Koninklijke Aannemingmaatschappij Van Waning BV

advertisement
Koninklijke Aannemingmaatschappij Van Waning B.V.
Bedrijfssamenvatting
Naam onderneming
Koninklijke Aannemingmaatschappij
Van Waning B.V.
Ondernemingsnummer
24063762
Land
NL
Nummer
NL01173173
Belangrijkste activiteitscode
4120
Belangrijkste
activiteitsbeschrijving
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
Status onderneming
Rechtzaken
Meest recente Omzet
24.709.829,00 (EUR)
Krediet limiet
Geen krediet limiet
Meest recente Eigen Vermogen
Krediet score
E
Score omschrijving
Geen score
Waardering indicator
Winst voor belasting
-960.232,00 (EUR)
Bedrijfsidentificatie
Activiteiten
Activiteitscode
4120
Activiteitsbeschrijving
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
Activiteitscode
46739
Activiteitsbeschrijving
Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment
Basisinformatie
Naam onderneming
Koninklijke Aannemingmaatschappij
Van Waning B.V.
Geregistreerde bedrijfsnaam
Koninklijke Aannemingmaatschappij
van Waning B.V.
Ondernemingsnummer
24063762
Land
NL
BTW registratie nummer
Datum van registratie
onderneming
BTW registratie datum
29-4-1960
Startdatum van de
werkzaamheden
17-11-1972
Rechtbank van Koophandel
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met gewone
structuur
Eigendomstype
Status onderneming
Rechtzaken
Hoofd activiteitscode
4120
Hoofdactiviteit beschrijving
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
Contact adres
32 -34 Rivium 2e Straat, CAPELLE
AAN DEN IJSSEL 2909LG
Contact telefoon nummer
0107990100
Huidige krediet score
E
Vorige krediet score
E
Huidige score omschrijving
Geen score
Vorige score omschrijving
Geen score
Huidige krediet limiet
Geen krediet limiet
Vorige krediet limiet
110.000,00 (EUR)
Datum laatste score wijziging
5-5-2016
Krediet score
Huidige contract limiet
Waardering indicator
Waardering Legenda
A - Zeer goede kredietwaardigheid
B - Goede kredietwaardigheid
C - Kredietwaardig
D - Voorzichtig – Alleen krediet verlenen naar uw eigen goeddunken
Copyright © 2016 - ICNL - www.incassochecker.nl - All rights reserved
Verslag gemaakt op : 19-05-2016 8:50:26
1
E - Geen score
Hoofd adres
Adres
32 -34 Rivium 2e Straat, CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2909LG
Land
NL
Overige adressen
Adres
1522 Postbus, ROTTERDAM 3000BM
Telefoon
0107990100
Internet adressen
www.vanwaning.nl
Huidige directeuren/leidinggevenden
Naam
Willem Meijer
Geboortedatum
6-9-1958
Positie
Directeur
Datum benoeming
1-9-2011
Naam
Beheermaatschappij van Waning B.V.
Eigendomsstructuur
Uitgegeven aandelenkapitaal
68.067,00 (EUR)
Naam
Beheermaatschappij van Waning B.V.
Adres
32 Rivium 2e Straat, CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2909LG
Procent aandeel
100,00 %
Gelieerde bedrijven
Naam partner
Van Waning Vastgoedontwikkeling B.V.
ID partner
NL007/X/242573990000
Land
NL
Naam partner
Ontwikkelingsmaatschappij Tricolore II B.V.
