Evaluatie van intramuraal naar extramuraal via de opstapcommissie

advertisement
Evaluatie van intramuraal naar extramuraal via de opstapcommissie.
Datum: 28-11-16
Aanwezig: Anita, Eline, Hilde, Astrid Willemsen (stadsdeelregiseur en kwartiermaker gemeente)
Marion Boogers (beleidsmedewerker gemeente)
Sinds januari 2016 heeft de gemeente in samenwerking met de woningbouwverenigingen en
intramurale instellingen in Apeldoorn besloten dat alle woonwensen van intramuraal naar extramuraal
via de opstapcommissie dienen te gaan.
Bij het toewijzen van een woning via de opstapcommissie behoud de cliënt zijn eerder gespaarde
woonpunten.
De aanvraag dient zo volledig mogelijk ingediend te worden om de juiste toetsing af te kunnen nemen.
Wat hierbij extra belangrijk is:
-
-
-
Het advies van de hulpverlening is leidend
Een regeling afsluiten met woningbouwcorporatie als er sprake is van een vroegere
huurschuld, uitleggen wat cliënt heeft gedaan aan die schuld, welke acties zijn er
ondernomen? Altijd aangeven als er sprake is van een schuld. Is er een regeling getroffen
voor het afbetalen van de huurschuld en is er een deel afbetaald dan hoeft dit geen
belemmering te zijn bij het aanvaarden van een nieuw huurwoning.
Openheid geven over het huren in de afgelopen 3 jaar, er kan een huurdersverklaring worden
opgevraagd door de opstapcommissie/woningcorporatie bij eerdere woningbouwcorporaties
Bij fysieke mankementen die belangrijk zijn in het accepteren van een woning, graag een
doktersverklaring meesturen (bijv. lift noodzakelijk/benedenwoning) Alleen dan kan hier
rekening mee gehouden worden.
Advies geven over de begeleiding en de verwachting
Uitkomst gesprek met WMO consulent meesturen! Het keukentafel gesprek moet parallel
plaatsvinden naast de aanvraag opstapwoning
Een volledig beeld weergeven van de cliënt
Pas aanmelden als de aanvraag compleet is! Als dit volledig is, inclusief alle paperassen,
wordt de aanvraag in het eerst volgende toetsingsmoment besproken, dit moment is eens per
maand. Via die wijze kan een opstapwoning zeer spoedig verlopen. De aanvraag wordt niet
eerder besproken totdat alles compleet is. Dit om de toetsing zorgvuldig te kunnen laten
plaatsvinden.
De woningcorporatie bemoeid zich niet met zorginhoud. Dit ligt volledig bij de gemeente> WMO
consulent en de actuele begeleiding. In het keukentafel gesprek wordt de begeleiding afgesproken,
die kan variëren van een half uur tot enkele uren per week. Niet meer dan nodig, is de insteek.
Daarom is het belangrijk cliënt te begeleiden naar het keukentafel gesprek.
Als iemand een woning heeft toegewezen gekregen en het blijkt dat inzet van de begeleiding te laag is
kan deze snel worden opgehoogd. Het streven is dat de cliënt zijn woning kan behouden.
Het betreft een tijdelijke huurovereenkomst.
Na een half jaar vind er een evaluatie plaats met de woningcorporatie en cliënt, hoe verloopt het
zelfstandig wonen? Is er meer begeleiding nodig? Of juist minder of kan de opstap er vanaf? Een
opstapwoning is maximaal 3 jaar, tot die tijd wordt er elk half jaar geëvalueerd over de voortgang.
Cliënten die volgens de aanvrager geen problematiek hebben en/of geen begeleiding nodig hebben ,
gaan ook via de opstapcommissie. Dit brengt ook voordelen met zich mee, cliënten kunnen eerder
een woning toegewezen krijgen (voorrang!), ook als de cliënt geen punten heeft en alle papieren zijn
al op orde voor de toekenning van een woning.
Op het moment dat de cliënt een woning toegewezen krijgt, is deze regulier en is de cliënt geheel zelf
verantwoordelijk voor het verdere verloop hiervan.
Wat in de begeleiding voor ons van belang is in de aanloop en eerste periode van een eigen woning:
-
-
Cliënten dienen te worden voorbereid op zelfstandig wonen
Hoe om te gaan met nieuwe buren? Hoe verloopt de kennismaking en het eerste contact?
Het informeren van de buren? Het kan van grote waarde zijn als de buren een idee hebben
wie hun nieuwe buur is? Als iemand bekend is met autisme, kan het fijn zijn dat de buren
weten dat deze persoon ze niet uitgelaten vriendelijk goedemorgen zal wensen en een
spontaan gesprek zal aanknopen op de galerij
Kennismaking met de wijkraad. De wijkraad heeft aangegeven dat ze graag willen weten wie
een opstapwoning heeft in de wijk, dit om deze persoon actief bij de wijk te kunnen betrekken,
mogelijkheid tot voorzieningen laten zien, voorkomen van eenzaamheid
Mocht de situatie van de cliënt verslechteren dan is het bespreken van een time-out een
mogelijkheid. De cliënt kan dan voor een bepaalde tijd worden teruggeplaatst naar intramuraal.
Hier is een goede afstemming met de WMO consulent en in de instelling van groot belang
vanwege de financiering! Altijd eerst overleggen, voordat er wordt overgegaan naar een (korte)
time-out. Hierbij is het belangrijk dat het Sociaal Wijkteam altijd wordt geïnformeerd over
bovenstaande situatie.
Download