Bijen en exoten - Wageningen UR E-depot

advertisement
Bijen en Exoten
Tjeerd Blacquière, [email protected]
[email protected]
Bijen en exoten / bijen als exoten
1.
Honingbijen (Apis
mellifera)
1.
herkomst en voorkomen
2.
Apis mellifera als exoot
1. ‘koloniën’
2. thuis in Europa
3.
Apis mellifera als
slachtoffer van exoten
1. andere bijen
2. parasieten & ziekten
Bijen en exoten / bijen als exoten 2
2.
Hommels (Bombus spp.)
1.
herkomst & voorkomen
2.
hommels als exoot
1. ‘koloniën’
2. thuis in Europa
3.
hommels als slachtoffer van
exoten
1. ‘andere’ hommels
2. parasieten & ziekten
Bijen en exoten / bijen als exoten 3
3.
Solitaire bijen
1.
2.
4.
Osmia en Megachile
voorbeelden
Planten
1.
2.
Hoera een exoot!
Bah....
Honingbijen: 1 herkomst en voorkomen
Honingbijen als exoot
„
Koloniën:
z
z
z
„
(--) continenten:
z
kaarsen van bijenwas (RKK)
gewassen van thuis
Shakespeare
„
(+) continent Azië
z
z
z
z
z
z
z
Australië + Nw Zeeland (--)
Noord Amerika (--)
Zuid Amerika (--)
Azië (+)
(+): wel andere honingbijen
(--): geen honingbijen
competitie wilde inheemse bijen
z
interactie met andere
honingbijen
overstap parasieten
• vice versa
Honingbijen als exoot
„
Europa
z
z
sinds 19e eeuw:
importen ‘betere’ bijen
•
•
•
•
z
‘Caucasiers’
‘Italianen’
Carnica’s (Karintië)
Buckfast (= mengsel m.
mellifera, ligustica, syrica,
iberica, intermissa...(?)
koningin import
„
Honingbij Exoot in UK?
z
„
Honingbij al lang
aanwezig:
z
z
z
z
z
cf. sommige
natuurbeschermers
Zwarte bij verdwenen?
flora sinds ijstijden
bronstijd: bijenwas als
bescherming boot
ijzertijd: bijenkop gevonden
geschreven bron: vijfde
eeuw
• Apis mellifera mellifera
z
lokale rassen beschermen?
Honingbij als slachtoffer van exoten
„
Andere bijen
„
Zuid Amerika:
z
z
„
Apis m.m. of A. m.l.:
introgressief verdreven door
A.m. adansoni
Geafricaniseerd (killerbees)
Zuid Afrika:
z
z
Sociaal parasitisme A.m.
capensis in A.m. scutellata
van nature ontstaat
scheiding
Exotische parasieten honingbij
„
Insecten
z
Aethina tumida
•
•
•
•
(nog) niet in EU
WOT import controle PPO Bijen
uit Afrika onder Sahara
Noord Amerika, Egypte,
Australië
Exotische parasieten honingbij
„
Eencelligen
„
Nosema apis
z
z
z
microsporidium
vanouds in Europese
honingbij
recent: invasie N.
ceranae
• na 2000 in EU
• al voor 1995 in USA
z
geen N. apis meer in
USA!!!
• reservaat inrichten?
Exotische parasieten honingbij
mijten
z
Varroa destructor van
A.cerana (in EU sinds 70’s)
• diverse virussen verspreid (?)
z
Acarapis woodi
• grenscontrole Zeeuws
Vlaanderen
z
Tropilaelaps spp. van A.
dorsata cf.
• ook in A. cerana
• (nog) niet in EU
• WOT import controle PPO Bijen
Exotische parasieten honingbij
„
Varroa
z
directe schade
• slechtere bijen
• overwintering
• Colony Collapse
z
indirecte
schade
• waslijst aan
virussen
• Exoten?
• conditie
• vatbaarheid
• Colony Collapse
Doos van Pandora
„
Ontsnapt:
z
z
z
z
„
varroa
N ceranae
Aethina
Tropilaelaps?
NL
z
z
onder deksel:
hoop
Hommels
„
Herkomst:
z
„
Europa, Azie, N Amerika,
Z Amerika (Andes)
Bestuiving tomaat
z
z
z
z
z
z
Bombus terrestris
sinds 80-er jaren
teelt Benelux
Æ wereldwijd
ook andere soorten
lokale soorten
Hommels
„
USA
z
B. impatiens (oost)
B. occidentalis (west)
z
Rocky mountains
z
B. occidentalis
z
„
Bombus terrestris
z
invasief in:
Japan (wel hommels)
Nieuw Zeeland (geen)
Tasmanië (geen)
z
B. terr. canariensis
z
z
z
• toegestaan Canarische eilanden
• voorkomen in NL (?)
• gevoelig Nosema bombi
• ‘natuurlijke’ terugval door introductie
EU N. bombi?
• cf. Colla et al. 2006: Pathogen
spillover.... Biol conserv. 129, 461
• veel meer besmetting wilde
hommels rond kassen
• NB teelt juist zeer schoon
Hommels subspecies als exoot
1.
vgl. foraging in nature
z
„
B terrestris
z
teelt bepaalde ondersoorten
•
•
•
z
dalmatinus (Gr, Tk)
sassaricus (Sardinië)
terrestris (D, Centr Eu)
z
2.
mating success
z
UK: B.t. audax
z
3.
z
Risico verdringing landrassen
/ondersoorten zeer reëel
advies: teel lokale ondersoorten
beperk ontsnappen darren en Q’s
z
audax op Tasmanië
z
onderzoek Ings et al, 2005-06
dalmatinus Q selectief: eigen dar
eerst
audax niet: alle darren welkom
Conclusies:
z
z
dalmatinus, canariensis &
sassaricus out compete terrestris
and audax
in eigen en vreemde habitat
Solitaire bijen
„
Osmia
z
z
z
z
„
rufa (Eu)
cornuta (EuÆVS)
cornifrons
(JpÆVS ‘77)
Blueberry
Megachile
z
z
rotundata (EuÆ
VS 30’s)
versicolor (NL)
Exote drachtplanten
„
Hoera:
z
z
„
Impatiens glandulifera
Fuchsia (Ierland)
Bah:
z
Rhodondendron
• toxisch v bijen
z
Senecio inaequidens
• PA in honing
z
Jacobaea vulgaris?
• exoot buiten Dui?
„
Hoop:
Thank you for your attention
© Wageningen UR
Download