Nieuwe Scheikunde examens havo en vwo

advertisement
Nieuwe Scheikunde examens
havo en vwo
Martie Kwaks (Erasmus SG)
Emiel de Kleijn (SLO)
Vakspecifieke vaardigheden A 10- A 15
• A10: Gebruiken van chemische concepten
• A11: Redeneren in termen van context concept
• A12: Redeneren in termen van structuur-eigenschappen
macroscopische eigenschappen in relatie brengen met structuren
op meso- en microniveau
• A13: Redeneren over systemen, veranderingen en energie
• A14: Redeneren in termen van duurzaamheid
• A15: Redeneren over het ontwikkelen van chemische kennis
ANW 'ingedaald' in de natuurwetenschappelijke vakken
Havo nieuwe items in 2013
• Nieuwe materialen (B4 & B5)
• Substitutiereactie (C1.9)
• Energieberekeningen (C3 1/5)
• Balansen en kringlopen (C7 1&2)
• Groene chemie (F1 & F2)
• Duurzaamheid-brandstofcel-vergisting (F3 1&4)
Havo: verdwenen items
•
•
•
•
•
•
•
•
Triviale namen
Neerslagreacties; aantonen van ionen
Homologe reeks
Sterkte ox/red TB48 en rx voorspellen; alleen ihkv batterijen (C1 7&8)
Evenwichten (incl. sterk-zwak zuur/base) (wel SE C4)
Naamgeving organisch beperkt (B1 14&15)
Productie van ammoniak en aardolie
Waswerking van zeep
Vwo: nieuwe items in2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Micro-meso-macro (A12)
Deeltjesmodellen; (B1 1/3 & 12/13); schillen, lewis, mesomerie
Nieuwe materialen (B4 1&2 , E1.1)
VSEPR(B4.3)(Valentie-Schil-Elektronen-Paar-Repulsie)
Behoudswetten en kringlopen (C3)
Reactiemechanisme (C4 3/5)
Reactiewarmtes (C6 3&4)
Polymerisatiereacties (D3 2&3)
Groene Chemie(F2 1/3)(atoomefficiëntie/E-factor)
Duurzaamheid (F3 1&4)
Energieomzettingen (G3 1&2)
Voorbeelden van nieuwe vragen
• Vergelijken van 2 processen (duurzaamheid en groene chemie)
(atoomeconomie en E-factor) (vb.ex.vr.13 & vr.17; pilot vr.4 & vr.5; H-2015I vr.29 & vr.30)
• Redeneren en berekeningen rond koolstofdioxide uitstoot (pilot vr.21; H-2015I vr.25 & vr.26)
• Redeneringen en berekeningen omtrent het energie-effect v.e. proces (vb.ex.vr.8 & vr.12; H-2015I
vr.15))
• Biomassa (vastleggen van koolstof; koolstofkringloop); alternatieve brandstoffen (H-2015I vr.24)
• Mechanismes (afmaken, naar analogie TB 54); radicaalpolymerisatie, 'elektronen-treintjes'
aangeven met pijlen (C4 & C5) (vb.ex.vr.24)
• Lewisstructuren en grensstructuren: formele en partiële lading (vb.ex.vr.4)
• Energiediagrammen en energie in relatie tot massa (F3.4 : C/H verhouding) vb.ex.vr.15; pilot vr.13;
H-2015I vr.17 & vr.18)
• Micro-macro; 'zorgvuldig redeneren' (vb.ex.vr.3 & vr.11; pilot vr.19; H-2015I vr.2)
Vwo: verdwenen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Triviale namen
Neerslagreacties
Elektronegativiteit
Oxideren primair/secundair alcohol
Stikstofkringloop
Verzeping
Zuur/base reactie voorspellen mbv TB49
Amfolyten
Absorbtie spectra UV-VIS-IR
Titratiecurve, indicatorkeuze
Hoeveelheid stof mbv Lambert-Beer
Handige websites
• (laatste versie(s) van de syllabi: www.examenblad.nl
• Voorbeeldexamens: www.hetcvte.nl
• Voorbeeld examenopgaven nieuwe scheikunde:
www.nieuwescheikunde.nl onder kop 'publicaties' en dan
voorbeeldopgaven bij pilotexamens
• Pilotexamens: www.hetcvte.nl/item/pilotexamens_scheikunde
Download