Bekijk hier de jaarrekening van 2011/2012

advertisement
World Music Box Foundation
Activa in €uros
Vaste Activa
Vlottende Activa
Debiteuren
Omzetbelasting
Rekening Courant
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal Vlottende/Vaste Activa
Passiva in €uros
Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Resultaat
Totaal kapitaal
Vreemd Vermogen
Crediteuren
Rekening Courant
Omzetbelasting
Totaal Vreemd vermogen
Totaal Passiva
Kosten & Baten in €uros
Baten
Workshops buitenland
Fondsen
Donaties
Bijdrage deelnemers
Totaal Baten
workshops Buitenland
31-12-2011 31-12-2012
8.853
797
3.158
1.983
181
9.972
5.790
943
4.727
1.983
3.070
16.513
28.764
-26.360
-2.618
2.404
4.473
6.877
12.568
9.636
12.590
9.636
9.972
16.513
5.000
16.026
14.062
7.740
5.184
19.144
30.088
41.429
168
1.986
661
809
5.445
2.199
5.688
550
164
3.624
14.046
Totale Baten
38.712
55.475
Kosten
Workshops Buitenland
Workshops Binnenland
Reiskosten
Algemene kosten
Totaal kosten
53.124
7.791
4.157
65.094
33.406
9.661
561
7.374
51.002
Workshops Binnenland
Fondsen
Opbrengst
Music boxjes
Overige
Donaties
Totaal Baten
workshops Binnenland
Resultaat
- 26.360
4.473
Download