Oor, Meatoplastiek, operatie bij een vernauwde gehoorgang

advertisement
Meatoplastiek
Operatie bij een vernauwde
gehoorgang
Afdeling Keel, Neus- en Oorheelkunde
U heeft met de kno-arts afgesproken dat bij u binnenkort een
operatie zal ondergaan waarbij de gehoorgang ruimer wordt
gemaakt. De operatie vindt plaats op de operatiekamer onder
algehele narcose.
In deze folder krijgt u informatie over:
de aanleiding voor de operatie
de voorbereiding.
de operatie
na de operatie
de opnameduur
controleafspraak
adviezen voor thuis
risico’s en complicaties
wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis
belangrijke telefoonnummers
Let op: Zijn er stoornissen van de bloedstolling en/of wordt u
behandeld met bloedverdunnende middelen, meld dit aan de
arts en de verpleegkundige. In overleg met uw arts stopt u
tijdelijk met de bloedverdunnende medicijnen. Ook dient u
eventuele stollingsproblemen bij uw familieleden te vermelden.
1
De aanleiding voor de operatie. (meatoplastiek)
De gehoorgang kan in aanleg nauw zijn. Ook kan het door
botuitstulpingen of goedaardige aangroei van kraakbeenachtig
weefsel vernauwd zijn geraakt. Dit laatste ziet men soms bij
mensen die veel in koud water hebben gezwommen.
Door de vernauwing van de gehoorgang kunnen hier
ontstekingen ontstaan. Met een kleine operatie maakt de KNO
arts de gehoorgang ruimer.
De voorbereiding
Na uw bezoek aan de KNO arts gaat u naar de afdeling
opname. Hier wordt u ingeschreven, krijgt u de folder
‘Anesthesie’ (narcose) en informatie over de afdeling waar u
wordt opgenomen.
Als de operatie onder algehele narcose plaatsvindt krijgt u een
afspraak bij de P.O.S (pre-operatieve screening). Indien de
ingreep plaatsvindt onder plaatselijke verdoving dan is deze
screening niet nodig.
De operatie
Via een kleine snede in de oorschelp en de gehoorgang wordt
de botuitstulping of het kraakbeenachtige weefsel verwijderd.
Op deze manier ontstaat weer een normale gehoorgang.
2
Na de operatie
U heeft een tampon met antibioticumzalf in het oor. In de
oorschelp en de gehoorgang zitten vaak oplosbare hechtingen.
De opname duur
U wordt opgenomen op de dagbehandeling. Een paar uur na de
ingreep mag u weer naar huis. U mag dan niet zelf naar huis
rijden.
De controle afspraak
Voordat u naar huis gaat komt de KNO arts nog bij u langs. De
arts vertelt wanneer u op controle moet komen. Deze afspraak
wordt voor u gemaakt.
Tijdens de controle op de polikliniek wordt het tamponnetje uit
het oor gehaald en worden de hechtingen, indien deze niet
vanzelf oplossen, verwijderd.
Adviezen voor thuis
Thuis moet u het één week rustig aan doen. Er mag twee
weken geen water in het oor komen
Na het verwijderen van de hechtingen en het tamponnetje,
gebruikt u tijdens het douchen nog één week een propje “vette
watten” in het oor. Deze haalt u bij de drogist.
Als u na de operatie nog pijnklachten heeft kunt u hiervoor
Paracetamol gebruiken.
Risico’s en complicaties.
Tijdens het bespreken van de operatie licht de KNO arts u in
over de eventuele risico’s en complicaties bij en na de operatie
Bij deze ingreep is er een kleine kans op een ontsteking. Deze
is in de regel goed te behandelen.
Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis
U neemt contact op met het ziekenhuis als de pijn hevig
toeneemt of er een temperatuursverhoging optreedt van boven
de 38.5 graden. Wanneer u twijfelt kunt u altijd contact
opnemen met de polikliniek KNO.
3
Belangrijke telefoonnummers
•
Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp op
(040) 888 88 11.
•
De polikliniek KNO kunt u tijdens kantooruren bereiken op:
(040) 888 56 70
Meer informatie
U kunt ook kijken op onze website www.mmc.nl en op de
website van de KNO vereniging Nederland: www.kno.nl.
Notities
Heeft u vragen over uw behandeling? We raden u aan ze hier
op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.
4
Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven
Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven
De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
© MMC. 230.318_12_11
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards