Activerende werkvormen

advertisement
Activerende werkvormen
Leerlijnen
1ste graad









Leergesprek
Groepswerk in de klas
Zelfwerkzaamheid in de klas en thuis
Gedoseerd doceren (cf. WEL-driehoek): het verhaal
Rollenspel
Film en geschiedenis
ICT-lessen en -opdrachten
Korte mondelinge presentatie
Excursies
2de graad





Idem als 1ste graad
Parallel of complementair groepswerk met een
mondelinge presentatie
Powerpointvoorstellingen
Werken met plaatselijke geschiedenis
Onderzoekend leren en probleemoplossend
denken wordt opgevoerd: grondige
onderzoeken
3de graad







Cf. 1ste en 2de graad
Mondelinge presentatie structureel inbouwen na
(vooral) complementair groepswerk
Debatten
Simulatiespel
Ruime onderdelen verwerken via begeleide
zelfwerkzaamheid
Oral history
Werken met forum en wiki
Download