Kua V6 Renaissance schilderkunst

advertisement
Renaissance
Schilderkunst
Renaissance
✦
Verhouding tot Middeleeuwen
✦
Verhouding tot klassieken
✦
Politieke en economische achtergronden
✦
Humanisten
✦
Mecenaat
✦
Uomo universalis
Politieke en economische achtergronden
- Economische oplevingen (handel)
- Verstedelijking: opkomst stedelijke burgerij
economische bloei > emancipatie burgerij > nieuwe stand: kooplieden,
ondernemers, bankiers.
Humanisten
- Studie van de klassieke Oudheid
- Zoektocht naar een Universele waarheid
Giotto di Bondone,
De bewening van Christus, omstreeks 1305.
Graflegging van Christus, ongeveer 1250-1300
Giotto: de kunst van het scheppen van de
illusie van ruimte op een plat oppervlak
opnieuw ondekt.
De kunstenaar wilde de wetten van het zien ontdekken
en zich daarvan voldoende kennis te verschaffen om
beelden en schilderwerk op te bouwen, net zoals de
Grieken en Romeinen het hadden gedaan.
Start
RENAISSANCE
in Italië
Masaccio, De Heilige
Drieëenheid met de H.
Maagd, Johannes en de
stichters, ±1425-1428,
Fresco.
Sandro Botticelli, Geboorte van Venus, omstreeks 1485, tempera op doek.
‘UOMO UNIVERSALIS’
- Kunstenaar krijgt aanzien
- Kunstenaar: universele mens, van veel markten thui
Aristoteles (klassieke Oudheid): ‘artes liberales’;
retorica, grammatica, logica, philosophia en
dialecta.
Leonardo da Vinci
beeldhouwer, schilder, architect,
ontwerper van machinegeweren,
vliegapparaten, etc.
Mecenaat
Kunstenaar/wetenschapper/filosoof krijgt
bescherming van zijn beschremheer/vrouw
(mecenas).
Andersom levert de
kunstenaar/wetenschapper/filosoof de mecenas
aanzien, status.
mecenas: vorsten, pausen, adel, en de nieuwe
burgerij (nieuwe elite)
Leonardo da Vinci, Het Laatste Avondmaal, 1495 1498 Tempera op pleisterkalk.
Michelangelo
Plafond van de Sixtijnse
kapel, 1508-1512,
Fresco.
detail: De schepping van Adam.
Rafaël(1483-1520), De school van Athene, 1509-1510
Download