toolbox veilig gebruik van elektrische arbeidsmiddelen - Uneto-VNI

advertisement
TOOLBOXMEETING
VEILIG GEBRUIK VAN
ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
DOEL
Doel van dit deel is uitleg te geven over de mogelijke
risico’s en maatregelen m.b.t. het werken met elektrische
arbeidsmiddelen:
 Duidelijkheid te geven over de risico’s;
 Duidelijkheid te geven over de risicogebieden;
 Duidelijkheid te geven over de te nemen maatregelen;
 Voorkomen van ongevallen;
 Voldoen aan Arbowet inzake voorlichting en onderricht.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
RISICO’S
 Elektrocutie of verbranding door kortsluiting;
 Geraakt worden door rondvliegende delen;
 Trillingen;
 Overbelasting van spieren en gewrichten;
 Onjuiste werkhouding;
 Armbreuk;
 Kwartsstof;
 Gehoorschade.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
MAATREGELEN
 Weet hoe het gereedschap te gebruiken, lees de
gebruiksaanwijzing of vraag je leidinggevende;
 Sluit het gereedschap aan via een aardlekschakelaar;
 Bij gebruik van water (om stofvorming te voorkomen)
gereedschap aansluiten op een veiligheidstransformator;
 Bij werkzaamheden in de kruipruimte dient altijd gebruik
gemaakt te worden van een veiligheidstransformator of
van een machine op accu’s.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
MAATREGELEN
 Gereedschap moet dubbel geïsoleerd zijn;
 Kabelhaspels die buiten gebruikt worden moeten
ten minste spatwaterdicht zijn (IP4X);
 Kabelhaspels dienen altijd geheel uitgerold te zijn.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
MAATREGELEN
 Gebruik alleen accessoires die voor het gereedschap
ontworpen zijn;
 Zet (indien mogelijk) het werkstuk vast;
 Zorg voor een stevige ondergrond;
 Draag geen loshangende sieraden of losse kleding.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
Opmerkingen over deze werkplek?
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
MAATREGELEN
 Schakel de voedingsspanning uit na gebruik of bij
aanpassen van het gereedschap;
 Draag gereedschap niet aan het snoer;
 Zorg voor een opgeruimde werkplek;
 Zorg voor goede werkverlichting.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
Opmerkingen over deze werkplek?
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
 Veiligheidsbril of ruimzichtbril bij boren, zagen,
slijpen etc. als er iets in je ogen kan komen;
 Gehoorbescherming bij schiethamers, betonboren;
pneumatische hakhamers, betonzagen met diamantblad,
frees- en slijpmachines en zaagmachines.
 Toolboxmodule “Veilig werken met Lawaai”
 Zo nodig adembescherming (als er gevaarlijke stoffen
kunnen vrijkomen – kwarts).
 Toolboxmodule “Veilig werken met kwartsstof”
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
 Draag altijd een Veiligheidsbril;
 Gebruik altijd Gehoorbescherming;
 Gebruik altijd Werkhandschoenen;
 Draag altijd veiligheidsschoenen;
 Draag een veiligheidshelm waar nodig;
(let op de houdbaarheidsdatum)
Indien er geen kwartsafzuiging op de bron
mogelijk is, maak gebruik van een P3
masker en informeer je omgeving.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN
CONTROLEER VOOR GEBRUIK
 Snoer isolatie in orde?
 Stekker niet defect?
 Geen losse of gebroken behuizing?
 Controle datum in orde?
 Let op houdbaarheidsdatum verbruiksartikelen;
 Bijvoorbeeld slijpschijven.
VEILIG WERKEN IN DE INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES
Bedankt voor uw aandacht!
Bedankt voor uw aandacht!
Download