No Slide Title - Howest DSpace

advertisement
HOWEST departement Simon Stevin
Website: http://bltstages.howest.be
Professionele Bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie MLT
Student: Lino Dobbelaere
2007-2008
Vergelijken van twee verschillende cryoprservatiemethodes van humane delingsembryo’s
stagebegeleider : Nicole Kellner1
stagementor : biologe-embryologe Valerie Standaert2
1 Hogeschool West-Vlaanderen, departement Simon Stevin
2 AZ St Jan Brugge AV
Doel
Methode
Twee cryopreservatiemethodes met elkaar
vergelijken:
• Invriezen van overtallige embryo’s, een deel via het
DMSO-sucrose protocol en een deel via het PROH
protocol
• Ontdooien van embryo’s via overeenstemmende
protocol
• Nagaan overleving van embryo’s
• Nagaan evolutie van embryo’s
• Nagaan evolutie tot blastocyst stadium van embryo’s
• Dimethylsulfoxide (DMSO) – sucrose
• Propaandiol (PROH)
Links : een
viercellig embryo
Experimenteel
• DMSO-sucrose protocol
 Huidige methode
Gebruikt DMSO en sucrose als cryoprotectanten
De reagentia worden manueel aangemaakt
• PROH protocol
 Gebruikt propaandiol en sucrose als
cryoprotectanten
 Commercieel beschikbare reagentia
Hogeschool West-Vlaanderen departement Simon Stevin
Rijselstraat 5 – 8200 Sint-Michiels Brugge
T 050 38 12 77
F 050 38 11 71
http://bltstages.howest.be / www.howest.be
Rechts : een blastocyst
Besluit
Methode
100%
Overleving
Evolutie
Evolutie tot
blastocyst
DMSO
66,67%
82%
29%
PROH
27,27%
36,36%
75%
Besluit :
 DMSO scoort op 2 van de 3 vlakken beter
 PROH protocol aanpassen vooraleer
overgeschakelt wordt.
Download