00.03.01 Zelfstandig plafond voor een brandweerstand EI

advertisement
00.03.01
Zelfstandig plafond voor een brandweerstand EI 30 (b -> a) VH m² Promat
PROMATECT®-100
Promat constructie 100.29f.30
Uitvoering:
Op een verlaagde ophangstructuur wordt een dubbele laag calciumsilicaatplaten op basis van xonotliet PROMATECT®-100 met
volumieke massa ± 875 kg/m³ en dikte 10 mm bevestigd.
De ophangprofielen met afmetingen 27/60/27/0,6 mm hebben een hart op hart afstand van 500 mm en worden om de 1000 mm
opgehangen. De randprofielen met afmetingen 27/27/27/0,6 worden om de 500 mm aan de ruwbouw bevestigd met stalen
schroeven 5 x 50 mm en pluggen. De platen worden zonder naadafdekking langs op de profielen geplaatst en om de 200 mm
bevestigd met schroeven 35 mm voor de eerste laag en 45 mm voor de tweede laag. De plaatnaden verspringen voor elke
plaatlaag.
Afwerking:
De zichtbare plaat heeft afgeschuinde boorden.
Attesten:
De brandweerstand EI 30 (b -> a) volgens EN 13501-2 wordt aangetoond door een technisch advies (2014-A-020) dat als basis dient
voor de uitvoering.
Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke hoeveelheid (VH)
Meetwijze:
Meeteenheid:
Meetcode:
m²
Download