je het krijtje aan degene waar je uit bent gekomen en loop je terug naar je plek.
Dit herhalen jullie totdat de ster af is.
pleintijdlijn
Nu jullie de opdracht voltooid hebben is het tijd om de ‘PleinTijdlijn’ aan te vullen. Meestal is er niet genoeg ruimte om alle
resultaten op de PleinTijdlijn te plakken. Vat daarom de opdracht samen zoals is weergegeven in de lijst, of knip de binnenkant
uit de lijst en maak er bijv. een mooie collage in. De overige tekeningen, foto’s of werkbladen kun je ergens anders in de klas
ophangen, in een map bewaren of aan de leerlingen mee naar huis geven.
Vergeet niet de naam van de fase bovenin de lijst te zetten!
WERKBLAD
spel verzinnen
Groep 4, 5 of 6
dit werkblad is van:
1.
Bedenk met je groepje een nieuw soort spel dat je buiten kunt spelen. De ster is het veld waarop je speelt, of je ook buiten
de lijnen mag spelen mogen jullie zelf verzinnen. Hoe groot het veld is mogen jullie ook zelf bepalen. Schrijf de regels op of
teken op dit werkblad hoe het werkt.
2.
Als jullie klaar zijn leg je aan de juf/meester uit wat jullie bedacht hebben. Die bepaalt of jullie het spel mogen uitproberen
en wanneer.
3.
Teken de vorm na op het plein en probeer het spel uit! De juf/meester heeft een uitleg over hoe je de ster makkelijk kunt
tekenen op het plein. Als er meer spelers nodig zijn dan in het groepje zitten, zoek je er nog andere kinderen bij of wacht je
tot anderen klaar zijn met het uitproberen van hun spel zodat ze met jullie mee kunnen doen.
Download