2.5 Keel, Neus, Oor - Martini Ziekenhuis

advertisement
Toilet
Neem hier de trap of lift
naar de 2e verdieping
2.5
Keel, Neus, Oor
Toilet
Receptie
0.1
HOOFDINGANG
0.7
0.7
Martini Restaurant
0.8
Legenda
Toilet
Lift
Toilet
0.7
Trap
Toilet
Roltrap
0.8
0.7
Rolstoelen
Toilet
Parkeergarage
Ingang West
0.7 Routenummer
Brievenbus
Download