woensdag 1 februari 2017 Uitnodiging

advertisement
Uitnodiging
Congres ‘Waarde-volle zorg en dan...’
Hierbij nodigen wij je, namens het LOC, van harte uit op het congres
‘Waarde-volle zorg’ in het ‘Safari Meeting Center’ in Burgers Zoo in Arnhem.
woensdag 1 februari 2017
Hierbij nodigen wij je, namens LOC Zeggenschap in zorg, van harte uit op het congres ‘Waarde-volle
zorg’ in het ‘Safari Meeting Center’ in Burgers Zoo in Arnhem
woensdag 1 februari 2017
Het zal een dag worden waarop we vooral gaan beleven wat waarde-volle zorg voor mensen betekent.
Met niet alleen sprekers, maar vooral met mensen die vanuit hun eigen ervaringen delen wat voor hen
van waarde is.
Bedoeling is dat het congres uitdaagt om zelf te werken aan waarde-volle zorg, elkaar te inspireren en
te beleven. Voorafgaand aan het congres en de lunch die om 12.30 uur begint, bestaat de mogelijkheid
om de dierentuin te bezoeken. We starten het programma met spreker Margot Bosman. Zij zal vertellen
hoe de visie waarde-volle zorg tot stand is gekomen en wat de visie inhoudt. Zij heeft het onderzoek
naar waarde-volle zorg verricht en de visie geschreven. Vervolgens zal Jan van Hooff , hoogleraar
ethologie, een relatie leggen tussen de wereld van de dieren en de mensen. Aansluitend zullen wij door
inspirerende sessies ervaren wat Waarde-volle zorg inhoudt. Ervaringsdeskundigen zullen vertellen
wat waarde-volle zorg voor hen betekent. Zoals mensen die les geven over hoe zij omgaan met hun
eigen dementie. Mensen die vertellen hoe zij hun leven vorm geven, terwijl ze periodiek een psychose
hebben. Mensen die ervaring hebben met jeugdzorg in hun eigen gezin. Ook zijn er enkele sessies, die
meer de vorm van een college hebben. Er zullen twee rondes inspiratiesessies plaatsvinden afgewisseld
met een pauze. Ten slotte zal Jan Rotmans, hoogleraar transitie, aangeven hoe we tot echte verandering
kunnen komen. We sluiten de dag af met een diner zodat iedereen rond 20.00 uur filevrij naar huis kan.
Graag tot op 1 februari in Arnhem!
Heb je je al eerder aangemeld? Dan krijg je van ons een e-mail met het verzoek je keuzes voor de
inspiratiesessies door te geven. PS Uiterlijk een week voor het congres ontvang je van ons per e-mail het programma, je indeling voor
de inspiratiesessies en de routebeschrijving naar Burgers’Zoo.
Programma LOC congres 1 februari 2017
Voorafgaand mogelijkheid bezoek Burgers’ Zoo
12.30 – 13.30
Ontvangst met lunch
13.30 – 13.45
Aanvang programma door dagvoorzitter – David Engelhart
13.45 – 14.15 ‘Waardevolle zorg, wat is dat’- Margot Bosman
14.15 – 14.45 ‘De waarde van zorg in het Dierenrijk’- Jan van Hooff
14.45 – 15.15
Pauze naar de workshops
15.15 – 16.00
Interactief beleven (workshops)
16.00 – 16.30 Wisselen workshops, korte pauze
16.30 – 17.15
Interactief beleven (workshops)
17.15 – 18.30 Van workshops naar plenaire zaal
17.30 – 18.15
Jan Rotmans
18.15 – 18.40
Afsluiting dagvoorzitter
18.40 Buffet
20.00 Einde
Interactief beleven workshops
W1
Angele Jonker
Als inleiding worden de eerste ervaringen gedeeld die Topaz Leiden opdoet in het kader van
haar deelname aan het project ‘Radicale vernieuwing, van regels naar relaties’. Visie gedreven
werken naar (nog meer) persoonsgerichtheid en kleinschaligheid. Het betreft de opbrengst
van een eerste oefening ‘behoeftenonderzoek’ onder een steekproefaantal van bewoners en de
daarop overeengekomen ik-ZorgLeefPlannen. Het beantwoorden van vragen als: ‘Wie ben ik?,
Hoe wil ik het? En wat spreken we af? staan centraal. Tijdens de workshop oefenen we met
een dergelijke aanpak op individueel niveau, op basis van een filmpje (of een zelf meegebrachte
casus).
W2 John Zwanenveld
Simpel doen is moeilijk
John Swaneveld, locatiecoördinator bij GGzE centrum spoedeisende psychiatrie vertelt:
“We hadden een nieuwe prettige ruimte – de comfortroom – en we konden een cappuccino
aanbieden, maar er ontbrak iets. Mensen die bij ons gebracht worden, voelen zich nogal eens
beroerd. Ons idee was: een worstenbroodje bij de koffie, dat vinden ze vast lekker en het geeft
een gevoel van ‘Jij bent welkom’.” Een voorbeeld van mensgerichte zorg in de spoedeisende
psychiatrie. Dat en meer komt aan bod tijdens deze workshop.
