Voorlichting - Landelijk Platform GGz

advertisement
Workshop
inspraak gemeentelijk
jeugdbeleid
U-2B Heard! vertelt over:
werkwijze en inspraak op beleid
U-2B Heard!
Jongeren met verschillende achtergronden en maar één doel:
een stem en gezicht geven aan kwetsbare jongeren in Utrecht

voor en door (kwetsbare) jongeren

meedenken over een betere toekomst

aansnijden onderwerpen bij Gemeente Utrecht en instanties

gevraagd en ongevraagd advies
Waar gaan wij het vandaag over hebben?
1.
Werkwijze U-2B Heard!
2.
Don Bosco methodiek
3.
Werkwijzes inspraak gemeentelijk beleid
4.
Invloed U-2B Heard!
5.
Gevolgen invloed U-2B Heard!
1. Werkwijze U-2B Heard!

Geen hulpverlening

Laagdrempelig

Stem geven aan de jongeren

Casuistiek

Verwachtingen moment voor ‘spel’ verwachtingen?

FOTO U-2B Heard! Vragen aan John
2. Don Bosco methodiek
hebben jullie hieronder punten nodig?
3. Werkwijze inspraak gemeentelijk beleid
Gevraagd
en ongevraagd advies
Netwerk
Problemen
Vragen
signaleren > stem geven
aan Hajar of ik deze
foto
mag gebruiken, heeft JOHN
een
duidelijkere foto? (Linda)
4. Invloed U-2B Heard!

Armoedecoalitie gemeente Utrecht

Periodiek overleg wethouders Jeugd en WMO

G4 overleg i.s.m. St. Zwerfjongeren Nederland

Project voorlichting en preventie

PAja! project > Verbetertafels

Inspraak noodfonds schulden

Gesprek Hans Spigt (voorzitter jeugdzorg Nederland)

AWTJ en onderliggende projecten, bijv. MBO Psych

Afspraken politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen
2018
Gevolgen invloed U-2B Heard!

Ervarings(t)huis

Opleiding ervaringsdeskundige in armoede en sociale
uitsluiting

Inspraak armoedecoalitie > aanpak armoede in Utrecht

Inspraak gemeente Utrecht > 18-/18+ problematiek

De kwetsbare jongeren in Utrecht een stem geven

Inspraak diverse overlegorganen
Aanbevelingen
Laagdrempeligheid, geen hulpverlening
 Geef verantwoordelijkheid aan de ouders, kinderen en
jongeren
 Geef een stem aan de ouders, kinderen en jongeren
 Individuele begeleiding
 Netwerk
 Geef gevraagd maar ook ongevraagd advies
 Periodiek overleg wethouders
 Zorg dat je in samenwerkingsverbanden zit en zo invloed kan
uitoefenen

Heb je nog vragen?
Je kunt ze nu stellen
of mail naar
[email protected]
Download