ID partner
NL007/X/243817500000
Land
NL
Werknemersinformatie
Jaar
2014
Aantal werknemers
58
Jaar
2013
Aantal werknemers
67
Jaar
2012
Aantal werknemers
88
Jaar
2011
Aantal werknemers
103
Jaar
2010
Aantal werknemers
96
Copyright © 2016 - ICNL - www.incassochecker.nl - All rights reserved
Verslag gemaakt op : 19-05-2016 8:50:26
2
Jaarrekening
Winst & Verlies rekening
Financieel jaar
2014
2013
2012
Aantal weken
52
52
52
Valuta
EUR
EUR
EUR
Geconsolideerde jaarrekening
False
False
False
Inkomsten
24.709.829
21.430.526
26.621.289
Operationele kosten
25.671.525
21.194.190
27.071.338
Operationele winst
-961.696
236.336
-450.049
Lonen en salarissen
1.061.826
874.732
1.127.175
60.364
85.885
117.315
Financiële inkomsten
3.954
8.108
11.542
Financiële uitgaven
2.490
6.828
11.888
Winst voor belasting
-960.232
237.616
-450.395
Belasting
-52.338
52.338
-97.781
Winst na belasting
-907.894
185.278
-352.614
-907.894
185.278
-352.614
Financieel jaar
2014
2013
2012
Aantal weken
52
52
52
Valuta
EUR
EUR
EUR
Geconsolideerde jaarrekening
False
False
False
Totaal materiële vaste activa
60.532
112.571
191.675
Investeringen
0
0
0
Totaal vaste activa
60.532
112.571
191.675
Totaal voorraden
145.755
295.972
609.507
Diverse vorderingen
1.131.404
1.681.501
3.332.947
Totaal vorderingen
1.131.404
1.681.501
3.332.947
Contanten
705.795
2.875.260
877.838
Overige vlottende activa
53.200
53.280
53.280
Totaal vlottende activa
2.036.154
4.906.013
4.873.572
Totaal activa
2.096.686
5.018.584
5.065.247
Diverse verplichtingen
2.423.514
4.391.899
4.567.641
Totaal kortlopende schulden
2.423.514
4.391.899
4.567.641
Diverse verplichtingen langer
dan een jaar
119.868
165.487
221.686
Totaal langlopende schulden
119.868
165.487
221.686
Totaal schulden
2.543.382
4.557.386
4.789.327
Gestort en opgevraagd
aandelenkapitaal
68.067
68.067
68.067
Omzet reserves
0
0
0
Overige reserves
-514.763
393.131
207.853
Totaal Eigen Vermogen
-446.696
461.198
275.920
Pensioen kosten
Waardevermindering
Afschrijvingen
Buitengewone opbrengsten
Buitengewone kosten
Dividend
Minderheidsbelangen
Andere kredieten
Ingehouden winst
Balansrekening
Copyright © 2016 - ICNL - www.incassochecker.nl - All rights reserved
Verslag gemaakt op : 19-05-2016 8:50:26
3
Overige financiële gegevens
Werk kapitaal
-387.360
514.114
305.931
Netto waarde
-446.696
461.198
275.920
Winstmarge voor belasting
-3,89
1,11
-1,69
Rendement op aangewend
kapitaal
293,80
37,92
-90,51
Rendement op geïnvesteerd
totaal activa
-45,80
4,73
-8,89
Rendement op geïnvesteerd
netto activa
214,96
51,52
-163,23
Verkoop / Netto werk kapitaal
-63,79
41,67
87,02
Aandelen / Omzet ratio
0,59
1,38
2,29
Current Ratio
0,84
1,12
1,07
Liquiditeitsratio
0,78
1,05
0,93
Huidige schuldenratio
-5,43
9,52
16,55
Solvabiliteitsratio
-26,83
35,88
80,34
Eigen Vermogen in percentage
-21,30
9,19
5,45
Totale schulden ratio
-5,69
9,88
17,36
Betalingsverwachting in dagen
Sectorgemiddelde
betalingsverwachting in dagen
56.73
Uitstaand krediet (DSO)
Sectorgemiddeld uitstaand
krediet (DSO)
51.37
Ratio´s
Aanvullende informatie
Overig
Datum stopzetting handel
Exporteur
Nee
Importeur
Nee
Sectorvergelijking
Sectorgemiddelde krediet limiet
512.020,00 (EUR)
Sectorgemiddelde krediet score
49.39
Samenvatting betalingsverwachting
Surseance van betaling (Wsnp)
Nee
Sector kwartiel analyse
Betalingsverwachting in dagen
Betalingsverwachting laag
25.06
Betalingsverwachting gemiddeld
41.92
Betalingsverwachting hoog
60.49
Uitstaand krediet (DSO)
Uitstaand krediet (DSO) laag
23.74
Uitstaand krediet (DSO)
gemiddeld
39.94
Uitstaand krediet (DSO) hoog
57.59
Copyright © 2016 - ICNL - www.incassochecker.nl - All rights reserved
Verslag gemaakt op : 19-05-2016 8:50:26
4
Negatieve informatie
Negatieve informatie
Feiten
Rechtzaak
declaration of bankruptcy after termination of moratorium
Faillissementsdatum
12-5-2016
Details
Details curator
Naam
Adres
Postbus 1522, Rotterdam 3000BM
Copyright © 2016 - ICNL - www.incassochecker.nl - All rights reserved
Verslag gemaakt op : 19-05-2016 8:50:26
5
Download