W3 Ernst Timmer
De schrijver en zijn moeder
Romanschrijver Ernst Timmer heeft een boek (De val van mijn moeder) geschreven over de
beginnende Alzheimer van zijn moeder. Zij brak bij een val haar arm en Ernst heeft minutieus
bijgehouden hoe ze zich vervolgens staande hield in de rollercoaster van de zorg. Een verhaal
dat werd verkozen tot boek van de maand in De wereld draait door, over een gebeurtenis zoals
die wordt ervaren door iemand met een afbrokkelende geest: hilarisch, ontroerend en schrijnend als het leven zelf. Ernst en zijn moeder vertellen u graag wat zij hebben meegemaakt.
W4 Dennis van den Brink
Participeren op eigen kracht
Twee jongeren en een ouder laten in deze film zien hoe zij, met eigen ervaringen, bijdragen aan
het verbeteren van de jeugdhulp. Graag organiseren wij een workshop waarin we de film laten
zien en waarin deze jongeren en ouder met u in gesprek gaan over ‘op eigen kracht’ in relatie
tot participatie in de jeugdhulp. (H)erkennen van eigen kracht draagt bij aan een volwaardige
stem van jongeren en ouders en aan meer invloed op jeugdhulp.
W5 Loes van den Dulk
Wie beslist? Wils(on)bekwaamheid maakt het verschil
Wie beslist? De cliënt zelf, zijn vertegenwoordiger of de hulpverlener? Of beslis je samen? En
hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat?
In de praktijk zie je dat hulpverleners uit voorzorg keuzes bij cliënten weghalen. Cliënten
krijgen de kans niet om eigen keuzes te maken. Het kan gaan om ouderen, cliënten in de GGZ
en om mensen met een verstandelijke beperking. In de grondwet is bepaald dat iedereen vanaf
18 jaar zelfbeschikkingsrecht heeft ofwel het recht op zeggenschap over zijn eigen leven. Alleen
als de cliënt een beslissing niet overziet, dus voor de beslissing wilsonbekwaam is en de keuze
serieus risico met zich meebrengt, kan de hulpverlener de beslissing bij de cliënt weghalen.
W6 Edo Paardekoper
Alsof je er voor kiest om dakloos te zijn
Een gesprek met ervaringsdeskundigen over hoe het is om dak- en thuisloos te zijn. En wat
voor mensen dan het meest waarde-vol is. “Dak- en thuislozen weten vaak zelf het beste wat
ze nodig hebben. Daarom is het belangrijk aan iemand die binnenkomt in de opvang te vragen
hoe het met hem gaat, wat-ie wil in plaats van eerst de ‘psychosociale problematiek’ in kaart
te brengen. Misschien wil iemand dat eerst iets aan zijn kapotte kunstgebit of pijnlijke voeten
wordt gedaan.”
W7 Patrick Groenewegen
Hervind je betekenis in je werk!
Wie ben ik als zorgverlener in dit werk, waarom koos ik ooit dit werk? Samen komt we zo uit
op je oorspronkelijke drijfveren.
Onderwerpen die we aansnijden zijn ‘kwetsbaarheid’, ‘empathie’, ‘presentie’, ‘ik-jij’. Onderwerpen die openheid creëren in jouw team en organisatie.
Samen spreken, samen ervaringen uitwisselen, praktisch dus!
W8 Remmelt Schuuring en een lid van een medewerkerscoöperatie
Gewoondoen
Gewoondoen is een initiatief van Remmelt Schuuring die al jaren rondliep met het idee dat
het anders kon en moest. In 2012 heeft hij de daad bij het woord gevoegd en de werknemerscoóperatie Gewoondoen opgericht. Een unieke bedrijfsvorm waar het “gelddenken” plaats
maakt voor maatschappelijke winst. De mensen die het werk doen zijn de baas in plaats van
de aandeelhouders. Kan dat ook in de zorg? En hoe ziet dat er dan uit? Leer daarover meer in
deze workshop.
Locatie
Burgers’ Zoo
Safari Meeting Centre
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
Parkeren
Burgers’ Zoo beschikt over een groot parkeerterrein
naast de hoofdingang. U ontvangt van ons een
parkeermunt om uit te rijden.
Tevens beschikt Burgers’ Zoo over een ruim aantal
parkeerplaatsen voor mindervaliden.
We organiseren het congres zo goedkoop mogelijk.
Daarom zijn er verschillende prijzen, allemaal inclusief
bezoek aan de dierentuin, lunch en buffet:
• Mensen die zelf zorg ontvangen of hun naasten
kunnen zich kosteloos aanmelden
• 45 euro voor leden cliëntenraad die lid zijn van LOC lid
• 95 euro voor leden cliëntenraad die geen LOC lid zijn
• 145 euro voor verzorgenden/verpleegkundigen
• 195 euro voor leidinggevend kader (zoals teamleiders
en afdelingshoofden)
• 395 euro voor bestuurders/directeuren/
locatiemanagers of leden raad van toezicht
Daarnaast geldt een korting:
Bij meer dan 3 deelnemers per organisatie geldt een
korting van 15% op prijs.
Contact
M&T events
Tel: 079 – 363 81 03
[email protected]
Aanmelden
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Wilt u zeker zijn van een plaats op dit unieke en
inspirerende congres?
Wie niet in de zorg werkt, betaalt hetzelfde als iemand die
een soortgelijke rol in de zorg vervult. Voor zzp-ers is het
bedrag voor medewerkers van toepassing.
Klik hier om u aan te melden voor het congres.
Graag tot op 1 februari in Arhem!
Download