NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2016 en 2017

advertisement
NZa-maximumtarieven huisartsenzorg 2016 en 2017
Inschrijvingen op naam, per kwartaal
Geen achterstandswijk
Vektis-code
Prestatie
11000 ION < 65 per kwartaal
11100 ION 65 tot 75 per kwartaal
11101 ION ≥ 75 per kwartaal
Achterstandswijk
Vektis-code
Prestatie
11102 ION < 65 per kwartaal
11103 ION 65 tot 75 per kwartaal
11104 ION ≥ 75 per kwartaal
POH-GGZ
Vektis-code
Prestatie
11201 Module POH-GGZ
Consulten
Huisarts, DA, HIDHA en AIOS
Vektis-code
Prestatie
12000 Consulten
12001 Consulten ≥ 20 min
12002 Visites
12003 Visites ≥ 20 min
12004 Telefonische consulten
12006 Vaccinatie / injecties
12007 E-mailconsulten
12008 Laboratoriumonderzoek
12009 Entstoffen
POH-GGZ
Vektis-code
Prestatie
12110 Consulten
12111 Consulten ≥ 20 min
12112 Visites
12113 Visites ≥ 20 min
12114 Telefonische consulten
12115 E-mailconsult
12116 Groepsconsult
Passanten
Vektis-code
Prestatie
12400 Consulten
12401 Consulten > 20 min
12402 Visites
12403 Visites ≥ 20 min
12404 Telefonische consulten
12406 Vaccinatie / injecties
12408 Laboratoriumonderzoek
12409 Entstoffen
Militairen
Vektis-code
Prestatie
12500 Consulten
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 14,72
€ 14,99
€ 21,41
€ 21,81
€ 25,74
€ 26,22
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 16,35
€ 16,66
€ 23,18
€ 23,61
€ 27,38
€ 27,89
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 8,35
€ 8,50
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 9,07
€ 9,23
€ 18,13
€ 18,47
€ 13,60
€ 13,85
€ 22,67
€ 23,09
€ 4,53
€ 4,62
€ 4,53
€ 4,62
€ 4,53
€ 4,62
Kostprijs
Kostprijs
Kostprijs
Kostprijs
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 9,07
€ 9,23
€ 18,13
€ 18,47
€ 13,60
€ 13,85
€ 22,67
€ 23,09
€ 4,53
€ 4,62
€ 4,53
€ 4,62
€ 9,07
€ 9,23
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 27,13
€ 27,63
€ 54,26
€ 55,27
€ 40,69
€ 41,45
€ 67,82
€ 69,08
€ 13,56
€ 13,82
€ 13,56
€ 13,82
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 27,13
€ 27,63
12501 Consulten ≥ 20 min
12502 Visites
12503 Visites ≥ 20 min
12504 Telefonische consulten
12506 Vaccinatie / injecties
12508 Laboratoriumonderzoek
12509 Entstoffen
Gemoedsbezwaarden
Vektis-code
Prestatie
12510 Consulten
12511 Consulten ≥ 20 min
12512 Visites
12513 Visites ≥ 20 min
12514 Telefonische consulten
12516 Vaccinatie / injecties
12517 Laboratoriumonderzoek
12518 Entstoffen
Overige S1-verrichtingen
Vekis code
Prestatie
Chirurgie
Intensieve zorg, dag
Intensieve zorg, ANW
Ambulante compressietherapie bij
ulcus cruris
Oogboring
IUD aanbrengen / implanteren of
verwijderen etonogestrel
implantatiestaafje
Therapeutische injectie (Cyriax)
ELV, dag
ELV, dag ≥ 20 min
ELV, ANW
ELV, ANW ≥ 20 min
M&I-verrichtingen zonder contract
Vekis code
Prestatie
Audiometrie
Diagnostiek m.b.v. Doppler
Tympanometrie
Spirometrie
ECG-diagnostiek
Spleetlamponderzoek
Tele-echo, -röntgen, -hartmonitoring
op de waddeneilanden
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur,
hypertensiemeting
Teledermatologie
Cognitieve functietest, MMSE
Hartritmestoornissen
MRSA-screening
Palliatieve consultatie, visite
Palliatieve consultatie, telefonisch
Euthanasie
Module Abdominale echografie
€ 54,26
€ 40,69
€ 67,82
€ 13,56
€ 13,56
kostprijs
kostprijs
€ 55,27
€ 41,45
€ 69,08
€ 13,82
€ 13,82
kostprijs
kostprijs
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 29,52
€ 30,05
€ 59,04
€ 60,09
€ 44,28
€ 45,07
€ 73,80
€ 75,11
€ 14,76
€ 15,02
€ 14,76
€ 15,02
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 81,93
€ 83,45
€ 69,99
€ 71,29
€ 120,72
€ 122,97
€ 55,07
€ 56,09
€ 52,36
€ 57,78
€ 53,33
€ 58,86
€ 27,67
-
€ 28,19
€ 40,34
€ 69,91
€ 69,36
€ 107,49
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 23,65
€ 24,04
€ 27,05
€ 27,63
€ 27,57
€ 28,19
€ 43,21
€ 43,94
€ 41,16
€ 42,00
€ 11,77
€ 11,88
€ 110,68
€ 112,74
€ 27,29
€ 27,91
€ 17,71
€ 29,53
€ 23,65
€ 17,71
€ 105,85
€ 26,46
€ 212,77
€ 39,93
€ 17,96
€ 30,12
€ 24,04
€ 17,96
€ 107,77
€ 27,08
€ 216,64
€ 40,62
Informatieverstrekking
Vektis-code
12816
12817
ECG
Vektis-code
12700
ANW
Vektis-code
12200
12201
12202
12203
12204
12206
Asielzoekers
Vektis-code
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 18,68
€ 19,02
€ 37,35
€ 38,05
Prestatie
Het maken van een ECG
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 9,59
€ 9,59
Prestatie
Consulten
Consulten ≥ 20 min
Visites
Visites ≥ 20 min
Telefonische consulten
Vaccinatie / injecties
Dienstuur HDS
Opslag dienstuur HDS
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 46,07
€ 46,28
€ 92,14
€ 92,56
€ 69,11
€ 69,42
€ 115,18
€ 115,70
€ 23,04
€ 23,14
€ 23,04
€ 23,14
€ 70,96
€ 70,89
€ 15,00
€ 15,00
Prestatie
11500 Abonnement
Overig
Vektis-code
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 222,39
€ 226,53
Prestatie
SCEN-consultatie
Uitstrijkje baarmoederhalskanker
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 366,23
€ 373,04
€ 12,54
€ 12,77
Prestatie
Atraumatisch hechtmateriaal, incl.
lijm
Tapemateriaal t.b.v. enkeldistorsie
Zwangerschapsreactie
Dipslides
Teststrips bloedsuikerbepaling
diabetes
Vloeibaar stikstof of histofreezer
Blaaskatheter
CRP-sneltest
Tarief 2016 Tarief 2017
kostprijs
kostprijs
Prestatie
12800 Spreekuurcontrole (voor o.a.
bedrijfsgeneeskundig onderzoek)
12801 Gericht klein onderzoek
12802 Visitecontrole (voor o.a.
bedrijfsgeneeskundig onderzoek)
12803 Keuring voor invalideparkeerkaart
(kort)
12804 Keuring voor invalideparkeerkaart
(lang)
12805 Retourkilometer ≥ 5 km
12806 Kleine keuring
12807 Periodiek beperkt geneeskundig
onderzoek
12808 Scheepsvaartkeuring
12809 Grote keuring
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 25,29
€ 25,77
12815
12701
Verbruiksmaterialen
Vektis-code
12900
12901
12902
12903
12904
12905
12906
12907
Keuringen
Vektis-code
Prestatie
Telefonische beantwoording
Schriftelijke beantwoording
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs
€ 25,29
€ 37,99
€ 25,77
€ 38,69
€ 25,29
€ 25,77
€ 50,59
€ 51,53
€ 0,23
€ 75,98
€ 75,98
€ 0,23
€ 77,39
€ 77,39
€ 75,98
€ 113,87
€ 77,39
€ 115,99
12810
12811
12812
12813
12814
Verloskunde
Totaal
Vektis-code
Invaliditeitskeuring met rapport
Rijbewijskeuring tot 15 minuten
Rijbewijskeuring ≥ 15 minuten
Bedrijfs- en sollicitatiekeuring
Periodiek geneeskundig onderzoek
Prestatie
12600 Volledige verloskundige zorg
12620 Volledige verloskundige zorg,
achterstandswijk
12650 Volledige verloskundige zorg, RZAverzekerden
Deelverrichtingen
Vektis-code
Prestatie
12601 Prenatale zorg
12621 Prenatale zorg, achterstandswijk
12651 Prenatale zorg, RZA-verzekerden
12602 Natale zorg
12622 Natale zorg, achterstandswijk
12652 Natale zorg, RZA-verzekerden
12603 Postnatale zorg
12623 Postnatale zorg, achterstandswijk
12653 Postnatale zorg, RZA-verzekerden
Deelverrichtingen spontane abortus / verwijzingen
Vektis-code
Prestatie
12605 Prenatale zorg 0 t/m 14 weken
12625 Prenatale zorg 0 t/m 14 weken,
achterstandswijk
12654 Prenatale zorg 0 t/m 14 weken,
RZA-verzekerden
12606 Prenatale zorg 15 t/m 29 weken
12626 Prenatale zorg 15 t/m 29 weken,
achterstandswijk
12655 Prenatale zorg 15 t/m 29 weken,
RZA-verzekerden
12607 Prenatale zorg na 29 weken
12627 Prenatale zorg na 29 weken,
achterstandswijk
12656 Prenatale zorg na 29 weken, RZAverzekerden
Deelverrichtingen verhuizing
Vektis-code
Prestatie
12608 Prenat. zorg 0 t/m 14 wk.; 1e
aanbieder
12628 Prenat. zorg 0 t/m 14 wk. ; 1e
aanbieder, achterstandswijk
12657 Prenat. zorg 0 t/m 14 wk.; 1e
aanbieder, RZA-verzekerden
12609 Prenat. zorg 15 t/m 29 wk.; 1e
aanbieder
12629 Prenat. zorg 15 t/m 29 wk.; 1e
aanbieder, achterstandswijk
€ 151,59
€ 37,90
€ 75,98
€ 113,87
€ 113,87
€ 154,41
€ 38,60
€ 77,39
€ 115,99
€ 115,99
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 1.286,14 € 1.310,75
€ 1.581,95 € 1.612,23
€ 1.581,95
€ 1.612,23
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 477,88
€ 487,05
€ 587,79
€ 599,08
€ 587,79
€ 599,08
€ 519,60
€ 529,52
€ 639,11
€ 651,31
€ 639,11
€ 651,31
€ 288,66
€ 294,18
€ 355,05
€ 361,84
€ 355,05
€ 361,84
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 164,58
€ 167,77
€ 202,43
€ 206,36
€ 202,43
€ 206,36
€ 245,28
€ 301,69
€ 250,01
€ 307,52
€ 301,69
€ 307,52
€ 549,08
€ 675,37
€ 559,62
€ 688,33
€ 675,37
€ 688,33
Tarief 2016 Tarief 2017
€ 83,88
€ 85,53
€ 103,18
€ 105,21
€ 103,18
€ 105,21
€ 245,28
€ 250,01
€ 301,69
€ 307,52
12658 Prenat. zorg 15 t/m 29 wk.; 1e
aanbieder, RZA-verzekerden
12610 Prenat. zorg na 29 wk.; 1e
aanbieder
12630 Prenat. zorg na 29 wk.; 1e
aanbieder, achterstandswijk
12659 Prenat. zorg na 29 wk.; 1e
aanbieder, RZA-verzekerden
12611 Prenat. zorg 0 t/m 14 wk.; 2e
aanbieder
12631 Prenat. zorg 0 t/m 14 wk.; 2e
aanbieder, achterstandswijk
12660 Prenat. zorg 0 t/m 14 wk.; 2e
aanbieder, RZA-verzekerden
12612 Prenat. zorg 15 t/m 29 wk.; 2e
aanbieder
12632 Prenat. zorg 15 t/m 29 wk.; 2e
aanbieder, achterstandswijk
12661 Prenat. zorg 15 t/m 29 wk.; 2e
aanbieder, RZA-verzekerden
12613 Prenat. zorg na 29 wk.; 2e
aanbieder
12633 Prenat. zorg na 29 wk.; 2e
aanbieder, achterstandswijk
12662 Prenat. zorg na 29 wk.; 2e
aanbieder, RZA-verzekerden
Echoscopisch onderzoek
12614 Algemene termijnen echo
12618 Specifieke termijnen echo
Prenatale screening
12615 Counseling
12616 NT-meting: eenling en eerste kind
van een meerlingenzwangerschap
12646 NT-meting: bij elk volgend kind van
een meerlingenzwangerschap
12617 SEO: eenling en eerste kind van
een meerlingenzwangerschap
12647 SEO: bij elk volgend kind van een
meerlingenzwangerschap
Uitwendige versie
12619 Uitwendige versie bij stuitligging
Preconceptieconsult
Preconceptieconsult
Preconceptieconsult ≥ 20 min
€ 301,69
€ 307,52
€ 344,96
€ 351,60
€ 424,30
€ 432,47
€ 424,30
€ 432,47
€ 474,69
€ 483,76
€ 583,87
€ 595,02
€ 583,87
€ 595,02
€ 313,30
€ 319,28
€ 385,35
€ 392,72
€ 385,35
€ 392,72
€ 213,61
€ 217,69
€ 262,74
€ 267,76
€ 262,74
€ 267,76
€ 43,58
€ 36,32
€ 43,77
€ 36,48
€ 41,36
€ 160,39
€ 43,62
€ 167,87
€ 97,13
€ 102,24
€ 158,78
€ 164,92
€ 140,87
€ 146,67
€ 88,18
€ 89,86
-
€ 27,63
€ 55,27
Download