Nominatieformulier Jos Brink homo-emancipatieprijs

advertisement
Kandidaat voor de Jos Brink homo-emancipatie ‘Oeuvre’ Prijs 2013
Contactgegevens indiener
Naam:
Adres/Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Contactgegevens voorgedragen kandidaat
Organisatie/instelling:
Naam:
Adres/Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Motivering van de voordracht:
Welke fundamentele bijdrage wordt of is
geleverd aan het bevorderen van de sociale
acceptatie van homoseksuelen en transgenders
in de Nederlandse samenleving en/of
daarbuiten?
Op welke voor de sociale acceptatie en
emancipatie belangrijke thema(‘s) heeft de
kandidaat zich in Nederland of daarbuiten
gemanifesteerd?
Wat is de betekenis zowel voor individuele
levens van homoseksuelen en transgenders als
voor verandering van de maatschappij als
geheel (in Nederland en of daarbuiten)?
Korte omschrijving van het verrichte werk, ‘het
oeuvre’:
Secretariaat Jos Brink Homo-emancipatieprijs 2013
Ministerie van OCW/Directie Emancipatie - ipc 5500
Postbus 16375
2500 EA Den Haag
e-mail: [email protected]/[email protected]
Download