impulse.brussels is op zoek naar een project coordinator voor de

advertisement
Jobaanbieding – project coordinator
impulse.brussels is op zoek naar een project coordinator voor de cluster lifetech.brussels
1.
Het bedrijf
impulse.brussels (voormalig Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO)) is de openbare gesprekspartner bij uitstek voor al
wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderneemt, of het nu om projectdragers, beginnende of volleerde ondernemers,
KMO's, zelfstandigen of buitenlandse investeerders gaat.
Eén van de opdrachten van het departement “Innovatiesectoren” is het dynamiseren van de Brusselse economie. Het ondersteunt
innoverende ondernemingen of projecthouders via gepaste begeleiding en informeert tevens de gewestelijke partners over
onderwerpen m.b.t. innovatie en Europese samenwerkingsmogelijkheden.
Binnen het departement Innovatiesectoren is lifetech.brussels de cluster die verantwoordelijk is voor het ondersteunen en
stimuleren van bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid & “life sciences” (met inbegrip van de farmaceutische,
biotech, medical devices en digital health sector). In totaal zijn een honderdtal bedrijven, universitaire onderzoekslaboratoria en
ziekenhuizen bij de cluster betrokken. lifetech.brussels heeft als doel om een uithangbord te zijn voor deze Brusselse know-how
door innovatie te stimuleren en internationale samenwerking en synergieën tussen de verschillende acteurs te ontwikkelen.
Meer specifiek heeft lifetech.brussels als doel :

Het stimuleren van innovatie en entrepreneurship in de gezondheidssector in Brussel door het begeleiden van
innoverende bedrijven (oprichten van bedrijven, start-ups, universitaire spin-offs of bestaande bedrijven) met een echt
groeipotentieel.

Het promoten van activiteiten van deze sector op nationaal, Europees en internationaal vlak.

Het ontwikkelen van synergieën tussen de bedrijven, laboratoria & universiteiten alsook met de ziekenhuizen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Lifetech.brussels is op zoek naar een projectcoordinator voor het opzetten van twee nieuwe versnellingprogramma’s die
ondernemers in de gezondheidssector moeten stimuleren en versterken (en meer bepaald in de gebieden e-health en medical
devices). Het voorgestelde contract is een contract van onbepaalde duur, voltijds vanaf januari 2016.
Functiebeschrijving
Uw taken zijn:
 het organiseren en implementeren van de twee startup versnellingsprogramma’s, één specifiek voor de e-health, het
andere specifiek voor “medical devices” en het organiseren van voorlichting en training:
o het identificeren van medische en zakelijke experts die betrokken kunnen worden bij het trainingsprogramma
en het versnellingsprogramma.
o Het beheer van de kosten gelinkt aan deze deskundigen op basis van het totale projectbudget
o De ontwikkeling van de planning van elk van deze programma’s met de betrokken partners, het structureren
van de verschillende fasen in het programma en monitoring
o Bijdragen tot een business model voor de versnellingsprogramma’s en implementatie van de strategie
o Identificeren van andere partners




De ontwikkeling van een communicatieplan om het doelpubliek te informeren over de start van dit programma
Bedrijven die interesse zouden kunnen tonen in deelname aan het versnellingsprogramma identificeren en informeren, in
samenwerking met de andere leden van het lifetech.brussels team
De te bereiken doelstellingen specifiëren voor elk bedrijf en, afhankelijk hiervan, aanvullende deskundigen identificeren
die kunnen helpen bij het bereiken van deze doelstellingen. De kwaliteit van de diensten van deze deskundigen nagaan.
Regelmatige rapportering aan de Manager van lifetech.brussels en de directeur van het departement Innovatiesectoren.
1
Jobaanbieding – project coordinator

Het beheer van de rapportering met betrekking tot het project, van de interacties met diverse ministeries die
verantwoordelijk zijn voor de actie en de EFRO cel.
2.
Profiel


Universitair diploma (master).
Kennis van entrepreuneurship en innovatie, met een voorkeur in de gezondheidssector, en 2 jaar ervaring als
ondernemer, betrokken partij in een ondernemend project of begeleider van innovatieve starters
Kennis van de sector van de medische wetenschappen, gezondheidsector of zorgsector (medical devices en / of ehealth) en 3 jaar ervaring in deze sector is een pluspunt;
Ervaring met Project Management.
Een goed begrip hebben van de realiteit waarmee innovatieve bedrijven worden geconfronteerd, vooral op het gebied
van gezondheid.
Een goede kennis hebben van de regionale openbare instellingen en de regionale, nationale en Europese spelers op het
gebied van gezondheid en / of die betrokken zijn bij ondernemerschap en innovatie is een troef.
In staat zijn om zelfstandig te werken en projecten te beheren in team.
Over een ondersteunend netwerk beschikken in de medische sector is een pluspunt.
Proactief, nauwkeurig en concreet zijn, resultaat- en klantgericht kunnen werken, kritisch denken; goed tijdsbeheer
Actieve tweetaligheid FR / NL; goede praktische kennis van het Engels.
Uitstekend schriftelijke vaardigheden..
Synthetisch denkvermogen.










Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, kan u op onze website solliciteren.
Voor meer informatie, bel Mevrouw Joëlle HOEVEN (02 422 00 36).
2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards