Zonnepanelen steeds rendabel In een

advertisement
Zonnepanelen steeds rendabel
In een notendop
 Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je
energiefactuur.
 Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs van € 1 500
per kilowattpiek haal je in gunstige omstandigheden een rendement van 4
tot 5 %, afhankelijk van het gewest.
Een van de sleutelvragen is natuurlijk hoeveel het kost om zonnepanelen aan te
schaffen. Goed nieuws is dat de gemiddelde prijs voor de installatie van panelen
de laatste jaren sterk is gedaald.
Uiteraard varieert de prijs nog naargelang het totale vermogen van de installatie
(uitgedrukt in kilowattpiek of kWp), het merk, de installateur, het type panelen en
dak, en van mogelijke bijkomende kosten zoals de aanpassing van de
elektriciteitsinstallatie in jouw huis. Dus je doet er goed aan om verschillende
offertes te bekijken alvorens te beslissen.
Laat de investering je niet afschrikken. Je wekt zelf elektriciteit op zodat je geen –
of toch een pak minder – elektriciteit van de leverancier moet afnemen. Daardoor
bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur en kan je zo je initiële
investering terugverdienen. De terugverdientijd hangt uiteraard af van een aantal
factoren, zoals je verbruik, eventuele subsidies, de evolutie van de energieprijs,
een netvergoeding enz.
Prijzen en financieel rendement
De prijs van de installaties is sterk gedaald sinds het einde van de jaren 2000. Van
meer dan € 5 000 is de gemiddelde prijs gezakt naar minder dan € 2 000 per
kilowattpiek, alles inbegrepen. Tijdens onze groepsaankoop van 2016 lagen de
prijzen veelal tussen rond € 1 400 en € 1 700 per kWp (kilowattpiek), alles
inbegrepen. Uiteraard zijn de prijzen niet altijd volledig vergelijkbaar. Zo bestaan
er verschillende soorten zonnepanelen (qua rendement en aanblik), zijn er tal van
merken en zijn in de bestekken soms ook enkele bijkomende posten opgenomen,
zoals de aanpassing van de elektrische installatie of de plaatsing van een stelling
om op een hoog dak te kunnen.
Rendement loopt uiteen
De prijs die je effectief voor je zonnepanelen moet betalen, heeft een grote
impact op het rendement. Om je voordelige prijzen te kunnen aanbieden,
organiseren wij groepsaankopen voor de plaatsing van zonnepanelen.
Rendement in Vlaanderen
Voor nieuwe residentiële fotovoltaïsche installaties heeft het Vlaams Gewest al
enkele jaren de groenestroomcertificaten geschrapt. Alle heil moet komen van de
elektriciteitsmeter die terugdraait. Je haalt immers profijt uit de eigen productie.
Enerzijds verbruik je je opgewekte stroom meteen zelf en bespaar je dus doordat
je geen stroom van het net moet halen. Anderzijds mag je jouw overproductie op
het net injecteren en krijg je daarvoor evenveel geld (“compensatie”) als wat je
zelf aan jouw stroomleverancier moet betalen voor de stroom die je van
hem afneemt. Dat gebeurt automatisch bij de jaarlijkse afrekening via de meter
die terugdraait.
De stroom is er in Vlaanderen de laatste jaren trouwens een stuk duurder op
geworden. Daardoor is die compensatie ook groter geworden.
Een stoorzender in het Vlaamse verhaal is het prosumententarief. Afhankelijk van
je netbeheerder betaal je elk jaar een vast bedrag per eenheid aan fotovoltaïsch
vermogen. Welnu, ondanks dat prosumententarief levert een fotovoltaïsche
installatie, net dankzij de compensatie die je krijgt en die door de stijgende
elektriciteitsprijzen steeds hoger uitvalt, een positief rendement op.
Bij een installatie met een aanschafprijs van € 1 500 per kWp en een optimale
oriëntatie (op het zuiden) mag je zelfs een rendement van meer dan 4 % op 20
jaar beogen. In minder gunstige omstandigheden, bv. bij een oost-westoriëntatie,
kan het rendement nog steeds op 2 % over 20 jaar uitkomen. Daar kan een
spaarboekje momenteel niet aan tippen.
De terugverdientijd van de investering ligt in Vlaanderen, afhankelijk van de
oriëntatie van de zonnepanelen, tussen 9 en 14 jaar. Een aanschafprijs die lager
uitvalt dan € 1 500 per kWp kan de terugverdientijd inkorten. Zo’n prijs is
haalbaar, zeker als je aan een groepsaankoop deelneemt.
Rendement in Brussel
Anders dan het Vlaams Gewest blijft het Brussels Gewest zweren bij
groenestroomcertificaten om de fotovoltaïsche zonnepanelen een fikse duw in de
rug te geven. Concreet krijg je 10 jaar lang ongeveer € 250 per geproduceerde 1
000 kWh. Die prijs is wel afhankelijk van een markt waarop je je
stroomcertificaten aan leveranciers aan de man moet weten te brengen.
In 2018 zal de compensatie voor wat je op het stroomnet injecteert, in het
Brussels Gewest verdwijnen. Maar dankzij de groenestroomcertificaten zal het
rendement van jouw investering in zonnepanelen vrij hoog blijven (voor zover de
prijs van die certificaten op het huidige niveau blijft). Zo kan een installatie van € 1
500 per kWp bij een gunstige oriëntatie op het zuiden een rendement van 5 % op
20 jaar halen. In ongunstige omstandigheden kom je op 3 tot 4 % uit.
De terugverdientijd voor een fotovoltaïsche installatie is in Brussel vrij kort,
dankzij de groenestroomcertificaten: amper 6 à 7 jaar (bij een aanschafprijs van €
1 500 per kWp).
Rendement in het Waals Gewest
Sinds 2014 keert het Waals Gewest een premie (Qualiwatt) uit aan wie investeert
in een fotovoltaïsche installatie, en dat gedurende 5 jaar. Dat bedrag is wel
vatbaar voor herziening, zelfs voor wie al zonnepanelen heeft geplaatst. In het
eerste semester van 2017 ging het om een bedrag van ongeveer € 180 per kWp,
met een maximum van € 550 per jaar. Afhankelijk van de netbeheerder kan het
bedrag met zo’n € 20 schommelen.
In het Waals Gewest is aangekondigd dat er een prosumententarief zou komen
vanaf 2019 voor bezitters van een fotovoltaïsche installatie. Er zouden zich twee
opties aandienen. Bij de standaardoptie zouden de modaliteiten vergelijkbaar zijn
met wat momenteel gangbaar is in Vlaanderen. Maar naar verluidt zou de
consument de alternatieve mogelijkheid krijgen om het prosumententarief te
vermijden en dan een meter te plaatsen die in beide richtingen draait, waarbij hij
een gedeeltelijke compensatie zou krijgen voor de stroom die hij op het net
steekt. Het is echter wachten op meer details.
Hoe dan ook zal het rendement van de investering in zonnepanelen positief
blijven. De installatie kan tegen een aanschafprijs van € 1 500 per kWp en met
een optimale oriëntatie op het zuiden meer dan 5 % op 20 jaar opleveren. In
minder gunstige omstandigheden komt het rendement nog steeds in de buurt van
3 % uit.
De terugverdientijd bedraagt dan, dankzij de premies, 7 à 12 jaar. Aangezien een
fotovoltaïsche installatie zo’n 25 jaar zou moeten meegaan, blijft dit dus een meer
dan interessante optie en mag je heel wat jaren op een deel gratis stroom
rekenen.
De meter die terugdraait
Bij zonnepanelen voor huishoudens krijg je in de drie gewesten sinds jaren een
“compensatie” of vergoeding voor de stroomproductie die in mindering wordt
gebracht van jouw elektriciteitsverbruik. Dat wordt aangeduid als de meter die
terugdraait. Het vormt een belangrijke financiële basissteun voor de consument.
Het principe is als volgt: men gaat ervan uit dat wat op het net wordt gestuurd,
compenseert wat van het net wordt gehaald, en dat over een welbepaalde
periode (doorgaans een jaar). Anders gezegd gaat men ervan uit dat je de
geproduceerde stroom zelf verbruikt, ook al is dat in de praktijk niet zo.
In Brussel wordt de meter stelselmatig vervangen door een meter die in twee
richtingen kan draaien, en die apart het verbruik en het injecteren van de
geproduceerde stroom op het net bijhoudt. Wat niet belet dat de Brusselaar
momenteel nog het voordeel van de compensatie geniet; die wordt gewoon
berekend door de stroom die op het net wordt gestuurd, af te trekken van de zelf
geproduceerde stroom. Dit voordeel zal er verdwijnen in 2018. Er is ter
compensatie wel een verhoging van het aantal groenestroomcertificaten
voorzien.
Gemeentelijke premies e.a.
In bepaalde gevallen kan je ook steun krijgen van je gemeente of provincie. Om
dat te weten te komen, kijk je best eens op de website van je gemeente of
op www.energiesparen.be.
Verminderd btw-tarief
Als je zonnepanelen installeert op een huis dat ouder is dan 10 jaar, betaal je
slechts 6 % btw (in plaats van 21 %), aangezien dit onder “renovatie” valt.
Kadastraal inkomen
Normaal stijgt je kadastraal inkomen na grote ingrepen in je huis. Deze maatregel
geldt echter niet voor energiebesparende ingrepen, waaronder de plaatsing van
zonnepanelen.
Bezin eer je begint
Bij elke investering op langere termijn zijn er onzekerheden. Dat is normaal. Maar
op basis van onze berekeningen blijkt er muziek te zitten in zonnepanelen. Het
spreekt vanzelf dat de steun die het Brusselse en het Waalse Gewest geven, het
financiële rendement ten goede komen. Maar een gunstige oriëntatie en een
aankoopprijs onder € 1 500 per kWp vormen op zich ook een mooie basis om een
behoorlijk rendement in de wacht te slepen.
Download